سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

خیلی ها رفتند وفراموش کردند  خیلی ها ماندند وکار کردند دل سوزاندند

از جان ومال خویش گذشتند نه دنبال نان بودند ونه نام و نه مقام به جای گله وشکوه وطلبکاری محبت

کردند وصبر وتحمل نمودند  واز همه مهمتر توکل به خد اداشتند وبرای رضای او از هر کاری که از دستشان

بر می آمد انجام دادند واز دروغ شایعه وتهمت پرهیز نمو دند نا گفته نماند که گمنام ما ندندآ ثار خدمتشان

بسیار ارزشمند وحیاتی به جای ماند واینان علاوه بر این برای سر بلندی آرما نهای مقدسشان دعا کرد ه

ومیکنند وخود را مدیون خون پاک شهیدان خویش میدانند  وچه سعادتمند هستند. خوشا بر احوالشان

که با ماندن همت کردن واز خود گذشتن ایران اسلامی را عزت بخشیدند واقتدار آن را حفظ نمو دندوبرخی

هم گذاشتند ورفتند در بیرون این مرز وبوم چه فتنه ها که براه نینداختند .برخی خوردند وبردند طلبکاری

نمودند وچه کوته نظری هاوسروصداها که براه انداختند ونامشان در تاریخ این ملت بزرگ ستاره دار شد

وکسانی که نه با این ونه با آن الکی در پارکها وخیابان کوچه های این مرز وبوم پرسه زدند وعمر خود را برباد فنا دادند وطعم واقعی امنیت

 وآرامش را نفهمیدند وخودرا دچار گرفتاری های الکی کردندوچه جوانانی که و.....اینان خود در حق خود ستم کردند

در حالی که سعادت ونیک بختی در انتظارشان بود                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/1/31 ] [ 10:57 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از آل سعود فتنه ها برخیزد               آنکس که زکینه خون پاکان ریزد            دژخیم شدست چه ننگ از او بدتر

او آب به آسیاب دشمن ریزد            یکبار نرفت به جنگ دژخیم زمان                با امت اسلام زچه بستیزد

او برده حیا وگشته قابیل زمان           باید که جهان علیه او برخیزد              بیرون کند این ننگ زقاموس دین

تا آنکه به سوی غرب او بگریزد           نامش که نهاده خادمین حرمین           آنکس که فساد وفتنه برانگیزد

ننگست خدا یا برسان مهدی را عجل      هر جا نگرم پشته زکشته ریزد    

الهم عجل لولیک الفرج

                                                   امت اسلام

        ای امت اسلام شما بیدارید                 از خصم بد اندیش زجان بیزارید

     دیدید چه آنکه کوس ایمان میزد         گشتست چه رسوا وشما هشیارید

                             فتنه گری وهابیون عربستان

هر فتنه میان امت ماست زتوست              هر جا که برادر کشی است کار توست

نفرین خداوند به سفاک زمان                      بحرین یمن زچه    گرفتار    توست

                                                                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/1/18 ] [ 5:57 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام برهمه ایرانیان در سر تا سر عالم   سلام به طبیعت زیبا وشور انگیز   سلام به همه کسانی که قدر ارزشهای ملی ومذهبی

 را میشناسندوسلام به همه آنها که امروز را اختصاص داده اند به همدلی با طبیعت با آن روح وروان خود را سر شار از انرژی

وزیبا اندیشی کنند سلام به شکوفه های بهاری که بر سر شاخساران شکفته اند ولبخند مهربانی را به انسانها هدیه میکنند

وچه وحدتی شکوه آفرین در این روز زیبای خدانمایان میگردد وحدت همه ایرانیان با هم وبا طبیعت نشاط آفرین

به گمان میرسد امروز روز قدر دانی وشکر گذلری از زیبا آفرین عالم است روزی که من وتو وما یکی میشویم وعظمت خالق هستی

را نظاره میکنیم روزی که روح عشق وشیدایی با بهار عجین  وبه انسانها هدیه میدهند

وایکاش در کنار شادی در جمع دوستان وخانواده فرصتی را مغتنم شمرده با چشم دل به این همه زیبایی نگاه میکردیم

وایکاش بیشتر از پیش مراقب این همه شکو ه بودیم  زیرا طبیعت با تمام وجود بما ابراز محبت میکند ما نیز قدرشناس آن بودیم

 

عید نوروز خیر وبرکت فراوان دارد وآن این که دلها را بهم نزدیک میکند ومسیر رهگذران را گلباران  گوشها را به نوای د ل ا نگیز بلبلان

ودلها را به ترنم می آورد وبعد از سیز ده روز مردم را به سوی همدلی وآشتی با طبیعت سوق میدهدوامروز چه زیبا روزی است خدا

 را شکر خدا را شکر  واین بیانگر خرد ورزی ایرانیان است

واگر در هنر ایرانی بنگری آنهم بی مانند است اگر قدر آن را بدانیم ونا سپاسی نکنیم

وتوهموطن همیشه سر زنده وشاداب باشی

                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/1/13 ] [ 10:14 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از بدو تولدبه انسان گریستن   به گل خندیدن را آموختندبا این تفاوت انسان میماند ورنج میکشد .  گل میمرد ومیخندد

