سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

برخی اسیرند بر خی امیر. آنکه اسیره خود را با خته. آنکه امیره به خود پرداخته.دنیا وآخرت را سا خته .

برخی گوش ها کم حو صله اندطا قت شنیدن ندا رند بر خی چشمها خیلی گر سنه اندهر چه می بینند سیر نمی شن هر دو گرفتار ند. یکی در افراط یکی در تفریط . برخی زبا نها صفای جان برخی بلای جان از یکی نیکی آید و دیگری بدی افزایدجاودان. دنیا آنطور که هستی با تو رفتار می کند نه آنطو ری که از آن انتظار داری

اکر از دنیا بدی دیدی ببین کجا ی کارت می لنگد تو دنیا دنبال چی میگردی اول خودت را  پیدا کن همه چیز در ست میشه برای هر چی که دنبا لش می گردی با یدعطش اون چیز و دا شته با شی یعنی

 کا فیه عا شق با شی تا پای جان را ستی راستی گفتم عا شق با شی نه هو سباز یادت نر ه نه از این عشقو له ها ی عو ضی. بعد از نعمت حیات بزر گترین مو هبت الهی به انسان نعمت عقل وعشق است

قدر آن را بدا ن   تا گوی سعا دت از آ ن تو گردد             

 

                                                                   اثر شیدای اصفها نی


[ سه شنبه 88/1/25 ] [ 1:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هیچ کس به اندا زه فکر وذهن خو دت نمی توا ند به تو آسیب بر سا ند حتی شیطا ن پس سعی کن راه درست ومثبت اند یشیدن را بیا مو زی تا بتوا نی بر امور زندگیت مسلط با شی و کمتر رنج ببری و دیر تر دچار افسردکی و پیر ی شوی .سلا متی تو در گرو اند یشه ی تو ست.اندیشه وذهن تو به تغذ یه

نیاز دارد دقت کن جه غذا یی به آن می دهی اگر غذا یی  مید هی که جسمت را می پو سا ند و تو را از درون و بیرون نا بود می کند از آن دوری کن راه تغذیه ذهن وفکرت گوش چشم ودل تو سترا ستی چقدر برای خودت اهمیت داری وخو دت را دوست داری وچقدرحا ضری که با زیچه دست دیگران با شی

وتا چه اندا زه با خودت خلوت می کنی که ببینی کیستی وچه می کنی و چرا؟

                                                      این هم عید ی من به تو که به اندا زه نفسها ی خو دم دوستت دا رم         شیدا ی اصفها نی


[ دوشنبه 88/1/17 ] [ 1:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

12 روزی که در آن خیر و بر کت بسیار بود رفتن به زیا رت دلها هد یه دا دن وگر فتن پو شید ن لباس نو

آرا ستن خا نه وکوی برزن احترام به بزر گتران با طبیعت عجین شدن ونفسها را پر از عطر گلها ی بها ری کردن بز یارت امام هشتم وحضرت معصو مه ودیگر امام زا دگان رفتن سیر گردش در جنگل و دریا به دیدار خلیج فارس ودر یا ی خزر رفتن از شهر ها و آثار تا ریخی دیدن کردن و سوغات هر شهر را خریدن با خا نوا ده گپ زدن و دل زن و فر زند را شا د کردن وبا لاتر هدیه این همه لطف عنا یت حضرت حق را دیدن از آن بهره بردن آیا سپاس و شکر ندا رد خدا یی که فیض رحمتش جا ری است و خو ا ن مود تش گستر ده و ما را لحظه ای به حال خود رها نکر ده وباران رحمتش را بر ما زمینیان جا ری سا خت آ یا وقت آن نر سیده که با همه وجود دل به مهرش گره زنیم وسر عبو دیت خا ضعا نه در پیشگا هش فرود آوریم

آیا تک تک روز ها یی که گذشت پر از خیر و رحمت نبود همین نظا م مقد س جمهو ری اسلامی ایران که

باید با علم وآگا هی از آن حفا ظت کنیم


[ چهارشنبه 88/1/12 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از ایرا نیان است نو روز شاد                 فر و زنده ایران سر زنده با د

زتهرا ن کرمان و شیرا ز یز د                  خر ا سا ن بوشهر تبر یز یاد

ز اهوا ز و  قز وین ما زندرا ن                  سپا ها ن گیلا ن نیکو نها د

به قشم بکیش جنوب شمال                  سراسر همه نیک پا ینده باد

همه جای ایران اهو راسرشت                سر شت خدایی او نیک وشاد

بو د دست حق یار ا یرا نیا ن                 که یکتا پر ست ا ند از  هر نزاد

همه دور با شند از ا هر من                   گز ند ی ز دشمن بر ایرا ن مبا د   

 

ادامه دارد                                                           اثر شیدا ی اصفها نی

نوروز 88


[ دوشنبه 88/1/3 ] [ 3:3 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 427
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856621