سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

دل نمی گیرد قرار آرامش    جانم    کجاست   

صبر بیرون شد ز،کف آن ماه تابانم کجاست 

گشته ویران خانه دل چشم گریان روزوشب 

صاحب این خانه کو ،شمع شبستانم کجاست 

می روم من ،کو بکو  شاید نشان یابم  ز، او 

خسته ی کویش منم  سودای پنهانم کجاست 

گر ،زند صد طعنه   برمن خار وسنگ سنگلاخ

 می روم خسته بکویش راحت جانم کجاست 

آب چشمم خشک شد مژگان چشم آتش گرفت 

سینه ویران گشت و آوای پریشانم  کجاست 

خار ،هجران  می رود بر چشم دل باکم مباد 

جسم وجان وروح من آوای پنهانم  کجاست 

سر دل را گر،به کلک آورده ام    من اندکی 

راز دل سر بسته  گویم نغمه  سازم کجاست 

 

کتاب آتش مهر 

صدیقه اژ ه ای        وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ جمعه 98/6/29 ] [ 11:39 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این جهان زیباست   بسم الله الرحمن رحیم   

خالقش بی تاست      بسم الله الرحمن رحیم 

 

صدیقه اژه ای   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

25 شهریور ماه 98


[ دوشنبه 98/6/25 ] [ 9:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فرقی نمی کند شب وروز    وقتی تو ذهن پویا وبیداری 

داشته باشی،

هر بار به خودت سری بزن ببین تو درکجای  جهانی 

ایستاده ای ،

هر کجا هستی نفست را تازه کن 

یک قدم به جلو بردار 

همانگونه که هروز موهای سرت را شانه می کنی ،

اندیشه وذهنت را سامان ببخش 

صدیقه اژه ای  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

25 شهریورماه   98 

 


[ دوشنبه 98/6/25 ] [ 9:49 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عقابی یا مگس  دنبال پروازی ،  

تفاوت می کند پرواز با پرواز 

بستگی دارد ،بدنبال چه می گردی 

صدیقه اژه ای          مدیر وبلاگ   شیدای اصفهانی 

 


[ دوشنبه 98/6/25 ] [ 9:42 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عقل راهم  را روشن کرد     عشق دستم را گرفت، 

  با من همراه شد ،     

از آن  پس من کاشف  رویاهای  خویش شدم  

  

با عشق تا ابدیت  همسفر خواهم بود

 

اثر صدیقه اژه ای     متخلص .  شیدای اصفهانی 

شهریورماه 98              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

  


[ دوشنبه 98/6/25 ] [ 9:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بپای چونکه شود در جهان لوای محرم 

  بود نشانه ی  از حرمت عزای محرم 

به نینوا تن آن عاشقان پاک خدا جوی

فتاده بی سرو بی دست در لقای محرم 

بدشت کرب وبلا تشنگان زخمی ونالان 

کنار    شط فرات اند ونینوای   محرم 

علی اصغر بی شیر روی دست پدر شد 

ز، تیر حرمله  سیراب  در منای محرم 

دریغ حضرت عباس آن فدایی ایمان

دودست داد ز،کف اوبه اقتضای محرم 

برای اینکه رساند به سوی تشنه لبان آب 

شهید گشت در آن روز غم فزای   محرم 

نماز ظهر چو خواندند عاشقان  خدایی 

چه جورها که نمودند     اشقیای محرم 

فتاده   پیکر   دهها شهید  پاک خدایی 

بزیر ستم ستوران در آن فضای محرم 

به خیمه های شه دین زدند آتش کینه 

پلید مردم  نا اهل   بی  وفای   محرم 

میان آتش خون شعله ها زبانه کشان 

نسوزد از چه دل خلق در عزای محرم 

رسد به گوش فلک ازخرابه ناله وسوز 

صدای ناله وافغان ز،    ماجرای محرم 

چگونه وصف کنم خطبه های زینب را 

ز،خطبه های ستم  سوز رهگشای محرم 

صدیقه اژه ای     شیدای اصفهانی 

حسین خون خدا موجب نجات   بشر شد 

شهید گشت و به لب آیت رسای     محرم 

وزینب ام   مصائب یگانه بانوی ایثار 

میان موج بلا گشت       نا خدای   محرم  


 

 


[ دوشنبه 98/6/11 ] [ 10:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بعد از ظهر گرم ودلچسب ،دوست داشتنی ،

من گرما را به هوای سرد ترجیح می دهم 

روزهای خوش امسال هم به نیمه رسیده سال98در این شش ماهچه کردیم 

این ششماه را چگونه سپری نموده ،چه بدست آوردیم ،چه از دست دادیم 

مسلم است ،آنچه از دست دادیم لحظات گرانبهای عمر مان بوده است ،

آیا قدمی برای رشد وشکوفایی خود برداشتیم ،از زنده بودن زندگی کردن 

چه فهمیدیم چه چیز هاوچه کسانی را از دست دادیم ،آیا بر نامه ای برای شش ماه پیش رو داریم ،چقدر تلاش کردیم به رویاهایمان جامعه عمل بپوشانیم 

در تعریف زندگی دنبال چه هستیم ،تکرار مکرارات 

زندگی چیست ؟

ایا خوردن ،خوابیدن ،گردیدن  کافیست  ما را اقناع می کند ،

زندگی دانستن قواعد بازی است .

