سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

الهی چشم آسمان تو گرفته جگر زمین توآتش گرفته خون کودکان معصوم ریخته ماهیان مرده وپرندگان راه پرواز را گم کرده اند

جهل وخود خواهی دام گسترده تا پرندگان بی پنا ه را در دام  وجگرشان را کباب کندالهی خانه های مهر سوخته وروباه حیله در

کمین گاه است الهی آینه ها زنگ گرفته وهیچکس شکل واقعی خودرا نمیبیند همه میگویند ما ماییم وما راهمان درست است

وهرکس دیگری را محکوم به تابعیت از خودمیکندالهی بندگان توحیرانند سرگردان زنجیر عدالت گسسته وگلوگاه مظلوم در زیر تیغ

ظالم قرار داردصدای مظلوم را کسی نمیشنود ودستی نیست تا او را رهایی بخشدالهی توخود شاهد وناظری بیش از ماالهی چه

جوانها که زندگیشان برباد رفت پر پر شدند وچه مادران که به سوگ نشستند وچه خانه های مهر که باظلم وستم ویران شد

الهی علم پر از کشته واز کشته پشته ساخته اند خدایا چه جگر ها که از ظلم فساد کباب شد خون جگر ها که برباد فنا رفت

الهی زمین توگسترده وهرجا که روی نشانهای از ناسپاسی خود خواهی ظلم بر آن نقش بسته ودر های خیر ورحمت بی پایان

توبسته که سیل وزلزله وبلایای طبیعی وفقر گرسنگی قتل وغارت دارد جهان باشکوه تورا نابود میکندوزندگی دارد در مسیر غیر

خواسته تو وانبیای توبه سوی نیستی میرود آنکه میداند عمل نمیکند وآنکه آنکه نمیدانند درجهنم عالم غرق شده وهمه اینها ریشه

در ظلم وبی عدالتی بندگان تو داردالهی مرا ببخش اگر پیش تو گلایه از وضع زمان کردم توخیلی مهربان هستی ویقین دارم

بندگانت را دوست میداری الهی ریشه ظلم رابسوزان وبندگانت را از دست ظالمان رهایی بخش تا فرصت شناخت تورا پیدا کنند

ودست نیایش به سوی توبگشایندودر حق همدیگر مهر بورزند تا در های آسمان گشا ده وباران رحمتت نازل گردد

آمین یارب العالمین                                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/6/27 ] [ 2:8 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امان از دوستان نادان امروزه به کسانی بر میخوریم که پای حق طلبی که پیش میاد وباید حقی به صاحبش برگردد میگویند بابا

این را ول کن اگر خدا میخواست به حقت میرسیدی وقتی مطرح میکنی عده ای دارند با قلدری زور گیری میکنند سرشان را با بی

اعتنایی تکان میدن ومیگو یند مگر امامان  ما کوتاه نیامدند سختی ها را تحمل کردند شما هم همین کار را بکن ووقتی برای آنان توضیح میدهی

 امامان ما حرف حقشون را تا آخرین لحظه زدند وروی حق ایستادند ومردم را آگاه کردندو دست از روشنگری بر نداشتند آنوقت

میگن آنهاامام برحق بودند ما کجا وآنها کجا این افراد در همه اقشار هستند ظلمی که اینها درحق مردم وجامعه میکنند ظلم

کوچکی نیست عافیت طلبان بیدردی که کمک کردند تا سمت وسوی جامعه اسلامی بدست فرصت طلبان  بیفتد وابن زبیرها سر

کار بیایند امروز وقتی به زعیم بزرگ ورهبر کبیر انقلاب وشجاعت رهبر فرزانه که یک تنه در مقابل ظلم فساد اختناق حق کشی زور

گویان عالم ایستادند وذره ای عقب نشینی نکردند می اندیشم بر خود میبالم واز دوستان نادان عافیت طلب چندشم میشود

آنهایی که آرام

میروند وباافکار معلول خود جامعه را به عقب برمیگردانند آنان گرگها وروباه ها را میبینند وترس را برایستادگی ومقاومت ترجیح

میدهندمقاومت در برابر ظلم وبی عدالتی . را فراموش کرده اند

از صدای حق طلبی سخنی خوشتر نشنیدم  وبر این امیدم که ملت بزرگ ایران هم دربین خود ودربرابرظالمان بایستد تا حق را به

