سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

شاید من تنها هموطنی باشم که با تمام وجود بپاس مهربانی با تو همه حرفهایم را با تو در میان میگذارم اگر میگویم همه روزهای من زیباست باور

کن برای این که فکر نکنی شاید من هیچ مشکلی ندارم نه بیماری نه نداری نه مشکلات جو رو وا جور اصلا این طور نیست منهم مثل توبرای خودم

توی زندگی مشکلاتی دارم اما تفاوت من وتو در یک چیز است وآن هم نگاه من به من نمینشینم دست روی دست بگذارم به مشکلات سلام

میکنم احوالشان را میپرسم واز فرصت های موجود برای حل آنها تلاش میکنم فکر نمیکنم حالا دنیا به آخر رسیده فکر نمیکنم که چرا؟منمشکلات را

همچون سنگی میبینم که در دریا ی ذهنم میآید وتنها موجی ایجاد میکند واگر من تحمل خودم را بالا ببرم دوباره آرامش پیدا میشود

تازه من نه تنها به مشکلات خودم پاسخ درست میدهم هروز در رفع مشکلات مراجعین به دفتر کارم رسیدگی کرده ومشاوره وراهنمایی وحتی

رسیدگی به وضعیت مالی ومشکلات اقتصادی آنان میپردازم وخدا را بسیار شکر گذارم که هیچ کاری در عالم بهتر از آن سراغ ندارم

سنگ سبوی دلهای داغدارم وپاسخگوی مشکلات جوانان دختران ارج مینهم وزنانبزرگ ومردانرا محترم وسالمندان را احترام بیماران را دلسوز و

از آدمهای متکبر خود خواه ومردم آزاربیزارم

به آیینم افتخار میکنم وشبانه روز در خدمت خانواده ومردم خوب سرزمینم هستم هیچ انتظاری ازکسی ندارم واین را جهت خود نمایی نگفتم تنها

خواستم به آنانکه برای کوچکترین پیش آمد بهم میریزند بگویم همانطو که من میتوانم توهم میتوانی

من با فعالیتهای داو طلبانه به اتفاق دوستانم تا کنون به بیش از ششهزار نفر کمک جدی کرده ایم پس توهم میتوانی لااقل بخودت کمک کن البته

همه اینها به خاطر یکتا پرستی عشق بخدا وتوسل به اهل بیت  ع تا کنون انجام داده ایم  مسول انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان

 


[ دوشنبه 89/9/29 ] [ 10:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

میان ظلمت عالم جوانی مست لایعقل    فتاد ه بی خبر از خویش نه خود را میشناسد راه را گم کرده بیش از پیش در وهم خیالات عجیبش میرود تا عمق نادانی گمان دارد که نمرود است فرعون ادعا ها میکند از وهم در دستش شرابی از می انگور عقلش کور بر لات والات خویش دارد با خدادعوا خدایا وصد کفر عناد از جهل میبافد سخن بسیار اگر من جای توبودم جهان را بهتر از این ومردم  وبیچاره طناب گردنش دردست شیطان گرده اش زیر تکبر صد ترک دارد ومیگوید اهانت میکند بیچاره مفلوک ندارد اعتقادی برخدا  برعلم پنهان ونهان او. پشت نامش گمشده در کوچه های جهل و نا دانی خدای او شراب است رفیقانی که بااو گشته اند همراه نمیداند حقیقت چیست /هر آنچه میرود گمراه تربرگشته از بار گنه سنگین شده خم گشته مینالد خدایم من خدایم باز میگوید کلام کفر باور نیست او را تا چه حد خوار ذلیل وبی رمق مفلوک مانده وآغوشش به سوی هر گناهی رفته حالا خسته وافتاده از پا من خدایم من خدا پر میکند بازم پیاله تا رود در عالم مستی وناگه میشودبیهوش ودیگر هیچ دیگر هیچ .ومیمرد کنون او بارها مرده وبازم وساعتها کنار کوچه تاریک با مدفوع خود مانوس  وفردا میشود چون روز اورامیبرند مردست شب اول بزیر خاک گرگی میرسد از راه با فریادازوحشت  بپا شو مرده ی بیجان کجا شد ادعای پوچ بی معنا بیا تولقمه ای

هستی برای من زمین اتش زمان آتش دهان گرگ هم آتشفشان بلعیداورا درمیان چاهی از آتش .از رنج آن جوان جاهل نادان بزد فریاد خدایا من غلط کردم غلط کردم چنان لرزید از بیم هلاکت. ای خدا دستم بگیر   یک ذره نا چیز هستم کفر گفتم صد گنه کردم بمن اصلا چه

