سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

یاوقت اون نرسیده که تغییری درنگاه ورفتارمون بدهیم .شور احساس یر جای خود علاقه زبانی هم همینطور اما در حقیقت کی داره راست میگه ودرست عمل میکنه جشن بپا کردن شادی شربت وشیرینی دست زدن صوت کشیدن بوق زدن مردم را آزار دادن سد معبر کردن از سر وکول هم بلا رفتن هورا کشیدن اگر همه اونها را تویک سبد روهم بریزیم چی از توش بیرون میادکه بدردبخور باشه این راگفتم نه این که مخالفم بلاخره جوانی وشور جوانی اما کجا وبرای چی وچه موقع مثال شب میلاد امام زمان که میخواهیم عشق وعلاقه خودمون را به منثه ظهور بگذاریم از طرفی باید نقش یک منتظر واقعی راایفا کنیم وبه امام نشون بدیم که ازیاران ایشان هستیم چکار میکنیم نمازاول وقت رفتاردرست بیرون کردن بخل نفاق از دل صله ارحام انجام دادن بدادمحرومان رسیدن تلاوت قرآن وتدبردرباره اوباخود خلوت کردن به آماده نمودن ذهن وروان قلب برای ظهور دعاکردن تبریک گفتن بزیارت امام زاده ها رفتن ازگناه معصیت دوری کردن مراقب چشم وگوش زبان اخلاق رفتارخود بودن مطابق شئونات اسلامی در اطراف شما کسانی هستند که هزینه یک نسخه را ندارندصاحب خونه جوابشون کرده      و...هزارا ن هزارماچکار میکنیم  دختری که میخواد بره خونه بخت جهیزیه نداره وپسری که میخواد همسر اختیار کند هزینه سر سفره عقد رفتن نامزدی خریدن را ندارداین را گفتم تا ببینیم منتظر واقعی کیه اونهایی که بنزین هدر میدن وهوارا آلوده میکنند اونهایی که هرچی بدستشون میرسه میریزند توکوچه خیابون باریختن ظروف یکبار مصرف پشت کارگران را خم میکنند تا خودشون خوش باشند ازماگفتن هرکی باید بخودش بگه آیا وقت اون نرسیده تا بهتر فکر کنم ومعقولانه عمل کنم

          نوشته-   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/3/31 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

محمد حسین پنج سالش مدتی میگه من بزرگ شدم این قدر به من نگویید ناهارت رابخور این کار را بکن نکن من نمیکنم اسرار بی اسرار گفتیم از حالابهت میگیم ناهارنخور بعداز ظهر استراحت نکن هر کاری دوست داری بکن گفت خوبه مدتی گذشت اومد گفت من فلان اسباب بازی را میخوام میخوام برم شهر بازی گفتیم توبزرگی خودت برو کارکن پول دربیار خودت بروشهر بازی بماکاری نداره لحظه ای اخمهاش را توهم کشید وگفت آخه من هنوز کوچولوهستم کاربلد نیستم آدرس شهر بازی راندارم و..اما امروز صبح زود بیدار شد روتختشو مرتب کرددست وصورتش شست راحت نشست صبحانه خورد کمک مامانش جارو برقی کشید بادستمال گرد روی میز راگرفت اسباب بازیهاش را پس از بازی سرجایش گذاشت هنگام بیرون رفتن از خانه لباسهاش را پوشید واقعا که نمیدونم خورشید ازکدام طرف زده بود وقتی بهش گفتم توده تا کار خوب کردی خوشحال شد وقول دادهر روز ده تاکار خوب بکند تا زودتر بزرگ بشه

  اثر صدیقه اژ ه ای                           مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/3/31 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای دل به ازاین باش که هستی 

باعشق عجین باش که هستی 

هردم برود عمرتویی شاهدجانم 

برحلقه جانم تونگین باش که هستی 

بیرون ننهم پای من ازحلقه عشاق 

باعاشق شیدا به از این باش که هستی

 هرگز نرسد بی تو بسر منزل مقصود

رو سوی به دنیای برین باش که هستی 

 اثر صدیقه اژ ه ای         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/3/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایدل به از این باش که هستی    با عشق عجین باش که هستی

 اثر- صدیقه اژ ه ای    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                   


[ چهارشنبه 92/3/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

صعود تیم ملی به جام جهانی برملت سرافراز بزرگ ایران اسلامی مبارکباد .این پیروزی را به  ورزشکاران قهرمانان سرافراز وخانواده های محترمشان تبریک می گوییم

امیدکه شادی سرور مردم بخصوص نسل جوان بارتبه اول این تیم در جام جهانی کامل گردد .