صاحب حق برساندوازخدا میخواهم این ملت سر فراز حقیقت خواه حق طلب پایدار دارد

وچشم این ملت را به جمال حقمدار بزرگ جهان حضرت مهدی عجلالله وتعالی فرجه والشریف  روشن نماید

                                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/6/27 ] [ 1:39 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اینروزها میگذرد روزی فرا میرسدکه توباید پاسخگوی اعمال ورفتار خویش باشی گمان نکن که میتوانی مثل این عالم دروغ وراست ببافی

وسر خلق خدا کلاه بگذاری توبیشتر از همه داری خودت را گول میزنی. فکر میکنی دست ظلم از آستین برون داری وچه حقها که نا حق میکنی

وچه مانعها که در سر راه مردم قرار میدهی حرام وحلال را در هم می آمیزی وچقدر دروغ نیرنگ بکار میبری جا نماز آب میکشی قیافه بظاهر

مومنانه میگیری در کلام با خدایی در عمل ونیت با شیطان وفکر میکنی عمر ابد خواهی داشت .بارها بتوتذکر دادم وتوبه تمسخر گرفتی

وچه پستی بتو داده اند ومسولیتی تو ظرفیت این همه موهبت را نداری داری نابود میشوی وخودت بی خبری  بزیارت نجف وکربلامیروی؟حقوقی

را که ضایع کردی به صاحبش بر نمیگردانی این چه صیغه ای است چرا؟ داری جهنم را برای خودت مهیا میکنی این عالم چقدر ارزش

وگنجایش دارد.این همه حرص برای چیست؟چرا باور نداری مالی که از راه حرام بدست آید دوام ندارد وباعث نابودی نسل وخاندان تواست توداری

به نجف میروی نزد اما م علی علیه السلام با کدام رومگر پیشوای تو شهید راه عدالت نشد تو چرا ؟عدالت را زیر پا گذاشته ای فکر میکنی مهم

نیست راستش من آدمی درغگو تر از توندیدم ایکاش یکروده راست در دل تو بود ایکاش صدای تلنگرهای وجدانت را می شنیدی برایت متاسفم

مطمئن هستم بزودی از سمت خود افول خواهی کرد یقین دارم فردایی تا ریک خواهی داشت از کرده نا ثواب خود بترس ودرس عبرت بگیر

 

                                                                                                         اثرمدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/6/19 ] [ 11:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر انسانی باید یاد بگیر ه روی پای خودش بایستد  نه اینکه از همان کودکی طوری به  او   بفهمانند که باید تکیه به پدر ومادرش داشته باشد

وهمه خواسته ها ش را باید آنها بر آورده کننداین نگرش در مدرسه ودوران تحصیل هم تداوم پیدا کرده وبچه درس میخواند رشته انتخاب

میکنند به امید این که دولت وحکومت شغلی  با همه مزایا در آمد کافی در اختیار او بگذارد درحالی که خودش 

کمترین تلاش ذهنی وفکری را ندارد ویا جرات روی پای خودایستادن را بخود نمیدهند تجربه ای نیندوخته  آموزش کاربردی ندیده واز همه مهمتر

مهارتهای لازم ارتباط بین فردی وکار گروهی وسازمانی را نیاموخته اند  بطور عینی خود بارها شاهد وناظر بوده ام که فردی فوق

تخصص است  اما نمیتواند از آن بهره کافی ببرد ویا رشته مدیریت تحصیل کرده دریغ از این که بتواند یک مجموعه چند نفری را ادار ه کند

واین نقص بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد

بسیاری از والدین فرزندان خود را براساس آمال وآرزوها  وخواسته های دست نیافتنی خود تربیت میکنند وتوجهی به استعداد وخواسته فرزند

خود ندارند باشیوه تعلیم وتربیت وروش صحیح آ شنانیستند

خودشان در همه امور موظف میدانند تا جایی که این امر به صورت یک دخالت جدی در شیوه ورفتار منش فرزند منعکس میگردد وفرزند را متوقع

وپر رو می نماید 

  تا جایی که احترام وتوجه به والدین را فراموش کرده وزبان طلبکاری میگشاید

امروزه ما شاهد بی مهری فرزندان نسبت به والدینشان هستیم بخصوص اگر در کهولت سن یا نا توانی و...قرار گرفته باشند همان والدینی که

