سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

شهداء فانوسهای تا ابدیت روشن هستند ، آنان با هدف روشن زندگی کردند ،

حقیقت خویش را فهمیدند ،فریب ظاهر دنیا را نخوردند ،

انسانیت خویش را با اقتدار عزت به منثه ظهور رساندند ، 

از زیر بار ذلت زندگی کردن گریزان بودند ، 

با ایستادگی مقاومت راه ورود دشمنان قسم خورده وغداره 

کشان لجام گسیخته را مسدود کردند 

خاک در چشم دشمنان ریختند 

شهداء زنده همیشه جاویدند 

فروغهای هدایت بشر در تیرگی

وظلمت عالم هستند 

پیام آواران آزادگی هستند ، 

در هر عصر وزمانی این انسانهای آگاه 

وبصیر با ایمان راسخ خود سبب بیداری

به خواب رفتگان هستند 

کسانی که به روز مرگی عادت کرده 

وفرا تر از خواب وخور خشم شهوت 

نمی فهمند 

کسانی که غیرت دینی وروح ملی وعزت

نفسشان را زنگار گرفته است 

اسیر وبردگان نفس امیال خویش شده اند 

وچه بسیار که خود باخته یا خود فروخته اند 

دچار پوچی شده اند

بگذریم که بر سر راه فلسفه هستی وعرفان و،، 

وشهداء از موانع عبور کرده 

به خدا رسیده اند 

وخوشا براحوالشان 

صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ پنج شنبه 97/3/31 ] [ 8:13 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 ای خفته دل بیدار شو        هم صاحب اسرارشو

   خیزی کن وجهدی نما       خارج تو از پندار شو 

بگشای چشم خویش را         هم لا یق دلدار شو

تو شعله ای و آ تشی             دریای طوفانبار شو 

میخانه ای میخانه ای       چون ساقیان خمار شو 

برخیز فرصت کوته است       همت نما در کار شو 

عطار را دیدی، تو جان      رو ،رو تو هم عطار شو 

تن را بنه جان را بگیر        با جان ،جانان  یار شو

از هفت شهر عاشقی            بگذر سنایی وار شو 

پرواز کن ،سیمرغ شو             بر، قله ی ایثار شو 

رو ،رو برون از خویشتن      حق را تو دکاندار شو 

بازار عالم پر ز،   مکر           برخیز ،تو   بیدار شو 

صدیقه اژ ه ای         

آتش مهر                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 97/3/29 ] [ 7:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمها عاشق یکدیگر باشید 

باهم زندگی کنید وبرای هم بمیرید ،

مبادا !

بین شما فاصله بیفتد ،

مبادا!  

روبروی هم بایستید ،

مباد!  

نردبان یکدیگر شوید ،

مبادا!

خانه ها آباد  وخانه ی دلها ویران گردد

آی آدمها 

اجازه ندهید گمان های ناروا به سراغتان بیاید 

وفریبتان دهد، 

به خدا پناه ببرید ،

از شر هرگونه وسوسه یی 

دل قوی دارید ،در مسیر خیر قدم بردارید ،

آی آدمها  

همانگونه که سارق در کمینگاه ربودن اموال استو

سارق اندیشه هم در کمینگاه است تا شما را از باورهای درست 

منحرف گرداند وبفریبد 

آی آدمها 

همای سعادت بالای سر شما بپرواز است 

به صدای بالهای او گوش فرا بدهید ،

آی آدمها 

چند روزی در زمینومستقر هستید ،

روح شما متعلق به اسمان است ،پایان را 

ملکوت اعلی است ، 

بدست خود ،خود را در اسفل السافلین نیفکنید ، 

مبادا !

فریب ظاهر دنیا را بخورید ،

کاخ های بلند شاهان را بنگرید ، 

که امروز چگونه خالی وبدون صاحب مانده است، 

سرگذشت جباران را مطالعه نمایید ، 

سر انجام همه در این عالم  چنین است 

آی آدمها !

زیبا بیندیشید ، وعالی زندگی کنید ، 

تا فرصت باقی است 

بذر نیکی بیفشانید ،

صدیقه اژ ه ای 

                       آوای عشق                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 97/3/24 ] [ 7:17 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این یک واقعیت است ،بزودی کاخهای پوشالی فرعونی در هم خواهد شکست ،

