سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

تفاوت انسان باطبیعت .طبیعت تکرار میشود در عالم ماده وانسان نمی شود جاده انسان  یک طرف است زندگی انسان فرصتی است .جزیره مانند .در بین هستی ونیستی جزیره ای طوفان زا طبیعت مدور است .دورچرخشی دارد.آفت طبیعت . مقطعی .ودوباره بدور خودش ادامه میدهد هزاران سال در عالم ماده 

                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/11/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از خیران محترم وصاحب نظران دوستان واشنایان دعوت منماییم که روز سه شنبه 15بهمن ماه از ساعت2الی 9شب روزهای چهارشبه وپنج شنبه درنمایشگاه بین المللی پل شهرستان از غرفه انجمن فرهنگی مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان وتشکل های مردم نهاد این استان دیدن نمایند مقدمشان را گرامی میداریم

مدیر انجمن صدیقه اژ ه ای


[ شنبه 92/11/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از دوستان وآشنایان دعوت میکنیم که از روز سه شنبه15بهمن 92از ساعت 2تا9شب از نمایشگاه فعالیتهای تشکل های مردم نهاد اصفهان

در نمایشگاه بین المللی پل شهرستان دیدن نمایند 

انجمن فرهنگی مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان

منتظر دیدار باشما دوستان است 


[ شنبه 92/11/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مهمترین تکلیف ووظیفه تک تک آحاد ملت بزرگ ایران در عصر حاضربیداری وهشیاری است بیداری در راه شناخت ارزشهای والای امام واهداف بلند مقام معظم رهبری همت وتلاش مضاعف مسئولان نظام زمینه سازی اخلاق وفرهنگ انسانی اسلامی ازخود گذشتگی کنار گذاشتن تو .ومن ها. گروه بازی ها وحدت بین اقشاراز همه مردم خدمت رسانی وپاسخگویی بخواسته های بحق مردم وضع معیشت شغل ازدواج برچیدن مفاسد اخلاقی اجتماعی اقتصادی ساده زیستی برپایی فرهنگ نماز انفاق بهداشت وتغذیه سالم با آموزشهای رسانه ای ایجاد فرهنگ نشاط مثبت نگری بی تفاوت نبودن افراد نسبت به مسایل بالابردن سطح آگاهی خود ودیگران مطرح کردن مسایل روز وراه حل آن پاسخ به شبهات دینی احترام به قانون و...فرهنگ صزفه جویی از وقت گرفته تا امکانات مادی دیگر تحمل کردن همدیگر در مسایل ومشکلات خرد محوری را پیشه وملکه خود قرار دادن و...


                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/11/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

میگفت از بچگی نقش آسیه همسر فرعون را دوست داشتم همیشه براوآفرین میگفتم آسیه ای که همسر فرعون بود وفرعونی که ادعای خدایی میکرد البته داستان آن را شنیده بودم حتی وقتی هنوز سواد خواندن نوشتن نداشتم برمقاومت ایستادگی اوآفرین می گفتم زنی عجیب به نظر می آمد اوایمان بخدای موسی آورد تا جایی پیش رفت که موسی را پناه ودر دامن خودودر کاخ فرعون  پرورش داد با.نرمش قهرمانانه به ااصطلاح امروز

.این مقدمه را گفت تا وضعیت خودش را بگوید زنی که با خشونت ها وستمهای همسرش در دوران انقلاب مواجه واز اهانت ناسزا سختی سیلی گرفته تازندانی شدن واین برای من که شنونده داستان او شده بودم جالب بود مردم در آستانه ظهور انقلاب وگریختن شاه مخلوع ورفتن بختیار آمدن امام همه مانند قطره های دریا بهم می پیوستند واین بانودر خانه کوچک خود داشت با مردی به سر میبرد که با اسم ونام امام وانقلاب دشمن وطرفدار شاه واز دار دسته اوبود ستوان زمان شاه بود.ا

یکبار رفتم راهپیمایی وقتی برگشتم همسرم بخانه آمده بود تا میخوردم مرا بباد کتک گرفت وپسر سه ساله ام را که ورد زبانش مرگ برشاه شده بودآنچنان سیبلی زد که روزهای زیادصورتش کبود وپای چشمش ورم کرده بود

.عکس امام راکه لای کتاب دعا گذاشته بودم با کتاب دعا پاره کرد دایم میگفت اما م برایت نان آب می آورد در یخچال را بروی من وفرزندم قفل میکرد تا شب. میگفت. بنشین تا امام برایت میوه غذا بیاورد .

