سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

از خانه تا کاشانه .این را گفتم تابدانید هر خانه ادبیات خاص رفتاری وگفتاری خودرادارد.

که پدید آورنده وسازنده آن اعضای خانواده هستند .وقتی به خانه خودمان نگاه عمیق بیندازیم

رفتار فرهنگ منش آن را درنظر بگیریم آنوقت می توانیم برای هر خانه ای که به آن وارد می شویم

یک نگاه درست پیدا کنیم .

بسیاری ازما متوجه آن نیستیم. وقتی وارد خانه دوست یافامیل .پدرومادرمان می شویم گمان می کنیم خانه خود مااست هرطور که میلمان باشد. رفتار می کنیم به نگاه ورفتار اعضای خانواده ای که در آن ورود پیدا کرده ایم توجه نداریم

گاهی ادبیات رفتاری وگفتاری اعضای خانواده براساس نظم ودیسپلین تعریف شده ای  است.

از نظر چینش وسبک زندگی سلیقه خاص خودرابکار بسته اند .ما.به آن توجه نداریم

برخی دوست ندارند ما سر یخچال وسایل خاص آنها برویم.

متاسفانه برخی میل سرک کشیدن درکمد.وسایل آشپزخانه را که کار ناپسندی هم هست دارند.

وبخود اجازه می دهند در آن دخالت واعمال سلیقه نمایند .

این نه تنها در همین جا ختم نمی شود.

بلکه به لباس نوع آرایش افراد هم اظهار نظر کرده وحتی به نوع خرید افرادایراد وارد می کنند .

در آیین مقدس اسلام آمده بدون اجازه وارد. خانه نشوید .هر کجا که صاحب خانه گفت.بنشینید .

ونکته دیگر این که چشم چرانی به زندگی وناموسشان دیگران نکنید .

توقع بیجا نداشته باشید.

اگر یکی از اعضائ خانه به علتی دراتاقش بود وبارفتن شما به آنجا دیر بدینتان آمد گلایه نکنید .

بدانید. خانه وکاشانه هر کس حریم خصوصی اوست .

برخی واقعا وقت شناس هستند. وبسیاری به آن اهمیت نداده هر وقت بخود اجازه می دهند مزاحمت ایجاد کنند .

وقتی به دیدار بیماری می روید زود آنجا را ترک کنید .از حرفهای ناامید کننده بپرهیزید .

سعی کنید شناخت خود را با روحیه اعضائ تقویت نمایید .

بالبخند وارد خانه شوید.

آه وافسوس گوشه کنایه را بدور بریزید .فرصت را غنیمت بشمارید .

از بیماری سختی مشکلات خود سخن نگویید .پیام آور امید ونشاط باشید .

با بچه های خانه گرم بگیرید. به جوانان توجه کنید.

از دنیای گذشته دور خودرا جدا کنید.

شما در حال زندگی می کنید.حرفهای نو وتازه وایده های جالب سخن به میان آورید

سعی کنید شنونده علاقمند باشید .

اجازه بدهید همسرتان هم اظهار نظر کند.

تعامل در گفت وشنود داشته باشید

در اکثر رفت وآمدها جوانان ساکت هستند

.به آنان میدان سخن گفتن بدهید.

داشته های خود را به رخ دیگران نکشید .

برای رفتن به دید و بازدید وقت وساعت معین نمایید .

برخی عادت دارند سر اذان ظهر ویا آخر شب به میهمانی می روند .

تا طرف را در رودربایستی قرار بدهند. کار درستی نیست .رفت وآمد رااز سالی یکبار به چند بار توسعه بدهید. سعی کنید. بی پیرایه وخیلی ساده با هم تعامل داشته باشید .

گاهی یک تلفن بجا باعث مسرت افراد می گردد از آن دریغ نکنید .

از زندگی وموفقیت بهتر دیگران شاد شوید. حسرت نخورید.نتیجه نوع فکر وتلاش آنها را ببینید .

از حرفهای تکراری کلیشه ای پرهیز نمایید .چیزی را که یقین ندارید. نگویید .براساس حدس وگمان ظن خود توجیح نکنید .

از شک تردید نسبت بدیگران پرهیز کنید .

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 93/10/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در هوایی که نفس می کشم دارم خفه می شوم .آیا راهکاری برای بهبود هوای آلوده خطرناک اصفهان وجود ندارد چرا؟مسئولین بفکر چاره اندیشی نیستند .

آیا در خانه ماندن کافی است .

این آلودگی خطرش از اسید پاشی کمتر نیست .