امید که ایران در همه عرصه های علمی پژوهشی فرهنگی اخلاقی اقتصادی سیاسی بتواند رتبه نخست راازآن خود نماید

 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/3/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ ]

ایکاش کلمه دروغ ریشه اش در جامعه ما خشک می شد.وهر کس دروغی میگفت مردم از آن بیزاری می جستند چرا ؟ که ریشه هر فتنه ای ازدروغ نشات و.. به نظر میرسد همه مامیتوانیم برای ریشه کن شدن آن آستین همت بالا بزنیم وکارنامه خودمان ودیگری را که در همه کارش بادروغ سرو کار دارد شفاف کنیم وابتدائ باتنبه دادن دوم با کسر از خوبیهایش کارنامه اورا صادر کنیم هر کس سه دروغ گفته باشد که ثابت بشود ازشان اوکم سلب اعتماد گردداز اعتبارش کم شود نهضت ضد دروغ میتوند با فرهنگسازی در گوشها ودلها نفوذ کند وهمه باید خود را به نگفتن دروغ تشویق کنند .نکته قابل توجه این که بازارها وبورسها موسسات وبسیاری از مکانهایی که براساس دروغ از پایین جامعه ببالا رفته از جایگاهایی که بادرغ گویی کسب کردهاند افول کرده وسر جایشان می نشینند ب

به امید روزی که دروغ از جامعه ما رخت بربندد

 اثر صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/3/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یاد بگیریم برای همدیگر احترام قایل باشیم .این قدر گروه حزب را ه نیندازیم جدا سازی نکنیم والله همه ماایرانی هستیم دلمان برای این کشور واستقلال عزت آن در سینه می تپد

سعی کنیم صبر وتحمل خود را بالا ببریم پاروی خود خواهیهای خود بگذاریم

 همه با هم ما شویم .روح وحدت وخود باوری را تقویت کنیم به سخنان حکیمانه رهبر دلسوزمان گوش جان بسپاریم

.واین را باور کنیم که بدون راهنماییهای ایشان به سر منزل عزت وتوانایی واقتدار نخواهیم رسید واین که برخی تند رو واعتدال را مطرح میکنند باید به الگوی صحیح از باورهای منطقی برسیم احساسات آنی نمیتواند کار ساز باشد از روی احساس عکس العمل نشاندادن به بنیان واساس تغکر اقتصادی اجتماعی وملی کمک نمیکند باید مراقب رفتار کردار خودباشیم یک کشور بزرگ همانند ایران با تمام پتانسیلهای موجودوظرفیت بالا باید ازتوانایی خردمندانه نخبگان ومدیران متعهد بااخلاق وکردارخدا پسندانه باهمت عالی وهمکاری دولت با مردم به پش برود .از تحقیر یکدیگر بپرهیزیم انسانها هیچکدام مثل هم نیستند

ومثل هم نمی اندیشند این خود یک زیبایی است هرکس میزان درکش از همه ابعاد بالاتر است باید قدرت تحمل دیگران را داشته باشدبرخی باتحقیر دیگران میخواهند جای خودشان را در اذهان باز کنند وطرف را از میدان بدر کنند این نهایت ضعف وناتوانی آنهااست اما با همه رنگها سبز وبنفش وغیره وقتی جلوه دارد که همه باهم در کنار هم وبرای هم باشند نه بری وبیزار آنوقت شقاق روحی وپدید می آید وتنافر معنایی پیدا میکند کوچک میشوند

 خرد میشوند دراین طیف باید به کسانی که رنگ خدا هستند

وخردمندانه وعمیق می اندیشند تبریک گفت بخاطر صبر وتحمل روحیه زیبایشان

 امید که همه باهم برای هم تلاش کنیم این من ومارا باتغییر در نگاهمان کنار بگذاریم  انشائ الله