روزهای راهپیمایی در خانه را قفل میکرد کلید را با خودش میبردتلفن را توی کمد میگذاشت درش قفل میکرد

ومی رفت گفتم .طلاق گفت نه من خیلی دلم میخواست. به اوکمک کنم بیدارش کنم صدای شعار مردم را که می شنیدم دور حیاط خانه راهپیمایی میکردم وشعار میدادم تکبیر میگفتم کارمن دعا کردن شده بود وهمسرم بخانه که می آمد رجز میخواند خمینی خیال کرده میتواندبا اعلحضرت در بیفتد

بابا آمریکای قدر پشت شاه است غرب با تجهیزات تکنولوزی پشت شاه است خنده داردچکار به خمینی یک لا غبا دارد  ومن یاد موسی وعصایش می افتادم وبه اومی گفتم خمینی موسی زمان است واوعربده زنان میگفت توچرا ؟اراجیف را قبول میکنی از عصا چه کاری ساخته وعبا نیز ومن با همه سختیها تلخی زندگی را تحمل میکردم تا آمدن امام انگار روح تازه گرفتم بیاد دارم آنشب تا صبح در سیاهی شب به گوشه دنج پناه بردم گریستم برای سربلندی اسلام قران امام دعا کردم  پسر کوچکم هم دعا میکرد اوعاشق امام بود عکس شاه را خط خطی کرده بود وهمسرم مثل این که به بتش اهانت شده باشدبا داد وفریاد میگفت  همه اش تقصیر توزن نفهم کاه. خور است

ومن تحمل کردم امام آمد واومیگفت شاه برمیگردد بهمین خیال باش ومن ته دلم پر از قوت قلب شده بود جریان گذشت ولی این مرد عوض نشد همه جا شایعه پراکنی میکرد مسخره میکرد تا این که جنگ تحمیلی پیش آمد من در پشت جبهه با زنان همسایه برای رزمندگان مواد غذایی بسته بندی میکردیم هر روز خبرهای جنگ را دنبال میکردم همسرم که از آمدن شاه نا امید شده بود حالا منتظر حمله آمریکا بود بچه ام بزرگ شد بمدرسه رفت روزی در انشائ خود نوشته بود من دوست دارم به جبهه بروم وشهید بشوم این بزرگترین آرزوی من است من از شاه وآمریکا وزورگویان متنفرم وهمسرم که دفتر انشای پسرم را دیده بود با فریاد سر من واوگفت لعنت به من که در آستینم مار پرورش دادم وتا جایی که پسرم نیز دارد بامن مقابله میکند .البته این یکی از موارد است که حوصله کردم بمناسبت بنویسم ما زنان بسیاری داریم که ازجان فدایان امام انقلاب هستند وداستانها ومبارزات با نرمشهای قهرمانانه را فرصت پیدا نکرده اند تا مطرح نمایند

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ چهارشنبه 92/11/9 ] [ 7:28 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آخوند ملا شریفای اژ یه ای جد.مرحوم آخوند ملاعلی اکبر اژ ه ای  ازاساتید علامه مجلسی ق- واز شاگردان شیخ بهایی دختری بنام حمیده داشت.که دانشمندودارای شخصیتی برجسته بود.- ریاض العلماء -او بدین گونه وصف شده است.

حمیده .فاضل.عالم.عارف..وآ موزگار زنان عصر خود بوده وبصیرتی تام درعلم رجال وکلامی پاک داشت وحواشی محققانه برکتب حدیث ماننداستبصاروغیره دارد.که دلالت برنهایت فهم ودقت واطلاع وی در علم رجال دارد.

