سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

وقتی همسایه ات دچار مشکل حادی میشود نمی توانی بی تفاوت باشی .نمی توانی سر راحت به زمین بگذاری ودر گوش چشم وجدان قلبت را به بندی بگویی به من چه توهم اورا میبینی هم دردش را حس میکنی هیجانهای رفتاری او روی توبی تاثیر نیست

توانسانی بی تفاوتی برایت بی معنا است

وصدای ناله وکمک خواهی اورامی شنوی

وقتی همسایه ات دچار سانحه ای شده تو تنها نگاهش می کنی یا به کمکش می روی وقتی کودک سه ساله یا جوان هیجده ساله او در مقابلش دچار سانحه شده تومی گویی به من چه.وقتی صدای آمبولانس وآتش نشانی را می شنوی

که برای امدادآمده توراحت میروی توی خانه ناهارت را میخوری

یا دیوار خانه ات را ودرخانه ات رااز نزدیک حادثه به جای دیگری منتقل می کنی

تا خودت را به نفهمی بزنی .

اگر دزد به خانه همسایه ات دستبرد بزند تنها میگویی متاسف هستم یانه بخودت می گویی این خانه همسایه بوده دزد زده

دزدی به خانه من نمی آید فکر میکنی دزد وغارتگر وحشی به تورحم میکند یا بین تو واو تفاوتی قایل است 

آسوده مباش دزد وغارتگر که جز به جنایت غارت خود نمی اندیشد

توکجای کاری به آنها لبخند بزن از ته دل قاه قاه بخند تعظیم کن دست کثیف آنها را ببوس

آنها که این چیز ها را نمی فهمند

کله ات راازبیخ میکنند مال عرض علقه ملی مذهبی تورا به یغما می برند 

خیلی ها در تاریخ شاکله سازشی نرمشی را برگزیده اند  اما نتیجه عکس گرفته اند

تحقیر شده اند نابود شده اند وتاریخ به بدی ثبتشان کرده آری حال تونگران همسایه ات نیستی نباش آسیاب به نوبت 

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/3/31 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کمتر به این مطلب فکر می کنیم یااین که نمی خواهیم فکر کنیم. هرلحظه داریم به قیامت نزدیک می شویم. تولدت مبارک. مبارکی این تولد در همین است.

از فرصتی که داشتی چندین سالش راسپری نموده

تولدت مبارک بخاطر این که در کلاس دنیا مراحلی را طی نمود ه ای

خوشا برحال کسی که نمره عالی گرفته. عمرش مفید برای خود ودیگران بوده است.

چراغ روشن برای درراه ماندگان ازمسیر دنیا مسیری که یک طرفه است

برگشتی ندارد

.بدا به حال جاهلان وغافلان گمشدگانی که توی ظلمت مانده اند

غرور زیاده خواهی خود برتر بینی و....

از سالهای باقی مانده عمر هیچکس خبر ندارد

رمزی است که تنها خدا از آن آگاه است

ومن وتوکه غرور چشم دلمان را پر کرده نمی بینیم

ما که نبودیم به اذن خدا آمدیم

وبه اذن او می رویم

ودوباره برمیگردیم

رجعت میکنیم

مابادنیای زندگان خدا حافظی می کنیم

با مردگان همنشین می شویم

ودوباره برمیگردیم ودر محشر همه باهم کنار هم ظهور پیدا می کنیم 

اگر خیلی دراین عالم بمانیم

هفتاد تاصد سال

اما باید به این مطلب توجه داشت صد سال این عالم یک نیمروز تعبیر شده است

ویکروز آن عالم پنجاه هزار سال

وهفتاد موقف ایستگاه دارد.

ایست  بازرسی و...چه قدر انسان فراموشکار است

ونمی اندیشد داری میروی مسافر.سفری بی برگشت در پیش داری توشه بردار با آنچه که دراین عالم کسب نموده ای همسفر می شوی

بیدار باش فرصت کوتاه است عمر خودت رابه منافع وهوای نفسانی دیگران مفروش

بیدار باش توبا ارزشترینی ای انسان  

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/3/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی تا تورا دارم از همه چیز همه کس بی نیازم 

