سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

راستی چرا؟بعضی ها وقتی ما را می بینند دایم از کمبود ها سختی ها ناکامیهاوبدبختی هاشون برای ما میگن از اوضاع بد زمانه گرانی وبی مهری بی تفاوتیها نسبت بهم میگن ما از روزازل گلیم بختمون راسیاه بافتند.از این منفی نگاه کردنها والقاء آن به دیگران چه بهره ای میبرند اینها چرا؟نصف خالی لیوان را می بینند در این مورد تحقیقی را انجام دادم وارد زندگی آنها از نزدیک شدم ببینم چه کم دارند وچرا؟این ها از نظر مادی ووضع زندگی گاهی از همه امکانات برخوردار بودند .با این حال باز هم گله مند هستند دیدم آدمهای پر توقع و   توخالی هستند توخالی از نظر نوع نگاه شان بزندگی خود را صاحب حق میدانند زیاده طلب هم هستند   بدون آنکه نسبت به ظرفیت وتوانمندی خودشان توجه کنند دنیایی که در تصور ذهن خود ساخته اند تیره وتار است حس بدبینی نسبت به همه چیز عینکی که جلو دید عقل خود نهاده اند جز تیرگی نمی بیند  زندگی را برگمان ظن بنا کرده انددوست دارند مردم را با خودشان همراه کنند اینان در چاله چوله های حوادث گذشته چه شخصی وتاریخی در حال مدفون شدن هستند درپیله ناقص بینی بدام افتاده وبال وپر پرواز شان رشد نکرده است این قشر در عرصه ها ولایه های مختلف اجتماعی وفرهنگی میکوشند تا حس بدبینی وتشت وخاطر در اذهان ایجاد کنند روح نوونگاه تازه را نمیتوانند تحمل کنند بذر یاس وناامیدی رامیپاشند تا محصول نکبت وبدبختی را درو کنند اینان با این که چشم دارند وگوش و قلب اما صدای زیبای زندگی همراه با لذت در مثبت نگری را نمیشنوند معنی واقعی بهره مندی از حیات را نمیدانند دایم بذر نفاق ناسپاسی ناامیدی می پراکنند مردم باید بیدار وهشیار باشند واز آنان دوری کنند

حرف آخر این که برای زندگی برنامه .هدف ودانش مهارت خوب وشاد زیستن مثبت نگاه کردن را باید فراگیریم

                                                                                اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

              


[ جمعه 91/4/30 ] [ 8:8 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عزیزم یک فرصت طلایی دیگر برای تو ومن وما وهمه هواست کجاست از کجا معلوم تاکی وچه وقت باور کن یک قدم از هوای نفست این طرفتر رانگاه کن اصلا یک مدتی خودت را از آن دور کن بیا بیرون توی انبار ذهنت اسیر شدی دستها بالا نگاهت را عمیق تر کن توداری داری فسیل میشی اونوقت به چه درد میخوری بابا والله اگر آدمها درست ببینند همه چیز را زیبا خواهند دید غم وغصه معنا ندارد هرچه گرفتاری قصه هست خود ادمها تراشیدند ودرست کردند بابا بیا بیرون دل بکن باهر سن وسالی که داری حواست هست کجا داری میری چه کسی دعوتت کرده متوجه شدی وقتی وترد میهمانی عزیز ترین ها میشی چه لذتی داری میبری چقدر احساس عزتمندی میکنی دراین مدت یک استراحت هم بدستگاههای بدنت میدی خوب نفست را هم از بدیها دور کن یک خانه تکانی درست حسابی اگر خطایی کردی نمیدونم همه ما خطاکار هستیم مهم این هست که متوجه بشویم تکرار نکنیم اگر دنبال آرمانهای بزرگی تومیهمانی خدا طالب هرچه هستی بعد از خانه تکانی درونی  وبرونی ازکریمترین کریمان عالم بخواه لحظات دارند باسرعت میروند عمرو جوانی ما هم میرود بیدار باش بیدار هشیار باش هشیار نکند فکر کنی دارم نصیحت میکنم اصلا این طور نیست من فرشته درون توهستم اون داره بتومیگوید به من میگوید شیطان داره دست وپا میزند تا آخرین حربه اشرا به ما بزند اما ما از اون بیزلریم خبیث ترینها را له میکنیم وآنوقت توی میهمانی بالباسی مرتب اخلاقی مجدد ورفتاری شایسته تر همدیگرمیبینیم دروغ ربا وریا خدغه اختلاص اهتکار کم کاری حسادت بد اخلاقی اجتماعی سیاسی کاری را کنار میگذاریم به همدیگر رحم میکنیم همه چیز سر جایش قرار میگیرد مال ناموس مردم را محترم میشماریم آنوقت معنی با خدا بودن را برای تمام عمر تجربه میکنیم ولذتش را میبریم

