سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

خیلی ازآدم هاتحت تاثیرجو ویا فضای رسانه ای قرار میگیرند تاجایی که تسلیم ابزار یارسانه شده وباتقلید کور کورانه از امکانات وارداتی نه استفاده بهینه که سوءاستفاده می کنند به چگونگی آن نمی اندیشند وبرتلاش خود نمی افزایند که چرا؟ ما نمیتوانیم .بلکه مانند یخی در برابر گرماذوب می شوند.

وخود را به ابزار وارداتی فروخته اسرار زندگی خصوصی را به اشتراک گذاشته تا بگویند ما هم پیش رفته ایم بیچاره هااز هویت وارزشها ی خود فاصله گرفته اند

هرگاه وسایل جدیدی به بازار می آید .همه آرزوی داشتن آن را می کنند ودرحالی که نحو ه استفادهصحیح  آن را نمیدانند

با فرهنگ آن بیگانه هستند

سوء استفادهاز  آن چنان فراگیر میشود

تاجایی که تنها بابرخورد قانون بایدجلوی آن راگرفت .

وبدتر از آن اینکه قانونی برایش تعریف نشده باشد

بدتر این که در اجرای قانون سهل انگاری شود .

با ورود وایبر واتس آب غیره برخی اعلام حضور خود رابا فرستادن فرهنگ اباحیگری لاابالیکری عکس وفیلم مستهجن وحتی عکس های خصوصی را به نمایش عموم گذاشته اند 

وچهره واقعی خودرا نشان داده اند

 به اینها باید گفت. آدم های ژله ای باهر ظرفی رنگ آن می شوید وپای دلتان می لرزد

اما یک سوال  چرا ؟غربی ها ازشما تقلید نمی کنند 

چرا؟شما بفکر اختراع ابداء نیستید.

چرا؟شما پولهایتان را به جیب آنها میریزید 

چرا؟میخواهید راه فرهنگ فلاکت بار آنها را بروید در حالی که آنها دارند کم کم برمی گردند

پاسخ این که شما خودتان را قبول ندارید بلند پروازید احساس کمبود می کنید 

شما دوست دارید همه کارتان به چشم بیاید قیافه اتان اما اخلاق ورفتارتان چطور رانندگی کردنتان چطور  حفاظت از محیط زیستتان چطور .دروغ نگفتنتان چطور 

آلوده نساختن آب وهوا یتان چطور و....

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ سه شنبه 93/12/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خیلی ها کار انجام میدن برای این که به چشم بیان وبزرگ بشن اینها دیر یازود دچار غرور کاذب میشن برخی هم انقدر بزرگ هستندکه کار انمجام میدهند نه برای دیده شدن بلکه برای دستگیری وخدمت اینه گاهی مورد اهانت شماتت حسادت کسانی که کاری انجام نمیدن قرار میگیرند پیش پایشان سنگ اندازی می کننداما اینها تو نمیزنند عقب گرد ندارند از کارشان پشیمان نمی شوند محکم می ایستند وهیچ سیل طوفانی نمیتونه اونها را از جابکنه 

این مال محسنین نیکوکاران واقعی است نه اونهایی که کار برای ریا انجام میدن منت میکذارند تفاخر میکنند منم دارند 

محسنین کسانی هستند که انتظار تشکر اجر وپاداش از کسی ندارند ادعا هم ندارند آرامش درونی دارند اهمیتی به قیل وقال دیگران نمی دهند دل بدنیا نبسته اند

کسی را دور نمیزنند

دلشان از هر بخل بغض کینه ای خالی است.

خوشا براحوالشان                 مدیر وبلاک شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/12/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

     

 

       قطره ام ای جان من دریا تویی      آفتاب  .. روشن دنیا تویی 

      تو امیری بنده شرمنده ام         شاهد این عشق ناپیدا تویی

        اثر صدیقه اژ ه ای  -شیدای اصفهانی-

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/12/23 ] [ 8:19 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

       

           آسمان رنگی دگر خواهد گرفت      هر کبوتر بال وپر خواهد گرفت

           وقتی می آیی جهان زیبا شود    زندگی شوری دگر خواهد گرفت

 

          دل من لاله زار صحرایی است       چشمه ساردلم تماشایی است 

          منتظر مانده چشم من در راه      بر طلوعی که غرق زیبایی  است

 

            اثر -صدیقه اژه ای                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی       


[ شنبه 93/12/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سعی کن توانایی های خودت را بشناسی وحسادت را کنار بگذار

اگر دیگران توانسته اند توهم می توانی .چیزی از دیگران کم نداری  

سر در لاک خود برده ای نمی خواهی

با چشم باز به دور برت نگاه کنی

.شاید می ترسی احساس ضعف میکنی.