شیره جان خود را بکام فرزند ریختند دارند کم کم فراموش میشوند

بیاد دارم چند سال پیش با پزشک متخصصی در این موضوع صحبت میکردیم گفت پدر ومادر من هشت فرزند فوق

تخصص دارند خودشان بی سواد هستند در روستایی بالای شهرضا در خانه ای قدیمی زندگی میکنند هیچکدام به آنها سر نمیزنندمن هم

ماهی دوبار بدیدارشان میروم ومادری میگفت عازم سفرحج بودم پسرپانزده ساله ام گفت یادت باشد در وصیت نامه که مینویسی پسر دو برابر 

دختر ارث میبرد ومثالهای عینی فراوان چه فرزندانی که قربانی افکار تحمیلی والدین بخصوص پدران خویش شدند وچه والدینی که در عین

ناتوانی مورد بی مهری فرزندان خود قرار گرفتند والدینی که تنها فکر خوراک وپوشاک ورفاه  تحصیل فرزند خویش هستند وتوجهی به پرورش

عواطف انسانی وبعد معنوی فرزند خود ندارند در حق فرزند خود ظلم بزرگی مرتکب میشوند

این والدین هم وقت عمر مال وتوان خود را بهدر میدهند وهم فرزند خود را از مسیر کمال انسانی دور میکنند

نگاه یک بعدی به مسایل مادی کردن نتیجه جالبی نخواهد داد از طرفی هم مانع بروز افکار نو وپویا ویک ذهنیت خلاق برای فرزندان خود ایجاد

میکنند

                                                                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/6/18 ] [ 11:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم ما با فضای مجازی آشنا نیستند  ودر اثر فقدان شناخت تلاشی هم نمیکنند که روش استفاده از آن را بیاموزند

در فضای مجازی هرکس مطابق تبع وسرشت ومیل خود مطالبی را سرچ میکند  به نظر میرسد فضای مجازی یا اینترنت میتواند در پیشرفت

ورشد وآگاهی کمک شایانی بکند یکی دنبال مطالب علمی تخصصی ودیگری تبلیغ وتجارت وفرهنگ ودانش هنر مطالب عقیدتی واخلاقی ویکی برعکس

دنبال اهداف دیگر است بسیار از مردم نیز نا هنجاریها وسرکشی جوانان وانحرافات اخلاقی را به

اینترنت نسبت میدهند مثال ازدواجها ودوستی های اینترنتی وچت های شبانه که امروزه امکان آن با موبایل هم فراهم است از طرفی شبکه

های ماهواره و...که خود جای تامل بیشتر را دارد

                                                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 


[ سه شنبه 90/6/15 ] [ 10:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شاید به نظر شما مطلبی که مینویسم خنده دار باشداما برای من این طور نیست ما هرروز ظاهر شهرمان را زیباتر میکنیم ودامنه چمنکاری را بیشتر آنهم در زمان خشکسالی وخشک شدن زاینده رودوآبهای زیر زمینی وهمین چمن را چند روز بعد با پرداخت دستمزد بکار گر ماشین کرده بدور میریزیم در حالی که میشود فضای شهر را باگلها وگیاهانی زیبا سازی کرد که با آب وهوای شهرهایمان سازگاری داشته باشد وهزینه کمتری را بخود اختصاص بدهد درمناطق کویری وگرم خشک  بخصوص در زمان خشکسالی چمن کاشتن کمی دور از انصاف است

بهتر است مهندسان وکارشناسان طرحی نودر اندازند وجایگزینی که آب کمتر میطلبد را در زیبا سازی شهرها بکار گیرند به نظر میرسد چمن مال کشورهایی است که باران کافی دارند نه کشوری مثل ما که گاهی کشاورزانش از بی آبی دچار فقر ونا داری میشوند

وقتی چمنزارهای سطح شهر را میبینم وترک های کف رودخانه وسوختن باغهای حاشیه زاینده رود ومزارع لم یزرع میگویم ایکاش مسولین فضای سبز وشهر داری ها تر فندی می اندیشیدند و

