سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ازدواج یک قرار داد دوجانبه بین زوجین جهت زندگی اجتماعی است ازدواج مهمترین واساسی ترین نقطه اشتراک بین دوفرد است

که در آن از ابتدایی ترین تا عالیترین نیازهای هردونفر لحاظ میگردد که اخلاق وعواطف انسانی در آن نقش دارد

از این رو باید در انتخاب شریک زندگی دقت نمود وبطور عقلانی وتدبر تحقیق وتفکر برخورد نمود عواطف واحساسات آنی زود گذر را باید کنار گذاشت وبا بررسی دقیق ومنطقی انتخاب نمود

بهترین انتخاب این که پسر ودختر از نظر خلق وخوی با هم سازگار باشند ویکدیگر را بفهمند وبه ارزشهای اخلاقی خو دوطرف خود احترام بگذارند ومهمتر این  که باهم تعامل داشته باشند نخواهند طرفشان را مطابق سلیقه ومیل خود تغییر دهنداز انتظارات بی جا بپرهیزندتوقع خود را کنترل کنند همدل وهمراه هم باشند منت برهم مگذارند به خواسته های هم توجه کنند پا روی خود خواهی بگذارندوالدین ودوستان را در خلوت ذهن خود برای راز گویی انتخاب نکنند وآنان را در زندگی خودخالت ندهند هرچند به آنان احترام میگذارند واز آنان مشورت میخواهند ولی خودشان تصمیم بگیرندحرمت یکدیگر را مراعات کنند.از دروغ پنهان کاری جدا خود داری کنند.درجمع به همسرشان بی توجهی نکنند در هر کار ممکن با اومشورت کنند .از انزاوا بپرهیزند.و...

از همدیگر بهانه جویی نکنند از کینه وحس انتقام ابا کنند غمخوار هم باشند درشکستها وفراز ونشیبها یار یکدیگر باشند هر چیز دارند با هم قسمت کنند به خدا توکل کنند عبادت وطاعت حق را فرا روی خود قرار دهند و...

                    اثر صدیقه اژ ه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 91/9/25 ] [ 8:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عشق جاذبه وکشش قلبی انسان به سوی کمال وجمال است.

1-عشق به چه عواملی بستگی دارد؟

2--چگونه بوجود می آید؟

3-چگونه استمرار می یابد؟

4-چگونه رشد می کند؟

5-چه جایگاهی در زندگی انسان دارد؟

6-چگونه خاتمه می یابد؟

7-آسیبهای آن چیست ؟8

-آیا ازدواج بدون عشق معنایی دارد؟

9-آیا هر عشقی منجر به ازدواج میگردد ؟

10-آیا عشق به تنهایی برای ازدواج کافی است ؟

رنگ عشق همان رنگ خداست .عشق را جز باعشق نمیتوان شناخت .

12-عشق واقعی باکاذب چه تفاوتی دارد ؟                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 91/9/25 ] [ 8:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شنبه ها را دوست دارم .روز کار وهمت است روزهمیاری تلاش کار بهرخدمت است . روز جشن کار در میدان کشور بی دریغ

از برای سر بلندی بهر دین وملت است .روز دیدار همدلی با مردمان بینوای       اشک از چشمان محرومان زدودن نعمت است

شنبه ها رادوست دارم روز نو با عزم جزم      عزم برکاربزرگی بهر عز وشوکت است     عزت ما ملت بیدار دل همکاری است   

صد گره از کار مردم بهرشان بگشودن است    وای برآنکس که روز شنبه اش چاپیدن است 

 یا که سلانی نمودن توی پارک وکوچه هاست   در پی بیعاری وعیاشی وخوش بودن است

   وای برآن مردم رذل حقیر                       کارشان هم احتکار. هم وقت را دزدیدن است

و....

                  اثر صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/9/24 ] [ 8:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فرشی از جنس طلا گسترده بر روی زمین       هموطن آهسته تر یکدم بروی آن نشین   خانه زیبا شهر زیبا کوچه ها   جای توخالیست اینجا ای عزیز نازنین       گرم وداغست رنگها وآسمان بارانیست    داغ هجران تو بر دل کرده آهم آتشین

