سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اگربتوانی خودت را پیدا کنی. بهترین سرمایه زندگی را بدست آوردی .آنوقت راحت میتوانی تصمیم بگیری زندگی کنی واحساس خوبی داشته

باشی وقتی خودت را پیدا کردی ویژگیهای روحی ات را شناختی توقعت کم میشه سر خودت معطل نمیشی حرفت را راحت میتونی بزنی

باکسی عناد و بخل نداری سر چیزهای کوچک بهانه جویی نمیکنی خودت را خوارو زبون نمیکنی دست به هر کاری نمیزنی دنبال خیانت در

اموال وناموس مردم نمیری چشم ودلت برای هر چیزپیش پا افتاده نمیلرزه میدونی خودت از همه چیزهای عالم با ارزش تری

برای خورد کردن دیگران افکارت بهم نمیریزه ونقشه های شوم توسرت راه پیدا نمیکند اگر خودت را خوب پیداکردی در رفتار ومنش وتصمیم گیری 

وبرخوردت با دیگران نقش جدی وموثری خواهی داشت مالک وصاحب خودت هستی کسی نمیتواند تورا از راه درست منحرف وگمراه کند

شیطنت ها روی تو تاثیر ندارد اگر خودت را پیدا کردی وشناختی در هر کجای عالم که باشی رنگ دیگران را نمیگیری چون برای خودت ارزش

واحترام قایل هستی وقتی بزندگی انسانهای باارزش نگاه میکنی میبینی یک برازندگیهای ویزه ای دارند که ناشی از خود شناسی آنهاست

مثل این که دنیا کوچک شده تو دستشون وهمه برای آنها ارزش قایل هستند حتی مکانها وزمانها بواسطه انها ارزش پیدا میکندحقیقت این

هست که همه ما قبل از این که خودمان را پیدا کنیم میخواهیم دیگران بشناسیم وگاهی نه تنها این کمکی بما نمیکند بلکه عمر باارزش ما را

تباه میکند                                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی    


[ سه شنبه 90/7/19 ] [ 6:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آیا تا حالا شنیدی ودیدی که چطور بعضی ها دروغها را آب میکشند تا بخورد مردم بدهند میگویند نگران نباشید ما داریم دنبال میکنیم وپشتوانه

اون یک دنیا قول تعهد میدهند تا زمان بگذره ومردم فراموش کنند ودر دفتر ذهنشون بایگانی بشه وتنها سینه به سینه نقل کنند تا کمی آرام

بگیرند اما اینکه این مطلب را بیان میکنم بخاطر این هست که دروغ چه درقول وعمل مثل یک شیئ کثیف ونجس هست که بیندازند در ظرف

غذا چه کسی حاضرآن غذا را بخوره .ودیگر این که حرف راست را کجا میفروشند تا بریم بخریم .جامعه ما داره به این سمت میره همه دارن سر

هم یک جوری کلک میزنند اخلاق رفتاری به سمت پرتگاه دارد سوق داده میشود این ها بخاطر دروغهایی است که گفته میشه دروغ روحیه

جوانمردی واعتماد را از بین میبرددروغ امنیت اجتماعی وخانوادگی را بهم میزند در جامعه شهید داده ومبارز وفداکار ما مسولین وروحانیت

وارگانهای فرهنگی اجتماعی وظیفه سنگینی به عهد ه دارنداما اگر مسولی یا روحانی دروغ گفت چه میشود کرد مردم بیچاره دچار تردید

میشوند وگناه آن را پای شخص وخطای او نمیگذلرند بلکه به اسم دین تلقی میکنند واز راه صحیح منحرف میشوندباید همه ما بدانیم با اب

کشیدن دروغ وخطخطی کردن محوکردن این منکر بزرگ نمیشود مردم را سرگرم کرد این کار ها دل مومنان را بدرد می آورد وفرد مومن نمیتواند

بی تفاوت باشد . قرآن کریم میفرمایدوای بردروغگویان

درپایان از پروردگار عالم میخواهیم که ملت سر فراز ایران را ومسولین روحانیت و..جزو راستگویان عالم قراربدهد

                                                                                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/7/18 ] [ 7:46 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بچه ها دوست دارند بزرگ بشن برای این که کارهای بزرگ بکنند بخاطر همین هم هست که پا توکفش بزرگتر ها میکنند وبا کفشهاوعینک کلاه