در برابر هیچ مشکل وسختی خود را نبازم 

یقین دارم توهستی چاره سازم 

پیش توآشکار است رازم

بخاطر بندگی. توسر فرازم 

                                  اثر صدیقه اژ ه ای

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 93/3/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم دیروز امروز فردا برایشان یکسان است همه ساعات روز شب همچنین اینان کسانی هستند که نه تنها ارزش وقت را نمی شناسند آگاهی لازم برای مدیریت زمان وزندگی خود ندارند اینان اگر پستهای کلیدی واساسی را بدست آورند نمی توانند گروه ومجموعه خودرا فعال پویا وبروز کنند خیلی بی تفاوت میگویند دیروز امروز فرداچه تفاوتی دارداگر در هر عرصه ای وارد شوند کاری از پیش نمی برند اینان دنبال سوزاندن وقت وزمان عمر خویش هستند وخود احساس نمی کنند انگیزه وهدف روشنی ندارند کند حرکت می کنند اگر سر پرست سازمان یاخانه باشند .اعضای فعال را در خود نمی توانند تحمل کنند وبا آنان اصطکاک پیدا می کنند .

                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/3/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این دنیای کوچک قدرت تحمل معصومان پاکان را ندارد .ظرفیت پایین است وامام مهدی عجل الله می آید تا توان وظرفیت ها را بالا ببرد .تا انسان ناقص را کامل کند می آید تا نگاه انسان غافل را از غبار کفر وشرک نفاق پاک کند می آید تا کینه وفسادها را از اندیشه ها ودلها بزداید .می آید تا دنیارا بهشت کند .برکت ببخشد توحید را در رگهای جامعه به جریان بیندازد امام مهدی عجل ..می آید تا عقل را تکامل ومعرفت ببخشد تا عجز وناتوانی کم فهمی ناتوانی را درمان کند .امام مهدی عجل ..می آیدهر چه دشمنان قدار کش خونریز بلوا کنند چراغشان را خاموش می کند ریشه اشان را می خشکاند به اذن خدا وکسی مهدی نیست جز فرزند فاطمه س فرزند خمسه طیبه فرزند امام حسن عسگری ومهدی های دروغین رسوایند ونا کار آمدوشیاد فریبکار پس ای مومنان بیدار با اقتدار با صلابت بمانید مهدی می آید اگر یک روز به عمر دنیا باقی مانده باشد آنروز به اذن خدای متعال هزار سال میگردد .وآنروز چه روز باشکوهی خواهد بود امیدوار باشید آنروز دنیا ظرفیت تحمل معصومان را پیدا خواهد کرد

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                


[ یکشنبه 93/3/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دلش یکدل بود نه زیبایی های طبیعت نه زرق وبرق دنیا دلش را نبرده فریبش نداده  انسانی شاکر وقانع است او روی چهار فرزند دلبند وهمسرش را ندیده . زندگی سختی را پشت سر گذاشته نه خانه ویلایی داشت نه در آمد چندانی اما چهار فرزند را بزرگ کرده فرزندانی خوب سالم دو دخترش ازدواج کرده همسرش هم کر ولال از اوپرسیدم سخترین مشکل تو چه بود گفت. وقتی بچه گریه میکرد

وهمسرم نمی شنید ومن باید آنها را مراقبت کنم بخصوص شبها که وقتی صدایش میزدم برای شیر دادن به بچه او صدای مرا نمی شنید خواب سنگین بود

وهمسزش زنی کدبانو مراقب همسر کور دستش را گرفته  بادلسوزی به طرف صندلی راهنماییش میکرد او روی همسرش را ندیده وصدایش را نشنیده وزن یک کلام حرف بااو نزده جز باعلم واشاره زن با متانت ومرد با حوصله.مرد گفت. روزی هزار بار خدا را شاکرم بخاطر این که همسری دارم که خیالم از جهت او راحت است از دخترش پرسیدم شما سختتان نیست با پدری نابینا ومادری کر ولال زندگی می کنید بالبخندی ملیح گفت نه چه مشکلی قبولشان داریم

ومن پدر ومادر متولی را می شناسم

که همه امکانات را برای فرزندان تهیه نموده  اما بخاطر ندیدن درست ونفهمیدن وحس نکردن خدا در زندگیشان نا آرام هستند.

مشاجره بدبینی.بد گویی سبب شده طعم شیرین زندگی مشترک را نفهمند 

اینان در حقیقت نسبت به نعمتهای وافری که دارند کور وکر ولال هستند 

                                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/3/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آنچه از روایات صحیح برمی آید.این است که در زمان ظهورحضرت مهدی عجل الله تمام بدیهااز بین

می  رود مردم از روی اخلاص خدا ی متعال را بندگی وهیچ چیز رابا اوشریک قرار نمی دهند

باران بقدر کفایت می باردجایی از کره زمین خالی از گل وگیاه نمی ماند

گویی مخملی سبز تمام زمین را پوشانده است درختان میوه دار می شوند

ایام سالها ده برابر می شود

فقر بیماری از جامعه رخت بر می بندد 

کینه هااز دلها رفته مردم با هم مهربان می شوندکشاورزان محصولات خود را چندین برابر برداشت می کنند.