              اثر صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 91/9/20 ] [ 2:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم از نظر شکل ظاهر سالم وگاهی زیبا هستند کمبودی از نظر امکانات هم ندارند اما وقتی با آنهامواجه میشوی میبینی چه مشکل بزرگی دامنگیرشان شده است دچار فلج فکری شده وبا ذهن معلول خود دارند روزگار خود را سپری میکنند.برای این گروه هیچ درمانگاه خاص ومرکزی سلامت فکری ثبت نشده است این ها در حقیقت دچار یک بیماری پنهان هستند زندگی باچنین افراد بسیار مشکل است ودر زندگی خانواده باید همسر واطرافیان مراقب باشنددر گفتگو ارایه نظر کوتاه بیایندبرای این که فرد بیمار متوجه نمیشود روی نظرات خود پا فشاری کرده وروزگار را به کام همه تلخ میکند .اینان بیشتر از این جهت دچار این بیماری مرموز شده اند که باورهای درست وتفکر تحلیل گرانه انتقاد پذیر ندارند. هم در عرصه اجتماعی فرهنگی هم عرصه سیاست واعتقاد دینی مذهبی. ضعف قوای فکری بخاطر تمایل به امیال نفسانی کار آنان را ساخته است.وعمر شان را تباه نموده است حال از چه زمانی ودر چه شرایطی وسنی به این بیماری دچار شده اند که این کار محققان کارشناسان ومتخصصان است گاهی طرف در رشته ای هم فوق تخصص شده است دارد اما دچار چنین معضله فکری ذهنی  شده است                                       

  اثر صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/9/20 ] [ 8:59 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی به مرامهای وآیین شرک آمیز در سطح جهان نگاه میکنی وآن را مورد تحقیق قرار میدهی متوجه میشوی میلیاردها انسان دارند بندگی شیطان را میکنند البته خود آنقدر شستشوی مغزی شده اند که متوجه نیستند گمان میکنند دارند درست عمل میکنند اینان از سنگ وگاو اشیاء اعضای بدن انسان را گرفته پرستش میکنند تا ستاره وآتش وخورشید وغیره تازه از گروه ادیان بزرگ هم خرافاتی را علم کرده ونمیخواهند خود را از دوگانه پرستی ونگاه غلط خود نسبت به محبوبهای خود دست بردارند عده ای هم که علنا شیطان را پرستش میکنند وسکولارها هم که با بی فکری قید همه چیز را زده اند وخود پرستی شهوت امیال خود را خدا میدانند واین جای بسی شگفتی است که چرا؟افکار مردم دبرس شده است عقلشان کجا رفته است دلشان را چرا اینچنین دست دشمن قسم خورده خود داده اند تازه  بدتراز این کسانی لیدر شیطان هستند وبا هر اسم وایسم وایزمی دست خود را در دست طاغوتها جادوگران مستبدان داده اند ودارند انسان کشی میکنند وچه تیره روزی است وضع واحوالات اعتقادی این عصر به اصطلاح متجددواز ین بدتر کسانی که خدا پرست هستند ورفتار واعمالشان را کنترل نمیکنند واجازه میدهند شیطان ازراههای پنهان مخملی وارد ذهن آنان بشود ودست به اختلاس دزدی خیانت وجنایت میزننداما جهت روشن نمودن مسیر باید به نشانه ها توجه کنیم یکی از آنها راه شهیدان است که باتمام قوا ایستادگی کردند وباخون خود اقرار به توحید ویکتا پرستی نمودندخوشا براحوال ایشان برای رها شدن از بندگی وبردگی شیطان باید به امیال نفسانی خود مبارزه کنیم به اعمال خوب خود دل خوش نکنیم مغرور نشویم خود را تافته جدا بافته از دیگران ندانیم هیچکس نمیداند اعمالش مور رضای خالق یکتا هست یا نیست مراقب باشیم دستمان را از دست خدا بیرون نکشیم دراین عصر که انسان در برهوت باورها سرگردان است به خداپروردگار عالم پناه ببریم از وسوسه های فریبنده شیطانی پیروی نکنیم .تسلیم خالق خویش باشیم زیاده خواهی را کنار بگذاریم اما پیشنهاد میکنم سری به مرامها وادیان گوناگون بزنید تا را اسلام ناب محمدی وپیروی از مکتب اهل البیت ع ولایت علوی را با جان ودل بنیوشید وخدا را شکر کنید

 

اثر صدیقه اژ ه ای            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 91/9/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای خودمان زندگی کنیم نه برای مردم بسیاری از ما خودمانرا محبوس نظرات مردم می کنیم البته بطور افراطی ازاین بدتر طوری نقش ایفا میکنیم  که خود واقعیمان را که بسیار بدفکر وبدخواه هستیم با ظاهر فریبنده پنهان کرده ومدام گوش بزنگ هستیم که دیگران در باره ما چه قضاوت میکنند از این بدتر این که برای وعظ خطابه ونصیحت وروشنگری دیگران خودکشی نموده تا همه بگویند عجب آدم خوبی است مستجاب دعوه است آنوقت در خفا از ظلم وحق مردم خوری ابایی نداریم پا روی حق میگذاریم .این را گفتم اول بخودم خدایا تورا به مقربان درگاهت اذهان ما وعمل مارا در جهت رضای خودت قرار بده زیرا رضای تو همانا خواسته های فطری مااست نه امیال واهی اگر برای رضای خدا قدم برداریم زندگی شیرینی خواهیم داشت بدون دغدغه بسیاری از ما راه خود را گم کرده ایم به جای جلب رضای خود جلب رضای مردم را خواهانیم در جلب رضای خدا خود را به کمال میرسانیم ودر جلب رضای بندگان خدا  فطرت پاک الهی   خویش را خدشه دار مینماییم در جلب رضای خدا امنیت وآرامش نصیبمان می شود ودر جلب رضای مردم خود فریبی ریاکاری خدعه دروغ ونیرنگ دامنگیرمان میگردد