 

                                                                   اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/4/28 ] [ 8:14 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مژ ده ایدل که بهار رمضان می آید    موسم خرمی روح وروان می آید   مستی عیش رود از دل هر پیر وجوان     باد ه ناب بنوش شاهد جان می آید

                                                                                                                      صدیقه اژ ه ای              شیدای اصفهانی

 ما ه صیام است باز دل شده بی صبر وتاب      تا که رود سوی دوست لحظه دیدار ناب

                                                                                                                                                          لیلا عسگری

ماه صیام ماه بهار عبادت است                       ماه نزول رحمت  و لطف وعنایت است

                                                                                                           محمدحسن صفوی پور                          قیصر

تنها نه به روزه ترک خوردن باشد    یا آنکه به تسبیح شمردن باشد  گر ترک هوای نفس کامل نکنی        بربی هدفی راه سپردن باشد

                                                                                                                                                       قانع

عمریست که عاشق دعای سحرم   پاینده به نفخه هوای سحرم    برنغمه مرغ شب زبس مشتاقم  بیگانه زخویش وآشنای سحرم

                                                                                                                                                   ماهر اصفهانی

رمضان آ مدو آهسته صدا کرد مرا           راهی سوی سفر شهر خدا کرد  مرا                اطریشی

 

رمضان ماه خدا ماه شه مردان است           ماه انفاق ودعا برهمگان درمان است 

میزنم دست توسل بسوی قادر حق      آه وافسوس که برما همگی میمان است           امینی

  

                                                                                    مدیر وبلاگ مسول انجمن شعر وادب شیدای اصفهانی

                                                                                                                    

 


[ چهارشنبه 91/4/28 ] [ 7:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 خیلی ها تشنه نیستند برحسب عادت آب مینوشند وچون تشنه نیستند وآب مینوشند چندان اهمیتی برایش قایل نیستند .در حالی که آب یک ماده حیاتی برای همه است ودرچرخه طبیعت نقش بسیار مهمی ایفاء میکند .اما این را گفتم تا مطلبی را از منظر دیگر بیان کنم .هر انسانی برای حیات به آب نیاز دارد این امری بدیهی وروشن است .هر انسانی همانقدر که به آب نیاز دارد به علم وآگاهی ودانش زندگی محتاج است .وباید برای تداوم یک زندگی موفقیت آمیز بدنبال آن برود .وخود را سیراب کند .اما چرا ؟برای بسیاری این اتفاق پیش نمی آید اکثریت برای چشیدن طعم واقعی علم ودانش زندگی تلاش واقعی نمیکنند همین طوری وگاهی الکی یک زندگی کسل کننده بدون انگیزه را تا پایان عمر دارند آنان احساس  تشنگی دانستن واقعی نمیکنند وطعم فهمیدن های تازه رانچشیده اند آنگونه یک تشنه واقعی در برهوت به مشت آبی گوارا جان میگیرد وسرشار لذت میشود نیستند.بسیاری از مردم دنبال اب هستند در حالی که باید تشنگی را در خود ایجاد کنند تا به مراد برسند .مراد دانایی حکمت وخرد و.است بسیاری طالب سکون هستند وپایی برای دویدن ندارند وبرخی آرام نمیگیرند تا قله های رفیع را در نوردند وبرخی ترس از تشنه ماندن دارند درحالی که تشنگی لذتی دارد که سیراب  بودن ندارد .هرکس در این عالم به جایی رسیده از تشنگان بوده است تشنگی در انسان انگیز ه ایجاد میکند تا دنبال آب برود وکسی که دنبال آب میرود همچون ساره به زمزم حیات بی پایان دست می یابد نه تنها خود که عالمی را فیض میبخشد وتغییر در خود ودیگران ایجاد میکند.اگر از کودکی بما آموخته بودند که تشنه فهمیدن ودانستن برای زندگی کردن وارتباط رفتاری واخلاقی واجتماعی باش امروز همه ما طور بهتری با هم رفتار میکردیم وهمه مردم دنیا با هم رفتار منطقی عقلانی تر وانسانی تری داشتیم

