سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

این حرفها کهنه نمی شود چون تاریخ مصرف آن تمام نشدنی است .بخاطر روحیه خشن واستکباری دولت آمریکا که خودش را آقای جهان میداند وبر اسب غرور و خود خواهی سوار است .خودش را فیلی میداند که می تواند پا روی مورچه ها بگذارد وهمه را له کند دولت آمریکا از جنبه اخلاق وانسانیت از بی فرهنگی قرون وسطی پیروی می کند اونمی فهمد دوره زور گویی ترک بر داشته وعصر خود آگاهی ملتها فر رسیده است .این حرفها کهنه نمی شود تا آریکای جنایتکار به کجروی هایش ادامه می دهد .برمسولین نظام ومردم ایران اسلامی است که دل محکم دارند وبزیر بار خواسته های مستکبرانه او نروند علت این همه زور گویی بخاطر یک ترس واهی است این ترس توهمی بیش نیست از امام بیاموزید از شهدایی که گفتند امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند از امام خامنهای عزیز روحیه استکبار ستیزی را فرا بگیرید نان وآب حیات ما دست خداست این حرفها کهنه نمی شود خداوند قادر مطلق است وهمه چیز دست اوست این را دولت استکباری نمی فهمد خداست که قدرت های سرکش را نابود می کند وبزیر می کشی مردم بدانند وبخوانند وبیاموزند از قرآن کریم سخنان قرآن هر گز کهنه نمی شود تا ابد تازه وزنده وجاویدان است .مردم هر عصر می آیند ومی روند ولی قرآن وراه انبیاء تازه وباقی می ماند .هرچند همه دشمنان پشت درپشت هم ودست در دست هم بگذارند برای محو ونابودی آن مسولین بدانند هرچه که دارند وشدهاند مدیون فداکاری راه امام وشهدای عزیز انقلاب هستند سر سفره نظام مقدس جمهوری ایران نشسته اند نه سر سفره آمریکای جنایت کار ی که هر آن نقشه نابودی نظام را در سر می پروراند مبادا فریب دشمن را بخورند رابطه خود باهم ورهبری ومردم راهرچه بیشتر خوب کنند دشمن ستیز ودشمن شناس باشند هیچگاه دشمنان برایشان تره خورد نخواهند کرد حتی به جای فرش قرمز اگر زیر پایشان فرشی از تار وپود طلا ونقره پهن کنند 

                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 94/9/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی ملت بزرگ آی دولت مردان .نگذارید اختلاف نظر ها در جامعه بین اقشار مردم شکاف ایجاد کند همه با هم بسوی وحدت وهمدلی باشیدبگذارید ناخدای کشتی این ملت بزرگ وامت اسلامی به آرامی امورات را به پیش ببرد من با سر بلندی می گویم در هیچ کجای عالم رهبر خردمندی چون رهبر ما ندارند .آی مردم بزرگ ایران آی دولت مردان همه بدانید هرچه نقصان است از بی توجهی به سخنان ایشان وعمل نکردن به ان است که برخی گویی گوش کر دارند وچشمی کور بیایید کمر همت را بر بندید به آنچه که سبب رشد وتعالی معنوی انسانی ما می شود خوب عمل کنیم نگذاریم مودت بین مردم ما بهم بخورد مه چیز را باهم قاطی نکنید منافع ملی واقتدار وعزت نظام ولایی از همه امور مهم تر است .بیایید آبادگران باشیم نه ویران کنندگان نفاق وکینه بدخواهی را از خود دور کنیم به قانون احترام بگذاریم به فکر ساختن انسان وایران عزیز باشیم  و......

                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/9/25 ] [ 9:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

