سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

تازه ترین قصه رابرای بچه های محرم مینویسم محرم یک ماه است که توی اون مطالب مهم ونکته های فراوان نهفته است چشم شما به حقیقتی واتفاقی جدی باز میشه که با تمام اتفاقات عالم بسیار تفاوت داره محرم ماه غم هست اما ما تذکر وهوشیاری ما حمایت از حق وماه هدایت به صراط مستقیم است ماه انتخاب درست است ماه شناخت انگیزه ها وهدف هاست ماه صداقت واخلاص داشتن ماه بیزاری از دروغ گفتن تهمت فتنه انگیزی ماه اقامه نماز اول وقت ماه خدمت رسانی قبل از هر چیز باید خوب فکر کنی حسین ع کیست آرمانش چیست برای چه به مسلخ شهادت رفت .چقدر به خدا عشق میورزید تا پای جان از حق دفاع کرد از هر لحظه عمرش استفاده کردچه طوری بدنیا نگاه میکرد چطوری روی حق ایستاد نه حرامی حلال ونه حلالی را حرام کرد عبدخدا بودمالش حلال راهش روشن ونیتش الهی بودخدا رحمت کند شهید بزرگوار علامه مطهری را چه عالی موشکافی کرده کتاب حق وباطلش را حتما مطالعه کنید و... اما آسیبهای این اتفاق حادثه عظیم ریا کاری رقابت دربرگذلری مراسم اضافه نمودن موسیقی واشعار غنا دروغ ربا خدعه حق کشی استفاده از مال غصبی به تعویق انداختن نماز برای عزاداری حیف میل غذاهای اضافه ظلم وستم به همسایه گان محل عزاداری و مردم آزاری سد معبروبزرگترین ظلم این که به عزادار بپردازیم ولی حسینی عمل نکنیم اما م حیسن ع به کسی که آب را به روی اوبست آب داد زمینی را که در آن خیمه بر پا کرد خرید هیچکس را اجبار نکرد که بماندازبیدار کردن اذهان لحظه ای درنگ نکرداما همه را میخواست سعادتمند کند ولی درکش نکردند چشم دلشان را هوای نفس تیره کرده بود خدایا بتوپناه میبریم دراین عصرپر مخاطره

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/8/30 ] [ 11:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مسلمان دیده ام اما نه درتو      زحق بشنیده ام اما نه درتو      مسلمان نیستی آدم که هستی      بت خو درا شکن گر حق پرستی

                                                                                                                        اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/8/30 ] [ 11:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من فریاد میزنم شاید که بیدار شوند کسانی که دین را وارونه فهمیده اند فریاد میزنم برسر کسانی که به اسم اسلام و...دارند خرابکاری

میکنندکسانی که حق راپایمال میکنند وگمان میکنند کارشان درست است.دروغ میگویندفتنه وآشوب میکنند وروی حرف باطل خود می ایستند

چند روزی است که در وضعیت نا به سامانی بسر میبریم نه تنها حق خیریه را ندادند وحرمت نداشتند وتا لحظه آخر قول وعده بما دادندهمه

وعده ها دروغ بود سرداوندن بود آخر ای مسلمان از خدا نمیترسی خدا شاهداست مردم بینوا که قوت جانشان اشک است وآبرودارنداز سوز

دل به ظالمان غاصبان نفرین میکننداما من میگویم برادران به حرف خواهر دینی خود گوش کنید ولله اگر برای تلذذ نفستان بخواهید بهترین

کارهای عالم را بکنید پشیزی نزد دادار عالم ارزش ندارد چرا؟عناد خودخواهی وحسادت کار بزرگی را که پر از صداقت وصمیمیت است است

بهم بزنید که چی خدایا دراین بلای که عاملش جهل است بتوپناه میبرم خدایا بیدارشان کن مگر ما چقدر از جمعیت عالم را داریم وچقدر ازبین

خودمان درد دین دارد واهمیت به عمل کردن آن میدهد در محله ما چند نفر خود را وقف خدمت داوطلبانه کرده اند بدون توقع وچشمداشت تواز

کجا مشکلات مرامیدانی که چقدر خوندل خورده شده تا افرادی بیایندپای خدمت بمردم وقت بگذارندحسادت برای چه ما برای خدمت آمدهایم

هم اکنون از سر لطف آقای شهردار در انبارتاریک بدون نور هواکش داریم به خدمتمان ادامه میدهیم با چه سختی دیروز یکی ازخانمهای داوطلب

