سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

بایادقادر متعال وپدید آورنده لیل ونهار.بانظری وگذری برمجموعه اشعارسرکار عالیه خانم اژه ای متخلص به شیدای اصفهانی چنین یافتم که در جوهر ه ی اشعار ایشان روح عشق وشیدایی جریان دارد.زبان شاعر زبان جامعه ومردم است در هنر متعالی شعر فرزند زمان خویش است زیبایی لفظی ومعنوی وتناسب وترکیب وتلفیق وانسجام لفظومعناچون درو گوهردر شعرش بهم آمیخته شده وبا دیدگاه وسیع در یک ارتفاع معنوی جهان مادی راکوچک دیده وبا سکونت خاطرهر چیزی را به پای تجربه گرفته و از خیابانهای عینی وتجربی تاریخ عبور کرده  وعشق وعرفان در کلامش متجلی گشته است

 از خصوصیات بارزو...     به قلم شاعر ونویسنده ومحقق معاصر مطصفی هادوی  استادشهیر اصفهانی

 

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/3/17 ] [ 11:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی به مطالعه تاریخی می پردازیم این مطالعه چشم گوش خرد ما را باز میکند وبما میگوید روزنگار تاریخ هیچگاه وظیفه اش را فراموش نمیکند اوکاری به سیاست بازان عالم ندارد از سلطه گران استعمار پیر گرفته تا سلطنت جباران برای ما میگوید از پیچیدگی زندگی وسرگذشت جباران  ومکار ان عالم از به بیگاری کشیدن ملتها وبهره کشی به نفع سلطه حاکمه ازکشور گشایی اسکندر وبه آتش کشیدن هاتا جهانگشایان خود محور از ملکه ها وتاج وتخت های تشریفاتی از خون مردم به شیشه کردن وضحاک وار مغز جوانا ن را به خور د مارها دادن واز سلطه پیر استعمار وبلاهایی که برسر ملتها آوردندهستی و  جانشان را به یغما بردن  تاریخ بما میگوید تا ما بیدار بمانیم وگوش بزنگ .تاریخ زنگ هشدار دارد همه را خبر میکند افتتاحیه واختتامیه ها را برای همه منعکس میکند ومن از تا ریخ می پرسم چرا ؟باید عده ای قلیل از همه مواهب عالم برخوردار باشند.حتی مردم آن کشور در فقدان امکانات عادی زندگی کنند این یک نابرابری ضد دموکراسی نیست چرا ؟همین ها بخود اجاز ه میدهند برای مردم دنیا خط مشی معین کنند بنام دموکراسی در حالیکه خودشان هزاران مایل با آن فاصله دارند وتاریخ بمن میگوید همه چیز پایان دارد این عصر جای تشریفات یک جانبه نیست مگر صدای زنگ مرا نمیشنوی دوران سلطه استعمار پیر به پایان رسید ه کمی تامل کن اوبه افسانه های تاریخ خواهد پیوست ومن در میان این ندای شگفت انگیز میگویم نشدن وجود ندارد جهان دارد متحول میشود ملتها برده حکومت ها نیستند بلکه حکومتها ریزه خوار نعمت ملتهایند خود هر ملتی باید سر نوشت خودش را رقم بزند ومن از تاریخ می پرسم این همه مکر وستم ظلم جفا واومیگوید به صفحه من نگاه کن  این نان  جزء ننگ آفرینان مورد عبرت آینده گانند نه افتخار آ فرینان ومن لبخند میزنم آری من منتظر  به افسانه پیوستن آخرین استعمار پیرجهانم ای تاریخ

 

   اثر صدیقه اژ ه ای      

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/3/15 ] [ 2:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

   کیست علی رایحه ذات پاک   نور حقیقت زعلی تابناک 

   کیست علی نادره روزگار       معرفتش معرفت کردگار 

   کیست علی محرم اسرا وحی  

   هم نفس وهمدم ودلدار وحی  

   کیست علی طایر عرش برین

    نایب آن سدره اعلی نشین

   کیست علی معنی ذکر وسجود    بعد نبی مخزن سر وجود  

    نام محمد به علی پر قوام          نام علی شد به محمد تمام   

    نو ر نبوت چو بر    افروختند    

    رخت امامت برعلی دوختند

    دایره کون مکان   ساختند  

    حب ولایش به دل انداختند

    نیست علی گر زمحمد جدا    دست خدا داده علی رابقا   

    بهر علی طبل بقا کوفتند       شمع ولایش به افروختند

   حک شده نامش به ضمیر وجود 

    مهر علی بافته  بر   تار وپود 

   عارف وزاهد همه مست علی     جنت فردوس بدست علی 

   روشنی شام یتیمان علی          هم پدر ویاور ایشان علی 

   منشا ء وسرچشمه عرفان علی 

   گشته حقیقت زعلی منجلی

   هست علی نقطه پرگار عشق   راهبر وسروروسالار عشق

   هست چوشیدا دل تو در حضور    حب ولایش بتوداده سرور

   غیر علی قسط وعدالت مجو  

    راه   به جز  راه  ولایت مپو  

   هر که در او حب ولایت بود

   راهبرش  نور هدایت    بود

 