کاخهایی که با خون مردم مظلوم دنیا بنا شده است بر اساس زندگی ونگرش 

زندگی در عیش مردن در خوشی بدترین نوع زندگی است کسل آور ترین نوع

زندگی است،

ما بر نابودی نطام سلطه وغاصبان صهیونیزم ایمان داریم 

کائنات پاک ،این غده عفونی سرطانی را تحمل نخواهد کرد 

پیشانی تاریخ از ننگ آفرینان لکه دار شده است کسانی که همه چیز را برای

خود به غارت می برند 

تا بیشتر از لذتهای حیوانی بهره مند گردند 

ما ایمان به مقاومت ایستادگی در برابر نظام کودک کش وفرهنگ منحط

غرب را داریم

بزودی کاخهای عنکبوتی در جهان فرو خواهد ریخت 

پایه های ظلم ستم سست بنیاد است  

صدیقه اژ ه ای            مدیر وبلگ شیدای اصفهانی 

 


[ جمعه 97/3/18 ] [ 11:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر قدس شریف ،سلام برمقاومت سلام برمجاهدان بیدار دلان فلسطینی ،زخمهای تو را با

عمق جان خود احساس می کنیم ،

دردتو دردماست 

کودکان  ما قصه مظلومیت تورا می خوانند ،مسلمانان بعد از هر نماز برای پیروزیت 

دعا می کنند ،ما هر روز تورا در اندیشه وذهن خود مرور می کنیم 

وتو قیام می کنی تکبیر می گویی 

وآیه (الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل )در تو تکرار می شود ،

 

ای ملت مبارز ای رنجدیدگان  تاریخ  بشریت  صدای مظلومیت تو دل سنگهارا 

لرزاند واشک از چشمشان جاری ساخت 

سلام بر قدس شریف که شاهد مظلومیت کبوتران سپید بالی است 

 

که گردا گردش به طواف   می آیند ،

 

وبا خون سرخ خویش آزادی ورها شدن از چنگال صهیونیزم را امضاء می کنند 

وهر روزلانه های مهرشان با دست صهیونیزم ویران می گردد 

ای قدس شریف هر سال در آخرین جمعه ماه مبار ک رمضان همراه با مسلمانان

جهان در راهپیمایی میلیونی جهانی شرکت نمده فریاد مرگ بر آمریکا وصهیونیزم

سر می دهند ،ای قدس شریف تو میزان حق وباطلی در خط مقدم جهاد با کفر شرک

ونفاق هستی درود بر مقاومت درود بر مردان زنان غیورت تو الگوی شجاعت در همه

عصرها ونسلهایی هر روز در تو ستاره ای متولد ودرخت زیتونی ببار می نشیند 

هر چند دشمن غدار تو با تمام وجود ونقشه های شوم خود بخواهد مانع گردد 

صدیقه اژ ه ای 

 

دیوان گلشن سحر              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 97/3/18 ] [ 11:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر انسان گوهر نابی درون جان خود دارد ، وباید این گوهر را تا ابد از دستبرد دشمنان خود در امان دارد 

وخود دشمن ترین دشمن برای خویشتن هست ونمی داند 

وقدر خود نمی داند ،جهان جسم وروح خود به انواع بلایا مبتلا سازد 

ویک لحظه بفکر خود نمی افتد بدنبال هوسهای دل خود غرق آمال است 

فریب خط وخال حیله ونیرنگ ها را خورده جسم وروح خود را کرده

زندانی اسیر نفس ،شیطانی، وتابلوی حیات خویش را پر از سیاهی کرده 

وقربانی جهل خودش گردیده ،دنبال امیالی که او را می برد در قعر ویرانی 

خوشی ها را فدای ناخوشی هایی که نامش هست بیماری مهلک کرده 

عمرش  را هدر داده به نادانی واین اعجوبه ی خلقت چه بیچاره ست 

سرگردان و حیران غرق عصیان گشته ، رو کرده به حیرانی 

چنان در جهل وغفلت غرق گشته بی خبر از خویش 

شده قربانی جهلی که نامش را نهاده اند آزادی 

وزنجیر اسارت را زده بر دست وغل بر گردنی که گشته کج

در پیشگاه نفس شیطانی ،

 

اثر صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ سه شنبه 97/3/15 ] [ 12:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  در سوگ تو لاله ی پریشان   بگریست 

هر پیر وجوان هم از دل جان بگریست 

    داغ   تو چنان به سیته ها زد آتش 

  ایران به عزا نشست و حیران بگریست 

 

 تاروح خدا رفت  دل من بشکست 

با سینه پر ز ،غم به کنجی بنشست

گریان وپریشان دل ،پر داغ وشرر 

بر نایب برحق خمینی دل بست 

 

 اندیشه ناب تو در عالم جاوید 

در عطر کلام تو بود نور امید 

هر چند که رفته ای بدار عقبا 

اندیشه روشنت به دلها جاوید 

 

