سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

عجب میهمانی باشکوهی همه اش زیبایی کرامت ونعمت ورحمت بود سلام وبود سعادت مهربانی بود وایثار گذشت صبر وتحمل. فردا هم جشن اختتامیه این جشن وماه بزرگ است ماه بازگشت به فطرت وشکوفا شدن به بالاترین مرتبه انسانی نایل آمدن فردا تولدی دوباره است از هم اکنون دفتری را باید تهیه کنیم نه برای خط کشیدن .برای گزارش کارهایی که انجام میدیم وتصمیم داریم انجام بدهیم یادمان باشد باید  این دفتر را خدا تایید کند.بیادداشته باشید که مورد بخشش خدای سبحان قرار گرفته اید برای این که اگر مورد توجه نبودید که به این میهمانی وشبهای پر فیض قدر دعوت نمی شدید چقدر احساس سبکبالی میکنید برخیز موقع شادی وپرواز است زملک تا ملکوت حجاب بردارند هر آنکه خدمت جام جهان نمابکندجام جهان نما دل توست غبارجابنشانی جلا توانی یافت ماه خدارفت اما ای عزیز راه خدا باقی است تواز اردوی تمرینات سخت وامتحان بزرگ باز گشته ای تا روی خودت بیشتر کارکنی وتا فینال دیگر وماه رمضان دیگر رکورد بندگی وعبودیت خالصانه را کسب کنی

 اثر صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/5/29 ] [ 12:14 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه دارند حرف از وداع میزنند.تا چند ساعت دیگر همه آ نچه را به ما ارزانی داشتی برمیداری ومیروی اوه تا کی معلوم نیست .شاید هرگز. وانشاءلله تا سال دیگر . توماه خدایی وقتی اومدی داشتم بال وپر تازه در می آ وردم چه زود گذشت .خیلی ها قدر تورا ندانستند چه خیال میکردنداما من میگم درست هست که  میروی اما  عطر گل یاس تو . تودل هواخواهانت تاابد میمونه. یک ماه برای همه عمر تنها مراقبت لازم دارد .مثل مراقبت باغبان از باغ گل باید از تو وآموزه های  انسانی الهی تو حراست کنیم .

چقدر خوب بودهنگام اذان صبح هنگام غروب و..تمام لحظات با توبودن آنوقت که به حرمت تو چشم وگوش زبان دل اعضاء جوارح تحت نظارت  بود آنوقت که در قرآن تدبر میکردیم تا بتوانیم راههای سعادت ابدی را با اعمال وکردارمان برای خود مهیا کنیم چقدر زیبا بود وقتی خوف دور شدن از خدا پرده دلمون را تکان میداد وبرخود نهیب میزدیم تو درحریم خدایی مباد نفس تو برتوغالب آید

.وتو تا ساعاتی دیگر میروی اما بدان که دردل کسانی که شب قدر تورا درک کردند همیشه زنده جاویدی

همه ما روزی میرویم اما آنروز بوی عطر تو در کوچه های رفتن ما جاری است ونبض زمان قلب بی صدای مارا چنان بوجد می آورد که اشک از چشمه ها جاری میشود وکتاب هستی ما درتولدی دیگر تا عطر تو را در لحظه لحظه حیات جاری وساری نماید

  اثر-صدیقه اژ ه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 91/5/28 ] [ 6:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این آدم دوپا به هیچ چیز رحم نمیکند کاری که این آدم میکند هیچ موجود دیگری از جمله درندگان بلعندگان انجام نمیدهند این آدم از خوردن زمین واموال بیت المال گرفته تا مار وافعی مرده خواری. کرم. بچه خودآدم وپول .دلار سکه طلا وسنگ را نه تنها میخورد بلکه می بلعد از خوردن جنین انسان تا سگ خانه وگربه ابایی ندارداین آدم گمان میرود درنده ای خطرناک است که در جسم انسان وشبه انسان در آمده تا آدمیت را زیر سوال ببرداین آدم از خون جان مال مردم پرهیزی ندارد ناموس مردم نمی شناسد روح درندگی وسفاهت او را احاطه کرده است در این آدم نه کلاس نه موعظه نه محبت نه ونه هیچ چیز تغییر ایجاد نمیکند دعا هم شامل حالش نمیشود روح درندگی او برهمه وجودش غالب است .هرجا میرئد بوی حیوانیت وخوی پلید او سبب انزجار میگردد سر دسته چنین آدمهایی شیطان است وسر دنداران استکبار جهانی آنان که با گوشت وپوست خون ملتها برای خود کاخ های عنکبوتی بنا میکنند تا هرچه در عالم هست بدام خود گرفتار کنند .