مربوط است هر کاری که میخواهی بکن دارم که باور میکنم توقادری بر هستی عالم وچشمم کور دندم نرم حقم بود باور کن تورا من دوست میدارم  از تمام هستی عالم وناگه سرد شد آتش زسرما سخت میلرزید چشمش را گشود دید بر بالینش نشسته مادر مضطر ومیخواندبرایش آیه قرآن واو آهسته سر را برد در زیر پتو بگریست خدا یا کرده ام اکنون تورا باور تورا باورجوان بیمار در بستر ومادر از برایش قصه هامیگفت تا شاید   ...برون گردد زکوی جهل نادانی ویک شب هرچه گفت قصه برای یک عبوری سخت از ظلمت به سوی نور بود طولانی جوان برخاست از غیرت وضویی ساخت یارب ظلمت امشب چه طولانی است اما یک صدای مهربان در گوش او آهسته گفت ای بنده خوبم نمیدانی که امشب شب یلداست تا فردا بخوان آیات نورانی قرآن را که قرآن ضامن هر نور وبیناییست

 

تقدیم به هموطن خوبم

                                                                                                                                    اثر شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 89/9/29 ] [ 9:20 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر انسانی نیمی پیدا ونیمی پنهان دارد.   نیم پیدای اودر رفتار گفتار ومنش وشکل ظا هر ونیمه پنهان او که برای همه مجهول است نیت

درونی وگرایش های باطنی اوست. گاهی شخصی در نگاه اول یا...انسانی به ظاهر موجه بنظر میرسد نیمه ی واقعی خود را از دید انظار

پنهان نگه میدارد تا کسی به راز او پی نبرد.بروایتی هرانسانی نیمه ای روشن ونیمی تاریک دارد. از همین باب است که نمیشود به مکر وریا

کاری پی برد مگر اینکه آن فرد نیمه تاریک خودرا بر دیگران برملا کند واین میسر نیست مگر به امتحان وآزمایش گاهی انسانهایی هستند که

 نه تنها همه وجودشان نور است به دیگران نیز نور وروشنایی می بخشند  آنان مشعلهای نورانی حیات بشر هستند.وکسانی که نیمی تاریک

 دارند همچنان شیطان که قبل از خلقت آدم چهره ای موجه وباطنی پلید داشت .همه چیز او در ظاهر خلاصه میشد. نمیدانست روزی چهره

واقعی او  رسوا میشود. اینهمه فتنه وآشوب بخاطر بر ملا شدن نیمه پنهان آدمهای فریب کار مردم فریب است.آنچه که از انبیاءبما سفارش

شده سعی کنیم ظاهر وباطنمان را با عبودیت اطاعت پیروی از پاکان ونیکان نورانی کنیم که اگر پرد ه بر افتاد خجالت نکشیم

                                                                                                                                 شیدای اصفهانی


[ شنبه 89/9/27 ] [ 11:36 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر هریک از ما با هر قدمی که برمیداریم وهر نفسی که میکشیم بفکر محبت کردن به خود ودیگران باشیم وگل لبخند را با سلام به همدیگر

هدیه میدادیم چقدر از اینی که هستیم خوشبختر بودیم هرچه را برای خود میخوا ستیم برای دیگران هم میخواستیم

با خودمان ودیگران صادق بودیم هر گز رنج وغم به سراغمان نمی آمد  دروغ وریا وبخل و...در ذهن واندیشه ما راهی نداشت آنوقت تازه

نخستین گام به سوی تعالی وعزت را برداشته وآنوقت عطر حسینی شدن مشام جان همه ما را معطر میساخت هیچکس باکسی عناد

ودشمنی وخصومت نداشت  عدالت وبرابری کام همه را شیرین میکرد حق کسی پایمال نمیشد.  زیاده خواهی ها باعث تجاوز به مال جان

وناموس دیگران نمیشد هر مشکلی که داریم بخاطر کم محبتی است بخاطر خود خواهی است

 

 201694139744.jpg

 

                                                                                                                                     شیدای اصفهانی

 

 


[ شنبه 89/9/27 ] [ 10:16 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شمع گریان همه شب سوخت زهجران غمت      روز خورشید بخندیدو زغم پنهان شد    ماه آمد که منم گریه چرا؟خنده چرا؟

