سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

از میان میلیاردها انسان چه تعدادی در دانشگاه انسانیت ثبت نام کرده اند .وچه تعداد توانسته اند از آن فارغ تحصیل شده اند 

شاید برای بسیاری این سوال نا مفهوم به نظر برسد .

یا توجهی به آن نکنند اما این یک واقعیت است چه بسیار کسانی که مدارج علمی را پیموده اند .اما از دست یابی به کمال اخلاق انسانی محروم مانده اند 

واین جای تاسف دارد

نمونه های زنده بسیاری را همه ما مشاهده می کنیم .

چه بسیار آموختگانی که چیزی کسب ننمودند جز رسیدن به زیاده خواهی وسیری نا پذیری گاهی همه چیز را زیر پا گذاشتند واز آن پلکانی برای ارتقاءمادی خود ساختند

بدون توجه به این که در سر راهشان چه انسانهایی بودند که باید حقشان راادا می کردند

وپا روی حقوقشان نمی گذاشتند 

دنیا پر است از مدرک گرایانی که با مدرکشان دامهای شیطانی بر سر راه خلق افکندند 

وچه تیره بخت هستند کسانی که خود را فریفته برای رسیدن به متاعی که نا پایدار است جان می گیرندحمام خون براه می اندازند .

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ یکشنبه 94/11/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر چیز را پایانی است .برخی چیزها آغاز نشده بپایان می رسد .برخی چیز ها نصیب کسانی می شود که جنبه نگهداری از آن را ندارند قدر وقیمتش را نمی دانند برخی چیز های عالی فدایی چیز های کم ارزش می شوند .مثال عمر انسان که برایش اهمیت وارزشی قایل نیست آن را بباد فنا می دهد .چه میلیاردها انسانی که قربانی بی تدبیری ندانم کاری های خود شده انداینان گاهی کارنامه های سیاهی از خود بجای گذاشته اند این مقدمه مطلبی است یا سوالی؟ملت ایران شایستگی داشتن چه چیزهایی را دارد .آیا وعده های سر خرمن وقول های بی پشتوانه شایسته اوست .جایگاه علمی اقتصادی فرهنگی سیاسی او در جهان کجاست؟

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/10/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من معترضم به وبلاگ نویسانی که حق می نویسند وامشب مثل این که زودتر از شبهای قبل خوابیده اند

شاید از بس گفتند ونوشتند کاری از پیش نبردند

با اینحال نمی توانند بی تفاوت باشند .

یک عالم مجاهد شیعه به شهادت می رسد بدست سفاکترین حکومت دنیا کسی که بمب برسر زنان کودکان بی دفاع یمن می ریزد هنگام حج باعث کشته شدن بسیاری از مسلمانان میشو ودایم دارد برعلیه تشع مکر وحیله بکار می برد برای انسانیت هیچ ارزشی قایل نیست وخود بهتر می دانید آنوقت شما ها که می توانید با سلاح قلم اذهان را بیدار کنید سکوت کرده اید صدای حق طلبی ما کجا رفته است نکته مهم سخن این که ما جنگ شیعه وسنی نداریم ما باهم هستیم این حکومت وهابی صهیونیزمی است که آتش بیار معرکه است تمام قدایستاده تاریشه تشیع رابکند اوباسنی ها هم خوب نیست اومدافع منافع ابرنکبت هاست

بازم سکوت کنیدسکوت تااوبیشتر جرات پیدا کند 

                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

    


[ شنبه 94/10/12 ] [ 11:28 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 

 الهی هرچه در دنیا وآخرت داری از تو طلب نمی کنم .

تنها وفقط یک چیز از همه دوعالم را از تومی خواهم 

وآن عشق مهر مودت عملی وقلبی به محمد وآل محمد ص  است 

 

                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/10/8 ] [ 11:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

   ای که دوعالم ز.تو بر پا شده        ملک جهان ازتو شکوفا شده .

    جام جهان بین حقیقت نما         .. نور یقین از تو  هویدا  شده  

    گوهر جان تو شکوه آفرین          عالم هستی ز.تو معنا شده  

    عرش برین سلسله کاینات         ملک و ملک باتو هم آوا شده

    حمد وثناگوی تو  کروبیان           ....  بهر توهر چیز مهیا شده

     محرم اسراری وسر وجود            .  قطره عالم ز.تو.دریا شده 

     مهر تو تابیده به کنج دلم             عاشق تو ایندل شیدا شده 

   

    لولاک لما خلقت الافلاک  

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 94/10/8 ] [ 11:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

     

     جلوه ی حسن تورا ماه ندارد .       جبریل به حریم تو راه ندارد.

      عشق دوعالمی و نور حقیقت    بی مهر روی توعالم گواه ندارد 

      کروبیان عرش وعالم وآدم ...         جز سوی درگه توپناه ندارد .

                       حک شده بر قلب عالم هستی

                         عالم بدون نور توتکیه گاه ندارد  

                          شیدا شده اسیر مهر ووفایت 

                         بی نام ویاد تودل قدرو جاه ندارد 

 

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/10/8 ] [ 11:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سالهاست از خودم می پرسم چرا؟آمریکا این قدر برای ما مهم است .مهم به خاطر این که انگار خودمان آدم نیستیم وچشم در چشم او وگوش به سخنان او دوخته آیا لازم است .بدست خودمان این دشمن قهاررا که وقیحانه وبی پرده سخن می گوید وجدی عمل می کند کمک کنیم تا برزندگی واذهان ما سوار شود .مگر روش تبلیغات آنها را نمی بینیم که همیشه روی موفقیت های ماسر پوش می گذارند واجازه پخش وضبط نمی دهند آنوقت رسانه ملی مادایم ازآنهاسخن می گوید وبزرگ نشان می دهد