چادر کیف بزرگتر ها بازی میکنند بچه ها با زیرکی در کنار ما دارن کار یاد میگیرن وهمان کاری را که دانسته وندانسته انجام دادیم توی

رفتارشون بما نشون میدن دنیای خیال بچه خیلی قوی تر ازبزرکتر هاست دایم در حال تصویر سازی هستند وبرای خودشون دوستا وهمبازیهای

خیالی دارن دنیایی که بچه ها دارند یک دنیای برین هست توی اون کینه وبخل حسد نیست همه را دوست دارند معنی دشمنی  رانمیدونند

بچه ها از آدمهای خشن خوششون نمیاد طرف اون نمیرند وقتی اون را میبینند دلشون میگیره آخه اون به بچه ها انرژی منفی میده

بچه ها دوست ندارن حرف کسی را گوش کنند برای همین مقاومت میکنند.بچه ها دنبال چیز های نو وتازه هستند.زود از یکنواختی خسته

میشن بچه ها با کوچکترین تغییر در چهره متوجه میشن که ما به آنها توجه داریم یا نه .وقتی سرآنها دادبکشی قلب کوچکشون جریه دار

میشه هر چند زود فراموش میکنند.مهمترین پناهگاه بچه ها مادرشون هست کمتر به پدرشون پناه میبرند.

برعکس بزرگتر ها آرزو میکنند ایکاش بدوران کودکی برمیگشتند از آن دوران خاطرات فراوانی دارند بچه ها نمیدونند برای بزرگ شدن چقدر باید

زحمت کشید وتلاش کرد چقدر باید آموزش ببینند دنیای بچه ها پر از زیبایی است در حالی که دنیای بزرگتر ها پر از رنج ومشقت است.

                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/7/17 ] [ 11:11 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بچه ها دوست دارند بزرگ بشن برای این که کارهای بزرگ بکنند بخاطر همین هم هست که پا توکفش بزرگتر ها میکنند وبا کفشهاوعینک کلاه

چادر کیف بزرگتر ها بازی میکنند بچه ها با زیرکی در کنار ما دارن کار یاد میگیرن وهمان کاری را که دانسته وندانسته انجام دادیم توی

رفتارشون بما نشون میدن دنیای خیال بچه خیلی قوی تر ازبزرکتر هاست دایم در حال تصویر سازی هستند وبرای خودشون دوستا وهمبازیهای

خیالی دارن دنیایی که بچه ها دارند یک دنیای برین هست توی اون کینه وبخل حسد نیست همه را دوست دارند معنی دشمنی  رانمیدونند

بچه ها از آدمهای خشن خوششون نمیاد طرف اون نمیرند وقتی اون را میبینند دلشون میگیره آخه اون به بچه ها انرژی منفی میده

بچه ها دوست ندارن حرف کسی را گوش کنند برای همین مقاومت میکنند.بچه ها دنبال چیز های نو وتازه هستند.زود از یکنواختی خسته

میشن بچه ها با کوچکترین تغییر در چهره متوجه میشن که ما به آنها توجه داریم یا نه .وقتی سرآنها دادبکشی قلب کوچکشون جریه دار

میشه هر چند زود فراموش میکنند.مهمترین پناهگاه بچه ها مادرشون هست کمتر به پدرشون پناه میبرند.

برعکس بزرگتر ها آرزو میکنند ایکاش بدوران کودکی برمیگشتند از آن دوران خاطرات فراوانی دارند بچه ها نمیدونند برای بزرگ شدن چقدر باید

زحمت کشید وتلاش کرد چقدر باید آموزش ببینند دنیای بچه ها پر از زیبایی است در حالی که دنیای بزرگتر ها پر از رنج ومشقت است.