اونزد پدر خود شاگردی نموده است.ومورد توجه ایشان بوده اودختری بنام فاطمه داشت اوهم همانند مادر خودعالم وعابدوآموزگار زنان عصر خویش بوده است


آیت الله سید محمد جواد صدر عاملی دختری بنام سید زهرا خانم داشتندایشان,همسر آیت الله سید ابوالفضل خاتون آبادی بودند 

از خصوصیات ایشان انضباط ومدیریت منزل واخلاق خوش بود به خصوص در آیین همسر داری اوقات نماز از اساسی ترین امور ایشان بود اخلاق اجتماعی مردم داری از دیگر ویژگی ایشان بود با. فوت چهارمین فرزندشان بتول خانم ایشان سکته مغزی کردند وبمدت هفت سال زمینگیر شدند ایشان همه فکرذکرشان کلمه بتول بود واغلب از خواب بیدار می شدند گریه کنان می گفتند خواب عزیزم را دیدم ومن که بچه پنج شش ساله بودم شاهد رنج داغ ایشان بودم مرا در بغل میگرفتند می بوسیدند ومی بوییدند ومیگفتند بوی عزیز دلم بتول خانم را میدهی مدتی که سالم بودندهرشب غروب سجاده کوچکی برای من کنار سجاده خودشان می انداختند ومن باایشان ذلا وراست می شدم وقتی مشغول دعا خواندن می شدند من هم با تاسی به ایشان به دوازده اما م سلام میدادم 

یکبار از من پرسیدند چه خواندی گفتم زیارت عاشورا آن موقع چهار پنج سال داشتم 

                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/11/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باور کنید که من بیش از چهل فرزند دارم همه تحصیل کرده اجتماعی با ادب فهمیده وزرنگ خدا را شکر من یک عقیده دارم وان اینکه همه بچه های ایرانی مثل فرزند خودمون هستند باید در حد توان به آنها توجه داشت وبرهمین اساس سعی کرده ام در زمینه های مالی فرهنگی وتحصیلی به آنها کمک کنم بسیاری از مردم را می بینم که فقط فکر خودشان وفرزندانشان هستندبرایشان مهم نیست حتی بچه خواهر یابرادرشان وخواهر برادر خودشان مشکل داشته باشد.یا بچه همسایه اشان شب سر بی شام زمین بگذارد بارها شنیده ام میگویند ما تنها مسئول بچه های خود هستیم هم وغمشان آنها هستنداما واقعا من که در خود چنین احساسی ندارم دوست دارم همه بچه ها را وکمک میکنم بی منت کمک داوطلبانه وحالا با سر گذشت های بسیاری که در صندوقچه سینه دارم بیش از چهل دختر وپسر دارم که همچون سرو.سرسبز ورشید هستندومن به آنان افتخار میکنم وآنها هم مرا مثل مادرشان دوست دارند برای من لبخند بانشاطشان کافی است وازاین که راه وروش درست زندگی را پیدا کرده اند بخود میبالم خدا راشکر من نظرم این است که برای شکوفایی استعدادها هم باید از خداوند استعانت نمود هم پشت کارداشت

.روزهای اول خیلی ها به من نصیحت می کردند خودت را برای بچه های مردم اذیت نکن اما من تصمیم جدی گرفته بودم بچه های مردم برایم  معنی نداشت همه فرزندان ایران فرزندان همه ما هستندباید هر کدام از هر کاری که از دستمان برمی آید برایشان انجام بدهیم نسبت بهم بی تفاوتنباشیم .

