سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

الهی سر زمینم را که جایگاه موحدان وشهیدان وعارفان دلسوخته وامام زادگان ونیکان پاکان است از جمیع بلاهای زمینی وآسمانی در امان دار الهی به زلزله زدگان صبر به دولت مردان همت وبه مردم ما وحدت کلمه وعشق به خدکت عطا فرما الهی به سیل زدگان وآنانکه مصیبت دیده اند صبر جمیل وعطای فراوان عنایت بفرما گذشتگان آنان رابیامرز وارواح نیاکان همه ما را در برزخی برین ومورد لطف عنایت خود قراربده الهی به جوانان ما عقل وخرد ودانایی عطا کن وهمه ما را در صراط مستقیم قراربده الهی وسیله ازدواج وشغل کار انان را فراهم فرما وهمه مارا در زمره شکر گذاران قرار بده چشم دل بینا بما عطا کن تا حمد وثنای تورا برهر چیز دیگر ترجیح دهیم الهی فساد اخلاقی واقتصادی فرهنگی را برطرف فرما وعالمان مارا اهل عمل قرار بده وبزنان ما حیا وعزت نفس عطا کن ورزق وروزی حلال را نصیب همه ما بگردان به مردان ما شجاعت وغیرت اقتدار عطا فرما وسوسه ودغدغه های منفی را به مثبت تبدیل فرما الهی تنها کشور شیعه در عالم ایران است از تو میخواهم به دولتمردان اخلاص در خدمت عنایت فرما الهی باران رحمتت را برمردم اصفهان جاری بفرما وزاینده رود را جاری وساری بفرما الهی به دختران ما حیا وبه پسران ماغیرت عطا فرما

اثر صدیقه اژ ه ای      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/7/25 ] [ 11:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش قانونی در مجلس جهت حفظ آثارفرهنگی وادبی تدوین میشد بخصوص سرقت ادبی در فضای سایبری این فضا ی گسترده مانند اقیانوسی عظیم است که در آن گوهرهای ناب وجود دارد لیکن شیادان وسارقین قهاری هم هستند که در کمین لحظه ها هستند وب گردان سارق از خدا بی خبر مطالب را ربود بنام خود منتشر میکنند وسوئ استفاده مینمایند واین باعث میگردد که باشک وتردید در فضای سایبری وارد شویم امروزه سرقت طرحها وسرقت ادبی بسیار فراوان است بایستی قوانینی محکم وکار بردی برای پیش گیری از سرقتهای ادبی وفرهنگی تدوین وپی گیری لازم انجام شود .ونکته دیگر این که فضای ذهنیت جامعه را نسبت به این کار روشن نمود

 

                           اثر صدیقه اژ ه ای   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/7/24 ] [ 6:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر دو عدد یکه وتنها بودیم      تا جمع شدیم هر دوتا ما بودیم