وقتی بدنیا می آییم میگرییم ودیگران میخندند کاری کنیم که وقتی از این جهان رفتیم  

ما بخندیم و دیگران بگریند         هرقلبی که در سینه می تپد  از عصار ه مهر مادر ی است. که به او عطا شده است

 هر قدمی   که برمیداری  اثری از تو بجای میماند  که دوحالت دارد    یا درحال ساختنی یادر حال ویران کردنی

پس مراقب قدم هایت باش

من از پرواز پرنده ایکه هر شامگا ه از بالای سرم عبور میکند  وتاریکی شب را در مینوردد

آموختم که برای رسیدن به افق نورانی اوج بگیرم بدون  ابراز خستگی وواهمه از ظلمات

 

گوهرعمر توهر روزدرخشانتر باد   ای که با هر قلم وهر قدم هر سخنت در ر ه خدمت مخلوق خدا میکوشی

 

ازدیوان گلشن سحر   -اثر صدیقه اژ ه ای

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/1/4 ] [ 1:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

میروم   ونمیرود از دلخسته یاد تو           ای همه جان وروح  من        فدای یک نگاه تو                  تو در دلی کجا روم

     

    فقط تویی پنا ه من           غم چه خورم چه خوندل              اشک منی وآه من

در شب تیره ی  جهان          فقط تویی توما ه من                  من عاشقم به مهر تو                مهر تو سرپنا ه من

چه آه وسوز آتشی             به جان تویی  گوا ه من               قسم بروی ماه تو                     فقط تویی تو ماه من

 منم خراب عشق تو            بود همین گناه من      

اولین سروده  اثر صدیقه اژ ه ای    متخلص   شیدای اصفهانی                                                                                        

  در اولین روز سال   1390

 

                                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/1/2 ] [ 12:1 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 وقتی بچه بودم

از چند هفته به نوروز مانده مادرم شروع میکرد به تمیز کاری منزل دوخت ودوز لباس خرید کفش جوراب

پدرم هم باغچه های حیاط  را گلکاری میکرد آب حوض بزرگ وسط حیات را عوض میکرد این کار نصف روز طول میکشید مادرم

سینی های سبزه را توی ایوان خانه میچید دوروز به عید نوروز ماند سوهان شیرینی برنجی پنجرهای درست میکرد برنجک ها را

بومیداد وگندم شاه دونه ها را توی ظرف مخصوص میریخت ملافه پتوهای کنار اتاق را عوض میکرد وآخرین روز سال در خانه ما همه

چیز سر جای خودش بود لباسهای نو اتو شده درکمد قرار داشت وسایل سفره هفت سین را روی میز کوچک کنار اتاق میچید ومن

 تخم مرغها را رنگ میکردم اومرا تشویق میکردبه همکاری با خودش اما یک نکته جالب که بیاد دارم شب عید از غذایی که درست

 کرده بودیم در چند بشقاب میکشید وبا بشقابی ازشیرینی ها وگندم شاهدانه ها میداد به دایه ام ومن او .با هم میبردیم به خانه

همسایه امان که یتیم بودندوآنشب این بچه ها ومادرشان چقدر خوشحال میشدندنکته دیگری که باید در آغاز سال نوبگویم این که

هیچ گاه به دایه وخدمتکارانی که داشتیم دستور نمیدادخودش هر کاری از دستش بر می آمد انجام میداد.

نظم وانضباط یکی از ویژگیهای ایشان بود از همان کودکی مرا به رعایت آن تشویق میکرد

احترام به بزرگتر را از بچه گی به من آموخت رفتار اوطوری بود که از درخانه که بیرون میرفتیم همه با روی باز با اوسلام احوالپرسی

 میکردند حتی یهودیانی که در محله ما زندگی میکردند.پدرش میگفت اویوسف من است.هربار منزل پدر بزرگم میرفتیم از در وارد

میشدیم والدینش گل از گلشان میشکفت  وپدرم برای او احترام خاصی قایل بود

ومادر شهید بهشتی که دختر خاله ایشان بودند میگفتد از نظر اخلاق وتقوی ورفتار از همه ما جلوتر بود

وقتی دار فانی راوداع کرد بیست وسه سال داشت

من فردا بدیدارش میروم وهدیه ای ارزنده برایش خواهم برد

هدیه من ختم قرآن کریم کمک به محرومان ونیازمند ختم صلوات وغزلی زیبا که برای اوسروده ام همرا با کوزه گل شبو وساعتی در

کنار مرقدش می نشینم تا حسش کنم ودرکم کنددر کتاب گلشن سحر سروده ام مادرم پاکتر زباران بود

بهترین مردمان دوران بود و...

الهم صل علی محمد وآل محمد                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/1/1 ] [ 9:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 144
بازدید دیروز: 1518
کل بازدیدها: 877428