همت کنید .اصفهان نصف جهان رااز این وضعیت.حتی المقدور نجات بدهید

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/9/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پیامبر رحمت وخیر وبرکت پیامبر وحدت صلح برابری برادری پیامبر خاتم ص پیامبر حسن خلق پیامبر امین پیامبر ملک وملکوت ما موریتش را بخوبی به پایان رسانده

آنچه را که باید به بشر بیاموزد آموخته

برای جهانیان دوچیز گرانبهائ را بیادگار گذاشته

تاویل آیات را بدست یازده جانشین خود سپرده

عازم سفری ابدی است

تا در جوار حضرت حق قرار گیرد ومنتظر امتی باشد که شیره جانش را به آنان بخشیده

برای امت خود جهانی از علم معرفت کمال عدل حق طلبی را باقی گذاشته 

توحید یکتا پرستی را در جانشان نهادینه کرده

سلمان. مقداد. ابوذر. بلال حبشی را تربیت نموده 

پیام های آسمانی برای زندگانی ونجات بشر به ارمغان اورده این روزها حال خوشی ندارد باید برود وفاطمه نور چشمانش را تنها بگذارد 

فاطمه  که قوت قلبش بود وعلی که تنها یار ویاورش بود وحسنین وزینبین را

لحظات آرام آرام میگذرد فرشتگان صف در صف ایستاده آسمان وزمین را هاله ای از غم فرا گرفته است 

فاطمه س آرام و قرار ندارد اشک می ریزد وپیامبر ص میداند که چه اتفاق بزرگی دارد رخ

می دهد پیامبر ص شاهد عالم است از جریان خط سیر. شکاف وفراق با خبر است فاطمه س را با آن حال نزارش صدا میزند ودر گوش اوچیزی را می گوید که به گواهی شاهدان فاطمه لبخند بر لب می آورد وکمی آرام می گیرد .پیامبر به مسجد رفته در جمع مسلمان آنان را از مرگ خود باخبر وسفارشات خود را برای چندمین بار تکرار می کند ومی فرماید مردم سفر سختی در پیش روی همه مااست اگر حقی ودینی کسی نزد من دارد بیاید تا حقش را ادائ کنم مردی از میان جمعیت با صدای بلند می گوید یا محمد روزی که شما عازم سفر بودید هنگام سوار شدن تازیانه که در دست داشتید برگرده من خورد پیامبر ص همانجاتازیانه را میخواهدبه مسجد بیاورند انگاه پیراهن عربی را بالا زده ومیفرماید بیا حق خود را از من بگیر تازیانه ابر من بزن همانجا  مرد عرب بگریه می افتد وگرده پیامبر را می بوسد ومردم به گریه می افتند 

چه بگویم ازین پیامبر دیگر اشک مجالم نمیدهد پیامبری که به معراج می رود در جواب خدای متعال که میفرماید یا محمد به عزت وجلالم هرچه از من بخواهی بتو عطائ می کنم پیامبر صلی الله نمی خواهد کرب بزگ ومصیبت عظمی از پاره تنش حسین ع برداشته شود دختر دردانه اش بین درو دیوار قرار نگیرد آی امت مسلمان میدانید چه می خواهد  شفاعت امت گنهکارش را خدای متعال در خواست می نماید 

حال من وتومسلمان برای ادای دین به پیامبر رحمت وفرزندانش چه می کنیم 

شهادت او وسبط اکبرش ونورچشمش امام هشتم به همه مسلمانان عالم تسلیت می گویم آی خواهرم برادرم بیا برای ظهور فرزندش امام زمان دعا کنیم بیا خوب بیندیشیم اخلاص در عمل راسر لوحه همه اموراتمان قرار بدهیم     

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/9/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خود فروختگان کم نیستند کسانی که خود را به متاع ناچیز دنیافروختند وگمان کردند که عمر ابد خواهند داشت این حرف تاز ه ای نیست.

خود فروختگان فرومایه گانی هستند که اصل وهویت واقعی خویش را از دست داده اند.وسایه بلند همت عالی از سرشان واندیشه اشان رخت بر بسته است

خود فروختگان پر ریختگانی هستند که ریزش های پی در پی خود را نادیده گرفته وبا فرهیختگان میانه ی خوبی ندارند

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/9/28 ] [ 11:31 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انجمن شعر شیدا

 

انجمن شعر


[ جمعه 93/9/28 ] [ 6:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انجمن مددکاری فرهنگی حضرت رقیه خاتون اصفهان(سلام الله علیها) جهت آموزش نوعروسان، کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در هر ماه برگزار می نماید.

 

 

آموزش مهارت های زندگی

 

جلسه مشاوره نوعروسان

 

همایش روز جهانی خانواده

طرح روزجهانی خانواده  از مدیر مسئول صدیقه اژ ه ای اجراء در استان اصفهان سال 83


[ جمعه 93/9/28 ] [ 6:44 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه زیبایی اصفهان اگر از زاینده رود آن نباشد لاقل نیم بیشتر آن بخاطر زاینده رود است

سخنی چند با کسانی که دغدغه خشک شدن زاینده رود را دارند بخصوص در بخش گردشگری وتغییر روحیه اصفهانی ها 

من به عنوان یک فعال اجتماعی فرهنگی پیشنهاد میدهم در مقابل دودهانه پل خواجو وسی وسه پل متخصصان ومتولیان اموردریاچه مصنوعی در این دوقسمت ایجاد کنند