شاید نمیدانی که می توانی

باورکن اگر چیزی از دیگران کم داری

خودت مقصر هستی

.از افقی داری نگاه می کنی که جز ظلمت درآن نیست

چرا ؟حسادت چشم دلت را کور کرده است

فقط می گویی چرا؟- او -چرا؟آنان از من پیشتر هستند 

 تکانی بخور حرکت کن بیدار باش 

کار کن کار آن گرفت جان برادر که کار کرد و

نگو نمی گذارند .نگو نمی توانم 

نگو به من چه ؟فرصت سوزی نکن 

اگر موفق نیستی مقصر خودت هستی چرا؟

به کسانی که همت بلند دارند حسد می ورزی 

تا جایی که دست به شیطنت می زنی سم پراکنی می کنی شایعه سازی می کنی دروغ می بافی غیبت می کنی ترور شخصیت می کنی از حسادت داری منفجر می شوی

دلت می خواهد نباشند تنها خودت باشی

با صدای بلند می گویم داری ریشه خودت را می کنی حسود هر گز نیاسود در باغچه حسود جز خس و خاشاک نروید 

وحسود عطر صفا ومحبت راهر گز نبوید 

وروی آرامش در دل وکاشانه خود نبیند 

                   مدیر وبلاگ شیدی اصفهانی اسفاده از آثار ونوشته ها باذکر نام نویسنده بلامانع است 


[ چهارشنبه 93/12/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر خوبان فعالان گره گشایان مثبت نگران .مهربابنان .عاقبت اندیشان که نفسشان عطر دوصد بهار را باخود دارد ایمانشان قوی است بر نفس خویش مسلط هستند .بیدار دل هستند تلاش گرند ومسولیت پذیرند وبا ظلم واستبداد استثمار تحقیر سر سازش ندارند سلام یر خوبان عالم که کم نیستند بسیارند .سلام بر سید وسالار آزادگان عالم که باکلامش ورفتارش وجسم جان خاندانش جلوی نا مردان عالم ایستاد وراه حق را به ما نشان داد 

 

سلام برخیر اندیشان نیکو سیرت  که به همت جهان آباد کنند ودلهای بینوایان شاد 

باشد که آفتاب طلعتشان ماندگار در یاد ها وخاطره گردد 

باشد که فرشتگان بال برسر آنان بگشایند وتا فردس جاودان همراهشان باشند 

سلام بردقایقی که دارند افکار. نیات و اعمال ما را ثبت می نمایند

 

             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/12/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی ازمردم نسبت به مسایل اطراف خودشک دارند .تا جایی که در جان دلشان ریشه دوانده هر اتفاقی رخ بدهد بابدبینی وتردید به آن نگاه می کنند.اینان بین خودشان ودیگران یک دیوار بلندبی اعتمادی کشیده وباحس ناخوشایندی بااطرافیان برخورد می کنند.

همه چیز را زیر سوال می برند .دنبال نقاط ضعف می گردند .نقطه روشنی در ذهن این افراد وجود ندارد

از همدلی وهمراهی وهم افزایی قدرت فکر واندیشه در حل مسایل خود را کنار می کشندوبیشتر دنبال ابطال یک واقعیت هستند .-

گاهی سایه خود را باتیر می زنند - 

گمان غلطی را در جان خود نهادینه کرده ودور محور آن می گردند و

اینان تنها خود را باور دارند  خودی که از میل نفسانی نشات گرفته است .

این دسته در همه زمانها بوده اند

حسن ظن در دل این ها معنایی ندارد بیماری سو.ظن جهنم بدون آتشی را در جانشان بربا ساخته  

نه سخن بزرگ ودانایی را می شنوند نه ازروزگار عبرت می گیرند.

در حقیقت بامردم روابط خوبی ندارند از سراجبار سلام علیک می کنند

دوست دارند همه مثل آنهاشوند 

  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 93/12/16 ] [ 1:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک روش وراهکار انسانی.اینکه شمااول درخودتان اعتماد بنفس بوجود آورید.

