سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

من ز باغ آسمان خواهم گذشت    از زمین واز زمان خواهم گذشت

میروم تا کهکشانهای محال       بی امان از این وآن خواهم گذشت

عاشق وشیدا چومن. مجنون نبود

مست وشیدایم ز.جان خواهم گذشت

  اثر- صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/6/29 ] [ 5:3 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شخصیتهای متزلزل ونا کار آمد در جامعه کم نیستند اینان ممکن است از نظر تحصیلات عالیه بالا باشند وگاهی پست ومقامی داشته باشند اما از نظر رفتاری دچار مشکل هستند روی حرف وعملکردشان نمی شود حساب کرد معمولا زیبا حرف می زنند ولی در عمل نادرست ترین رفتار را از خود نشان میدهند.

عهد ووفای خود را فراموش می کنند.اینان از خودشخصیت ثابتی ندارند تحت تاثیر هر کس سر راهشان باشد قرار می گیرند سرانجام نگری وتدبر در کارشان وجود ندارد افراد گوشی یا چشمی هستند دلشان به باور خاصی نمی رسد واهمیت هم نمی دهند 

این افراد را برای دوستی وامور جدی نباید انتخاب نماییم

مشکلات از ناحیه چنین افرادی بوجود می آید .حرفی را می زنند وبعد در برابرچشم طرف حاشا می کنند .بقولی عرزه ایستادگی پای حرف خود را هم ندارند 

بهتر است برای گماشتن بکار جدی نه تنها به مدرک وشاخصه های در این مورد به شخصیت روانی وتوانایی های فردی هم توجه شود گاهی فرد در رشته مدیریت تحصیل نموده ولی هنگام کار توانایی لازم را ندارد 

آموزش هم در روی اوکمترین اثر را دارد 

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/6/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

             

    گر نبودی من یقین ما می شدیم  قطرهای بودیم ودریا می شدیم  

     اکثریت در من خود مانده اند        قطره اند دریا  ز.خاطر برده اند 

     اثر- صدیقه اژ ه ای 

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/6/22 ] [ 7:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اکر به اسلام عمل می کردیم باور کنید.طعم شیرین حیات رامی چشیدیم .

هر آنچه گرفتاری هست در جهان اسلام بخاطر بد مسلمانی خود ماست

ما که هنوز بیدار نشده ایم فرهنگ کهنه وپوسیده طاغوت در ذهنمان جا خوش کرده

فرهنگ بی بند وباری پا گذاشتن روی حق وهزاراهزار وهنوز زن مسلمان قدر ومنزلت واقعی خود را پیدا نکرده

غیرت دینی در بازار مجامع ما رنگ باخته است

تجمل گرایی چشم هم چشمی بد خواهی کوتاه فکری تنگ نظری بی تفاوتی بی دقتی کم فروشی کلاه برداری منفعت طلبی تخریب حیات فکری وطبیعی نابود کردن منابع طبیعی دشمنی وانتقامجویی برخ کشیدن ها وتفاخر در بین اقشار نادیده گرفتن حقوق ضعفائ مسخره نمودن همدیگر واقوام از کردلر ترک اصفهانی غیره ولنگاری اخلاقی گرو کشی ها قهر ونفاق بین فامیل وهمسایه تورا بخدا کدامیک از این ها به اسلام عزیز می چسبد

اگر جامعه آنطور که باید باشد نیست بخاطر فرار از اسلام است بخاطر دور شدن از قرآن ومعنویت است تقصیر اسلام نگذارید نگویید جمهوری اسلامی باعث شده خود شما از دولت مردان گرفته تا تک تک احاد جامعه هر کس به اسلام عمل نمی کند

وتنها به زبان مسلمان است مقصر است تعطیلی امر به معروف در همه عرصه ها

خیانت در امانت کدامیک از این را قرآن تایید می کند

آی مسلمانان والله دین هنوز مظلوم است غریب است امام معصوم غریب هستند کدامیک از ما واقعا به آن عمل می کنیم وتوای بانوی مسلمان که همه حواست به آرایش ریخت وپاش مهمانی است توچه قدمی برای خود وجامعه وتربیت فرزندان خود برمی داری

توکه تنها بفکر ابرو بینی پوست رنگ موی خود هستی

وتوای مرد مسلمان غیرت اسلامی توچه شد توکه ناموس مردم را برای تبلیغات کلاهای خود اجیر می کنی مشروط به این که آرایش کند وجذابیت برای جلب مشتری داشته باشد وتوای کسیکه چشمهایت را بسته ای با تقلب اجناس نامرغوب خوراکی را به خورد مردم می دهی وسلامتی مردم برایت اهمیت ندارد.

