سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ
  چه چیزها که ندیدیم ونشنیدیم

 

چه چیزها که ندیدم ونشنیدم در حشر ونشر با مردم ودر گردش در طبیعت زیبا واقوام وفرهنگها وخصوصیت  رفتاری واخلاقی آدمها 

براستی جهانی شگفت انگیز نهفته با هزاران رمز و راز پیچیده  است ومن انسان شناسی را به دیگر علوم ترجیح میدهم انسانهای خوب بد نگاههایی که بخود وجهان پیرامون خود دارند انسانهای تابع شرایط انسانهای رها انسانهای که نسبت به خودشان هم وسواس دارند انسانهایی و ..... افرادخاصی شیو های خاصی را بکار بستم تا شاید بانگاهی روشن وزیبا به خود وعالم نگا ه کنند اما نتیجه ای نداشت شاکله آنها طور دیگری نقش گرفته بود میان ماه من تا ماه گردون تفا وت از زمین تا آسمان است بنا بر این تا کسی بیدار نشود وطالب نگردد وخلا ء کمبود ها را نچشد وحرکت نکند وباز میگویم نخواهد. نمیتواند گامی برای خود وجامعه خود بر دارد اما برخی شاکله اشان جوری شکل گرفته که انگار مامور تخریب هستند اصلا نمی فهمند آنقدر در حباب شیشه ای تکبر غرور خود خزید ه اند که نمیتوانند قله های رفیع وسروهای خرم

 آزا دگی را ببینند    وهزاران هزار نا گفته دیگر                                                                          شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 89/2/29 ] [ 11:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                    یک دنیا صداقت ودوستی در مکانی کوچک

   اگر خدا ازمن بپرسد عمرت را در چه راهی صرف کردی میگویم در راه عشق به تو ودر راه خدمت ببندگان تو

اگر بپرسد با خودت چه آورده ای میگویم چشمانی پر اشک ودلی سوخته و خاکستر شده اگر بپرسد از کجا آمد ه ای میگویم از سوی تو واگر بپرسد بکجا میروی میگویم به سوی کوی تو  اگر بپرسدچه نوشیدی میگویم جرعه ای از محبت تو واگر بپرسد چه پوشیدی میگویم لباس

بندگی تو اگر بپرسد چه میخواهی میگویم هیچ واگر باز بپرسد میگویم خودت را میخواهمودگر هیچ واگر بپرسد دنیا را میخواهی یا آخرت را میگویم من فقط خشنودی ورضایت تورا میخواهم  اگر بپرسد چه میدانی میگویم من نه میدانم ونه میتوانم توهم میدانی وهم میتوانی

وچنین است که هروز از صبح تاشب درخدمت بندگان خدا از هیچ کوششی دریغ نمیشود علا رقم مکان کوچک رسیدگی وپاسخگویی به مراجعین در زمینه اشتغال کاریابی هزینه درمان ودارو رسیدگی به دانش آموزان نیازمندمستعد کمک دارو وتغذیه زنان بار دار رسیدگی به امور ایتام خرید کمک جهیزیه وبرگذاری کلاسهای بهداشت روانی ومها رتهای اساسی زندگی تا کنون بیش از هزار زوج آموزش دیدهاند تشکیل صندوق قرض الحسنه محلی جهت کار گشایی برگذاری کلاس آموزشی قرآن ومکالمه زبان انگلیسی برگذاری کلاس جهت ارتقائ فرهنگی اجتماعی مدد جویان انتشار نشریه محلی برگزاری انجمن شعر وادب شیدای اصفهانی  مشاوره تحصیلی کار وازدواج که هرکدام با برنامه ریزی در ساعات تعیین شده انجام میگیرد وتا کنون بیش از پنج هزار نفر از این دفتراستیجاری کوچک با همت افراد داوطلب وخیر حمایت شده  از مشکلات اساسی بیاری خدا نجات یافته اند لازم بتذکر است که در مراسم ملی ومذهبی این انجمن فعال بوده وپروزه های موفقی راارایه واجرا نمو ده است که همه با توکل به خدا وعشق به پیشرفت ایران اسلامی بوده است این  انجمن پیروراه ولایت وعاشق سیره اهل البیت ع است            ما جز رضای خدا طلب نمیکنیم     مسئول انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان                                                                            شیدای اصفهانی            


[ چهارشنبه 89/2/29 ] [ 10:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                محفل اهل ادب