اثر صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/5/26 ] [ 10:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

افتخار مدال آوران در ماه مبارک رمضان خوشحالی ملت دعای ملت ایرا ن برای سربلندی وعزت از طرفی کمبود ونبود بانو مرغ توبازار بزرگداشت عظیم شب قدر بروبچه های این مرزوبوم با هر شکل ظاهری که داشتند وقران به سر گرفتن جوونها دختر وپسر دعای پیرمرد وپیر زنها کمک افراد خیر به محرومان آزاد کردن زندانیان توسط نیکوکاران افطاری دادننها ئصله رحمها وکم شدن دختر وپسرهای بیکار توپارک وخیابون رسیدن طوفان بیداری به عربستان رایگان شدن وتولید چند داروی اساسی بیماران وسیر شدن فقرائ ودل رحم اومدن مردم برای محرومان تلاوت قرآن وبیداری شبهای قدر وصبح زود سر کار رفتن برای خدمت به مردم فیلم  خدا حافظ بچه زن یواشکی صیغه کردن خسروخان خبرهای داغ جنگ نرم قتل عام مردم مسلمان میانمار خود سوزی یهودیان در فلسطین اشغالی آزاد شدن وپاکسازی حلب توسط  ارتش سوریه اس ام اس های متنوع با کلاس وزلزله دلخراش آذربایجان وبالاتر از همه رسیدگی سریع مسولین ورفتن مقام معظم رهبری به منطقه زلزله زده واشک مردم ایران وخدمت خالصانه وجمع آوری کمکهای مردمی و

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/5/26 ] [ 3:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرکس دوفرشته کاتب ویک فرشته نگهبان دارد .فرشته های کاتب صواب وعقاب در هر شبانه روز عوض میشوند ودوفرشته دیگر می آیند .اما فرشته های زمینی که ازتولد تا مرگ روی زمین خدا راه میروند جنسشان از نوع انسان است اما روحی آسمانی دارند دلهایشان سرشار از محبت مودت است جان خویش را برای بندگی خدا ورضای او میخواهند روح خدمت وکمک با وجودشان عجین شده است به ازای خدمت وتلاش خود برکسی منت نمیگذارند به خود مغرور نمیشوند .اینان شب وروز نمیشناسند از مشکلات نمی هراسند غم مردم را غم خود میدانند در ازای خدمت خود مزدی دریافت نمیکنند واگر بکنند اندک وناچیز است اینان مدد کاران اجتماعی هستند در هر مرتبهای از دانش وعلم وپست ومنزلت باشند خود را خادم مردم میدانند در سحرگاهان برای همه دعامیکنند واز خدای خویش میخواهند سالم وسلامت باشند برای خدمت به بندگان خدا جانشان را برای رفاه خوشگذرانی بیشتر وحرص لذت بهره وری واسراف حیف میل شهوات نمیخواهند بلکه برای خدمت به بندگا ن خدا در جهت رضایت محبوب خویش دوست دارند خود ساده زندگی میکنند وبرای نیازمندان رفاه آسایش فراهم میکنند خوشا براحوال این فرشتگان فرشتگان براحوالشان قبطه میخورند اینان به مرحله خودشکوفایی رسیده وشکوفه های پر ثمرعمرشان را به کودکان ومردم نیازمند هدیه میکنند .اینان چراغ افروزان بزم مهربانی وپیوند لایه های ضعیف اجتماعی به ستونهای غنی مادی هستند. وخوشا به حال مردم ثروتمندی که ندای این فرشتگان را میشنوتد وبا آنان همراه میشوند وزمین خدا را به عرش گره میزنند

مسول انجمن مدد کاری حضرت رقیه خاتون اصفهان

صدیقه اژه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/5/23 ] [ 6:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

دیوان اشعار شیدای اصفهانی             سحر بودوگلشن نفسهای باد .

گل وشمع وپروانه خندان وشاد

   نسیم  سحرمست و شیدای او    فتاداین دل .خسته درپای او 

نهادم چوپیشانی بر روی خاک     دلم گشت دریا .زطوفان چه باک 

 دلم رفت از کف چنان بی امان    شدم ومست شیدای آن نورجان

دگر هیچ بودم همه هیچ واو            دولب باد خاموش ودیگر مگو

   دومین اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                           


[ یکشنبه 91/5/22 ] [ 11:39 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بارخدایا میلیونها نفر از خرد وکلان پیروجوان اومدند در خونت تا اقرار کنند که پشیمان نادم هستند از گناهانشان اشک ریختند ناله زدند التماس کردند اومدند تا صاحب قدر شوند از اعمال شیطانی گریختند به توپناه بردند.حالا هم در حال وهوای شبهای قدر هستند تا شیطان بخودتکانی نداده دلهایشان را در راه عبودیت خودت محکم گردان نگذار دوباره .خدایا معروف به این است که تا یکبار بگیم یا اله العاسین زود جواب میدی خوب ما همه گناهکاریم توبا ترحم وبخششت مارا روسفید دوعالم گردان واز الهامهای اسمانیت القائات رحمانیت مارا بی نصیب مگردان خدایا باران رحمتت را برما جاری گردان وزمینهای خشک شهرهای مارا سیراب بگردان خدایا مرده رود مارا جان دوبار ببخش وزنده اش گردان خدایا منتظر رحمت واسعه توهستیم .