آنقدر که مردم ماسیاست مداران آمریکارا می شناسند خط وگروه های داخلی رانمی شناسند .از این گذشته رسانه ملی ماباید در ارتقاء وتوانمندی استعدادها وباز نمودن مسیر رشد وتکاپو وگذر از وضعیت نامناسب اقتصادی وفرهنگی تلاش کند

نه اینکه از صبح تاسحر اوباما گنگره امریکا ورجزهای پوشالی آنها را دایم تکرار کند

تاماحفظمان شود

 چه نتیجه وخروجی مثبتی برای مادارد به نظر می رسد دولت مردان مابایداقتداروکیاست داشته باشند.باقدرت دربرابر رجز خوانیها منطق مستدل جهان پسندی راارایه بدهند. خدا رحمت کند امام را که با بی اعتنایی هایش به مردم ما روحیه میداد .وقدرت توان ملت را بالا می برد روحیه ای که هشت سال با دست خالی در برابر متجاوزان ایستادند ومقاومت کردند .

                  

لطفا بلندگوی استکبار نباشید  خود خودتان با همه قدرت وتوانتان باشید مثل خود آنها در تبلیغات استفاده کنید کمتر حرف این ها را بزنید        

                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ شنبه 94/10/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روی سخنم با شماست شمایی که برای مجلس وخبرگان ثبت نام کردهاید انشائالله مبارک باشد اما مطلب مهمی که باید خود شما در نظر داشته باشید از همین الآن با خودتان مطرح کنید سی سال گذشت انتخابات هایی انجام شد اما هنوز ما احساس می کنیم وواقعیت این است که نقطه سر خط هستیم البته کارهایی انجام شده وگاهی عقب گردهایی هم داشتهایم وباید گفت هنوز در اغاز راه هستیم .چرا؟یک سوال شما را بخدا قسم می دهم شما به چه نیتی کاندید شده اید اگر تاز واردهستید جوان هستید توان ونیرو وبرندگی در کار را دارید نیت شما خدمت به این مردم نجیب وبا وفاست تخصص دارید دور نمی زنید چرت نمی زنید میخواهید برای ایزان اسلامی جانفشانی کنید حزبی گروهی نیستید باند مافیا نیستید تنها برای عزت واستقلال به میدان آمده اید نه برای انتقام تخریب نه برای منافع شرق وغرب تنها گزینه شما تداوم بخشیدن به راه ولایت رهبری است خوش آمدیداگر خود را مدیون شهداء دفاع مقدس می دانید خوش آمدید اگر درد دین مداری وکا رآمدی نظام را دارید خوش آمدید اما کسانی که امتحان خود را داده برای نفوذ در لایه های موثر جامعه آمده اند با خودبیندیشند وبدانند این یک خیانت آشکار است بابا بروید دنبال کارتان بگذارید عزت واقتدار خودتان وسر زمینتان حفظ بشود اگر با قاونگذاری قرابتی ندارید ومقید هم نیستید صندلیهای مجلس وخبرگان را اشغال نکنید ببخشید شما هموطن عزیزمن هیچکدام از شمار که ثبت نام کردهاند نمی شناسم ولی بخاطر رنجهایی که برای استقلال وآزادی وجمهوری اسلامی ایران متحمل شده ایم این پست را گذاشتم .شما طعم جانبازی که رنج می کشد را نچشید هاید داغ دل مادران شهدائ وآنانی که در اثر جنگ اسیب دیدهاند را نمیدانید اگر می دانستید همانروزها که پست مقام دهان پر کنی داشتید به انان التیام می بخشیدید نه این که جیب  خودتان ببخشید انتخابات گذشته رادیدید چه کسانی آمدند وچه کردند شما را بخدا اگر میخواهیدچهار سال را با دعوا وخط بازی بگذرانید برای رضای خدا ونجات خودتان خوب فکر کنید وتصمیم بگیرید 

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 94/10/4 ] [ 9:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 ای خفته دل بیدارباش        آماده بهر کار باش 

برخیز وکن شوری بپا        خارج تواز پندارباش 

بگشای چشم جان ودل

                                 باجان جانان یارباش 

برخیز فرصت کوته است

                                 همت نما بیدارباش 

خم خانه ی میخانه ای

                            چون ساقیان خمارباش 

تن را بنه جان را بگیر

                                 رو لایق دلدار باش 

عطار را دیدی توجان  

                          رو .رو .تو هم عطار باش 

از هفت شهر عاشقی

                             بگذر سنایی وار باش 

پرواز کن سیمرغ شو  

                                 برقله ی ایثار باش 

رو.رو برون از خویشتن    

                              حق را تودکاندارباش 

                  بازار عالم پر .ز.مکر

                   از کاهلی بیزار باش 

از کتاب آتش مهر      اثر صدیقه اژ ه ای  

                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی               


[ جمعه 94/10/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

  ازروی پرفروغش مه .خوبتر نباشد   بی جلوه رخ او شام وسحر نباشد

  آیینه ی جمالش نوری بعالم افکند  درنظم هفت گردون بی اونظرنباشد 

  دیوان آفرینش با نام او رقم خورد . جزعشق اودرعالم شوری دگرنباشد

  میلادپرشکوهش فخرجهان هستی

                                             کس .راچنین درعالم فتح وظفر نباشد

  معراج پر فتوحش فتح کمال انسان

                                              در عرش کبریایی چون اوگهر  نباشد

       

     از مجموعه اشعار آتش مهر  

          سروده صدیقه اژ ه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی               


[ پنج شنبه 94/10/3 ] [ 10:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 101
بازدید دیروز: 263
کل بازدیدها: 790508