                                                       اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/4/27 ] [ 10:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یکی مطلبی که باید به آن توجه کنیم انصاف داشتن است در مورد زحماتی  که به چشم می بینیم وتلاشهایی که تا کنون انجامداده اندبه هرکجای ایران که رویتازگی آبادانی وتلاش در مزارع وکشتزلر ها به چشم میخورد حتی در مناطق ی که کمبود آب داردنه دولت بی توجه به مسایل مردم است نه نمایندگان ونه خود مردم واین زیباست باید انصاف داشته باشیم مدرسه بهداشت ورزشگاه مسجد وبازارهای محلی وضعیت خانهسازی وبه سازی بافت فرسود تنوع در نحوه ساخت وساز ونوع رنگ آمیزی پر بودن بازار از لوازم ضروری مردم وتغییر لباس مردم ووضعیت مرتب انان نوسازی وسایل نقلیه ورشد امکانات زندگی برای هرکس تلاش میکند میسر گردیده است وقتی ایران را با کشورهای همسایه مقایسه کنید متوجه خواهید شد من که در اطراف اصفهان وحومه جز آبادانی ندیدم در حالی که سال 76وضعیت اطراف اصفهان بسیار اسفناک بود وامروز از آن خبری نیستآ نچیزی که مایه تاسف است بی انصافی است واخلاق رفتاری مردم با یکدیگر باید روی آن کار بشود این بسیار اهمیت دارد بخصوص رفتار مسولین نظام میتواند سبب ارتقائ اخلاقی مردم گردد روحانیت هم بسیار مثمر ثمر است و..نکته آخر این که شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کندقدر شناس زحمات همدیگر باشیم وچشم گوش بسته حرفی نزیم

 

                                           اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/4/23 ] [ 11:52 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نبض فرهنگ دنیا در دست چه کسانی است .چه کسانی پایه گذاران این فرهنگ هستند .از چه روشهایی برای القائ ایده های خود استفاده کرده اند. وچرا ؟ مردم چشم وگوش بسته پذیرفته اند.مردم چگونه تعلیم می بینند وچرا ؟ هرروز جذب آنان بیشتر میشودنبض فرهنگ دنیا در دست فرهنگ غرب است آنان تمام ابزار وامکانات ارتباط ونفوذ در اذهان را با تکنیک پیشرفته سرعت بخشیده اند ودر لایه زرورقی جذاب وفریبنده بسیار آرام ایده های خود را در  بسته بندی کرده بعنوان آزادی دوستی رفا ه وحفظ حقوق بشر ودفاع از کودکان وزنان وبرابری زن ومرد برای مردم دنیا ارسال نموده اند به طوری که اذهان مردم تنها ظاهر را دیده وپسند نموده به عواقب این ارسال توجه ندارد از طرفی بنیان گذاران این فرهنگ خود اصول موجهی را در نظر نگرفته تنها به آزادی امیال می اندیشند ودر اذهان آنها نگاه توحیدی جای ندارد با رب بیگانه هستند این فرهنگ دشمن انسانیت است به فساد تباهی بشر راسوق میدهد کامجویی ومترف بودن یکی از اصول آنان است.اوهر روز با ترفندی تازه دامهایی می گسترد تا هم بر اموال ملتها وهم فکرو اندیشهایشان تسلط یابد. برای بهروری بهتر خویش امروز هرکس از آنان پیروی کند طوق بردگی را برگردن خود نهاداست این فرهنگ همه ارزشها را له میکند.وچه خواب هستند کسانی که مشوق پیروی از آنانند ودیگر کسانی که به عنوان مبارزه ویابیداری دیگران تلاش میکنند خود نیز نادانسته یا دانسته جامعه را به سمت آنان سوق میدهند. کسانی که آگاهی لازم  وشخصیت اخلاقی ورفتاری مناسبی ندارند در پستی جایی حساس قرارگرفته بدون ریل گذاری صحیح  سمت غرب را نشان میدهند وچه جای بسی تاسف است در این باره فکر کنید فکر