بخاطر بدی هوا ونبودن اکسیزن حالش بهم خورد اگر برق برود همه جا ظلمات میشود من این را مینویسم که وبلاگ نویسان عزیز با همراهی

خودشان کمک کنند کهبگوش مسولین نظام اسلامی برسد اصلا چرا ؟ما با این همه ثروت ومنابع فقرسرگردان داریم بیکار بیمار داریم که

نمیتواند نسخه خود را بگیرد ما آمدهایم کمک شما نیروی مردمی معتقد به نظام اسلامی حالا باید با ما این طور رفتار بشود ما را بازیچه دست

خود کنند نمیدان کسی میگفت شما خانم هستید برای خانمها ارزش قایل نیستند من از همه آنها که ما را ببازی گرفتند وقول دادند وحق

خیریه را به دیگران دادند میخواهم روش خود را تغییر ودهند وبانگاه ودلی حق خدا خواه خودشان را برای دنیای دیگران جهنمی نکنند وآنها هم

که به حق خود قانع نیستند بدانند از نظر خدا دور نیستند وهیچ راه فراری ندارند بیدار شوند خیری نمیبینند چون رضایت نداریم

                                                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 90/8/30 ] [ 10:33 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تمرین در شناخت تفاوتها بما کمک میکندتا بهتر وآسانتر به راهکارهای اساسی دست پیدا کنیم ودر حل مشکل به نتیجه برسیم

واین که باید بدانیمیک مشکل دهها راه حل دارد که تا میشود نباید با دندان باز کنیم آنچه که ما را دچار آسیب واشتباه میکند این که نه تنها

خودرا نمیشناسیم بلکه هیچ کوششی در شناخت  فردی واجتماعی نمیکنیم روحیه ورفتار حالات طرف خود را در نظر نمیگیریم

در دنیای شیشه ای ذهن خود اسیریم فکر میکنیم همه باید آنچه را که ما میخواهیم انجام دهند در حالی که هر انسانی با دیگری بسیار تفاوت

دارد خودش مستقل فکر میکند تصمیم میگیرد نگاه میکند وفهم همه یکسان نیست برداشت ها متفاوت است هر کس به میزان ادراک خود

عمل میکند هر فرد ادبیات خود را دارد تاثیر پذیری از دیگران سهم مشخصی نداردیک انسان ترسو با یک انسان شجاع ویک انسان  خود

خواه با خدا خواه متفاوت است شخصیت افرادرا این تفاوتها میسازدبرای رسیدن به یک جامعه مطلوب باید روی شناساندن تفاوتها کار شود

وهرکس تمرین لازم را انجام بدهدوقتی این شناس انجام شود مردم وافراد راحت تر میتوانند با هم تعامل کنند ومیزان تحمل آنان بالاتر میرود

سر هر چیز ساده ای با هم در گیر نمیشوندوبرای هم درد سر نمی آفرینند با نگاهی تازه به مسایل مینگرند در حوزه شناخت انسان باید

همایشی ملی وجهانی برگزار کنیم چرا؟کمتر به این موضوع می پردازند چه بسا افراد پاز سالها زندگی در این عالم خودشان را نمیشناسند

وتا آخر عمر با خود درگیر هستنددر جهنم اخلاقی به سر میبرند زندگی انسانی ندارند فقدان شناخت از روحیات خود سبب شده اسیر زندگی

حیوانی شوند نتوانند قدمی به جلو بردارند در گیری های سیاسی وعقیدتی واخلاقی حتی ورزشی به خاطر همین تمرین نکردن ودرک متقابل

تفاوتهای اخلاقی وفرهنگی ورفتاری است هنوز به طور شفاف ونمونه در حد گسترده یک الگوی انسان متعالی وکمل به جامعه انسانی ارایه

نداده اند جایزه ها نصیب کسانی میشود که اعمال اخلاق رفتارشان تابع گروهها وگرایشهای دسته حاکم برجهان باشد

در پایان اگر ما تمرین درشناخت تفاوتها را جدی بگیریم خیلی راحت میتوانیم همدیگر را تحمل کنیم

                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                                                                      


[ یکشنبه 90/8/29 ] [ 8:3 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدمات شایسته این انجمن برکسی پوشیده نیست گامهای موثر آن سبب شده که بسیاری از خانواده های تحت پوشش به مرحله خود باوری