                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/7/17 ] [ 11:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بچه ها دوست دارند بزرگ بشن برای این که کارهای بزرگ بکنند بخاطر همین هم هست که پا توکفش بزرگتر ها میکنند وبا کفشهاوعینک کلاه

چادر کیف بزرگتر ها بازی میکنند بچه ها با زیرکی در کنار ما دارن کار یاد میگیرن وهمان کاری را که دانسته وندانسته انجام دادیم توی

رفتارشون بما نشون میدن دنیای خیال بچه خیلی قوی تر ازبزرکتر هاست دایم در حال تصویر سازی هستند وبرای خودشون دوستا وهمبازیهای

خیالی دارن دنیایی که بچه ها دارند یک دنیای برین هست توی اون کینه وبخل حسد نیست همه را دوست دارند معنی دشمنی  رانمیدونند

بچه ها از آدمهای خشن خوششون نمیاد طرف اون نمیرند وقتی اون را میبینند دلشون میگیره آخه اون به بچه ها انرژی منفی میده

بچه ها دوست ندارن حرف کسی را گوش کنند برای همین مقاومت میکنند.بچه ها دنبال چیز های نو وتازه هستند.زود از یکنواختی خسته

میشن بچه ها با کوچکترین تغییر در چهره متوجه میشن که ما به آنها توجه داریم یا نه .وقتی سرآنها دادبکشی قلب کوچکشون جریه دار

میشه هر چند زود فراموش میکنند.مهمترین پناهگاه بچه ها مادرشون هست کمتر به پدرشون پناه میبرند.

برعکس بزرگتر ها آرزو میکنند ایکاش بدوران کودکی برمیگشتند از آن دوران خاطرات فراوانی دارند بچه ها نمیدونند برای بزرگ شدن چقدر باید

زحمت کشید وتلاش کرد چقدر باید آموزش ببینند دنیای بچه ها پر از زیبایی است در حالی که دنیای بزرگتر ها پر از رنج ومشقت است.

                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/7/17 ] [ 11:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیایید به توانمندی واستعداد وکارایی افراد چه زن وچه مرد اهمیت بدهید .نه به جنسیت آنان وقتی با نگاه قرآن به قضیه مینگریم میفرماید تنها

ملاک برتری برای زن ومرد تقواست جنسیت وقوم نژادنیست هردودارای کرامت وارزشهای انسانی هستند .وهر انسانی توانمندیهای خاص خود

را داردنباید آن را نادیده بگیریم چرا؟که ارزش انسان به شکل ظاهر نیست به نوع تفکر اوست اندیشه روش ومنش او وقتی سخن از فعالیتهای

زن مطرح میشود برخی زود صورت مسئله را پاک میکنند ومیگویند زن برای کار خانه ودرخدمت همسر وتربیت فرزند آفریده شده است حال کدام

زن زنی که دارای استعداد وخردمندی هوشیاری است میتواند برنامه های خود را طوری تنظیم کند که حقوق خانواده اش ضایع نگردد

وقتی از فعالیتهای مرد در خانه صحبت میکنیم بلافاصله گفته میشود مرد مال کار بیرون از خانه است وبا این نگرش ذهن مردرا در همکاری با

همسر فلج میکنند زن ومرد هردو انسان هستند ومکمل یکدیگرنه مزاحم رشد وتعالی نگاه به زن چه در غرب وچه در شرق نگاه منطق 

درستی نیست ما دختران وزنان نخبه ای داریم که همین طرز تفکر باعث شده نتوانند در عرصه های اجتماعی حضور فعال داشته باشند ومردانی داریم

کارایی لازم را ندارند آنوقت آن زن باید درخانه بنشیند واین مردبیاید درعرصه اجتماع نکته قابل توجه این که چه زن ومرد با هر توانمندی باید حریم

خود وقوانین جامعه را خوب بشناسد سوء استفاده نکند  زن ومرد باید به تعهدات خانو ا ده گی اهمیت بدهد وخانواده را فدای اجتماع نکند

برنامه ریزی برای فعالیتهای خود داشته باشد آنچه که سبب شده برخی به این نگرش برسند که زن باید درخدمت کارخانه وتربیت فرزند

رسیدگی همسر باشد امری نیکو است وسبب آرامش اوست مشروط به این که زن استعداد توانمندیهای دیگررا نداشته باشد پا بعرصه اجتماع

میگذلرد چنین زنی توجه به  مسایل خانوادگی وتربیت فرزند  ندارد خودش مشکل آفرینی میکنداگر سرکاری هم برود ظاهری ناجور دارد اما

بانویی که زندگی هدفمندی دارد وتواناییهای ویژه باشناخت کافی وحفظ حریمها باید در عرصه اجتماع حضور پیدا کند ونه تنها به خانواده خود

وجامعه بلکه روز بروز شکوفاتر پر بار تر گامهای موثری بر داردامروزه باید با یک نگاه فردی به مسایل نگاه کرد نمیشود بگوییم زن اینطور مرد آنطور