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/5/22 ] [ 5:54 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آتش مهر،  مجموعه اشعار       حمد وسپاس خالق مهربانی راکه آستانه ی مودتش پذیرای شیفتگان وپرتو نورش حیات بخش .والهام های آ سمانیش نجات بخش است.آ ن کس که در بیابان تفتیده وسوزان هستی .جرعه گوارای شراب محبتش جان را بترنم می آورد

وتار و پودعارفان را بنواختن .شاعران را به سرودن وعاشقان را به جان دادن فرا میخواندوحمد وسپاس او بجای میآ ورم حمد وسپاس کسی که مرا از نعمت وجود برخوردار نمود وبا نسیم محبتش روزنه های نور وامید را بردل پر اندوهم تاباندوجان مرا از عشق خویش حیات ابدی بخشید

آنکه مرا لحظه ای بخودوا نگذاشت واز میان ظلمت عالم به سوی نور راهنمایی ودر پرتو موهبتهای بی دریغش آتش مهرش را در من جاودانه ساخت

لازم به تذکر است این کتاب ارزشمند به قول ادیبان شعر وادب سرشار از عشق آمیخته با عطر گل وترنم حیات بخش باران رحمت ایزدی است

آتشی گرما بخش دلنشین همراه بانوری ملیح ودلچسب که هر گزباد وباران طبیعت برآن کار گر نیفتد وخاموش نگردد نه آتش مغان که به خاموشی گراید بلکه آتش محبت یزدان بی مثل ومانند الله جل جلاله وعظیم الشانه

نام این گوهر پاک الهامی است وناشر اولیه آن مرحوم صهبا چنان از مطالعه بوجد آمد که اسرار براین مینمود نامش را گوهر ناب بگذارم اما کسی درون دلم گفت آتش مهر است

صدیقه اژ ه ای                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی      

در پایان از آدینه بوک میخواهم آدرس خود را برایم ارسال نماید


[ شنبه 91/5/21 ] [ 5:36 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همیشه ورودی ها با خودشون شادی بهمراه می آورند ولی خروجی ها برعکس غم واندوه خیلی ها سوار میشن برای رفتن وبرعکس عده ای سوار میشن برای آمدن .در این میان عده ای به پیشواز میروند وعده ای به بدرقه هر دودسته اشک توچشمهاشون موج میزند اشک شوق واشک اندوه نه آن شوق همیشگی است نه این غم ماندنی همه چیز یک تصویر است در مقطعی از زمان شاید دقیقه ولحظه ها اما بعد فراموشی ونسیان وقتی به طلوع آفتاب نگاه میکنی برلب بام است دارد تداوم پیدا میکند ووقتی طول راه را پیمود باز میبینی لب بام است اما این بار لب بام رفتن است وتو بی خبر در این میان یکروز هرچقدر به نظر طولانی از عمرت کم شده است وداری میروی وقتی طلوع کردی گمان نمیکردی که غروبی داشته باشی ولی بعد دیدی تو از خورشید عالمتاب توانا تر نیستی میتابد وبرمیتابد قادر به ماندن در عالم طبیعت نیست وهیچکس قادر نیست اما وقتی جای تاسف دارد که آنقدر درخودگم شده باشی که چشمت ودلت این رانفهمد. برای عبرت به مستبدان زور گیران ابرقدرتها وجباران عالم نگاه کن قل سیرو فی الارض دیکتاتورها کجا رفتند در سال نود چندتا از آنها سرنگون شدند بیچاره ها بقیه آنان همچنین خواهندشد پس دراین گذر باید هوشیار وبیدار ماند ودرس عبرت گرفت .مراقب ورودی وخروجی ها بود

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی     


[ پنج شنبه 91/5/19 ] [ 3:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

صهبای عشق سروده صدیقه اژ ه ای متخلص ..شیدای اصفهانی سومین اثر فرهنگی اجتماعی اخلاقی عرفانی قرآنی است که به تازگی منتشر گردیده است بن مایه این کتاب با موضوع خود سازی اسلام وجنبه های قرآنی میباشد این اثر رابه یقین از عنایات خدای بزرگ میدانم ونماز شکربجای می آورم  که توفیق حاصل گردیدتا قدم در عرصه اخلاق اسلامی وادبیات دینی عرفانی بردارم وآنرا با همه شوق وشور که داشتم به سرایم وتقدیم بانوی دوعالم حضرت زهراء سلام الله نمایم خدای راسپاسگزارم از این موهبت بزرگ که عنایت فرمود ه به این حقیر

اولین -اثر آتش مهر     دوم -گلشن سحر     سومین -صهبای عشق می باشد

جام صهبا به کجا بود مگر دست که بود       که دراین بزم بگردید ودل شیدا برد

مست گردیدم چواز صهبای عشق              بیقرارم ازغم و  سودای عشق

  بیا  ایدل پرو بالی  بگیریم    

  زحال خویش احوالی بگیریم     

                                صدیقه اژ ه ای  

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ پنج شنبه 91/5/19 ] [ 1:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 437
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856631