به بومی سازی واستفاده از ساختار باغهای ایرانی طرح نویی ارایه میدادند

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/6/15 ] [ 10:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی چگونه کسی که بتو پناه آورد رهایش کنی وچگونه در مسیر حیات سرگر دانش نمایی وبدست گرگان طماع سپاریش

آنانکه تنها خود را میبینند وبخود می اندیشند الهی من بچه آهویی هستم که صیادان دنبال صید من هستند ولحظه ای مرا رها نمیکنند

تا به هدف شوم خود برسند الهی ببچه آهوی خود رحم آور وصیادان دام گستر را بدام خودشان گرفتار کن وبند جانشان با طعمه اشان گره بزن

تا قدرت نفس کشیدن از آنان صلب گرددالهی چشم دنیا طلبشان را کور گردان ومرا در حصار امن خودت قرار بده الهی صدای چک چک قطرات

اشک مرا میشنوی وبه مکر وحیله ودروغ آنان آگاهی آنان از تو غافل شده اند ونفس خویش را پرستش میکنند حق را نمبینند

الهی سرزمین تو وسیع ونعمت های تو فراوان است مرا در بهترین جای قرار بده تا از دسترس صیادان در امان مانم ومهلتشان نده تا هرچه

میخواهند بکنند الهی من بچه آهویی هستم که فقط به عشق تونفس میکشم وبا یاد تو دل خوشم

 

 

     الهی از همه میگریزم تا به تا بدامان قدس تو آویزم

                                                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/6/14 ] [ 1:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر خواستی آدم خوب ودرستکاری باشی همه بتو حسد میورزند واگر آدم بدی بودی که کارهای خلاف کردی فقط میگویند فلانی چنین است

واگر آدم قلدری بودی همه از توحساب میبرند واز ترسشان بتو سلام میکنند توی این شهر با خوبیها وبدیهاضعف وقوتها مسایلی میگذرد

که گاهی از دیده ها پنهان میماند چرا ؟که فرهنگ این مردم آبرو داری است وحفظ ظاهر مردم آبرویشان را خیلی دوست دارند

مثال زن با همسری که عسر وهرج ایجاد میکند با هزار بدبختی میسازد مبادا آبرویش برود یا شوهر خواهری مالش را بالا کشیده بخاطر

خواهرش سکوت میکند ویا کسی به خاطر حرف مردم حق را نا دیده میگیرد واعاده حق نمیکند ووقتی معترض میشوی میگوید آبرویمان میرود

آخر تورا به خدا چه کسی گفته از حقت بگذر که توچنین میاندیشی وبد تر نان به هم قرض دادن است رابطه وچه دردناک است وقتی قطرات

اشک از چشمان رنجدید های جاری میگردد کسی که کولبار زندگی بردوشش سنگینی میکند وپشتش را شکسته ووزندگی به اوپشت کرده

وقتی میبینی عدهای در ناز ونعمت با همه امکانت هستند وحتی پنجره خانه اشان بروی اینان می بندند تا اینان را نبینند ومعترض میشوند که

مسجد محل گدا خانه نیست ومانع وسد راه خیر رسانی میگردند ووای براحوال آنان که براستی پشت برقرآ ن کرده اند وبه ظاهر نماز میخوانند

از دروغ حیله وغیبت ابایی ندارند وچشم وگوش دلشان مهر شده

 

                                                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/6/10 ] [ 12:2 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

راستی چرا؟حرف همدیگر را نمیفهمیم   ودر گوشمان را برای شنیدن قفل میکنیم .وتنها صدایی که اجازه ورود داردحرفهای خودمان است آنهم

آنچه که دلمان میخواهدونفس میطلبد نه عقل ومنطق  واین درد بزرگی است که بدنبالش خود خواهی تکبر بخل و ... به همراه دارد

  چرا؟هر کس دارد ساز خودش را میزند ودور خودش می چرخد چرا؟ هرکس میگوید من نظر من خواسته ی من حرف من چرا ؟نمیخواهیم به

جایی برسیم که بت تک روی را بشکنیم وبه نظر وسخن دیگران هم توجه کنیم بهترین نظر را برگزینیم بدون تعصب چرا ؟آنقدر خود خواه هستیم

که زحمات دیگران  وتلاش آنان را نادیده میگیریم وبدتر این که سعی میکنیم بیک شکلی خرابش کنیم  بدون رودربایستی میگویم ما مردمی