        این اثر ارزشمند   از کتاب آتش مهر

              سراینده    صدیقه اژ ه ای          تقدیم به پیروان راه امامت وولایت

                                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ دوشنبه 91/3/15 ] [ 11:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
امام خورشیدی برای همه عصر ها ونسلهاست امام جان ملت وروح آزاد. با نفس مسیحاییش رایحه روحنواز چگونه زیستن  رابرای جهانیان به ارمغان آورد

 

امام مظهر انسان کامل وسبب بیداری امتها وملتهاست  اما اندیشه اسلام ناب محمدی است که همیشه زنده وجاوان خواهد ماندامام طلایه دار راه پاکان ونیکان عالم است شجاعت ودرایت علوی درسیمای تابناکش چون درفش جاودان تا ابد میدرخشد امام عاشق خدا ومحمد وآل محمد است اوسلطان قلبهاست اوتبلور نور ایمان است نور ایمانی که تکنولوزی وتفکر استکبار جهانی را در هم شکست .اما م یک دنیا پاکی صداقت خردحکمت عرفان و..است امام جان ملت است وملت فدای راه واندیشه اودر سالگرد عروج ملکوتی او با اوعهد میکنیم که با همه وجود در خط ولایت رهبری به ایستیم وگوش به فرمان رهبر عزیزمان باشیم

    

                                               اثر صدیقه اژ ه ای

                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 91/3/13 ] [ 10:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یکزمانی میگفتند بهترین دوست انسان کتاب است.اما امروزه باید گفت بهترین راهنما ودوست اینترنت است آنهم در فضای مجازی گوگل چرا ؟که هر پرسشی داشتی میتوانی از اوبپرسی وجوابهای فراوان بگیری ودانش خودت را تقویت نمایی قبلا دیدگاهی وجود داشت که جنبه منفی ان را مورد توجه قرار میدادند اما امروزه که دانش واخلاق توسط کاربران خبره ودانشمند در این فضا عرض اندام میکند دیگر نمیتوان آن را مورد تهاجم قرار داد چرا که هر کس دنبال آن چیزی میگردد که به آن گرایش دارد سالم سازی این فضا کمک میکند تا کاربران با انگیزه های برتری به آن وارد شوند در این بخش هم تبلیغات بسیار موثر خواهد بود امروزه دیگر کسی پرسشهای خود را از در وهمسایه بزرگتران سنی نمیکند چرا ؟که پرسشها جواب بروز میطلبد نه تکراری فضای سایبری فضایی قابل تامل وارزشمنداست نکات مثبت آن بیشتر ازمنفی است تنها باید کاربرمتوجه باشد که از مسیر درست وارد شود احساسی عمل نکند دنبال گنج باشد ورنجش را بکشد دنبال آب باشد نه سراب در این زمینه جای کار بسیار دارد

 

                                                                                 اثر صدیقه اژ ه ای

 

