سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

دنبال چی میگردی  چرا؟ آرام وقرار نداری چرا؟اینقدر عجول هستی کمی آرام بگیر من این را از معلمم سر کلاس شنیدم راستش خوشم نیامد

یعنی چه؟ اینها را برای کی میگه اون میگفت اکثر کشورها را رفتم با خیلی ها حشر ونشر داشتم دنبال این بودم ببینم بهترین ها چیست کجاست چند سالی هم در

کشورهای اروپایی وپیشرفته زندگی کردم کتابهای زیادی را خوندم واز خدا کمک خواستم تا چیزی را که دنبالش هستم به من نشون بده

اون میگفت شما هم از خدا کمک بخواهیدحتم دارم کمک تون میکنه وقتی سر کلاس این حرفها رامیزد از قیافه بچه معلوم بود خوششون نمیاد

اون هربار سرکلاس می آمد میگفت دنبال چی میگردین چی میخواهید این پرسش کمکم توی ذهن بچه جای خودش را باز کرد اون ادامه

میدادخوشبختی چی ؟ بچه هاسر ذوق آمده میگفتند شغل خوب پدر مادر خوب همسر خوب دوست خوب زندگی مرفه و...اون دستش را بالا

میبرد کف دستش روبه بچه ها علامت ایست میداد میگفت خوب فکر کنید همینجا بود که  من به فکر افتادم اون روزها سپری شد ازدواج شغل

مسافرت داخل وخارج فرزند وهرچی که توی این عالم انسانها خوشبختی میدونند تجربه کردم وتازه به اون حرفی که معلمم سر کلاس زده بود

پی بردم وحقیقت آن را پیدا کردم اون میگفت اگر میخواهید در همه امور موفق باشید تا میتوانید برمعرفت ودانش خود بیفزایید باچشم باز به

عالم نگاه کنید آنوقت میفهمید خوشبختی وسعادت عشق به خدا ومحبت به اهل بیت پیامبر اعظم است همه چیز پیش این ها ست  اینها

همه کاره عالم هستندشما دنبال کی وچی میگردید اون قسم میخورد ولله اگر از اینها جدا بشین عمرتون را باختیدجهنم برای خودتون هموار

کردیدومن امروز با این آموزه ارزشمند برای این استاد ومعلم خوبم دعا میکنم وبه شما میگم ولله محبت اهل بیت وعشق به امام زمان نجات

دهنده است

                                                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/4/25 ] [ 7:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آتش مهرتو بردل شادوخندانم چوشمع     ازفراقت روزوشب نالان گریانم چوشمع

آفتاب حسن پنهانی اگرازدیده ها               هست گرمای وفایت دردل جانم چوشمع

کتاب آتش مهر را تقدیم به حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله وتعالی فرجه الشریف نمودم

با دوبیت شعر

هرچه باقیست زعمرم همه در راه توباد       جان وعمرم به فدای رخ چون ماه توباد

توسلیمان صفتی مهدی زهرای بتول            مورم و ران ملخ هدیه به درگاه تو باد

 

هوالمحبوب         پیش گفتار      حمدوسپاس خالق مهربانی را که آستانه مودتش

پذیرای شیفتگان وپرتو نورش حیات بخش دل وجان والهامهای آسمانیش نجاتبخش

انس وجان است آنکس که دربیابان تفتیده هستی جرعه گوارای شراب محبتش جان

را به ترنم می آورد تاروپودعارفان را به نواختن.شاعران را به سرودن.عاشقان را به

جان دادن فرا میخواندو...

                                                                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/4/25 ] [ 8:39 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدانم چرا؟ما مردم تاکسی هست به اون توجه نمیکنیم به او سری نمیزنیم از او تعریف وتمجید نمیکنیم یکبار بخانه امان دعوتش نمیکنیم

از دانش ودانسنه های او بهره نمیجوییم با اومجالست گفتگو نداریم وقتی او را می بینیم با تکبر با او برخورد میکنیم اما همین که شنیدیم مرده

خیالمان راحت میشود  به مجلس ترحیم او میرویم از محسنات او میگوییم اشک ندامت وفقدان دوری میریزیم تاج گل برایش

میفرستیم در حالی که اوتا دیروز چشمان منتظرش به در بود تا سری به اوبزنیم غافل از یک تلفن واحوال پرسی

آیا گمان نمیکنید که مشکل داریم با خودمان حب نفس وحسادت غیره باعث ومانع هستند بیاد دارم استاد مجرب قرآنی درمحله ما بود 

بنده خدا  .پیش قدم در آموزش قرآن آنهم در حد اعلا بود اوچند شاگرد مسن داشت وهیچکس به اهمیت این شخص واقف نبود تا بعد از مردن