حسود وتنگ نظر هستیم وهمین خصوصیت نا درست مانع میشود که رشد وبالندگی وسر افرازی واقعی را کسب نما ییم

چرا ؟ما ها که مسلمانیم وادعا میکنیم اینقدر بدست پای هم می پیچیم ویا نسبت بهم نخوت داریم هرچه به من مربوط است آری غیر از این

نه    ما در درجه اول آدم هستیم وباید کمال خواهی وارزشهای والا را در خود رشد دهیم

مردم ما با همه مزایایی که دارند این نقطه ضعف ها را هم دارند که متاسفانه روز بروز دارد بیشتر میشود

شاید خیلی ها با این نقطه نظر یا انتقاد ایرادی بگیرند اما قبل از آن خوب بیندیشندبخصوص اصفهانیها

در اصفهان اگر خواستی رشد داشته باشی خیلی ها مانع رشد تو میشوند وسعی میکنند تورا یک جوری از نفس بیندازند

هرچه سعی میکنی متوجه اشتبا هشان بکنی زیر بار نمیروند وتوجهی بتو نمیکنند

نقاط قوت تورا نا دیده وعیوب خودشان را ارزش میپندارند وبادی هم در غپغپ می اندازند حتی آنان که عرضه هیچ کاری را ندارند

بخصوص اگر طرف زن باشد وشهامت همت داشته باشد به اوحسادت میورزند وبه پته قبایشان برمیخورد

وچه تاثر انگیز است روزگار چنین آدمها که نه خود فکر بلند دارند ونه میتوانند ببینند افکار بلند دیگران را برای اینها هیچکس مهمتر از خودشان

نیست گویا فقط نوک بینیشان را میبینند نه مردم دیگر راومتاسفانه اگر چنین افرادی مسولیتی پیدا کنند سد ومانع پیشرفت خواهند شد

                                                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ چهارشنبه 90/6/9 ] [ 6:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شاید من اگر به چشم خود نمیدیدم باور نمیکردم چند سال پیش صندوق خیریه را به سرقت بردند پیگیر شدیم اما اثری از آن نیافتیم

تا یکروز زمستانی که دردفتر انجمن بودیم یک جوان بیرون از دفتر ایستاده به یکی ازهمکاران گفت من با مسول انجمن کاری داشتم مثل

همیشه رفتم ببینم چکار دارد جوان با  عذر خواهی واظهار ندامت گفت خواهرم مرا ببخشید جوانی ونادانی من ودوستم باعث شد دست به

چنین کاری بزنیم تعجب کرده بودم چه کاری کرده که از من عذرخواهی وطلب بخشش دارد گفتم آقا من نمیدانم کیستی وچکار کرده ای که به

بخشش من نیاز داری اگر کاری از دست من برمی آید بگو وگرنه به سلامت مرد جوان التماس بیشتر کرد وگفت تورا بخدا به همان حضرت رقیه

صاحب این انجمن تعجب من بیشتر شد گفتم حرفت را بزن گفت دوسال پیش نزدیکای غروب بود من ودوستم که هردومعتاد بودیم تصمیم

گرفتیم صندوق خیریه سرقت کنیم راستش پول قابل توجهی در آن نبود ولی از آن زمان تا حال من دارم عذاب میکشم واتفاقاتی برایم پیش آمد

که تصمیم گرفتم بیایم هرچه شما گفتید بپردازم در همین لحظه همکارم گفت بیست هزار تومان ومنهم نظرم همین بود جوان سرشوق آمد

وگفت خدایا شکر یا حضرت رقیه س از توممنونم اوپول را پرداخت وگفت راستش وقتی به این فکر میکردم این انجمن به نام سه ساله امام

حسین علیه السلام است بخود میلرزیدم به اوگفتم میتوانستی بیایی از ما کمک بخواهی هم برای رفع مشکل هم ترک گفت با ور کنید

همین پشیمانی وندامت واحساس شرم باعث شد که من نذر کنم    کمکم کنند تا بتوانم ترک کنم وهم اکنون پاک سلامت هستم آمدم نذر

خودم را ادا کنم      سلام بردختر سه ساله امام حسین  علیه السلام حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها

                 مسول انجمن                                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/6/5 ] [ 6:2 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 454
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856648