سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

سلام عرض مودت ومحبت ارادت به محضر مبارک رهبر دلسوز وآگاه حکیم وفرزانه انقلاب اسلامی ایران

خیلی ساده میگم آقاجان    شاعری سوخته دل با شما غصه خود میگوید  مادری دارم من مظهر نیکی واحسان ووفا

لیک اکنون شده بیمار ومریض  همه مدیون وفای اویند اصفهان شهر شهیدان بلا جوی خدا همه غمگین مکدر هستند

جود وبخششها داشت سبزی خرمی دستانش هنری داشت یگانه به جهان روح میبخشید او به همه مردم خوب ایران

وکنو ن گشته مریض تب گرفتست تمام جانش ولبانش زعطش خشک شده طاقتش رفته زکف آقاجان گر بمیرد برود

توی تاریخ چه خواهند نوشت سبزی خرمی رونق کار ازشهر بزرگ ایران تا ابد خواهد رفت آقاجان ای طبیب همه درد ما

چشم امید همه سوی شماست زنده رود است نامش. زندگی بخش تمام دلهاست  آقا جان نا امیدم نکنید کار از دست

کسی غیر شما برنمی آید کاشکی این صدای دل غمگین من که صدای همه مردم ماست برسد دست شما وسلام آقاجان

گره را باز کنید ازبهر خدا شادی روح شهیدان ما 

                                                     جان فدای شما          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


[ جمعه 90/2/30 ] [ 6:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 بیداری اسلامی فرخنده ومبارک است اگر چه مسلمانان برای آن تاوان سنگینی را می پردازند

زنان وکودکان دارند قربانی میشوندراهی جز این نیست .استقامت

وشجاعت وبی باکی وتوکل وامید به پیروزی نهایی وسرنگونی

استکبار جهانی  این بیداری نهال مقدسی است که در دل وجان

مسلمانا ن ریشه دارد وهمه با هم این نهال را با خون خود آبیاری خواهند کرد

مسلمان از همه ابعاد زندگی برای خود الگوهای شا یسته ای دارند ودرس از امام حسین ع میگیرند

امام حسینی که گاندی از او درس آزادگی گرفت وملت خود را از

یوق استعمار واستبداد رهایی بخشیدتنها راه رهایی نترسیدن از

مرگ است زندگی با ستمگران هچون جهنمی سوزان ریشه وبنیاد

آدمی را میسوزاندوزندگی با حاکمان دست نشاند ه چیزی جز

حقارت وپستی ندارد زندگی باید همراه با عزت وشرافت وکرامت

انسانی باشد کسانی که درمنجلاب حقارت ها چون کرم میلولند ودر

هوای مرگبار خفقان زیستن را نا مش را زندگی میگذارند اینان خود

مردگان متحرکی هستند کهیک زندگی زیستی وانگلیرا نادانسته

برگزید هاند وچه قدر اینان کوچک هستند وچه دنیای محقری دارند

اما آنان که بیدار شدند ودیند وفهمیدند وایستادند وتاریخ را به حرکت

در اوردند حتی اگر شهید بشوند باز هم زنده همیشه جاویدند امروز

با بیداری ملتهای در بند یقیناجهان تحولی نوخواهد یافت وحتما ملته

ها پیروز خواهند شد همان گونه که ایران ومصر و...پیروز شدند

هرچه این بیداری عمیق تر ودقیق تر باشد پیروزی نزدیکتر است

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/2/28 ] [ 10:35 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تولدیک وبلاگ مثل تولد یک آدم است با همه خصوصیات فردی واجتماعی  خواستگاه وبلاگ از چه نوع اندیشه ونیتیتی شکل گرفته

تاریخ تولد ونوع تغذیه جغرافیای زیستی شرایط ومحیط و....آیا کسی تا حالا وبلاگ ها را دسته بندی کرده وسرو سامان داده وبلاگ های

تخصصی وموضوعی سیاسی اجتماعی اعتقادی تفریحی جوک واس ام اس  .آموزشی یا هنری وخبری مشاوره ای ویا طرح موضوع ونظر

خواهی وغیره وبلاگ ها به نظر من هم شکل دارند هم جان هم باعث نشاط هستند هم تولید انحراف یا غم میکنندبه نظر من خیلی ها

هنوز به دنیای مجازی وبلاگ نه تنها وارد نشده اند بلکه با آن بیگانه هستندوبرخی ها هم بجا از آن استفاده نمیکنند

وبرخی براین باورند که افراد فرصت طلب از آن سوئ استفاده میکنند وقانون در این مورد اقدام جدی نمیکند اگر قرار باشد که هرکس بخود

اجازه بدهد که از آثار ارزشمند در وبلاگ یا سایت سوئ استفاده بشود که همان بهتر که در این دنیای گسترده مجازی گامی بر نداریم

 

 

                                                                                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/2/17 ] [ 11:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بربانوی ایمان وتقوا        سلام برحضرت فاطمه زهراء        عجب دردی به جان داری تو ایدل   عجب سو زنهان داری تو ایدل

وجودت پر زغم از داغ زهراست      کنون همدرد وسوز وآه مولاست      تو رفتی وعلی تنهای تنهاست    

 

تقدیم به بانوی دوعالم زهرا سلام الله علیها

هیچکس در بین خلقت همچنان زهرا نبود      کوثرقرآن جاویدان بی همتا نبود      روشن از نور وجودش آسمان