فهمیدند کی بوده است واین عیب بزرگی برای همه ماست چرا؟نمیتوانیم همدیگرا بفهمیم وتشویق کنیم برویم از آنها یاد بگیریم از شمع

وجودشان نور بگیریم آیا گمان نمیکنید  در جهت رشد تعالی توقف نکنیم    وبرای پیشرفت باید قدر انسانهای ادیب هنرمند اساتید

و...بشناسیم وتا زنده هستند از آنان بهرمند گردیم

که تا هست از او بهره گیریم ما      که مرده نیاید دگر در شمار    بریزیم از سر برون خیرگی     که تا خوش بما بگذرد روزگار

اگر نخبه ای دانشمندی استادی فرهیخته ای هنرمندی در همسایگی شما یا در فامیل شماست هرچه بیشتر به اونزدیک واز اوکسب فیض نما

که تا زنده هستی شوی سر فراز   قدر دانشورا ن بدانید وارجشان بگذارید تا زنده هستند

                                                                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/4/25 ] [ 12:12 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی برو بچه های نیمه شعبانی  سلام عیدتان وعشقتان وامیدتان مبارکباد در هر کجا که هستید مکان مهم نیست مهم این هست که تو داری

با تمام وجودت برای آخرین امید عالم تلاش میکنی مهم این هست که مسولیتی را بردوش خودت گرفته ای که باید به نحواحسن انجام بدهی

با ید خودت رااز همه نظر منزه کنی اخلاقت رفتارت امام زمان پسند باشد امام زمان یاران راستگو ودرست کردار میخواهندیاران امانت دار میخواهند

امام زمان از کسی که حرام حلا ل میکنددلش میگیرداز کسی که خودش آمر به منکر است ومعروف را زیر پا میگذارد ناراحت میشود

از کسی که دلش پراز حسد ونفاق وکینه وریا حقه است ناراحت میشود   آی برو بچه های منتظر چقدر فرصت داشتید روی خودتان کار کنید

چقدر شکر دارد که در نیمه شعبان دیگری قرار گرفته کاری گروهی وجمعی را بدون ریا وخونمایی تنها لله دارید انجام میدهید

راستی این را فراموش نکنیدنظافت وآراستگی ظاهری وباطنی ومکان ومحیطی که در آن قرار دارید

نکند فردای صبح نیمه شعبان کوچه ها وخیابانها پر از مواد زاید ولیوان وغیره بشه  . هرسال من این را پی گیری میکنم ولی هنوز مردم

آن همکاری لازم را برای رعایت نظافت وبهداش شهری نکرده اند امید این که تحول پیدا کرده به حرمت امام زمانشان در رعایت کردن نظم

وانضباط   نظافت بهداشت خود پیشگام شوند وعلاقه واقعی وفرهنگ والای خود را بیش از پیش نشان دهند

                                                                                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/4/23 ] [ 3:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

افق نگاه هر کس مخصوص خود اوست هیچکس نمیتواند در اوتغییر ایجاد کند مگر این که شخص بخواهد وبفهمد که در تنگ نظری ها ماند

ودارد طوری به خود واطرافیان وعالم نگا ه میکند که این نگاه نهتنها کمکش نمیکند بلکه عامل سقوط او میگردد

همه ما از بدوتولد ودوران کودکی تحصیل وکسب مهارتها کم وبیش تلاش میکنیم ودست به انتخابهای مورد نیاز خود میزنیم

اما کمترین توجه را به این داریم با همه امکانات وابزاری که در اختیار داریم چرا؟هنوز سر جای اولمان قرار داریم چرا؟نمیخواهیم بفهمیم که باید با

زمان به پیش برویم وگاهی فراتر از آن یکی از تفاوتهای نخبگان وافراد موفق این است که این را خوب فهمیده اندافق نگاهشان بلند است ذهن

خودرا درگیر نمیکنند  جامع نگرند.درحقیقت افق نگاه خود را بروزرسانی میکنند از جایگاهی که هستند دایم پرواز میکنند تابه قله های بالاتر

دست پیدا کنندبرخستگی وسستی وغیر منطقی بودنها تسلط کامل دارند سنگ من را به سینه نمیزنند وبا کوته فکری خود وحب نفس سد

ومانع رشد وتعالی نمیگردند بلکه دیگران را تشویق میکنندودست آنان را میگیرنداما کسانی که افق نگاه بستهای دارند اینان اگر در مسولیتی

قرار گیرند عامل خطر هستند ومانع رشد حال در رده بالا یا بسیار نازل برای داشتن یک خانواده موفق باید توجه داشت به این که افق نگا ها