گشتیم چو ماضرب .پس از آن تقسیم  

 دیدیم که گوینده انا بودیم    انا لله وانا الیه راجعون

پس هر منو مایی که بشر میگوید

از بابت خیر یاکه شر میگوید  باید بکند تامل این نکته

در گفتن ما ومن که را میجوید

اثر صدیقه اژ ه ای         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/7/24 ] [ 6:45 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مادرم عالمه فاضله مربی قرآن سر آمد بانوان زمان خود بوداو چهارمین فرزند آیت الله حاج سید ابوالفضل خاتون آبادی مدرس فرزند آیت الله سیدمیر محمد حسین نایب الصدر خاتون آبادی .ومادر مادرم حاجیه زهرابیگم صدر عاملی دختر آیت الله سید محمد جواد صدر عاملی وخواهر مادر مادر شهید بهشتی بوده اند پدر بزرگم آیت الله حاج میر محمد حسین اژه ای نوه آخوندملاعلی اکبر اژه ای نادره علم میباشندآیت الله حاج میرمحمد حسین اژه ای دوفرزند بنام علیمحمد وفضل الله داشتند علیمحمد پدر شهیدعلی اکبر اژه ای وفضل الله پدرمن است مادرم دختر دایی پدرم میباشد مادرم زنی بسیار روشن آگاه وبا تقوا بود پدر بزرگم میگفت یوسف من است وپدرم علاقه وافر به ایشان داشت زندگی زیبای معنوی دینی در خاندان دوروحانی با تقوا بسیار شیرین وبیاد ماندنی است ما زندگی ساده ومعمولی داشتیم خانه قدیمی ما سرشار از خاطرات است پدر بزرگم مقید به اخلاق وآداب اسلامی بودند از نشست وبرخاست غذا خوردن رفتارشان همه چیز نظم خاص خود را داشت لبخندهای مهربانانه ایشان صدای گرمی که مرا صدا میزدند وروی زانویشان می نشاندند به من درس اخلاق می آموختند ایشان از دوران کشف حجاب خانه نشینی را انتخاب کرده اما لحظه ای ازرفع مشکلات مردم کوتاهی نمیکردند هر روز در خانه ما بروی مردم باز بود ودسته دسته مردم بدیدارشان می آمدند وپاسخ سئوالات خود را میگرفتندنکته ای که فراموش کردم زندگی شیرین من وبرادرم با وفات مادر جوانم تغییری اساسی در من پدید آورد ودر اوج خوشی ها نخستین جام شرنگ را نوشیدم تا مدتها از من پنهان کردند ولی سرانجام فهمیدم دنیای قشنگم پر ازغم شد پدر ومادر مادرم زندگیشان تغییر یافت مادر بزرگم سکته کرد وهفت سال فلج شد تا دار فانی را وداع گفت من وبرادرم بودیم دو خانه اسطوره ای بزرگ قدیمی و پدری جوان داغدار وبرادری دلشکسته وپدر بزرگها ومادر بزرگهایم برای ما جان میدادندمارا بغل میکردند اما هیچکدام برای من بوی مادرمرا نمیدادنداما در تربیت اسلامی ما کوشیدند پدر .مادرم مرا صدا میزدند وبرایم قرآن میخواندند ومعنی آیات را میگفتند وقتی سواد آموختم من برای دوپدر بزرگم کتاب میخواندم اگرغلطی در خواندن داشتم تصحیح میکردندپدرم بیشتر برایم با آوای خوش حافظ وسعدی را میخواندمن عکس کتاب حافظ ودایرتالمعارف رنگی که پدرم داشت دوست میداشتم دایرالمعارف بزبان عربی وانگلیسی بود اطلس پنج قاره جهان بود.من وبرادرم بزرگ شدیم برادرم راهی جبهه های جنگ شد وعمر وجانش رابرسر عشق به امام ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایرا ن گذاشت اوعلاقه زیادی به جانبازان داشت با آنان عشق میکردبرادرم نام عزیزش رضا بود وراضی به رضای خداروحش شاد اومیهمان لاله هاشدورفت اوسرشار از انرژی عشق وامید وتلاش خدمت بودومن نمیدانم شیر مادرم ودامنش چه گل پرور بود مادرم بیشتر روزها روزه بود ودر خدمت به محرومان دست ودلباز اوبه من آموخت که بهترین کار عالم نماز وخدمت به محرومان است بانوحاجیه بتول خانم خاتون آبادی اومن ودایه امان را شبهای سرد وتاریک بادست پر می فرستاد به سراغ پچه های یتیم همسایه با غذای گرم اوحتی به همسایگان مستمند یهودی هم توجه داشت مادر شهیدبهشتی دختر خاله مادرم میگفتند اوگل سر سبد زنان فامیل بود ومادر علی اکبر اژه ای زن عمویم میگفتند اوفرشته ای بود بانویی به پای اونمیرسیداهل تقوی بود واخلاق حسنه وحاجیه خانم ابطحی میگفتنداوالگوی حسن خلق تقوی برای همه زنان بود حاجیه خانم ایطحی دختر دختر خاله مادرم بودند   