در راه تو بیدار دلان می مانند

از راه تو ظالمان اگر   بیزارند 

تو نوح زمانه ای کشتی نجات 

هشیار دلان براهت ایمان دارند 

 

   ای معجزه  ی قرن تو روح الهی 

در شام سیاه این جهان تو ماهی 

با ظالم وبا ستمگران در پیکار 

در مکتب حق  منادی  آگاهی 

 

شیدا ز ، تو آموخت مسیحا نفسی 

الحق که تو بهر خلق فریاد رسی 

گشتند شهیدان برهت سر افراز 

دردانه ی قرن روح وجان ونفسی 

 

راهی که  امام  رهنما ی آن است 

راهی بسوی بهشت جاویدان است 

بی راهه رود هر آنکه  از راه  امام

راهی که گرفته پیش بی پایان است

 

اثر صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


[ سه شنبه 97/3/15 ] [ 11:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر کس سعی کند هر روز نگاهی دقیق بدستهایش بکند

،امروز با این دستها چکاری انجام داده

است ،چه داده وچه گرفته است 

این مطلب ساده ای نیست 

از ابتدای عمر تا کنون با آنها چه انجام داده است 

اگگر خدای نا خواسته رشوه ای داده یا گرفته ،

پای حکمی ناحق را امضاء کرده است 

مالی را بناحق گرفته ،اختلاسی انجام داده 

با دشمنان خدا واهل بیت  ع دست دوستی داده 

غذای حرامی را با آن خورده است 

با نامحرم دست داده ،کم فروشی وبد فروشی کرده 

کالای قاچاق با آن وارد کشور کرده است حقوق ضعفا را نپرداخته 

وصیت نامه ای را دستکاری کرده است 

این دستها دچار بیماری مهلک کشنده ای شده اند 

باید آنان را شست وبه آنان غسل توبه داد

جرم وجنایت زیاده خواهی دزدی از  بیت المال را 

جبران کند 

این دستها بوی تعفن می دهند 

تیره بختی بهمراه دارند 

این دستها نا پاک هستند 

اثر صدیقه اژ ه ای 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ سه شنبه 97/3/8 ] [ 5:21 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اردیبهشت ماه هم بار خاطر بست رفت ،

خرداد ماه هم دارد

به نیمه می رسد

،انگار که خواب می بینم ،

عطر گلهایی که مشام وروح را نوازش می داد 

کمتر در فضا جاری وساری است ، 

ماه قرآن هم دارد به نیمه می رسد ،

همه چیز با سرعت سپری می گردد ،

مامی مانیم 

جای پای لحظه هایی که سپری نمودیم ،

اشکی راکه به لبخند ودلی را آرام یا آزردیم ،

ما  همچنان در مسیر پیش داریم 

راه می پیماییم 

از پیچ وخمهای عالم عبور می کنیم 

گاهی با ،غم گاهی با شادی 

اشک ولبخندهایمان دوامی ندارند 

ما محکوم برفتنیم 

اما برخی گمان می کنند ماندنی هستند 

خود را به عقد دنیا در آورده اند 

مال می اندوزند و طمع مقام دارند 

باد غرور ونخوت مستشان کرده است 

خدا را بنده نیستند

وبندگی خدا را به به سخریه گرفته اتد 

رابطه آنان با خدا خاکستری تیره وتاریک است 

از خلق هم که بیگاری می کشند 

اینان براستی کجای کارند 

ذهن بیمارشان گرفتار چیست ؟

بگذریم هنه ما رفتنی هستیم 

تا فرصت باقی است 

توشه برداریم 

گل بکاریم 

یادگار نیک از خود به جای بگذاریم 

اثر صدیقه اژ ه ای

                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ دوشنبه 97/3/7 ] [ 5:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

با چشم و دل گوش به فرمان خدا باش    

 

  زیبنده تویی عبد ،به پیمان خدا باش

 

ازغیر خدا تو مطلب  روزی خود را

 

 با سعی وعمل لایق احسان خدا باش


بیرون تومنه پای ز ،   در گاه الهی  

 

هرچند از اویی وهم از آن خدا باش 


با یاد خدا شاد نما خاطر خودرا    

 

 ماه رمضان آمده مهمان خدا باش


در محضر حق حرمت این ماه نگهدار  

 

  در ماه خدا مظهر  انسان خدا باش 

 

خواب خور خشم غضب غیض فرو نه

 

  برخیز سحرگاه   تو مهمان خدا باش 

 

شیدا بطلب فیض فزون شام سحرگاه  

 

  تو عبد خدایی وبه فرمان خدا باش 

اثر صدیقه اژ ه ی 

رمضان 97                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ دوشنبه 97/3/7 ] [ 4:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 456
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856650