وخودکفایی برسند وروی پای خود بایستند وفرزندان شایسته ای تربیت کنندبسیاری از جوانان بیکار وکم درآمد با کمک این انجمن بکار مشغول

شده وازدواج کرده اندبیمارانی که هزینه دارو ودرمان گزاف خود را ندارند با همکاری این انجمن درمان شده انداعضای این انجمن داوطلب

هستند واز هرگونه فرصت برای رسیدگی وخدمت رسانی دریغ نمیورزند بدینجهت از همه خیران نیکوکاران تشکر وقدر دانی مینماییم همواره

دعای خیر ما بدرقه راه آنان باد   این انجمن برای مدد جویان خود کلاس های آموزشی  دینی برگزار نمود

                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                                                                                        


[ جمعه 90/8/27 ] [ 10:55 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام. نیمه شبتان بخیر  چه لحظات باشکوهی فرشته دل در آسمان معنویت بپرواز هوای پاک سحرگاه وعشق عرفانی  نسیم میوزد از لاله زار صحرایی است هرشب سجاده اشک را بروی کعبه دل میگشایم زیباترین لحظه عمر من است  تاصبح روشن فاصله ای نیست بیاد دارم پدر بزرگم در نماز شب بخصوص وقتی العفو میگفت اشک از محاسن سفیدش مثل باران جاری میشد من از گوشه لحاف به اونگاه میکردم چقدر این کار او را دوست میداشتم اون به من میگفت نماز شب خوندن همت میخواهد من کلمه همت را در ذهن داشتم بزرگ شدم درس مدرسه آموزش وبعد هنر و...واردزندگی شدم تربیت فرزند تلاش اجتماعی وهمت عالی برای رسیدن به کمال خیلی زحمت دارد بخصوص وقتی تومیخواهی تلاش مضاعف خود را به نتیجه برسانی هدف داری نیروداری اما به تنهایی بار سنگین است چقدر باید زحمت بکشی همراه پیدا کنی مسیر طولانی هدایت وحمایت وپی گیری باید خسته نشوی دلت از کار کسی نگیرد امیدت را از دست ندهی خیلی مراقبت میخواهد سر راهت هزار مشکل پیش می آید وکسانی که روح کوچکی دارند ترسو  بخیل هستندوکسانی که بتوحسادت میکنند وگروههای فشار برای خراب کردن اهداف به نفع خودشان تو مقاوم بایست منتها مراقب وهوشیار باش کسی تورا از مسیرت منحرف نکند هدفت را متوجه هوای خود نسازد از راه خدا دور نشوی مراقب شیاطین باش زیادی حرف زدم گفتم همت آباد چه خبر؟خیلی از شماها باهمت خود خدمات بزرگ شایسته ای انجام داده ومیدهید خوشا براحوالتان راستش در مسافرتهایی که به نقاط ایران داشتم از هر منطقه یا محلی که عبور میکردم همت آبادهایی را دیدم که از مناطق دیگر آباد تر بوداین برای من جالب بود چه اسم با مسمایی شما هم حواستان باشد حتما از من بیشتر این همت آباد ها را مشاهده خواهید کرد                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/8/27 ] [ 4:8 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خیلی ها شغل مهم پردر آمد  وپست مهمی دارنداما دریغ از یک جو کمال وانسانیت نگاه همه ما باید نگاهی خردمندانه باشد

بیشتر به شخصیت ومنش ورفتار آدمها توجه کنیم امکان دارد کارگر شخصیت ومنشش برتر از کارفرما باشد یک کارگر ساده از یک

استاد فهیمتر واخلاق رفتاری بهتری داشته باشد. برخی از مردم به منبع مالی مکانی وانسانی دست می یابند که در خور رفتار

ومنش آنان نیست واینان بهترین بهره وری را از موقعیت خود کرده وتوجهی به اطرافیان نداشته ومتاسفانه دیگران هم الکی به مال

پست شغل آنان اهمیت داده ونگاهی به اخلاق رفتار ومنش اوندارند در حالی که بیساری از افراد که شغل ضعیف ودر آمد کم

دارند ودارای ویپه گیهای برجسته اخلاقی ورفتاری اهمیت داده نمیشودواین جای بسی تاسف دارد نگاه سطحی ما وبالا بردن آن