 باصلوات ودرود برمحمد وال محمد                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ شنبه 91/7/22 ] [ 9:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام صد سلام به  هرکه سری به قطره ودریا میزنه روز جمعتون پر از خیر وبرکت نعمت الهی باشه من شمار ا نمی شناسم اما یک گوشه دلم گله آتش مهری روشن هست که همی شمارا دوست داره بد وخوب نمیکند تو اطاق شیشه ای خودشو زندانی نکرده  یک کسی تودلم به من میگوید همه آدمها دارای فطرت پاک هستند منتها برخی نادانسته راه را اشتاه میروند راستش قصد نصیحت این جور چیزا را ندارم من شاگرد دبستان عشقم دارم دوره انسان شدن واقعی را طی میکنم در هرکجای دنیا باشم همه را دوست دارم کاری از دستم بربیاید برایشان انجام میدم

                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/7/21 ] [ 7:21 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آتش مهر آمدو در نی فتاد     نی به آهنگ خوشی هی مینواخت    دمبدم میریخت شکر ازلبش

تا بپای عشق جانان سربداد      برسریرنی سرش قرآن بخواند       آتش مهر خدا شور   آفرید

آدم خیر البشر را   آفرید            نور باران شد تمام کائنات            نور از کانون احمد شد پدید

 

                    اثر صدیقه اژه ای                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/7/21 ] [ 7:14 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آتش مهر را هرکسی به چیزی موافق با نظر خود می گیرد.در حالی که این اتش بر میگردد به نخستین روز حیات آدمی لحظهای که روح باری تعالی با عشق شور در کالبد آدمی دمیده شد وانسان جان یافت این جان همان گرما ونور الهی بود سرشار از مهر ومحبت محبتی که کانون حیات از اوست .واین را هرادیب هنرمند محقق وعاشق شاعر بطوری بیان میکند که زبان دل اوست کسی میگوید حب مادر ی دیگری مهر وطن و...واین همان آتشاست که مولانا میفرماید هرکه این آتش ندارد نیست باد .در نگاه عام همه آتش را مظهر سوختن ونابود کردن میدانند درحالی از دیدگاه عرفا وادیبان اگر این آتش مهر نبود هیچکس نبود وخدا تنها بود وخواست تا انسان را از روی مهربانی خود خلق کند.وحال هر بنده ای از بندگان خدا در عالم با درک فطری خود شعله ای ازین آتش یر میگیرد به اندازه ظرفیت وجودی وسعه صدر خود ونیکان از همه بیشتر از آن سهم برمیگیرند تا میان مردمان تقسیم کنند ودردهای پنهان آنان درا شفا بخشند خوشا بحال نیکوکاران

      صدیقه اژ ه ای   مولف آتش مهر

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/7/20 ] [ 6:33 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همچون شمع در معبد تنهایی     اشک ریزان          گویاتر از همیشه      زائران شکسته دل را       به سوی نورفرا میخواند

تا در جمعشان بسوزد      ودل دردمندشان را    گرما وروشنایی بخشد      شاید  شاید             که دنیای تاریکشان را

روشن کند          روحشان را از اسارت      دردهای پنهان     برای لحظه ای اندک    تسلی بخشد    تسلی بخشد

  همه انسانها نیازمند محبت هستند   محبتی که از سر چشمه فطرت آدمی نسج میگیرد همدلی وهم زبانی وهمراهی میتواند سبب تسکین رنجها وآلام پنهان آدمیان گردد .وروح را به غلیان خروش سرور در آورد