چیست وبرای داشتن یک جامعه آرمانی وموفق چه مردم وچه مسولین باید افق نگاه هشان وسیع وجامع باشد

زیرا بزرگتریناسیب از کسانی وارد میشود که تنگ نظر خود خواه وشخصیتی متزلزل دارند فاقد اراد ه تصمیم درست وقاطع هستند

                                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/4/23 ] [ 3:11 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خود نمیدانست بیخبر بود از سفر ناگه به یکدم  .همچوشمع خاموش شد هنگام شب       در گذشت بهمن منوچهری نقاش کویر شاعر خوش

قریحه عضو

انجمن شیدای اصفهانی را به خانواده محترم ایشان وجمع هنرمندان تسلیت میگوییم

شاعری آمد وبا شعر جوانش دل ما را خوش کرد             شاعری رفت وبه جان ودل ما آتش کرد

             دفتری بسته شد  ودفتر دیگر شد  باز               تا که آید برود   بر که گذاریم نماز

              شاید اکنون برسد لحظه رفتن   برما               اشک برچشم دودست دل ماسوی خدا  

             

 

 

 

 

                                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 90/4/21 ] [ 4:44 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کوچکترین موجودات روی زمین که قابل دسترسی برای همه هستند مورچه ها هستند توجه به این موجودات ظریف وپر کار

وزحمت کش انسان را بفکر وامیدارد موجوداتی که دوست دارند در کنار انسان زندگی کنند با کسی هم رو دربایستی ندارند

نان زحمت خود را میخورند بیاد دارم وقتی خیلی کوچک بودم مدتها در کنار لانه آنها مینشستم وتلاش وکوشش آنها نگاه میکردم

گاهی مورچه ای بار بزرگ وسنگینی را برداشته بود وباخود حمل میکرد وبارها این بار را تا نزدیکی لانه اش میبرد وناگهان رها

میشد ودوباره ما افتاد پایین ومورچه دوباره تکرار میکرد من در عالم بچگی آرام آرام کمکش میکردم تا بارش به مقصد برسد

وقتی راه میرفتم مراقب بودم پایم روی مورچه ها نگذارم وقتی پدرم باغچه حیات را آب میدادآنها از لانه میریختند بیرون وگاهی غرق

میشدند من با چوب کوچکی آنها را نجات میدادم البته نه همه آنهارا قصه های مادر بزرگم ودعای مورچه گفتگوی حضرت سلیمان

با او و...برایم جالب بود مورچگان به نظرم موجوداتی خستگی نا پذیر امیدوار وآینده نگر بودند درحقیقت من دربازی های کودکانه با

همسالانم وقتی داشتم کم می آوردم بخودم میگفتم تو خیلی از مورچه بزرگتر هستی با یدتلاشت را هم بزرگ کنی نا امید نشوی

خسته نشوی همین فکر وتلقین باعث میشد که در بازیها از همسالانم عقب نمانم وبعدها هم تعاون وهمکاری انان مرا تحت تاثیر

قرار داد کارهای گروهی ودسته جمعی آنان وقتی مشکلی داشتند هم دیگرا خبر کرده وبا هم ان را حل میکردند در کارهای

دسته جمعی سرعت عملشان بیشتر میشد وبه نتیجه مطلوبتر میرسیدند زمستان که میشد کمتر آنها را میدیدم مگر در جایی

گرم از لانه بیرون می آمدند ووقتی کتاب تحقیقی موریس متر لینگ را خواندم به شگفتیهای آنان بیشتر پی بردم

وهمچنین خاصیتهای داروی که این موجودات کوچک دارند واینکه وزن  مورچه های روی زمین از وزن  انسانها بیشتر است

و...مطالب دیگر

                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/4/21 ] [ 7:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ یکشنبه 90/4/19 ] [ 2:2 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

گوشها نمیشنوند چشمها هم نمبینند این بیماری عصر جدیدی است که در آن زندگی میکنیم عصری که همه چیز روبه رشد است

وانسانیت رو به سقوط حق در پرده ابهام پنهان و عدالت دارد پایمال میشود.انسان امروز هنوز خلق وخوی جاهلیت را در گوشت

پوست خود حفظ نموده فاصله انسان تا آدمیت هر روز دارد بیشتر میشود عقل ومنطق در غل وزنجیر نفس گرفتار آمده وفریاد

مظلومان بلند است هر روز سنگفرش خیابانی از خون زن وکودک جوان رنگین میشود وخانه ی مهری ویران وکانون مودتی نا بود

میشود وهیچکس نمیتواند کاری بکند انگار شانه های محکم استحکام واستقامت خود را از دست داده اند وخوی جوانمردی