                                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/3/12 ] [ 9:20 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نام دیگری که براین عصر میتوان گذاشت .عصر تبلیغات در زمینه فروش ومصرف کلاهای تولیدی وسلیقه ها وگرایش های ذهنی وفرهنگی است در این زمینه غرب توانسته تمام اهداف وتولیدات ونظرات خود را با تبلیغات متنوع  به مردم دنیا ارایه دهدو توجه مردم دنیا را به خودجلب نماید تا جایی که مفسدهای تولیدی را با پوشش نوی تبلیغات زیبا جلوه میدهد.از خوراک انواع پس فودهای مضر پوشاک فرهنگ سکس  آرایش ومنش تمام زوایای زندگی خود را به مردم دنیا عرضه داشته وجذابیتهای تبلیغاتی را برآن اعمال نمود ه  حتی در موسیقی علاقه مندی های  خودرا بخورد جوانان دنیا داده است  از هم پاشیدگی نهاد خانواده  روابط نا مشروع خیانت به همسر  تبلیغ مرام شیطان پرستی ازدواج همجنس وقانونی بودن آن  دوست گرایی ورفیق بازی سگ بازی وانس الفت باسگ وگربه ارزشگذاری به هرچه ضد اخلاق بشری هست دین گریزی وتبلیغ هالیودی فحشاءومنکرات رفتاری تولید انبوه کالاهای ضد اخلاقی وتشویق مردم برای بروز شدن با این تولیدات و..در حالی که ملتها در برابرفراوانی تبلیغات غرب کم می آورندومتاسفانه فرصت اندیشیدن وتلاش کردن را از دست میدهندتا چند سال پیش نام خارجی به بچه های ایرانی میگذاشتند ونویسندگان داستانها هم از این نامها استفاده میکردند همچنین برای پرستیژ تولیدات داخلی نام مستعار خارجی انتخاب میکردند کار از زحمت کشان ایرانی ونام از آنها بود هم اکنون زعفران ایرانی در بازارهای دنیا با نام یک شرکت خارجی مارک خورده است وتولید پارچه های مرغوب ایرانی هم شنیدم چنین مارکی میزنند واقعا باعث ننگ ما ایرانیان است که خودمان را در برابرتبلیغات غربی باخته ایم چرا؟چرا؟ امید این که تکان بخوریم خودمان را نبازیم ما هم در عصر تبلیغات وارتباطات از نقطه قوت واقتدار برخوردار گردیم

 

                                                    اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ چهارشنبه 91/3/10 ] [ 6:59 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

  دومین دیوان شعر با موضوع خود سازی {اسلامی} جنبه قرآنی

 منتشر گردید

 این دیوان حاصل اندیشه وسیر آفاق وانفسی نگارنده وسراینده آن میباشد عشق عرفانی ومودت اهل بیت وتوجه به ارزشهای انسانی ومهر ورزی به مردم در آن موج میزند ونور امید وبیداری اسلامی از ره اوردهای ان است

این دیوان حاصل سالهای عمر سراینده است جهان بینی توحیدی بیزاری از ضد ارزشها در آن نمایان است

دیوان صهبای عشق اثر صدیقه اژ ه ای متخلص به شیدای اصفهانی

این اثر ارزشمند تقدیم به رهبر عزیز وملت بزرگ ایران

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/3/9 ] [ 12:2 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر وقت صدای اذان می آید دلم به شوق می آید هروقت نام مبارک امام رضا علیم السلا م را میبرند یا ضریح مبارک وشعر معروف راهم بده را میخوانند روحم به زیارت آقا میرود زانومیزنم التماس میکنم آقا دیگر طاقت ندارم   وقتی تاریخ اسلام را در ذهنم مرور   میکنم رنجها فاطمه زهرا س وغمهای امام علی رابیاد می آورم اشکم جاری میشودآن موقع به همه آنها می اندیشم به سلمان مقدادابوذر میثم مالک اشتر به فراق آمنه ورنجها ی خدیجه وغمهای ام ابیهادرشعب به پناه بردن فاطمه بنت اسد به خدای کعبه به  آنها که باخوبان عالم بودند به فضه اسمائ به مادر پیامبر ومادران امام معصوم به تک تک شهدا ئ صدر اسلام وشهداء کربلا به انقلاب اسلامی ایران وحضرت امام اشکم امانم نمیدهد بدلم میگویم توعاشق شده ای عاشق ارزشها خوبیها عاشق شهدا ئ چقدر عزیز هستند چقدر به  توآرامش میدهند چقدر شکوه عظمت دارند با خودم میگویم جانت فدای کودکان امام حسین علی اصغر رقیه سه ساله ودیگر طاقتم طاق میشود الآ ن هم دارم اشک میریزم من عاشق شده ام عاشق رسیدن به خدا رسیدن به شهداءهیچ چیز در عالم زیباتر از آنها نیست روزی که شاعر شدم نمیدانستم عاشقی چیست فکر میکردم همین روابطی که بین مردم با هم هست عشق است اما دیدم نه عشق قدسی وروحانی ومعنوی وقلبی وجانی است وحالا من مجنونی هستم که لیلی را نه تنها مشاهده بلکه درک میکنم زبان قاصر از گفتن عشق ماست ومن ذره ذره جانم را در کف دست گرفته ام این دل دیگر از دست من رفته است این روزها داغ امام امان مرا گرفته است و...سکوت میتواند به من آرامش ببخشد

 

 