قطعه بالا بیانگر همین وضوع است .انسانها بزرگی که همچون شمع میسوزند ونور گرما هدیه میدهند اینان با این که خود همتا ومثالی چندان ندارند با این حال بفکر خود ودنیای خویش نیستند بلکه تمام وقت وعمر وعشق وعواطف پاک خود را نثار دیگران میکنند واین اوج زیبایی ورسیدن به خود شکوفایی است

         از کتابآتش مهر    اثر صدیقه اژ ه ای

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ پنج شنبه 91/7/20 ] [ 6:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پرچم ایران سجاده من است .همه دعاهایم برای اعتلای این پرچم است مبادانگاه ودست خائنی به آن برسد اونشان وحدت وعزت وسربلندی ایرانیان در سر تا سر عالم است هزاران لاله پرپر وشهید دلاور ونخبگان تکاور برای اعتلای آن جان فدانموده اند .هر ایرانی به اندازه جان شیرینش این پرچم را دوست دارد ودر به اعتزاز در آوردن آن نقش ایفا میکند یکبار در جنگ یکبار در هجمه فرهنگی اقتصادی وسیاسی وامروز هرکه عاشق ایران است تنها به تولید ومصرف کلای ایرانی می اندیشد ودلش میخواهد کمکی به ملت بزرگ خود در عرصه اقتصاد مقاومتی بکند نگذارد این پرچم سرخم کند که باید اوج بگیرد وجهان را در نوردد نقش امروز احاد ملت کمتر از جهاد در عرصه جنگ تحمیلی نیست .وتولید کنندگان وناظران برکیفیت کالا نیز مسئولیت بزرگی دارند نگذارند جریانهای سود محور طماع وارد این عرصه شوند وشکست ببار آورند تبلیغ کالای ایرانی را با عرضه آسان در اختیار ملت بزرگ خویش قرار بدهند تنها به فکر سود خود نباشند به فکر برکت وخیر آن باشند واسطه ها از خدا بترسند وجیب خود را از پول مردم زحمتکش در این روزگار سخت پرنکنند خیری در آن نیست احتکار نکنند این درآمدها والله خوردن ندارد .چه خانمانها که حرام زور نیرنگ درآن روزی شد ونابود شدند آنهاکجایند چشم دل بازکنید خبری در راه است شکر یزدان گویید آسمان منتظر دادن سهم برکت برهمه خوبان است کسی میگفت وقتی مردم مرا باپرچم ایران بخاک بسپاریدومن میگویم برای سر فرازی آن به مصرف وتولید کالای ایرانی بیندیشید تا ایجاد اشتغال ودرآمد وثروت برای ایران باشد

           اثر صدیقه اژه ای                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/7/19 ] [ 9:31 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی آدمهاچشم دل باز کنید .واز لحظه لحظه عمر وبودن در جهان باشکوه خداوند لذت ببرید برای رهایی از خستگیها وکدورتها ومشکلات لختی آرام به دامن طبیعت پناه ببرید وعظمت خالق خود را به چشم سر ببینید که کشورتان دارای چهار فصل است به تماشای فصلها بروید چه کسی میگوید پاییز غم انگیز است پاییز اوج زیبایی است فصل به تماشا نشستن رنگهاست وچه کسی میگوید زمستان سرد ویخ زده است اوج نزول رحمت خداوند برزمینیان است وچقدر ما اصفهانیها آرزوی دیدن برف باران فراوان را داریم بپاخیزید همراه بابرگ زیزان خزان غبار کدورتها را از دل بزدایید با محبت خود پنجره دلها را تکان بدهید ومیوه های شیرین خدمت وگذشت را از باغ دلتان بچیند به همه هدیه بدهید به پاییز زیبا وشاد نگاه کنید اگر پاییزی بیندیشید آنوقت از گذر عمر خود غمگین نمیشوید شما میوها ی جانتان وثمره حیاتتان را می بینید

                                                      0071 عکس های زیبای فصل پاییز 

                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/7/18 ] [ 7:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 425
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856619