                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 92/11/8 ] [ 10:13 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سخنی با فیلمنامه نویسان وکارگردانان کسانی که میتوانند خدمات ارزشمندی را با کار خود به جهانیان ارایهبدهند سخن این که سعی کنندفرهنگ ناب انسانی واخلاقی مد نظر داشته باشند از اباحیگری دوری کنند  سینمای دینی  رابا ظرافتهای زیبا وبرجسته پرورش داده واخلاق در زندگی را اشاعه بدهند درست برعکس سینمای غرب سینمایی که تکیه برروابط غریزی دارد وچیزی جز این را نمی فهمد.گار گردانان دنبال جذب درآمد تنها نباشند بلکه کارشان را زیبا وموثر وارزشمند انجام بدهند آنوقت مردم بدنبال آنها خواهند آمد ونکته دیگر این که چه در سریال ویا سینما حوصله بخرج دهندپایان کار را بادقت وکارشناسی انجام بدهند.بسیاری از فیلم ها اول متوسط واخرش خراب در می آید بیننده یا مخاطب در پایان میگوید کلی وقت گذاشتیم آخرش حالمان را گرفت .کار گردانان دنبال ریشه ها باشند تا شاخه شکوفه میوه نه این که با کارشان اره بدست گرفته شاخه بررا بزنند تا کسانی که منتظر از جاکندن درخت هستند به صحنه بیایند وبا تبردرخت را ریشه کن کنند ونهال آدمخوار را بنشانند ومخ جوانان نسل مارا بجوند.گار گردانان رسالت بزرگی بردوش دارند مدیون فداکاریهای ملت ایران هستندخودشان در برابردیگر ملت ها سربلند وبا عزت بدانندباشد شما ازجمله کسانی باشید که اخلاق وانسانیت را با اثرتان به دیگر ملتها ارسال خواهید نمود 

تا جایی که برشکوفایی فطرت های والای انسانی نقش موثری ایفا نمایید

                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/11/7 ] [ 2:27 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وضعیت رانندگی در اصفهان واقعا اسف بار است.همه برای رفتن به مقصد عجله دارند هر کس میخواهد بردیگری سبقت بگیردقوانین رانندگی هم درست برای رانندگان جا نیفتاده است رانندگان عجول به هیچ عابری چه پیر یا غیره توجه نمیکنند وقتی میبینند عابری میخواهد به آنطرف خیابان برود از دور پا را روی گاز میگذراند تا مبادا کمی تامل کنند تا عابر عبور کند در حالی که در کشورهای پیشرفته چنین  نیست رانندگان با احترام وخوشرویی با دست علامت میدهند که عابر عبور کند .به نظر میرسد برخی رانندگی را یکنوع بازی وسرگرمی برای خود گرفته اند.وبرخی هم میدان مسابقه وگاهی میدان قدرت نمایی وانتقام گیری این نوع نگاه بوسیله ای که تنها کارش رساندن به مقصد ومشکل گشایی است امروزه بشکل معضل لا ینحل اجتماعی بروز کرده است ونه تنها به آلودگی هوا افزوده بلکه تصادف وتقویت روحیه پرخاشگری وبی احترامی به شهروندان ونادیده گرفتن حق تقدم ها افزوده است همچنین خود روهای پر از گل وبا شیشه های تار چهره شهر را مکدر نموده است .

                                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/11/6 ] [ 9:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آیا هنوز وقت آن نرسیده است که نقش زنان فداکار جامعه اسلامی ایران را با ساختن فیلم سینمایی یا سریالهای تلویزیون برای خانواده های ایرانی تهیه نماییم نقش زنانی که از مردان در جامعه کمتر نیست ونخواهد بود ما باید تماشا گر اوشین هانیکو غیره باشیم در حالی که خودمان صد برابراز آنان برتررا داریم این کوتاه بینینی ونادیده شدن نقش اساسی زنان ایران اسلامی ازکجا نشات گرفته شاید هم تا کنون بفکر نبوده همیشه زنان وحرکت ها ی موثرشان را که عام المنفعه هم هست در پرده ابهام نگاهداشته ایم متاسفانه نقش زن را آنطور که شایسته نظام اسلامی است را نتوانسته ایم نشان بدهیم 

هنوز الگوی عینی یک زن موفق وموثر را نتوانسته ایم در قالب فیلم وسریال ارایه بدهیم 

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/11/4 ] [ 11:20 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 103
بازدید دیروز: 263
کل بازدیدها: 790510