      ماپیرو سیره امامت هستیم        هم عاشق ورهرو ولایت هستیم 

     تاخون بدرون رگ ما میجوشد     مادرپی علم وحلم و طاعت هستیم 

     باهرنفسی که می کشیم درعالم  سر شار به امید و عنایت هستیم 

                                     شیدای حقیقتیم وعشق خوبان 

                                     هم عاشق تدبیر ودرایت هستیم 


           اثر صدیقه اژ ه ای  =  متخلص به شیدای اصهانی

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 94/9/25 ] [ 8:46 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بعد از دوماه عزداری وطی نمودن کار گاه فرهنگ عاشورایی بعد از دوماه تلاش وکوشش برای دست یابی به ارزشهای علوی ومعنوی وانسانی .در حالی وارد ماه ربیع میشویم که راهپیمایی عظیم اربعین حسینیبا کاروان کربلا را پشت سر نهاد هایم با کاروان عشق واشک طی طریق نمودیم با امام حسین ع وفرزندان یاران با وفایش عهدمان را تازه کردیم بحضرت زینب س همراهی نمودیم کسی گمان نکند محرم رفت وصفر رفت ما از حال وهوای آن بیرون آمدیم نه ما دورهای را طی نمودیم در تمتم کارگاهها شرکت نموده تا معنای عبودیت وتسلیم را از امام حسین ع وحضرت زینب س بیاموزیم وآموختیم وبا سربلندی وافتخار می گویم ماتن بزیر بار ذلت نرفتن رادروجودمان نهادینه کرده ایم ماازامام حسین ع آزادگی راآموخته ایم

از اوآموخته ایم که برای اقامه حق قیام کنیم

آموخته ایم که درلوای ولایت الهی باشیم نه شیطانی

 ماه ربیع ماه استمرار بخشیدن ومرور کردن است

لباس مشکی از تن برون می کنیم ولی هنوز حرارت محبت حسین ع در دل وجانمان است

اشکهایمان به لبخند تبدیل می گردد

اما هنوز داغ وسوز آن واقعه جانگداز رادرخاطر جانمان داریم

زیارت عاشورا میخوانیم باصد لعن وصدسلام

جامعه میخوانیم

ما تمام عمرمان مدیون امام حسین ع هستیم

هرچه داریم از اوست

مدیون حضرت زینب س هستیم

 وایکاش در اعمال وکردار ما بنویسند

در همه امور حسین وار اندیشید وحسین وار عمل نمود

 ماه ربیع برشما مبارکباد

                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/9/21 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مومن زیرک وباهوش است .شادیش درچهره وغمش در دل پنهان است مشتاق کارهای نیک وپسندیده است .حسادت نمی ورزد دشنام نمیدهد دروغ نمی گوید.در جستجوی عیب دیگران نیست.غیبت نمی کند بدخواه نیست .از گردن فرازی بیزار است .اراده قوی وهمت بلند دارد.... پر حرفی نمی کند.به محرومان می اندیشد .بسیار با وقار وآرام است .همیشه بیاد خداست .کوه صبر است .سپاسگزاروقدر شناس است.خوش اخلاق است .نرمخو وزود جوش است بی آزار است وقتی عصبانی می شود سبکسری نمی کند .فقط برای یاد گرفتن سوال می کند.بخیل وتنگ نظر نیست .در هیچ کاری بیهوده عجله نمی کند .به هنگام قضاوت حقیقت را می گوید در کسب دانش به بیراهه نمی رود از سنگ محکمتر است حرص وطمع ندارد .بی تکلف وساده است .با بزرگواری عذر دیگران را می پذیرد .دوستی اش خالص است .از خدا راضی است با هوا وهوس دلش مخالفت می کند .با زیر دستش تندی نمی کند .به آنچه مفید نیست نمی پردازد .یارو یاور دین است .پشتیبان مومنان است .از ستایش فریفته نمی شود .دانش خود را برخ دیگران نمی کشد .به آنچه می گوید عمل می کند .قبل از هر کار به عاقبت آن می اندیشدخود را سبک نمی کند .در بخشش اسراف نمی کند .خیانت نمی کند امانت دار راستکرداری است حیله گر نیست راز کسی را فاش نمی کند .از خطای دیگران می گذرد .آن را اصلاح می کند .دلسوز است مورد اعتماد است .پاکدامن وخویشتن دار است خوش بین است به هنگام شادی وسرور نمی لغزد .دیگران را بهتر از خود میداند .به غیر خدا اعتماد نمی کند امیدو پناه گرفتاران است ..با نشاط است گرفته وترشرو نیست توقع بی جا ندارد .همسایه اش از او راضی است .الگوی دیگران است و...