آیا نقش خودتان را در زندگی پیدا کرده اید 

یا، با .بی خیالی در رودخانه یک طرفه بر زورق بی تفاوتی با اکثریت همراهید 

برایتان مهم نیست ، چرا..؟

وبرای چه با اکثریت همراه هستید ،

زندگی داد وستد است 

شما کالا نیستید ،که قابل خریدن باشید ،چه بسیار کسانی که ذهن واندیشه ی 

را به بهای اندک فروخته یا یغما گران سوداگران سود ،ذهن واندیشه انان را 

مصادره وانان را به تباهی ونابودی سوق می دهند 

بگذریم ،اگر تا کنون برای خود برنامه ای نداشته اید 

شش ماه فرصت دارید تا پایان سال 

آغاز کن خدمت به خود ،خدمت به جامعه ،خدمت به مردم وهمنوعانت را 

درختی بکار بذری بیفشان ،اشکی را به لبخند ،دلی  راشاد کن ،

فرصت کم است ،حال دلت را خوب کن ،با مهر ورزی وحفظ وحدت کلمه 

وخدا را  خدا را در هر حال فراموش مکن 

عاشق باش   مهربان باش 

صدیقه اژه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 98/6/8 ] [ 3:6 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

صحبت ، از عشق است ،بسم الله الرحمن رحیم 

 چهار اثر ماندگارمن بنامهای    آتش مهر ، دیوان گلشن سحر ، دیوان صهبای عشق،آوای عشق

سرشار از عشق وشیدایی امیدواری است 

عشق به خالق هستی ،عشق به نعمت حیات ،عشق به مهر ورزی ،به همنوع  عشق به آرمانها وارزشهای الهی اسلامی عشق به محمد وآل محمد عشق به فرهنگ وادب سرزمینم ایران عزیز 

عشق برشد وتعالی وخدمت رسانی پیشرفت وتعالی می باشد 

نا امیدی ویاس در قاموس ما جایی ندارد 

از نامردمیها بیزارم از متکبران ،فخر ،فروشان ،دروغگویان ،دنیا پرستان دین فروشان بیزارم 

از همنشینی با خیر اندیشان ،خردمندان ،راستگویان ،مثبت نگران ،اندیشمندان شادمانم 

صدیقه اژه ای      شیدای اصفهانی  

 

اولین جمعه شهریورماه 97 

 

 

 


[ جمعه 98/6/8 ] [ 2:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قصه هجران تورا باستاره  گفتم ،شبنم شد بر گلبرگهای گل فروغلتید ،

با ابر گفتم گریست ،با باد گفتم طوفان بپا کرد ،با شمع گفتم خودرا به آتش کشید با کوه گفتم فرو ریخت، با دریا گفتم :متلاطم گشت، با پرستو گفتم :کوچ کرد ورفت ،با شب گفتم :دلش خون شد ،با روز گفتم تیره وتار گشت ،بانسیم گفتم ،از وزیدن باز ایستاد، من مانده بودم با کولباری از غم پس در فراق توسوختم گام در میان آتش نهادم ، چرا؟که غم هجران  سوختن و

دل  به آتش جدایی فراق سپردن دارد 

صدیقه اژه ای 

سال 64     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ شنبه 98/5/19 ] [ 11:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من وشبهای مهتابی که نور از آسمان می ریخت ،

هوا پر بود از عطر نسیم روح پروری که با عطر گلهای باغ عجین شده بود ،نقاش طبیعت شبی دل انگیز،را نقش می زد

،من یک جرعه از آن نور را با شوق نوشیدم،

ورگهایم پر از عطر دل انگیز بهاران شد ،

سبکبال از زمین بسوی  آسمان پرواز نموده ومی رفتم ،

اهل خانه ومردم شهر در سکوت شب بخواب رفته بودند ،

وآنشب سفر ی بگذشته وبازگشتی بخود بود  

برای رویشی دیگر وفردایی بهتر 

 هیچکس فصل نوینی را نمی آورد برای کسی جز خود او 

بخاطر اینکه هر کس سر در لاک خویش دارد 

یا همچون آسیابی   بگرد خویش می چرخد تا پایان عمر 

سال75

صدیقه اژه ای     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 


[ شنبه 98/5/19 ] [ 11:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 448
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856642