وبعد به دیگران دوستان فامیل .آشنا .همکار وهمسایه این رااستمرار ببخشید

من به شما اعتماد دارم

شما انسان مطمئن ودرست کردارید

شخصیتی سالم وصالح دارید

از وجنات شما پیداست خودتان را باور کنید

.این را باید بادلتان بگویید وبا حرکات بدن نشان بدهید شما درستکار هستید هر کس با رفتار درست شما مواجه بشود بخودش نهیب میزند.

ای بابا روی من حساب می کنند. من به چشم می آیم همه چشمها مرا می بینند

ورفتار م را تحسین می کنند

.اگر من مورد اعتماد هستم پس کسی هستم

با این روش فرد درخود احساس بزرگی میکند

ازتحقیروکوچک شدن ابائ میکند

دست از پاخطا نکنم

.اگر حرفی ومالی را به امانت به من داده اند درست از آن مراقبت کنم .

لااقل برای خودم ارزش قائل باشم .تا ثیر این روش را خودتان امتحان کنید 

بزرگترین خطا وگناهی که از ماآدم ها سر می زند

کوچک وتحقیر شمردن افراد است

با آبروی مردم بازی کردن است همه ماخطا واشتباه داریم.

هیچکس معصوم نیست. اما باور کنید بسیاری وفراوانی گناه تقصیر.رفتار گفتار نابخردانه خود ما است

.وقتی قبح گناه یاخطایی رابا خود خواهی ازبین میبریم

آنرا فاش می کنیم

باعث انتشار وسرایت آن درجامعه می شویم .

گناه بزرگ مااین است که به خود اجازه می دهیم

وارد حریم خصوصی افراد بشویم ما چکار بزندگی دیگران داریم 

اگر مشکلی را می توانیم باید برطرف نماییم

نه این که نیمه پنهان زندگی دیگران را آشکار نماییم 

وآبروی مردم را ببریم

نکته آخر- هرکدام از ما درایجاد اعتماد واعتمادسازی گامی برداریم  

سعی کنیم بد .بینی. منفی نگری وریب وریارااز خود دور کنیم

تاقلبی آرام ودنیایی زیبا داشته باشیم 

به همدیگر دروغ نگوییم.

نقاط ضعف خود رابه قوت تبدیل نماییم ودنبال فرصت طلبی نباشیم .

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانیگل تقدیم شماگل تقدیم شما


[ جمعه 93/12/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

گل تقدیم شمانگاه به سبزه نور چشم را زیاد میکند دل را صفا وآرامش می بخشد .انسان را متوجه رویش دانه

وجوانه زدن میکند .مراحل رشد گیاهی خالی از حسن نیست . اما چه بهتر است امسال از استفاده .حبوبات وگندم وجو خوداری نماییم

از بذر شاهی وارزن غیره استفاده کنیم .

سبزه های زیباباعث جمع شدن اعضای خانواده درکنار همدیگرند پیوند هارا نزدیک وتحسین برانگیزند

همه ایرانیان علاقمند به گذاشتن سبزه بر سر سفره هفت سین هستند از هر اقوام ومرام فرهنگ 

نادیده گرفتن وبی توجهی به طلای زرد گندم وحبوبات ودور ریختن آنها کار درستی به نظر نمی آید آنهم در زمان تحریم  نکته قابل توجه این که هر کدام از ما سعی کنیم از مصرف بی رویه واسراف در هر امری خود داری نماییم .تهوع‌آور

                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/12/10 ] [ 10:1 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هیچ حیوانی به جهنم نمی رود .هیچ حیوانی خودش را برای دیگران جهنمی نمی کند .اما -آ .. هیچ حیوانی همنوع خود را نمیخورد ونمی درد اما آ... هیچ حیوانی ادعا نمی کند .که قدرت من مال من نام من اما آ...هیچ حیوانی آبها را آلوده .وهوارا وزمین را نمی آلاید اما آ... هیچ حیوانی زباله یکبار مصرف تولید نمی کند اما آ...هیچ حیوانی فکر نابودی طبیعت وجهان انسانی نیست اما آ... هیچ حیوانی دروغ نمی گوید اما آ...هیچ حیوانی قاچاقچی محتکر ورانت خوار نیست اما آ...

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/12/10 ] [ 1:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 413
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856607