در زمین وآسمان دردانه ی یکتا نبود           قرت العین محمد ص همسری نیکونهاد   گرنبود او دنیی وعقبا نبود

اثر شیدای اصفهانی                                                                                     مدیروبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

عازم قم نایب زیاره همه شما هستم


[ جمعه 90/2/16 ] [ 9:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شاید این از من بماند یا دگار   هر لحظه که بگذرد به قیامت نزدیکتر میشوی  هر لحظه که بگذرد نمی آید باز

هر لحظه که بگذرد زمانی دگر است  مدیریت زمان مهمترین کاری است که باید مهارتش را داشته باشی

تو فقط میتوانی زمان حال را دریابی از آینده حتی چند دقیقه بعد بی خبری از بدو تولد تا حال تو در راهی چه خوش وچه ناخوش تجربه ها

آموخته ای پندها وحکمتها یاد گرفته ای با آدمهای جور وواجور حشر ونشر داشتهای قهر و آشتی ها داشته ای تو یا درحال ساختن

یا درحال ویران کردن یا درحال خریدن یا فروختن وهزاران هزار تا پایان عمرکه اگر بیست و چهار هزار شبانه روز هم باشد هنوز در راه هستی

باید نقشه روشن وراهنمای با خردی داشته باشی .دربین راه هزاران مشکل وشیطان ورفیق نادرست وتبلیغات دروغ واهی پیش روی تو

قرار میگیرند وهزاران وعد ه وعید و وسوسه این از من بتو یادگار که مبادا خودت را برای دیگران جهنمی کنی.کسی بفریادت نمیرسه

 والله به پشیزی نمی ارزد روی این خوب فکر کن خیلی ها باکیا بیا بودند واهل علم وفضل واصل ونسب ناگهان تسلیم نفس خویش

شدند وهمه اندوخته ها را بباد یغما دادند    راه بسیار است وفرصت نیزکم     ببین به ازای چه چیزی میخواهی عمرت را بدهی

چه چیزی گرانبها تر از عمر آدمی است چشم دل واکن بروی مهروماه  عمر گردد همچو شمع خامش زآه

چه کسی میداند تاکی وکجا وچگونه وچرا ؟  جان شیرین را نگهدار از بلا   روزگار خویش را منما سیاه

                                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/2/13 ] [ 11:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از خانواده ای متوسط ودر محله ای مرفه زندگی میکنم. اما با محرومان دایم در تماس هستم لحظه ای از حالشان دریغ نمیورزم

هرکس به دفتر کارم مراجعه میکند با دلی پر از امید می آید آنها میگویند دفتری که بنام حضرت رقیه خاتون دختر سه ساله امام حسین  ع

است مارا محروم برنمیگرداند. واین باور آنها برای من مهم است.خود من باعشق ومحبت هرروزبه سرکاری میروم که در آن معنویت ومحبت

وتوجه به سیره اهل البت موج میزندگاهی فضولی میگوید چرا ؟اینقدر خودت را در مشکلات مردم غرق میکنی خودت را خسته میکنی .خیلی

ها در این مملکت هستند هم توان مالی بالا تر دارند هم جایگاه موقعیت آنها حقوق ومزایا دارند توچه دریافت میکنی . باور کن بحال چنین

 شخصی با این نگرش افسوس میخورم که چقدر بیخبر مانده زخشنودی حقوچقدر باید روی خودش کار کند وبگردد تا راه سعادت واقعی

بیابد.او هنوز طعم شادی واقعی را درک نکرده  .نقل است از حضرت موسی ع یکبار از خدا پرسید اگر جای بندگان خود بودی چگونه پرور دگارت

را ستایش میکردی خدا فرمود برای خشنودی او خدمت به خلق میکردم .

کارمن بیدارکردن بیدردان ونشان دادن رنجها وآلام بینوایان است.وشنیدن والتیام بخشیدن به رنج دیدگان است ونمیدانی چه با شکو ه است

وقتی اشکها به لبخند ها ودعا ها تبدیل میشوند وقتی میگویم برای مهدی فاطمه صلوات بفرست برای سلامتی رهبر دعا کن وبرای خدمت

گزاران راستین محمد وال او دعا کن ونمیدانی که چه نگاه معصوم کودک بینوا پر ازشادی میشود وبا چه شادمانی میرود

از فقر تا غنی فاصلهای به قدر همت من وتوست توکه میتوانی گامی هر چقدر کوچک برای خدمت صادقانه بی تکلف برای رضای خدا برداری

                                               انجمن فرهنگی مددکاری حضرت رقیه خاتون س اصفهان     مدیر وبالگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/2/11 ] [ 4:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چه کسی قدر تورا میداند

مهر تو در دل او جا دارد    توچه آرام صبوری دل توپاک ونفسهای تو آیات خداست

                                                                                   شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/2/9 ] [ 11:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خوشا ایران ووضع بی مثالش         خداوندا نگهدار از زوالش

میندازش میان بحر طوفان             قویگردان دل پیرو جوانش

 

تلاش وکار بخش نور ایمان      دوصد چندان نما هم اقتدارش

نظامش تا ابد پاینده گردان     رسان یارب دگر صاحب زمانش

                                                                                                  اثر -   شیدای اصفهانی

 

                                                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/2/2 ] [ 11:19 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 429
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856623