آراسته اند اهل ادب   انجمن اینجا                گویند ادیبا نه یکا یک سخن اینجا

                                                                                    استاد ماهر اصفهانی

سر بهم آورد ه دید م برگهای غنچه را             دوستان یک دلم آمد به یاد

                                                                                   استاد شهیر اصفهانی

هزار عضوزما گر شکست ماتم نیست             به غیر عهد و وفا هرچه بشکند غم نیست

                                                                                   استاد سرور اصفهانی

هرگز تومگو که قطر ه دریا دریا ست               عالم همه قطر ه هست و زهرا س دریاست

                                                                                       شیدای اصفهانی

گفتی تو بمن که همچو گل حساسی           سوگند به عشقمان که بی احساسی

                                                                                          شیرین

 ما روح بلند آفتابیم                                       در شهپر آسمان شهابیم

                                                                                         رهنما

چگونه وصف تورا سعدیا کنم عنوان                   به شرح شعربلیغ توالکن است زبان

                                                                                              امینی

عیداست وبهارسبزه و گل                             هنگا مه باغ و شور بلبل

                                                                                               طلا

بیا وخویشتن خویش همچو دریا کن                  درون خویش ز نو ر وفامصفاکن

                                                                                            تربت

این مجلسی که آمد ه بر پا زشاعران               با شد مکان عرضه نه میدان امتحان 

                                                                                             قانع

چه درسها که شنیدیم از دها ن معلم              چه سالها که نشستیم گرد خوان معلم

                                                                                         توران شهریاری

از روز ازل نفاق وکین بود                                 اهریمن فتنه در کمین بود 

                                                                                      کوهی

با تواضع میزنم صد بوسه بر ارکان حق                   میکنم هر لحظه جان خویشتن قربان حق

                                                                                                     رضایی

 


[ سه شنبه 89/2/21 ] [ 11:49 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه ما خدا پرستیم

اما اینکه خدا در زندگی خصوصی واجتماعی  ما چقدر حضور داره مهم هست    آیاحضور خدا فقط بنماز خوندن روزه وعبادات شخصی خلاصه میشه  وآیا ؟حقیقت خدا پرستی را در قلب ونیت ورفتار وکردار اعمال خود نهادینه کرد ه ایم یا فقط با اسم القاب دل خوشیم زیارت میرویم نماز میخوانیم سینه میزنیم و وهزاران هزار

اما این داستان را بنقل گوش کن

پدر ومادربظاهر مومنی میروند پیش شخص دانایی از او مپرسندکه چرا؟ما که همه چیز را برای پسرا نما ن تهیه کرد ه ایم آنها با ما بسیار تفاوت دارند مرد ؟میکندخانه شما چه شکلی است میگویند ما خانه ای بزرگ داریم مرد ؟سوال میکندآشپزخانه اتان چه شکلی است میگویند بزرگ ومجهز مرد مپرسد چقدر خدا در زندگیان حضور دارد میگویند ما نماز میخوانیم وروزه میگیریم و...مرد میگوید ایا تا کنون برای خدا فقیری را از این آشپزخانه مجهز اطعام کرد ه اید آیا فامیل فقیرتان تا حالا به خانه شما به میهماندعوت شدهاند چقدر فرزندان شما به چشم خود دید ه اند که برای خدا مشکل مسلمانی را حل کرد ه اید این پدر ومادر با این سخنان متاثر شده وتاز ه متوجه میشوند که واقعا خدا در زندگیشان حضور نداشته واین نتیجهی کمرنگ بودن نقش خدا در زندگی انان است

اگرخدا درحقیقت در زندگی ما حضور داشت در رفتار گفتار وکردار بازار وسیاست کا ر وفعالیت وروابط با خود وهمسر وفرزندان ووالدین وجامعه وفامیل وهمکار و دوستان جهان ما مشکلی نداشتیم واینهمه کلاه برداری رانت خواری دروغ وکلم ظلم وستم نیرنگ جایی برای خود پیدا نمیکرد این همه داد گا ه ها ی ماشلوغ نبود فقر وناداری فساد نبود پسری ودختری برای نداشتن امکانات خود کشی نمیکرد


[ سه شنبه 89/2/21 ] [ 11:7 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                                اتوبوس زندگی

اگردراتوبوس زندگی سوار هستی توجه داشته باش که توچه ایستگاهی میخوای پیا ده بشی  واگرهنوزسوار نشدی خوب چشمات را باز کن که توچه خطی باید بری بایستی وچه اتوبوسی باید سوار بشی واگر هنوز تصمیمی برای سوار شدن خطی را نداری یا حالش را نداری

سوار هر ماشینی که جلوی پایت ایست میکنه  نشو چون اونوقت معلوم نیست که بتونی راه را از چاه تشخیص بدی