                                                             اثر صدیقه اژ ه ای

                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/4/22 ] [ 10:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 دنیا خیلی کوچکتر از آن است که فکر کنی به خصوص دنیای انسانی دنیایی که با رفتار آدمها نقش میگیرد وبا نیات گفتار آنان کوچک وبزرگ میشود دنیایی که ارتباط وتعامل داد وستد نقش ایفا میکندوتوهمه را از شکل ظاهر می شناسی وبه همان اکتفا میکنی.وباورت میکنند وتوخوشحال وراضی میشوی وناگهان میبینی سخت در اشتباه بودی دنیای انسانی که تصور میکردی نیست آدمها دایم نقششان را عوض میکنند به هرشکل وشمایلی در می آیند وقتی میخواهی با خلقیات ذهنی روانی آنها ورود پیدا کنی میبینی چقدر حرفشان با عملشان ونیتشان متفاوت است. وچه حقیر وکوچک هستند حتی اگر عالم طبیعت را به تسخیر خود در بیاورندوادعاهای بزرگ کنند کاخها بنا کنندوبرآن تکیه زنند.اینان خیلی کوچک هستند عملکرد غنی ندارندبا دروغ نشخوار میکنند وباریا لباس میدوزند روی دیوار ذهنشان مینویسند.ما تنها پول را میشناسیم ومینویسند تکدی گری ممنوع از ما نخواهید با شما رو راست باشیم از ما محبت صداقت طلب نکنید کمک نخواهید بروید بروید .اما یک نکته را نمیدانند اینان خودشان بیشتر آسیب میبینند وقتی زیر آوار ذهنشان مدفون میشوند

 

                                                                 صدیقه اژ ه ای

                                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/4/22 ] [ 12:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر روز با دوانتخاب اساسی روبروهستیم .خدا یا مردم  این برای همه پیش می آید. اما وکلا وکارشناسان با رتبه وزین تری با آن روبرو هستندوکارشان سختر به نظر میرسد .وقتی من میخواهم برگزینم رضایت خدا   را یا مردم را خیلی راحتر هستم ولی آنان با سفارشات رابطه وخدای نکرده وعده های گوناگون امکان انتخاب مدم را کلیک میکنند وحق ی را که باید استردادکنند وبه صاحبانش بسپارند به حلقوم خاطی میریزند مثل این که نمیدانند خودشان را به دنیای دیگران میفروشند ونمیداننداین خود فروختگی چه عواقبی به همراه دارد .اینان غرق درلحظه هستند آنچه ازاین کار کسب میکنند طوق نکبتی است .که به گردنشان آویخته میشود تازه برخی بخود هم میبالند ما فلان آدم خاطی با جرم سنگین را تبرئه کردیم ای خوش براحوال زارتانای دور افتادگان از حق طلبی وعدالت جویی دفاتر خود را ببندید که نامه اعمالتان دارد سیاه میشود بیدارشوید چه انسانهایی که حقوقشان پایمال شده وچه خاطیانی که گمان کردند با دوز وکلک خدا را میتوانند بفریبند که الیس صبح بقریبوچه خدا خواهانی که در راه حقیقت ایستادگی کردند ولباس جاودانگی بتن نمودند نه پا روی حقی گذاشتند نه دروغی وکلکی بافتند وعزیز عالم شدند ومتنعم از نعمات الهی خدایا کمک کن تا از همه عالم تنها رضایت تو را کسب کنیم نه اینکه خود را بخاطر دنیای دیگرا جهنمی کنیم