شمع سوزان زدلش آه کشید ماه و خورشید برفتند و لی. شمع حزین روز وشب سوخت نیاسود دمی

در طواف حرم شمع دل عاشق سوخت تا که پروانه بگرد حرم شمع پرید بلبل آمد گل وسنبل به کنار

تا که شاعر غزلی گفت وشنیدجمع بودند همه مست وخمار  تا که خورشید دمید شمع ندید .لیک هر جا همه جا  جای پایی

زدل شمع امید .  جایپایی زدل شمع شهید

 

                                                                                                                                                  شیدای اصفهانی


[ شنبه 89/9/27 ] [ 9:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرکس در ذهنش بهشت وجهنمی را تصور میکند. برای برخی بهشت یا جهنم همان چیزی است که نفسشان میگوید ودلشان میخواهد

به جنگ اما م حسین علیه السلام میرود که به بهشت برود در برابر ولی خدا میایستد که به بهشت برودهتک هرمت خاندان اهل البیت میکند

وبه مقدسات اهانت میکند که به بهشت برود بنده خدا نمیداند خود کیست؟ چه برسد اینکه بهشت وجهنم چیست؟ وبه ازای چه چیزی

 انسانی جهنمی یا بهشتی میشود آنقدر بی اطلاع است وبی اطاعت وساده لوح که هر کس میتواند فریبش دهد.این مسئله ی تا زه ای نیست

 همیشه شدادی بوده تا بهشت دروغینی را برپا کند ودامی بیفکند وسبب گمراهی شود .چه مصیبتها که از همین زودبا وریها وجهالتهای

 فکری وعملی بر سر بشر تا کنون آمده است.همیشه دام نیرنگ بر زمین گسترده وشیاطین دست به فریب ونیرنگ زده اند

در همه دوران هر فرقه ومذهبی بوده اند کسانی که خود را جندلله معرفی کرده ودست به جنایت زده انداما آنچه که در عصر بیداری دینی

باید رخ بدهد این است که هرکس باید دلسوز خود باشد ودنبال هرچیز وهرکس نرودامروز حقیقت دین راستین از عملکرد قیام عاشورا از

هیچکس پو شیده نیست  امروز اما م حسین   بر فراز عالم میدرخشد راه روشن است مردم دنبال چه میگردنددر قیام عاشورا در لشکر امام

یک کار وحرکت غیر خدایی نبو دیک اشتباه از طرف امام ویاران واسیران کربلا سر نزد هرچه بود شکو وعظمت طاعت محض از خدا ورسول بود

در حالی که آدمهای بخت برگشته ای بودند که از بیفکری وندانم بکاری وعدم شناخت ویا اسارت نفس خویش پایشان در بهشت واهی شداد

در بند بود ونه صدای اما م را میشنیدند ونه دنبال حقیقت بودندبلکه آمده بودند به جنگ حجت خدا تا به بهشت بروندودوزخ خود را مزین کنند

امروز هم که در عصر امام غایب هستیم شیطان پرستان نام خودرا جندالله گذاشته تا در زیر این نام به امیال پلید خود ادامه دهند وبیچاره

کسانی که درسلک آنان در آیند  .نا گفته نماند اینها در همین عالم هم در جهنم هستند وخود نمیفهمند           شیدای اصفهانی


[ شنبه 89/9/27 ] [ 5:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام برپدر فضایل انسانی حضرت ابولفضل العباس     سلام برغیرت والا وجوانمردی شجاعت بی نظیر عالم قمر بنی هاشم 

سلام بر سقای عطشان . سلام بر امیر سرداری که تا پای جان ایستاد ودر عهد ومیثاق رکورد تعهد ووفا داری را در عالم بنام خود

ثبیت کرد  سلام به سرباز وجانباز ولایت  وسلام به دوستداران او از هر دین وآیین که روز او را گرامی میدارند وبه او ابراز محبت میکنند

 ودست مهربان او را برسر خویش احساس میکنند .وهمه در برابر او سر ارادت فرود میآورند.