یادمان باشد بستگی به خرد مندی وتوانایی آنان دادکسانی که فکر میکنند زن باید در محدود ه خانواده باشد به این هم توجه کنند که انسان

در اجتماع به تکامل میرسد نه در انزوا                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/7/12 ] [ 3:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدایا کعبه مقدس تو ومسجدالاقصای تودر دست چه کسانی است کسانی که غاصب وظالم هستند از حرام وحلال ابایی ندارند عالمی را

بفساد کشیده اند تا کنون هم کسی نتوانسته این دوبیت مقدس را از چنگال ظالمان ستمگران نجات دهد

خدایا کوتاهی از مسلمانان است کسانی که در گیر هوای نفس خویشند وتوچه با صبر سبزت نظاره گر آنانی تواز عمق جان وذهن وروانشان با

خبری وآنان سرگرم ظاهر زندگی خویش هستند در تفاخر وتعارف گمشده اند خدایا بهر کس دلبستم که این کارش درست است برنگی در آمد

ودیدم که چه زود باورم خدایا امروز دین توغریب است واسلام تو وهرکه خواست واقعا به آن عمل کند مورد تعرض ظالمان ودروغگویان وخائنان

قرار میگیردخدایا هنوز فرزندان شمر زنده اند وحسینیان زمان را به مسلخ شهادت میبرند هنوز بازار مکر ودروغگویی رواج دارد وبا آن تجارتخانه بپا

کرده اند خدایا طعم بی عدالتی را با مغز استخوانم چشیده ام وبه تو ای معبود قادر توانا پناه میبرم واز تو میخواهم داد مظلوم را از ظالم

بستانی وهیمنه دروغگویان را درهم بشکنی آنانکه با وقت وعمر مردم بازی میکنند وبا وعده های توخالی آنان را ببازی میگیرند

آنان که دین را وسیله دست خود کرده اند وآن را فدای دنیای خویش نموده اند اینان جباران عالمند که دارند از پشت خنجر به قلب دین میزنند

خادمان خانه تو چه کسانی شده اند خدایا خانه ای خودت را که محل عبادت مردم است از لوث جباران وظالمان غاصبان خودخواهان

وهواپرستان پاک کن آنا که شرم از تو ندارند ودر خانه تو منکر را معروف جلوه داده اند خدایا دل کوچکی دارم که غرق خون است از دست اینان

دعایم را بپذیر تا شاید لختی آرامش پیداکنم خدایا به مردم ما بیداری انسانی الهی عطا کن واز شر نفس همه ما را رهایی بخش که در بد

جهنمی گرفتار شده ایم                                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/7/11 ] [ 10:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 هر انسانی یک نقطه ضعف دارد این یک امر طبیعی است مهم این است که هرکس  نقطه ضعف خودش را پیدا کند وبدادخودش برسد

مهم این است که وقتی دوستی وآشنایی به اوعیبش را  میگویند قبول کند ویا لاقل خوب فکر کند نه این که اعتراض کند ودادوهوار بکشد یا

یک عمری قهر کندمهم این است که کینه نورزد وسعی نکند کسی را که عیبش را گفته یک جوری اذیت و خرابش کند.

مهم این است به آن مرحله از بیداری انسانی رسیده باشد که اشتباه خودش را جبران کند .یک آدم منصف وخردمند در هرروز تلاش میکند به

عیوب ونقاط ضعف خودش پی ببرد وآن را برطرف نماید .خیلی راحت میپذیرد که اشتباه کرده اما یک آدم جاهل وخود خواه میگوید من از همه

برترم وحرف حرف من است شما نمیفهمید از همه طلبکار است.چنین فردی نه تنها در دل کسی جای ندارد بلکه همه از ته دل از او بیزارند

وبدتر این که در نادانی خود میماند.