تا زمانی که مشکل کلی آب دهی رودخانه زاینده رود به نتیجه برسد

از آن گذشته زاینده رود متعلق به همه ایرانیان باصفا وگردشگران جهانی است

باعث تاسف است که گروهها وافرادی قشری وبسته راجع به این موضوع فکر می کنند واز فکر اشتباه خود قدمی به عقب برنمی گردند


                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ جمعه 93/9/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

کمی فکر کن حرف حساب چه حرفی کجا میشه پیداش کرد.ایا کسی که دایم قول میده اونهم بدروغ  اون کسی که دایم حرفش عوض میکنه چطور اونکه رو حرفش قسم میخوره چطور حرف حساب چقدر به خود ما نزدیک است کجای کردار اعمال ما قرار دارد .

اولین کسی که قبول داری حرف حساب میزنه کیست خوب بیندیش همه مردم ملای دهر هستند همه مردم از هر دری سخن میگویند اظهار نظر می کنند اما چه کسی حرف حساب را که میزنه خودش هم باور داره وبه اون عمل میکنه 

خودت چقدر از حرف حساب وبه حق بجا چقدر  دفاع کردی 

وقتی که پای منفعت شخصی خودت پیش روت قرار داشت 

حرف حساب یعنی این که خوب گوش کنی تامل کنی وقتی دیدی کسی حرف درستی میزند وبجا دارد دفاع از حقش می کند توسنگ جلوی پاش نیندازی موضوع حرف عوض نکنی

گرد وخاک هوا نکنی 

بطور مثال خیلی روشن تفکراستکباری توسرت نباشه 

بدیگران هم حق بدهی همه چیز را فدای منفعن شخصی خودت نکنی 

حدود خودت را بدانی خواسته های خودت را بدیگران تحمیل نکنی 

توقع بی جا از دیگران نداشته باشی حق وحقوق سرت بشه گفتارت بارفتارت تناقض نداشته باشه 

گمان نکن کسی که ظاهر زاهدانه ای برای خودش درست گرده حرف حساب میزنه شکل ظاهر هرچند موثر هست اما دقیق نیست چه کسی درست عمل میکند بخصوص موقع قول قرار تعهد اموال من که با خیلی ها در تماس بودم از روحانی بسیجی مرشد دکتر کارگر کاسب باور میکنی اگر بگم درستی که از  رفتگر محله دیدم از دیگران ندیدم 

وقتی پای منفعت وهوا پرستی میاد پای همه ما می لنگد تا جایی می آییم

دچار لغزش میشویم 

از قول امضائ قرار داد مان گرفته تا راستگویی حقیقت طلبی 

میدانیم فلانی حق دارد اما نفس پلیدمان اجازه نمیدهد درست عمل کنیم 

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/9/27 ] [ 3:31 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این پست مقام ها چیزی جز مسئولیت و آزمون نیست .دوره اش به پایان میرسد درست مثل برگها وشکوفه هایی که در بهار با ترنم وغرور میرویند وچند صبای برسر شاخ برگ درختان بر سر همه سایه انداخته اند وتحسین همگان را برانگیخته اما باوزیدن اولین باد وباران پاییزی وآغاز نخستین سوز وسرمای زمستان دوره ی آنان به پایان میرسد

ورفته رفته بدست فراموشی سپرده می شوند

آنچیزی که از آنها در خاطره ها می ماند میزان باروری وثمر دهی آنهاست مزه شیرین ودلچسب ثمره ای که به دیگران هدیه داده اند 

گذشت شب وروز وفصول بزرگترین درس را برای انسان بهمراه خود دارد .

کجا رفت طراوت وشادابی خوشی ها

کدام پست ومقام را دیدی که پایدار بماند

آنچه از آنها مانده آثار نیک آنان است .وبارها گفته ام خوشا برحال دولتمردانی که کمر خدمت وهمت عالی بستند

وبرای ملت مردم خود تلاش نمودند

ازین افتخاری بالا تر نیست      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/9/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیاد قصه های کودکی   ..جمجمک برگ خزون    مادرم زینب بگم     کیس داره قد کمون    از کمون بلند تره   از شفق مشکی تره 

شونه ی فیروزه میخواد    حموم سی روزه میخواد      ها جسم .هاجسم. تو حوض نقره جسم  نقره نمکدونم شد 

با هرکی بد بودن .میگفتن.بقربونم شد .


اتو تل توت متل مادخترای لشکریم تکیه نداریم بشکنیم تکیه ما عسل داره جن و پری خبر داره 

اچین واچین یه پارا ورچین همراه با بازی انجام می شد 


انگشتای بچه هایی که زبون باز نکرده بودن تو دست میگرفتن ومیگفتن من کوچولو مچولم انگشت بعدی من مادرکوچولم -من ابا بلندم - انگشت سبابه من دعاکنندم

انگشت شصت مینی مینی سر گمبولی

                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                  


[ چهارشنبه 93/9/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 442
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856636