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/3/8 ] [ 11:16 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 امشب ساعت ده من وخواهر وبرادرانم وعده کردیم بریم خونه مامان وبابا امشب شب سالگرد ازدواج آنهاست آنها خودشان اطلاع ندارند از بودن انها در خانه مطمئن هستیم هرکدام از ما یک هدیه کوچک تهیه کردیم هدیه من برای آنها کارت جشن عروسی آنهاست این کارت سفید با نوشته های طلایی جشن ازدواج نورچشمانمان دوشیزه و-آقای ..روی این کارت تابلوی نقاشی است که خود مامان کشیده واونرا هنوز داره عکس یک کالسه پر از گلمنم عکس را بردم شیرینی فروشی وگفتم یک کیک کالسه ای درست کن برادرم شام را سفارش داده وخواهر و..ما چهار تا خواهر وبرادریم هم ازدواج کردیم برادر دیگرم با این که دور از اصفهان زتاز اصفهان زندگی میکند زندگی میکند گفته با همسر وبچهام میآیم ما میخواهیم شبی زیبا وبیاد ماندنی را ترتیب بدهیم این مطالب را دوستم برای من گفت راستی در این با این همه مشغله کاری وفکری چنین فرزندانی واقعا قابل تقدیر هستند

وجالبتر نوه هایی را هم دیده ام که برای یک سوغاتی خیلی ساده چقدر از پدر بزرگ مادر بزرگ تشکر میکنند پدرجوان مادرجون ما فقط سلامتی شما را میخواهیم شما وظیفه ندارید برای ما زحمت بکشی واقعا من تعجب کرده بودم

وپدر بزرگی که با تولد هریک از نوه هایش قسمتی از زمینی را که دارد برای آنهاخانه میسازد ومیدهد اجاره اودوست دارد که همه نو ه ها وفرزندانش دارای خانه باشند از عجایب روگار وبرعکس پدری را که فرزندان خود را از مال خویش محروم نگه داشته وبخصوص دخترانش را وهرچه دارد به دست خودش وثبت دفترخانه ای به پسرنش وا گذار کرده ومیگوید پسر از من است ودختر مال مردم شوهرش مسول اوست

 

         دیدنی ها وشنیدنیها                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/3/8 ] [ 10:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

  انتظار ملت بزرگ ایران از شما این که تنها بفکر خدمت باشید.به فکر عزت وسربلندی ایران اسلامی لختی به گذشته بیندیشید به رنجها ومشقتها که این ملت بزرگ تحمل کرد از همه  چیزش گذشت خون داد جانداد خانمان داد جانباز دادبرای زحمات همدیگر ارزش قایل باشید .ما هنوز تا رسیدن به آرمانهای حضرت امام ومقام معظم رهبری خیلی فاصله داریم همدیگر را تخریب نکنید همانگونه که ملت از همه چیزش گذشت شما هم بگذریدملت ایران از شما انتظار دارد تنها به فکر رفع مشکلات مردم باشید احترام به رای مردم بگذارید رییس جمهورومجلس هردومنتخب مردم هستند هردوبه نظر ما گرامی هستید بگذارید کارها به پیش برود . روزهای طوفانی ونگرانی ها این ملت  بیاد آورید این مردم همه گونه برای سربلندی نظام مقدس اسلامی جانفشانی کرد ند هرکار از دست هرکدام برمی آید بی منت انجام بدهد.افکار حزبی گروهی را کنار بگذارید مردم بیدارند بهمدیگر تهمت نزنیداگر شما با اخلاق اسلامی با این مردم رفتار کنید این ملت از ضعفهای موجود به سوی قوت گام برخواهند داشت مردم دوست دارند منتخبینشان راستکردار ونیکومنش ومسلمان در عمل باشند. بیاد داشته باشید شیعه غریب است دردنیا همچون امامان معصوم خویش  .شما نماد شیعه واقعی باید باشید فرصتها زود از دست میرود همه در برابرکردارگفتار عملکرد خویش مسولند وشما در قبال تک تک مردم نیر مسول هستید همدیگرا تحمل کنید برادرانه دست مودت در دست هم مشکلات نسل جوان ومردم رنج کشیده را مرتفع نمایید به انتقاد سازنده اهمیت بدهید هیچکس بی عیب نیست.کاری نکنید مردم نظرشان برگردد شک وشبهه ایجاد نکنید

وحدت کلمه را فراموش نکنید  سفارش حضرت امام       یادتان باشد سیاست ما عین دیانت ماست شهید بزرگوار مدرس

                                                     اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/3/5 ] [ 11:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 19
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 773356