 وآزادگی مثله شده است کجایند شهیدان راه خدا آنان که نترسیدند. این عصر پیشرفت وآسایش طلبی چه بلایی به سر

انسانها آورد ه که همه چسبیده اند به دنیا طلبی وزیاده خواهی  این خلق وخوی استکباری ومنیتهای شیطانی چیست که در

دلها سایه افکنده ودارد همه چیز را از درون سست میکند این چه عصری است که پیامدش بی عدالتی وجنایت ونسل کشی

است چه کس میخواهد کس باشد با زور وستم برمردم مسلط باشدکه چه چیز را بدست آورد

من از زیباترین نگاه وکار وجایگاه دارم میگویم دلت را کف دستت بگذار وبرای خدمت رسانی به مردم حرکت کن از تاریکی سنگ

وسنگلاخ وظلمت نترس با خدا باش ومحکم استقامت کن تا پای جان بی توقع آنوقت چشم باز میکنی که دلهای مغرض وپر

ا زنظرتنگی جلویت ایستاده ونمیتوانند تحملت کنند .اینان نه  به فکر خدمت هستند ونه پیشرفت فقط حسادت میورزند ودست

به شیطنت میزنند از خدا نمیترسند وگمان میکنند همیشه زنده خواهند بود براستی چه بد مردمی هستندمردمی نا سپاس مردمی

که تا آدم بودن صدها کیلومتر فاصله دارند

فعلا دنیا در دست اینهاست دردست انسانها یی که کر وکور ند  وچه رنجی میبرد آدم زدست مردم نادان

 

 

 

http://mighat14.persiangig.com/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%862.jpg

 

 

                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/4/18 ] [ 11:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آدمهایی وجود دارند که درحالی که دارند راه میروند وغذا میخورند و..خواب هستندوآدمهایی هستند که نیمه خواب ونیمه بیدارند

آدمهای دسته اول فقط دنبال غرایز وامیال مادی خود هستند ودسته دوم که خیلی هم ادعا دارند کسانی هستند که خودشون را برتر از

دیگران میدانند ادعای فضل میکنند میگویند همه نه فقط من من هرکاری دلم بخواهد میکنم  نگاه کوچک وحقیری نسبت به مسایل جامعه دارند

  حالا به سر مردم جامعه خانواده محله

وفامیل ودوست آشنا هرچه میخواهد بیایداین دسته  در هرلباس سمت پستی توی کشور ما فراوان فراواننداین دسته که ظاهر موجهی هم

دارند آنچنان لطمه برپیکر اجتماع میزنند که آمریکا نمیتواند بزنداینها دارند عقاید وباورهای دینی جامعه را سست میکنند

اگر من این را میگویم با چنین آدمهای مواجه شده ام این هاحتی عبادت وعزاداری هرکاری که میکنند از روی عوام فریبی است با ادعای این که

من روحانی مسجد هستم یا هیت امناء  پای خیلی از مردم وجوانان را از مسجد میبرند از عدالت راستگویی واحترام متقابل قدر دانی تشویق

بجا همدلی ورسیدگی وبرپا داشتن اخلاق محمدی نه تنها دورند بلکه غریبه هستند پا روی قول وعهد ی که بسته میگذارند وبا بی حرمتی

واهانت در مسجدی که خانه خداست ومحل رفت آمد وتلاش وکوشش است حکومت دیکتا توری براه انداخته وسد راه خیر میشوند

اینها از آندسته کسانی هستند که هنوز نیمی از وجودشان در خواب است نیمی از قرآ ن کتاب کلام خدا را خوب درک نکرده شاید هم هوای

نفسشان مانع شده ایناندر امر به معروف کوتاهی میکنند بلکه با رفتار نا جوانمردانه خود دل مسلمان ومردم را بد دردآورده کاری کرده که برخی

میگویند مسلمانی از دروغ وتهمت ابا ندارند وباد در غپ غپ دارند که ما این پست را در مسجد داریم اگر من این مطلب را میگویم تنها برای این

است که بگویم عزیزان پیرو ولایت وامامت وپیروان محمد وال محمد اسلام هنوز هم غریب مانده وعدهای دارند دانسته وندانسته با رفتار غیر

عادلانه خود به اسلام عزیز لطمه وارد میکنند اینان نیمی از وجودشان خواب است دعا کنید بیدار شوند پا روی نفسشان بگذارند وبه نیاز جامعه

اسلامی وبه ندای رهبر فرزانه ودلسوز انقلاب گوش جان بسپارند نمدانم ندای من بگوش رهبر عزیزم خواهد رسید یا نه من همه اینها که گفتم

مدر ک مستند دارم                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/4/17 ] [ 10:23 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 429
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856623