عوامل ونگاه کم دیدن انسانهای با معرفت باعث شده که بار زحمت بیشتر بردوش ضعیفان وپز دادن ان ومورد توجه احترام قرار

گرفتن مال  آن طرف باشدیکی دنیای معرفت خریداری ندارد یکی پول شغل صدا دار چه بزرگنمایی ها

افاده هاتبق تبق

                                                                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/8/25 ] [ 11:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر مادر وپدری داری که همه خوبی اون را میگن خوش بحالت

اگر معلم استاد خوبی داری اگر معلم استاد اگاهی داری که به پیشرفت تواهمیت میده خوش بحالت

اگر همکارخوبی داری خوش بحالت اگر همسایه خوبی داری خوش بحالت

اگر مسجد شما روحانی آگاه متعهدی داری خوش بحالت اگر سوپری نزدیک خونتون انصاف داره خوش بحالت اگر یک عالم توی محله شما هست خوش به حالت واگر یک طبیب متعهد واگر یک شاعر ویک نویسنده ورزشکار ونخبه تومحله شماست خوش به حالت واگر یک یتیم بیمار غریب تو محله شماست با اونها ارتباط مراوده داشته باش دلشئن را شاد کن تا فرشته ها هم بتوبگن خوش بحالت اگر فکر فردای خودت وآیینکشورت هستی خوش بحالت مثل این که خیلی گفتم خوش بحالت حالت بد نشه شوخی کردم اینوشته را که خوندی بقیه اش نمیگم خودت بگو خو ..

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/8/25 ] [ 9:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی اصفهانیهاآب آب آب دیگه تشنه نمونین بارون رحمت خدا که نازل شد برین زیر بارون خودتون را بشورین گردوغبار چند ساله خشکسالی را بزدایید

 آی اصفهانی ها بیاین جشن شکر گذاری برگزار کنیم آب

آب آب آب خدا آب داد خدا رودخونه مرده را زنده کرد آهای اصفهانیها برین از زنده رود عکس بگیرید دستتون را بگردنش بیندازید عکس یادگاری .من فردا میخوام زیر بارون برم به تماشای زنده رودبشینم ساعتها نگاهش کنم تورا خدا ذوباله تواون نریزین

آب فاضلاب نریزین کفران نعمت نکنید

دیگه چی میخواهید

نماز شکر یادتون نره راستش من همه شما را دوست دارم بجز آدمهای دروغگوآدمهایی که وعده الکی میدن آدمهای حقه باز فتنه گر آدمهایی که فکر محروما نیستن همه چیز را برای خودشون میخوان اما میدونم اصفهانیها این طوری نیستند یواشکی میگم انشالله شبتون بخیر اگر برای همه ایرانیها نوشته بودم برام جواب یاداشت ارسال میکردن شما چه طور راجع به وبلاگی که همه چیزش بومی ونوشته های خود من هست

                                      شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/8/25 ] [ 9:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام عیدتان مبارکباد   بیایید برخی از واژهارا از جامعه جمع وجور کنیم بخصوص آنهایی را که سمت وسوی جامعه را به کج فکری سوق میدهد

یکی از همین واژ ه ها زن ذلیلی استکه مردان هر وقت کم می آورند این را بکار میگیرند وبرهمین نوع تفکر هر مردی در برابر

همسرش وحتی حرفهای منطقی او مقاومت میکند مردها برای این حرف خودشان را به کرسی بنشاننداز این وازه استفاده نموده

وحتی به حق کشی وستم متوسل شده اند البته من همه مردان را زیر سوال نمیبرم مردان خردمند جامع نگر وانسان را بلکه عمومیت در جامعه را میگویم

بخصوص بد آموزی که این واژ ه دارد این حرف رابیشتر در جمع دوستان .گروهی وفامیلی وداماد ها در شب عروسی میزنند آنهم از

طرف برادر داماد یا شوهر خواهر اوهنوز طرف وارد زندگی نشده خشت کج را کار میگذلرتد

ودوستان کسانی که رفیق باز هستند برای این که مرد را در گروه خود حفظ کنند

خلق وخوی خشونت را ترویج کرده وشکاف بین دوهمسر ایجاد میکنند در حالی که بیشترین ظلم وستم در همه جا وهر عصری بر

زن وارد نموده اندومن هنوز م مشاهده میکنم اشک چشم زنانی را که قوت جانشان شده است

                                                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/8/24 ] [ 8:43 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 448
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856642