جوفرش گندم نما کدام یک از کارهای تورا قرآن تایید میکند کدامیک اسلامی است جمهوری اسلامی آمد تا همه جمع شوند به اسلام عمل کنند وحال این همه مصیبت که برجهان اسلام وارد میشود هر روزش کربلاست بخاطر چیست؟ بخاطر بی توجهی مسلمانان است ما همه فکر می کنیم مسلمانیم اما در عمل چطور مسلمان کسی نیست که شب سیر بخوابد وهمسایه اش گرسنه .وای بحال مسلمانی که ببیند خلخالی از پای زن یهودی بیرون آورند واوساکت بماند هرچه بد بختی است از بد مسلمانی ماست اسلام وقرآن بدون هیچ شک ریبی خالص وپاک نورانی هستند ما ظرفیت دریافت از فیض الهی را در خود بوجود نیاورده ایم

                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/6/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

     یارب به خدائیت به من ایمان بخش

     هر آنچه توخواهی ز.برایم آن بخش 

                 اثر -مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/6/17 ] [ 7:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روحیه حماسی سبب بقائ آرمانها وارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این روحیه درمتن وکالبد ملت بزرگ ایران ودراقشار جامعه سر زنده است .سنخنان ریاست محترم جمهور درخراسان رضوی سبب خشنودی آگاهان ودلسوزان جامعه گردید که جای تقدیر وتشکر دارد باعث دلگرمی برای رسیدن به قله های غنای فرهنگی وانسانی والهی گردید 

نکته قابل ذکر این که باید کمر همت بست وحرکت جهادی در بخشهای مختلف را آغاز نمود وتداوم بخشید .بدون اتلاف وقت چرا؟که وقت همانند پرنده زیبایی است که زود از دست ما میپرد وپرواز می کند دور می شود از رییس جمهور محترم می خواهیم که بند بند سخنان حماسی تاریخی که در جمع ایثار گران بیان نمودند به مرحله عمل واجراءبگذترند وما مردم بیدار خودا خواه هم از هیچ گونه همکاری با ایشان دریغ نخواهیم نمود وهمانگونه که شهداءاز بذل جان خود بدون توقع گذشتند برای به ثمر رسیدن آرمانها وارزشهایی که امام راحال بنیانگذار آن بودند ما هم در کنار ایشان خواهیم بود 

وتوفیق ایشان در پیشبرد همه اهداف والاازخدای بزرگ مسئلت می نماییم 

                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ دوشنبه 93/6/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شاگرد کودن اون دانش آموزی نیست که نمره تک میگیره اون کسی نیست که پشت کنکور سالها مانده اون هست که از پیشامدها ی روزگار درس عبرت نمی گیرد از شکست ها پتد نمی گیرد راه وروشهای خود را تغییر نمیدهد تکرار در تکرار همان اشتباهات را با همان سیاق تکرار می کند برای رهایی از بن بست ها تدبیر نمی کند از اشتباهات خود درس نمیگیرد خودش را به آن راه زده پا فشاری در موضوعی که جز فرصت سوزی چیزی بهمراه ندارد 

شاگرد کودن کسی است که در فلات رفوزگی می ماند واز عبرتها واندرزها بیدار نمیشود 

دچار بیماری دلزدگی ویاس ونا امیدی میشود وحاضر نیست بخودش در حل مشکلات عدیدهای که در پیش رو دارد کمک کند 

از سخن حکیمانه ودلسوزانه روی برمی گرداند 

وبه نادانی ها ی خود مغرورانه تکیه میکند 

این نظر من بودشاگرد کودن به نظر شما کیست ؟

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/6/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر بامدادکه برای ادامه حیات چشم باز می کنیم روزی نو وتولدی دوباره وفرصتی گرانقدر است که با آغاز نماز صبح ودعا ونیایش مشغول به تداوم بخشیدن امورات خود می شویم نقطه سر خط.- امروز می خواهم نمره عالی را برای خود کسب کنم نگارش درست وصحیحی از برنامه هایی که در نظر دارم داشته باشم

میخواهم بهترین رفتاررا برای خود تعریف کنم

وگل لبخند بروی زندگی را تاپایان روز بهمراه داشته باشم

با مردم بهتر از روز قبل عمل کنم از بازار خود فروشان دغلبازان رانت خواران ریا کاران مقدس مآبان منافقین کور دل فاسقین بدترکیب جدا دوری کنم

نزدیک به آن نشوم

میخواهم روح خدمت را در خود تقویت کنم زود رنجی وپرخاشگری وبد بینی حسادت تقلب را از ذهنم پاک کنم

میخواهم آ-مثل آدمی زندگی کنم که که قلبش به یقین رسیده است

آرامش دارد

میخواهم هر کاری که از دستم برمی آید برای خودم خانواده ام وجامعه ام انجام بدهم میخواهم خدا بین باشم هر کاری انجام میدهم در جهت رضای اوباشد 

اما کسی که مسلمان نیست اوهم می تواند برگ نا نوشته ی امروز زندگیش را به سمت خوبی ها هدایت کند کیستم؟ از کجا امده ام؟ بکجا میروم؟