 

                                        اثر صدیقه ا ژ ه ای

                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ چهارشنبه 91/4/21 ] [ 11:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تنگ نظری نشانه کوته فکری ونشانه فقدان آگاهی وبصیرت دینی وانسانی است .واین که انسان تنگ نظر در خود احساس کمبود میکند. اونمیتواند موفقیت وخردمندی دیگری را تحمل کند او همیشه با خودش در گیراست ؟جای من کجاست . بخصوص اگر سر پستی کلیدی باشد هی گیر میدهد بهانه تراشی میکند وسنگ اندازی این افراد مانع وسد راه پیشرفت دیگران وجامعه هستند دایم بفکر مخدوش کردن افکار دیگرا ن هستنداین افراد کم نیستند پستها ومناصب را دردست دارند اسب خود وافکار تنگ نظرانه خود را میرانندواجازه رشد وفعالیت نمیدهند باید به اینها گفت دست از کوته فکری بردارید از قالب خود خواهی بیرون بیایید فرصتها دارد از دست میرود با همدیگر دست یاری بدهید موانع را بردارید بهمدیگر کمک کنید که اگر چنین نکردید دشمن شما بیدار است وسخت کوش .باهم کنار بیایید اهانت بهمدیگر نکنید اجازه بدهید نخبگان وکاردانان ایده های تازه کاربردی را ارایه بدهند مشوق آنان باشیدبزرگ فکر کنید به عزت ایران اسلامی بیندیشید توی ذوق نخبگان نزنید سرمایه گذاری کنید .من وما را کنار بگذارید شب وروز کار کنید به بصیرت وآگاهی خود بیفزایید حسادت نورزید شما هم میتوانید پس چرا؟تنگ نظری وسنگ اندازی

 

                                   اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/4/19 ] [ 11:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک نیمه شعبان دیگرسپری شد.از دیروز تا کنون کدام قدم مثبت عملی را برداشتیم چقدر از مواضع هوای نفسمان عقب نشینی کردیم چقدر به امام زمان خودمان را بااعمال وکردارمان نزدیک کردیم.شیعیان سراسر عالم در جشنهای باشکوه شرکت کردند از جان ودل تلاش کردند به امید نزدیک شدن به نور مبین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه وشریف اما در کردار وسیرت چقدر به امامشان نزدیک شدند با امام زمان عهد کردند که رنگ خدایی پیدا کنند از دروغ ریا تکبر غیبت تهمت ناحق گویی خود را مبرا کنند توجه به همنوع وکمک به رفع مشکلات از خویش وبیگانه تلاش کنند برای امر به معروف ابتدا ئ خود عمل کنند وبرای نهی از منکر دلسوزانه وقت بگذارند.چقدر بازار ما اقتصاد ما سازمان ما اخلاق ورفتار ما با همدیگر رنگ امام زمانمان را گرفت آیا دلمان را از بخل وکینه وحسد پاک کردیم.نیمه شعبان ظهور نور آخرین معصوم درجهان طبیعت است چقدر ازاین نور بهره گرفتیم وظلمتها را از جان ودل ذهنمان زدودیم چقدر در نگاهمان تاثیر گذاشت .نگاهمان به خدا به جهان  طبیعت وبه خودمان وبه انسان این موجود ناطق عاقل عاشق اگر یک قدم برداشته باشیم باید شادمسرور گردیم حیات نورا باید جشن بگیریم پرواز کنیم  انرزی مثبتمان را پاس بداریم لبخند رضایت مولایمان را احساس کنیم

                                                   اثر صدیقه اژ ه ای

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/4/15 ] [ 11:20 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 425
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856619