 

خیلی ها نفهمیدن که سوار چه اتوبوسی در زندگیشون بشن ویا اگر سوار هستن توچه ایستگاهی

 پیا ده بشن وحالا که متوجه شدن آب از سرشون گذشته وخیلی ها هم اتوبوس راه انداختند تا آدمها را یکی یکی سوار کنند ببرندشون براهی که خودشون میخوان  حتی اگر این را  ه نا کجا آباد باشه 

 چه آدمهایی که سوار کردن ازآنها اثر ونامی باقی نمو نده اینها هدفی جز نابود کردن نسل بشر ندارن   اینها که میگم یک حقیقت است خودت خوب فکر کن مصداق های آنرا در همه

جامی بینی                        

                                   شیدای اصفهانی                                                           


[ سه شنبه 89/2/21 ] [ 10:33 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

قبل از پرواز بالهایتان را امتحان کنید   سعی کنید تمرین داشته باشید   ظرفیتهای وجودی خودتانرا بشناسید    پروازتان تقلیدی نباشد 

  از خ ؟ برای چ بکجا میخواهی برسی    

                                                      بخاطر بسپار داستان خرس کوچولو وکلاغ را   

 خرس کوچولو وکلاغ سوارهواپیما میشن

خرس کوچولو خوابش میبره میهماندار هواپیما برای میهمانان قهوه وچای میاره جلو خرس کوچولو میگیره خرس کوچولو میگه خوابم میاد بر نمیداره اما کلاغ قهو ه را برمیداره فکری بسرش میزنه که قهوه رابریز به لباس میهمانداروصدای اون را دربیاره میهماندار ازشیطنت کلاغ

نا راحت میشه به اون معترض میشه کلاغ هم سروصدا را ه میندازه وصدای مسافر را در میاره در همین بین یکی از مسافر را میگه کلاغ را از هواپیما بیرون کنند اما دیگری واسطه میشه همه ساکت میشن کلاغ به خرس کوچولو میگه عجب حالی کردم صدای همه را در آوردم   خرس کوچولو که از سروصدا ازخواب بیدار میشه میگه خوب من هم اینکار را بکنم که از کلاغ عقب نیفتم  وقتی میهماندار برای پذیرایی میاد تا میادلیوان قهوه را بده دستش میپرد رومیز چای وهمه را میریزه به هم سر وصدای مسا فرا در میاد همه باهم میگن خرس کوچولورا از هواپیما به بیرون پرت کنندخرس کوچولو با ترس میگه خوب منهم میخواستم مثل کلاغ بازی کنم چرا ؟اونو واسطه شدین مهماندار میگه برای اینکه کلاغ پرواز کردن را بلد بود واین مجازاتی برای اوبحساب نمی اومد                                                                                    شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/2/21 ] [ 8:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

        

                                                    قدرنعمت های الهی را بدانید 

ببخشید قصدجسارت ندارم تنها میخواهم بگویم فقط ریه هایتان را پر از هوای پاک اردیبهشت ماه بکنید ونفس عمیق بکشید ودر این روزهای بسیار زیبا زیر باران رحمت الهی قدم بزنید به آسمان باشکوه بالای سرتان نگاه کنید به صدای چکچک باران صدای بیدار کننده رعدوبرق وصدای دریا و آبشار گوش جان بسپارید اگر اهل روستا هستید هرچه زود تر به روستایتان سری بزنید از آب وهوای پاک آن استفاده کنید وتنها به موسیقی طبیعت گوش فرا دهید نکته دیگر اینکه سعی کنید با طبیعت دروست شوید راستی اگر درخت توتی در نزدیک شما ست از توتهای شیرینش شمارا خوشحال میکند لطفا شاخ وبر وسرو دستش را نشکنید که این روزها تخت خالی برای این درختان با صفا وجود ندارد وتعداد ارتوپد هم کم است وبچه های شیطون سنگ انداز فراوان پس بروید توی هوای تازه روح وجانتان را صفا ببخشید وقدر این همه نعمت الهی را بدانید      شکر گذار باشید                                   شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/2/10 ] [ 11:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