راستی موارد ذکر شده چقدر در ما پیروان امام علی ع وجود دارد .خوشا بحال کسی که چنین است .لطف کنید در نشر آن همکاری بفرمایید 

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 94/9/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چهل روز به گذشت .چه چهل روزی بزبان آسان است از عصر عاشورا این چهل روز آغاز شد از وقتی حسینیان زمان قتل عام شدند از وقتی صدای هل من ناصر اباعبدالله شنیده شد آن روز امام حسین یاری طلبید وصدها سال هزاران طول کشید تا گوش هایی پیدا شدند وبه یاری اوشتافتند اینان هیچ شک شبهه ای براهشان نداشتند این بار این صدا به تاسی از امام حسین ع از گلوی روح الله در عالم طنین افکند ودلهای عاشقان راه حق وحقیقت را لرزاند ومتحول ساخت وامشب خوشا بحال کاروانیانی که دل از همه وابستگی ها بریدند ودل خود را یکدله کردند وراهی زیارت ارباب بی کفن خود شدنددر این چهل روز چه بر بانوی کربلا خانم حضرت زینب س گذشت  که وقتی عبدالله همسرش او را دید تمام موهای حضرت زینب  س سفید شده وقامت بلندش خم شده بود از این روضه جانسوزتر

برخانم رباب چه گذشت حضرت سکینه وخواهر سه ساله اش چه کشیدند این چهل روز را مطالعه کن تااربعین را بهتر درک کنی تادرراه دین خدا مقاوم تر شوی تاامام حجت خود رابهتر بشناسی .شیعه ای مسولیت پذیر وحق طلب باشی .از ستمگران بیزار گردی برای اقامه حق ازجان مال خود برای رضای خدا هزینه کنی تا عاقبت بخیر گردی

تابه سرنوشت تیره بختان عالم دچار نگردی .ملک ری از تودلربایی نکند وحجت خدا را به سبدگندم یاجو نفروشی سعی کن اربعین حسینی را درک کنی از هر کجا هستی دست راستت را روی قلبت بگذار رو به حرم امام حسین علیه سلام بایست وسلام کن به امام یاران اصحاب باوفایش 

آقامون مهربونه محال بزاره سلام ما  بی جواب بمونه  یاحسین یاحسین  اگر همراه کاروان نیستم دل با کاروان اربعین  

                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                ماه صفر 94


[ سه شنبه 94/9/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 همه ما بنوعی امانت دار نسل آینده این سر زمین هستیم نسلی که چشم باز میکند تا بزرگ شود ومسولیت بعهده بگیرد ما سرنوشت ان نسل را با عملکردمان مشخص می کنیم بسیاری از ما تنها فکر خودمان هستیم یک جوری روزگارمان را سپری کنیم گمان می کنیم که هرچه هست وداریم میراث پدرمان است که بدستمان رسیده بنابر این هیچوقت به فکر ذخایر ومنابع طبیعی ونگهداری وحراست ودرست استفاده کردن از آن نمی افتیم واین نهایت ظلمی است که هم بخود وهم به آیندگمانمان می کنیم وچقدر جای تاسف هست گاهی خاک سرزمینمان را وسنگ کوهها را غارت می کنیم منابع آب نه تنها آلوده بلکه برای خود خواهی یمان تبدیل به خشکی می کنیم مراتع را به ویلا تبدیل می کنیم هیچ ضابطه قانونمندی را نمی پذیریم در حالی که داریم تیشه بریشه نسل آینده خود می زنیم انقدر خود خواه هستیم که همه چیز را با پول ودلار معاوضه می کنیم راستی آیندگان در باره ما چه خواهند گفت  خودمان که کم همت هستیم متولیان فرهنگی این سر زمین چه می کنند.

هم مردم هم دولت همه مسول هستند 

فرزندان این سرزمین باید ازجان وقت خود درحفظ وحراست مایه بگذارند 

اهمیت بدهند بیدرد وبی تفاوت نباشند فرزند خلف نیاکان خویش باشند 

این سر زمین حق به گردن ما دارد باید حقش را خوب ادا کنیم

نه این که از منابعش استفاده کنیم ورهایش سازیم 

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/9/7 ] [ 12:55 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم ما حرام وحلال خدا را نمی شناسند اصلابه آن فکر نمی کنند گاهی شده فردنماز هم بخواند وبرخی از شعایر دینی را انجام بدهد ولی درحلال وحرام دچار اشتباه بشود

برخی هم که تا حدی می شناسند بر سر آن کلاه شرعی می گذارند

تا خیالشان راحت بشود 

بسیاری مارک مسلمانی برپیشانی دارند وقتی پای عملکه پیش می آید

می بینیم چندان فرقی باکسی که ظاهرش اسلامی نیست ندارد

بسیاری تا جایی که برایشان منعت دارد با دین هستند وقتی نفعی برایشان نداشت

خودشان را کنار می کشند دینشان قابل خریدوفروش است معامله گر هستند

در بازار مکاره دنیا ولی وامام حقشان را با یک سبد گندم وکیسه طلا واشرفی می فروشند

خنجرشان تا دسته در گلوی او فرو می برند

آدم ها را نمیشود شناخت مردم بیدار باشند وگول ظواهر هیچ کس را نخورند تنها ملاک مسلمانی عمل است وبقول قرآن کریم تقواست  تقوا یعنی اینکه تشنه باشی ولی جرعه ای از حرام ننوشی 