نقطه سر خط -چرا؟بد باشم 

وآنکه هر روز برگ سفید کتاب زندگیش را خط خطی میکند وسیاه می سازد چشمهایت را باز کن فرصت دوباره را گرامی بدار چرا؟دروغ چرا؟خیانت چرا؟جنایت بدبختی ازین بالا تر نیست .بکجا میخواهی برسی اول تضمین جاودان ماندن در این دنیارا درست کن

بعد هرکاری که از آن بدتر نیست انجام بده ای بدبخت تیره روز فرصت سوز 

اما پارسی بلاگ توهم هر روز برگی از رفتارها خاطرات نظرات و...دارد ضبط میشود تو هم لحظه نگار عمر آدمهایی آنها که با توانس پیدا کرده اند بد وخوبشان را ضبط می کنی وخدا میداند که تا غروب هر روز این آدمها چه میکنند ودر کتاب زندگیشان چه چیزی را می نویسند تا روز دیگر

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/6/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آموزش سبک زندگی اسلامی ومهارتهای اساسی زندگی ارضروری ترین نیاز های آموزشی جهت جوانان در آستانه ازدواج می باشد 

دختران وپسرانی که علاقه مند به تشکیل خانواده هستند

این آموزشها از نحوه انتخاب صحیح همسر تا دوران سه ساله اول ومراحل بعدی می تواند به ارتقای آگاهی روابط اجتماعی تعامل با همسر احساس مسئولیت زوجین در قبال تعهد دوجانبه در قوام ودوام کانون خانواده کمک نماید .

بسیاری از ازدواج ها از سر احساسات وبدون تامل انجام می گیرد

وبینش واقع گرا یانه ای در پی آن وجود ندارد 

وقتی سنگ زیر بنای ازدواج برپایه ای درست بنا گردد این بنا می تواند به طول یک عمر دوام بیاورد با بدنیا آوردن فرزندان. برشکوه این بنا افزوده گردد

ومایه فخر ومباهات برای خانواده وجامعه گردد 

نظر سنجی ها نشان میدهد هرچه بنیاد خانواده در جامعه ای ضعیف گردد نظام اجتماعی آن جامعه آسیب پذیر تر می گردد 

برای نخستین با بود که این موضوع در جلسه استانداری اصفهان مطرح نمودم واز مدیران خیریه ها ومجامع زیربط در خواست نمودم تا بهجای اندیشدن برای جهیزیه وغیره ابتدائ به آموزش مهارتهای اساسی زندگی ونحوه تعامل زوجین وحل مسئله ومشکلات اخلاقی ورفتاری بیندیشند واین کلاس ها را برایزوجهای جوان الزامی کنند طرح هم بدفتر ریاست جمهوری وقت ارایه در تمام جلسات با مسئولین پی گیری نمود وخدا راشکر بعد از ده سال هم اکنون همه متوجه این نیاز شده اند اما هنوز اقدامی همگانی وجدی صورت نگرفته است 

امید انکه  دست اند کاران برای سلامت نهاد خانوادهدربرگزاری این کلاس ها تصمیمات اساسی بگیرند 

                  مسئول انجمن فرهنگی مدد حضرت رقیه س   صدیقه اژ ه ای

                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/6/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از والدین به دلایل عاطفی بودن خودشان به این نکته مهم توجه ندارند برای خشنودی وفرزند وخوشامد او در برابر رفتارهای ناپسند وزیاده خواهی ها او تسلیم می شوند به گمان این که دارند بفرزندشان خدمت می کنند این در رنج سنی دیده شده ست والدینی که همه تلاش خود را تنها برای رفاه بیشتر انجام مدهند که مبادا فلاان چیز از خوراک پوشاک وسایل ابزار گرفته تا ...اینان با رفتار نادرست خود دارند به بد خواهی ها وتوقعات نابجا تن در میدهند ونمیدانند که بزرگترین ظلم را در حق فرزند خود روا میدارند

بسیاری از دختران پسران جوان در جوامع بخاطر همین کوتاه آمدن های والدین وروش تربیتی غلط دچار مشکلات اخلاقی اجتماعی شده اند 

مشکلاتی که سازمان عریض طویل کارشناسان روانشنا سان گاهی در آن میمانند 

به نظر می رسد هر والدی که میخواهد فرزند بدنیا بیاورد اول سعی در خودسازی اخلاقی ورفتاری کند عواطف واحساسات خود را مدیریت نماید تعادل را سر لوحه کار خود قرار بدهد عشق وافر بفرزند او را کور وکر نکند 

به این نکته توجه کند  میخواهد انسانی به جامعه بشری وارد کند

باید در تربیت اخلاق اوکوشا باشد 

ازهمان روزهای تولد یادش باشد بچه را لوس نکند که آسیب پذیر می گردد

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/6/13 ] [ 8:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 453
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856647