        اثر صدیقه اژ ه ای             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/9/17 ] [ 11:49 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدونم چرا وقتی میخواهیم اظهارنظر کنیم آنقدر عالی نظر میدیم که که نمره عالی میگیریم اما وقتی میخواهیم عمل کنیم از هر کودنی  ضعیفترو... چند رو پیش شبهای تاسوعا وعاشورا به سر سینه میزدیم دلمان برایی اهل بیت ع میسوخت .هنوز چند روزی نگذشته در برابرهم جبهه میگیریم که چی اگر راست میگویید درعمل نمره عالی را بدست بیاورید در حرف که همه ملا هستند .اگر قرار باشد که از اخلاق ومنطق سیره معصومین تنها تعریف وتمجید کنیم وبه آن عمل نشود باید بحال خودمان افسوس بخوریم واز خدا بخواهیم عاقبت بخیرمان کند وگرنه معلوم نیست سر انجام کارمان چگونه پایان مییابد

 اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 91/9/14 ] [ 9:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

محمدرضا وقتی حرف میزنم بحرفم گوش بده توحرفم نیا یادم میره محمدحسین توگوش بده میگم بیابریم نقاشی بکشیم نمیای میگم بیا بریم دوچرخه سواری کنیم نمیای محمد رضا گوش کن من سرما خوردم خونه مادر جون لباسم کم بود سردم شده محمد حسین حالاکه اونجا نیستی خوب شدی نه بابا کمی تب دارم بیا عکس کتاب را باهم ببینیم باشه برو کتاب را بیاور تو کتاب چی نوشته نمیدونم چکار کنیم برو به مامان بگوبیاد بخونه مامان کار داره خوب اصلا نخواستیم بروشبکه پویارا روشن کن کارتون فیلم داره نه بابا سی دی پلنگ صورتی را میبینیم خوبه محمد حسین میدونی چرا؟مریض شدی مامان میگه هربچه ای درست غذا نخوره مریض میشه نه بابا من غذا میخورم میخوام زود بزرگ بشم برم کارخونه بسازم چیز اختراع کنم برای مردم تا سرمانخورند گرمشون نشه مامان زد زیر خنده تومیخوای چکار کنی محمد حسین من میخوام خلبان بشم

 

              اثر صدیقه اژ ه ای         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/9/10 ] [ 11:20 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

گفتگوی محمد حسین ومحمد رضا  محمد رضا بیا بریم تو کشوری زندگی کنیم خونه بسازیم که دزد نداره .محمد حسین گفتم که حواست به تفنگت باشه پاشو بریم با طناب جلوی راه دزدها را ببندیم محمد رضا گفتم که بیا سورا هواپیمابشیم بریم جایی که دزد نیست محمد حسین دزدها سیگار میکشن .من توکوچه هرکی سیگار میگشه میگم خاموش کن مگر تو کلت عقل نیست مریض میشی محمدرضا من اصلا میرم پلیس میشم تا آدمهای بد را بگیرم ببرمشون زندان محمدحسین پرسش از بزرگتر چرا ؟کسی دزدی میکنه نمیشه بریم جایی که دزدی نمیشه جواب کسی که دزدی میکند دنبال درس کار وتلاش نرفته هنری نداره جز این که مال مردم را بدزدد محمد رضا خوب همه بابا ها باید کار کنند برای مامانها وبچه هاشون چیز بخرن دزدا خیلی بدن من دوستشون ندارم وقتی بزرگ شدم پلیس شدم بدست دزدا دستبند میزنم محمد حسین این که کاری نداره میریم جایی که دزد نباشه اونجا کجاست بزرگتر خانه خدا محمد رضا اگر بریم اونجا فرشته ها را میبینیم محمد حسین تویک کارتون من چندتا فرشته دیدم بزرگتر آخه اونجا میخواست بگه اونجا هم دزد هست انگشت ودست اون را قطع میکنند که همینجا بچه ها موضوع را عوض کردند وبزرگتر در فکر اوضاع احوال آیا اونکه دزدی میکند گرسنه است نیاز داره پس دزدیهای میلیاردی چی ای وای اگر همین بچه هابزرگ بشن جامعه طوری باشد که دزدیهای کوچک وبزرگ را ببینند

 

          اثر صدیقه اژ ه ای                       مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/9/10 ] [ 11:5 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 436
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856630