امامزاده سید محمد جنب دانشگاه صنعتی اصفهان  امروز عصر توفیق زیارت این اما زاده را با بچه ها پیداکردیم اما زاده ای در دامنه کوه سید محمد گنبد کاشی کاری بامناره های بلند وباریک پلکان سیمانی در مسیر ما سنگ نوشته های از خیل شهیدانبا سن های پایین از دوازده ساله بیست ساله و....همانجا مکثی کردم سر احترام دربرابر   آنان فرود آوردم حمد سوره وبعد با خودم گفتم همه ما مدیون خون پاک این شهیدان سرافرازیم هما نجا گفتم وای بر احوال کسانی که پا روی خون این شهدا میگذارند برای منافع شخصی حزبی وگروهی شهیدانی که از همه چیز خود گذشتند تا اسلام بماند ودر همین وقت بود که متوجه شدم این سنگنوشته ها دارد آسیب میبیند وآنطور که شایسته است نسب نشده وچندتا عکس از این شهیدان بیشتر به چشم نمیخورد درحالی که سنگنوشته ها زیاد بودند که جای تامل دارد ومسئولین با ید بیشتر به آن توجه کنند   همچنین مسئله نظافت ونظم صحن وسرای امام زاده واطراف آن است که بسیار جا دارد به آن توجه شود وزائران نیز باید نظافت را رعایت کنند اما نمای باشکوه امام زاده  در دامن کوه ودور نمای شهر اصفهان بسیار دوست داشتنی است بخصوص هوای دلپذیر ونسیم اردیبهشت ماه اصفهان وعلاقه زایران به این امام زاده یکی از دوستان گفت جواز کربلا را از آقاسید محمدبگیر ومن نیت کردم من علاقه خاصی به این امام زاده ودیگر امام زاده ها دارم  دارم نه من  بلکه همه ایرانیان امام زاده ها را دوست دارندواز آنها حاجت میگیرندمن در معنویت آن جای همه شما خالی کردم همه شمارا دعا کردم به ایرانیان سر افراز ومسلمانان جهان و ....

                                        شیدای اصفهانی                                                   


[ جمعه 89/2/10 ] [ 11:34 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدانم چرا/بعضی ها که چه عرض کنم خیلی ها دست روی دست میزارند ومنشینند تا از آسمان وزمین معجزهای بشود وآنها به آرزوهای دور ودراز خودشون برسند در میسرهای که تا کنون طی کردهام این را هم دید ه ام وهم شنید هام آقای پنجاه وهفت ساله ای که با اینکه مال ومنالی بهم زده بود از گار شکایت میکرد که چرا؟تاحلا نباید همسری اختیار میکرد وحلا هم که بفکر افتاده در حال و هوا جوانی دنبال دختر جوان کم سن مورد علاقه نشسته    چها تا دختر خانم تحصیل کرده با شغل منصب خوب وخانه زندگی هم با سنهای بالای چهل سال هنوز ازدواج نکردند تا آقای فلان مدرک وبا قیافه مشخصات چنانی خانواد ه دار سرشناس بیاد به سراغشان اگر بگویم یکی از این خانمها دررشته روانشناسی تحصیل کرده باور کنیداین مورد در همه زمینه ها وجود دارد ووسواس وسختگیری شخص وخانواد ه هم قوز بالا قوز این مسئله شده روی چند تای آنها کار کردیم ببینیم تکانی میخورد فایده ای نداشت اول میپذیرفت وبعد پشیمان میشد وحلا من به جوانتر ها میگم بابا خیال کردین چه خبر ه تا دیر نشد ه بفکر بیفتین حرکت کنین وضعیت خودتون را دررابطه با شغل ازدواج وتصمیم هاتون بگیرید بر خدا توکل کنید منتظر معجزه نباشید همه چیز را از تعقل تدبر تلاش کوشش خودتون بخواهید

                                                                                                         شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/2/9 ] [ 4:58 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حالت فاطمه از حیدر کرار بپرس    راز این مسئله از محرم اسرار بپرس

آتش کینه چرا؟بردر آن خانه زدند    این ستمکاری وبیداد زاشرار بپرس

                                                                     ماهراصفهانی

 داغدارم در عزای فاطمه س        روضه میخوانم برای فاطمه س

هم سیه پوشیده ام بادردو آه      جانسپارم پیش پای فاطمه س

                                                                  شیدای اصفهانی  

سیدزنهای عالم حضرت زهراستی   در دریای کرم صدیقه کبری استی

بس مقامش را ندانست خصم پهلویش شکست

محسنش شد سقط آری فاجعه اینجاستی

                                                              اسمائیل خاکسار

بنام زهر ه ای از بس منوری زهرا س     به جلوه اختر خورشید پروری زهرا س

 

به بامدادقیامت که روز داوری است      تو عهد ه داربه دیوان دا وری زهرا س

                                                                   سرور اصفهانی


[ پنج شنبه 89/2/9 ] [ 4:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 456
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856650