 

                                                                                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/7/11 ] [ 9:47 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی جای معروف ومنکر را جابجا کردندبه نظر میرسه هرچی دلشون میگه معروف وهرچی دینشون میگه منکره مثال دلش میخواد همه الکی

بگن آدم خوبیه احترام وکیابیا پیدا کنه سری توسرا انوقتمال مردم را بال میکشه ومیره حج میره کربلا وروضه خونی میکنه در ربا وریا نفر اول اما

ظاهرشو خوب نشون میده سناد امربمعروف داره اما از تهمت دروغ اهانت آبرو ریزی ابایی نداره پای حق وحق گویی که میشه حق وسکوت

میگیره چشمش را به روی فساد اقتصادی میبنده پول حروم میبره توحلقوم زن وبچه اش میریزه وآنوقت میبینی پسر ودخترش به چه وضعی می

افتند هی سرو صدا میکنه جوانها بد شدن دختر ها وزنان حیا ندارن نمیگه چرا؟خانمی میگفت همسر من مرد نماز خون مومنی در امدش هم

خوبه همه را میره مسجد میسازه اما پای پول خرج کردن برای من وبچه ها ما را اذیت میکنه در تنگنا قرار میده وقتی علتش راجویا شدم فقط

برایاین که بگن فلانی آدم خوبیه وای برما چقدر مشکل داریم چقدر دور خودمان چرخ میخوریم روی زمین غصبی برای امام حسیع نذری میپزیم

وبخورد مردم میدهیم  ما تا مسلمان واقعی بودن بسیار فاصله داریم اما حسین علیه السلام را نمیشناسیم امام حسین علیه سلام وقتی به

سرزمین کربلا رسید اول کاری که کرد زمینی را که محل اقامتش بود خریداری کرد پولش را پرداخت ما کجا امام حسین علیه السلام

 

                                                                                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/7/9 ] [ 10:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر خواستی به شعر هایت عمل کنی هیچکس تورا نمیفهد امااگر خواستی فقط شاعر باشی وفقط شعر بگویی همه به به چهچه

میکنند. اگر خواستی درعمل روحانی باشی نه در حرف ونقل کسی به تواهمیت نمیده واگر تنها لباس روحانی بتن داشتی پیش نماز هم بودی

حتی به حرفهای خودت هم عمل نکردی میگن بابا باید احترام آقا را داشته باشی اگر سید باشه که بیشتر قربون جدش برم

ووقتی از آقا میخواهی که چرا ?عمل نمیکنی وای که انگار دنیا آخر شده اگر خواستی در عمل وتفکر بسیجی باشی کسی تورا نیفهمه ولی

اگرکارت بسیجی داشتی هر کاری کردی نمیشه به اون حرف بزنی اگر عیب وایرادش را گفتی وخواستی اخلاص صداقت راستگویی داشته

باشه میگن نه بابا اینها لشکر خدا هستندهمه کاره مملکت هستند وقتی میگی نام مقدسی وباید از همه نظر الگو باشه نه خلاف میگه فعلا

همین  که هست خلاصه اینها را باخون دل نوشتم چون برخی دارن ازمنصب خودشون سوئ استفاده میکنند واشک اونهایی را که اخلاص دارن

در میارندخلاصه حق حقیقت داره پایمال میشه وهیچ فریاد رسی نیست همه چیز افتاده تورو در بایستی وتعارف واین بلای بزرگی شده

انگار نه انگار که حقی وجود داره هر کس تلاش میکنه برای مطامع شخصی وحالا خیلی ها دارن راه را عوضی میرن میگیم فلان مدیر اداره به

مصوبه عمل نکرده میگن صداشودر نیار آبرو ریزی میشه یکبار مادری بچه اش را که دارای مشکل جدی بوده میبره پیش روانشناس روانشناس از

اون چند سوال میکنه مادره میگه آقای دکتر اجازه بدین یواشکی بهتون بگم نمیخوام توروی اون بگم عصبانی میشه بد تر میکنه دکتر با کمال

صراحت میگه بزرگترین عی را پیدا کردم از بس کارهای خلاف را قایم کردی به این روز افتاده نه خانم بلند بگو تا اون بشکنه وبیدار بشه سر

جاش بشینه حالا نقل ماشده بابا مسلمون برادر مسلمون بهترین برادران کسانی هستند که عیب ما را میگن این خودش کمک میکنه تا نقاط

ضعف وجهل نادانی برطرف بشه تا کی میخواهید رودربایستی کنید روز بروز داره بدتر میشه بقول یکی میگفت تا حرفی میزنی میگن ضد ولایت

بابا بخدا این طور نیست ولایتیهاآرزوشون شده که همه باهم در کنار هم با وحدت کلمه برای عزت اسلام عزیز جانفشانی کنند سدومانع هم دیگر نشوند                                                                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/7/9 ] [ 9:34 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 162
بازدید دیروز: 1518
کل بازدیدها: 877446