نه تنها عقل انسان کامل می شود.

درندگی از حیوانات نیز بر داشته میشودگوسفند وگرگ در کنار هم زندگی می کنندحرص وطمع از بین

می رودتمام مرزها برداشته می شود

همه کره زمین یک حکومت واحده دارند

توسط قانون الهی اداره میشود.هرکس در هر زمان که بخواهد

می تواندبه شرق یا غرب برودکسی مانع اونمی شودو...

                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/3/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امشب همه مسلمانان وشیعیان در هر کجا باشند جشن نیمه شعبان را برپا می کنند .خوشحالند روزی میرسد نه چندان دور صاحب این جهان می آید با شکوه وسرور چه دشمنان بخواهند وچه نخواهند دست خداست نه بندگان ذلیل او بندگانی که قدرت سیاست مال کورشان کرده وحقیقت را نمی فهمند ایرانیان از کودکی این جشن را برپا داشته وبرای امام زمان عجل باقلبشان تلاش می کنند جوانان این مرزو بوم همه امام زمانی هستند به دلشان که رجوع کنی باورش دارند.

23هزار شهیدی که رفتند امام زمانی بودند زنان ما دختران پیران مردان ما امام زمانی هستند دوچیز گرانبهائ برای ایرانیان امامحسین عاشورا وامام زمان نیمه شعبان برایش جان میدهند مال میدهند از آنان نیرو قدرت میگیرند .پزشکان ما دانشمندان ادیبان نویسندگان ورزشکاران هنرمندان کارگران معلمان اساتید ما و...امام زمانی هستند دشمن بداند آب در هاون کوبیدن سفاهت است زهی خیال باطل 

                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ پنج شنبه 93/3/22 ] [ 3:57 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کنار ساحل دریای قرآن   صفا دارد شکوه آفرینش 

دلت روشن شود

از.نور ایمان                 جلا دارد شکوه آفرینش 

قدم بگذاری تو سوی حقیقت 

                             بقا دارد شکوه  آفرینش  

قرآن عظیم الشان مثل ومانندی ندارد عظمت شکوه اعجازی زنده وجاوید است که با ما سخن میگوید دست دلمان را میگیرد و از گذر گاههای پر خطر دنیا مارا به سوی نور وروشنایی رهنمون میگردد .کتاب حیات ما است کتاب نجات ما است قوت قلب ما است باو انرزی میگیریم از کره راههای جهل وغفلت بی تفاوتی نجات پیدا می کنیم قرآن قلب عالم هستی است هر زیر وزبرش غرفهای از نور است نوری که تا بینهایت کهکشانها امتداد می یابد .علت نا کامی بشر از دنیا بخاطر دور ماندن از حقیقت قرآن است بشری که شرش برخیرش می چربد دنبال گمشده خویش سر گردان است ونمیداند قران در کنار دست اوست به خانه خدا میروی قرآن میخوانی زیارت اهلالبیت می روی قرآن میخوانی هر روز در نمازت قرآن میخوانی ولی سعی نمی کنی با تامل در ساحل پر وسعت وباشکوه او تامل کنی گوش به صدای دلنشین آن بسپاری وعمیق بیندیشی علمت عملت فهمت قرآنی بشود وعاشق شوی چشم دلت را باز کنی قرآن قرآن چه میگوید آه که دلم همیشه بهانه فهمیدن وعمل کردن به قرآن را میگیرد .

خادم القرآن صدیقه اژ ه ای

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 
[ پنج شنبه 93/3/22 ] [ 3:43 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بیایید با هم روی یک مطلب کار کنیم امشب شب نیمه شعبان است اگر هر جوان ومرد وزن علاقه مند به امام زمان عهد کند سیگار کشیدن را ترک کند اتفاق بزرگی رخ خواهد داد 

اگر هر علاقمند به امام زمان عجلالله نیت کند خودش را از رذایل اخلاقی مبرا کند چه اتفاق بزرگی رخ خواهد داد.نقاط ضعف خود را برطرف نمودن کار کوچکی نیست همه ما داریم وگاهی نمیدانیم 

شما رسانه با ارزشی برای ارسال پیام برای بنای یک فرهنگ مثبت وبا ارزش هستید این یک پیشنهاد است موفق وسر بلند باشید

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


                                                               


[ پنج شنبه 93/3/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 451
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856645