پیشنها میشود این روز   روزعهدو میثاق بین المللی اعلام گردد

باشد که به همه جهانیان درس آزادگی وتعهد ووفا داری جوانمردی دهد

 

 

 

 

                                                                                                                                      شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 89/9/24 ] [ 7:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]


[ چهارشنبه 89/9/24 ] [ 6:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 یزیدیان   کسانی بودندکه گرگ وسگ جانشان بر انصاف وانسانیتشان غالب گردیده

 ودر ذهن واندیشه چیزی جز از هوس بخل تکبر وخود خواهی وزیاده خواهی و...نداشتند سگ نفسشان هار. درنده خویی

مرامشان شده بود.ساختار ذهنشان در شهوت ودنیا طلبی  غرق ودستشان  به خون مال وناموس مردم بخصوص

شیعیان علی  علیه السلام  آغشته بود تداوم خویش را در ظلم ستم بر پاکان ونیکان اهل البیت میدیدند 

آنان در ظلمتی عمیق در غلطیده واز تا بش نور امام حسین علیه السلام معذب بودند  اما م حسین علیه السلام را مانع جدی

برای خوردن همه دنیا میدا نستند  آنان دیوان وددانی بودند که تنها شکم وشهوت مرامشان شده وهدفی جز این

نداشتند  کور وکر بودند وخود را در جایگاه عظیمی که غصب نموده برای چپاول بیشتر ودسترسی به بیت المال جای داده

ادعای بزرگی داشتند که جانشین رسول خدا هستند آنها خانه های خدا را ویران و  فطرتهای پاک انسانی را به افکار پوچی

 فرا میخواندند  لباس حرمت وحیا را دریده وزور گویی قلدری درندگی را مرام خود کرده بودند

وجدان خویش را طعمه گرگ نفس کرده واین گرگ درنده را بجان مردم انداخته بودندوهمه اینهابه خاطر لقمه های حرامی بود

 که خورده ونور انسانیت را در خویش خاموش کرده بودند و..امروز هم کسانی که لقمه حرام میخورند چنین سرنوشتی دارند در برابر

حق می ایستند وحاضرند همه چیز را فدای مطامع خویش کنند اینان همان دیوددهایی هستند همچون گرگ برجان انسانها ی پاک

 حسینیان زمان میایستند تا تابش نور آنان راکم کنند وسیاهی وظلمت را برجهان حاکم نمایند پس حسینیان بیدار وهشیار باشید

که این حرامخوارانندکه با ولایت دشمنی کرده وتشنه خون پاکان ونیکان هستند

. هرکه حرامخواری کند جزءیزیدیان خواهدشد

وهرکه یزیدی شداسیر گرگ نفس خویش است                                                                       شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/9/23 ] [ 7:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                                                        بسم رب شهداء

درطول تاریخ بشراز آدم تا خاتم یک نفر چون اما م حسین علیه السلام چنین جایگا هی ندارد.حسین بی مثل ومانندست  اما م حسین

علیه السلام قلب تپنده نظام آفرینش است . همه زیبایی های عالم در وجود اوست همه محبتهای عالم نزد اوست اما م حسین فرزند معراج نبی اکرم

صلی الله وعلیه واله است هم ثارلله است هم وابن ثاره مادرش نخستین شهیده راه ولایت است وبرادرش قربانی راه ولایت وفرزندانش جانفدای

 ولایت هستند وزن فرزندش وخواهر گرانقدرش رنج کشیده راه ولایت هستند .امام حسین علیه السلام یارانی دارد ازهمه نظر نمونه وفداکار

اما م حسین ذبیح الله حبیب الله اسمائ الحسنی است اما م حسین رزق وبرکت ورحمت وکانون عشق شیدایی است معرفت اوبی نظیر

ومودت او بی بدیل است امام حسین کانون وحدت وهمدلی است اوعامل بیداری ودینداری وحماسه آفرینی در تمام عصر هاست.شجره طیبه ای

که دنیا وآخرت وزمین وآسمان را بهم متصل میکندتمام نیکی ها وفضیلت های عالم دراوست او تبارک الله احسن الخالقین است

برای او هرچه انجام دهیم کم است او بگردن همه عالم حق دارد اگر او ایستادگی نکرده بود امروزچیزی از پاکی وعدالت ومقاومت باقی نمانده

بود اسمی ونامی از مکاتب آسمانی نبود اوروح نویی برکالبد بشریت دمید وحیات دوباره ای به عالم بخشید هر چند با جانسوز ترین ایثار ها.

آخرین پیام حیات بخشش این بود اگر دین ندارید آزاده با شیدومن وشما وشهدائ دوران دفاع مقدس به عمق این ندای ملکوتی او گوش

جانسپردیم هل من نا صر ینصرنی        ومیگوییم لبیک یاحسین لبیک یا حسین                                       شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 89/9/22 ] [ 8:42 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 456
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856650