کسی که حرام حلال را قبول داشته باشد زندگیش از نظم خاصی بر خوردار است 

خیر وبرکت در زندگیش موج می زند عاقبت بخیر است 

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 94/9/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از خودم طلبکارم یا بخودم بدهکارم فرقی نمی کند بهر حال اولین حقی که بگردن دارم این است که حق خودم در نظام حیات را نمی شناسم نه حق روحم ونه بدنم  بخاطر همین بخودم ظلم می کنم وآسیب می رسانم بسیاری از گرفتاری وبیماریها بخاطر همین به سراغ من می آیند راستش نمی دانم با خودم چگونه رفتار کنم وقتی تک تک ما خوب بیندیشیم متوجه می شویم که مقصر بسیاری از ناراحتی ها خودمان هستیم چند نکته قابل توجه  در مورد خودمان وموارد مشابه با دیگران اکثر ما دچار عارضه پادرد وکمر درد هستیم بیماری قند اضافه وزن داریم اکثر ما عینکی هستیم چرا؟ بدکتر هم مراجعه می کنیم دارو هم مصرف می کنیم ولی متوجه نیستیم که با ورزش کردن منظم وکنترل به جا درجهت مصرف خوارکیها می توانستیم بیماری مانع ورود بیماری به بدنمان بشویم 

بیماریهای اخلاقی ورفتاری وذهنی هم همین طور کنترل ودقت در دریافت ها اما چنین نکردیم 

اما من از خودم طلبکارم این از آن جهت است که می توانستم بهتر از اینی باشم که هستم وچرا ؟کوتاهی .بی توجهی مگر فرصت عمر من چقدر است چرا؟باید کاری را بفردا موکول کنم امروز این کار را انجام بدهم در حق خودم ودیگران چرا؟برای وقتم ارزش قایل نیستم مگر فردایی وجود دارد.چرا؟ خودخودم را گول می زنم .برای همین بخودم بدهکارم شاید تا آخر عمر هم نتوانم این دین را ادا کنم 

نکته قابل توجه تمتم نوشته های این وبلاگ

اثر صدیقه اژه ای متخلص به شیدای اصفهانی است 

با ذکر نام صاحب اثر بلامانع است  

                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

                                          

ای 


[ دوشنبه 94/9/2 ] [ 8:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

لطفا سوئ استفاده ازنام ومقام پست را ممنوع کنید .خودتان رادر برابر قانون بادیگر مردم  یکسان بدانید خون شما رنگین تر از دیگران نیست .

حق خدا ومردم را مراعات کنید یادتان باشد دوربین های مخفی خدا یک آن از شما چشم برنمیدارند

یادتان باشد در زمینی که راه می روید هوایی که نفس می کشید از هر امکانات مادی که استفاده می کنید مال خداست

.یادتان باشد شما هیچ قدرتی نیستید دربرابر پروردگار عالم 

یادتان باشد باهر گقتار ورفتارباید پاسخگوی آن باشید

پاسخگوبه خدا .به مردم .وجدانتان 

چند سال از عمرتان گذشته است

چندین بهار را پشت سر نهاده اید 

پشت سرتان را نگاه کنید نگاه برفتار گفتار کردارتان 

کارنامه عملتان را نگاه کنید

چند نقطه تاریک در آن هست 

کارنامه نامه عمل کوتاه مدت شماست

مدیریت چه کسی را در زندگیتان پذیرفته اید 

خدا یا شیطان وغیره ...

شماشاگردچه معلم واستادی هستید

 شاگرد پیامبر ص انبیائ الهی یا شیاطین جنی وانسی

اصلا شما کیستید ؟برای چه اینجا در این عالم هستید

به گذشته خود نگاه کن پدرومادر وخویشانت 

آلان پدر ومادر جد پدری ومادریت کجا هستند 

چرا ؟ بودند وچه شد که نیستند چرا ؟گذاشتی این عالم را ترک کنند

حالا چه می کنند؟ 

اگر باور داری خدا ورسول وانیای الهی را وفهمیده ای

که دنیا حساب وکتاب وصاحب دارد

وتوهم صاحب داری وبیهوده خلق نشدهای 

حواست باشد که سوئ استفاده نکنی 

                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/8/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 444
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856638