اثر صدیقه اژ ه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/3/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تادیروز همه ما تلاش وافر خود راطبق وظیفه وشناختی که داشتیم انجام دادیم واین را حق خود دانسته وبه آن تداوم خواهیم بخشید البته بارویکردی جدید برای تلاشی بیشتر

 این وظیفه وتکلیف برای همه ما سرجای خود بقوت باقی است ما درحقیقت بدنبال یک جامعه سالم ویک سیستم جامع ومترقی وسازنده وبالنده برای کشور عزیزمان هستیم با گذشت زمان تجربه های زیادی را آموخته ایم .در انتخابات بسیاری شرکت نموده هر کدام براساس انتظارات خودوبرنامه هایی که هرکاندید مطرح نموده رای داده ایم ملاک ما قانون گرایی واحترام به آن است هم اکنون حماسه شرکت مردم پایان یافته ومنتخب معلوم گردیده برما است که با پیروی از مقام معظم رهبری با هرسلیقه آن را بپذیریم وخود را برای همکاری وتلاش بیشتر آماده نماییم چراکه بیش از هرچیزی به آرامش وامنیت نیازمندیم باید منتظر بمانیم و کلیدکار آمد رییس جمهور را ببینیم وباور کنیم .

                                                                         مدیر وبلاگ شدای اصفهانی


[ شنبه 92/3/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من حق یک رای دارم  بخاطر همین فکر میکنم به کسی رای بدهم که اول از همه اراده محکم داشته باشد نیمه خالی را نبیند همه جانبه نگر باشد من به کسی رای میدهم که صراط مستقیم هدفش باشد متحجر. متعصب کوته بین نباشد برنامه دقیق داشته باشد نگاه پیش روی اویک نگاه جامع به اسلام ناب باشد در برابربیگانگان وزیاده خواهی هاکوتاه نیاید خود خواه نباشد. انتظار من از اواین که مطیع رهبر وخادم مردم وناصر دین باشد سبب ارتقائفرهنگی اقتصادی سیاسی اجتماعی جوانان این مرزوبوم وهمه اقشارباشددروغ نگوید پا روی زحمات دیگران نگذارد برای رای آوردن بهر دست آویزی چنگ نزند من اورا با ارایه برنامه هایش انتخاب کردم او جلیلی است

از دیگر کاندیدا هم بخاطر اینکه کمک کردند تاراهم را پیداکنم سپاسگزارم

 اثر صدیقه اژ ه ای     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/3/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

میخواهم اولین نفری باشم که به جلیلی بااعتماد رای میدهم اولین نفر درایران. من به نظر ودیدگاه ایشان رای میدهم .ایشان دقیق منسجم بااستقامت وحسن رفتار مطالب جامع خود رابیان کرد وهر چه گفت از دل برآمده بود .بدون بخل ورباوبخاطر همین بردل نشست دیگر کاندیدای اصولگراهم تلاش کردند اماجلیلی مثل بهاری درتابستان بهار پرشکوفه باطراوت مردم هم همین را سی سال است میخواهند آرمانهاارزشها مردم ازجان برای بدست آوردن آن میگذرند نه برای نان. باید تلاش کرد کارکرد باخدا بود ونگذاریم علی تنها بماند .بیدار باشیم واقعادلسوزانی داریم که باید قدر آنان را بدانیم مثل حدادعادل وصدها نفر دیگر همه را دوست داریم اما منیت نباید مانع رشد این ملت گردد

 خدایا مارا یاری کن تاسر بلند گردیم از طرفی به کسی رای بدهیم که دشمن راناامید میکند نه امیدوار ما ایستاده ایم برای بدست آوردن تمام ارزشها وآرمانهای اسلامی وانسانی خود

هیچ ایرانی نیست که بخواهد در پیش دشمن سرخم کند همه ایران واستقلال سر زمین خود را دوست دارند از زیر بارذلت رفتن بیزارند.از لبخند زدن یک جانبه متنفرندمااگر تن به تن جان به کشتن دهیم مبادا که ایمان ایران بدشمن دهیم ایرانی غیور سرنوشت خودرا به سمت عزت تغییر خواهد

 ایستادگی امروز سر بلندی فرداست

اثر صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/3/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 449
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856643