سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

 

کوچکترین ستاره دریا کمی بخواب     آتش گرفت دامن صحرا کمی بخواب 

دیگربس استبرسرنی آنچه دیده ای   لختی ببند پلک تماشا کمی بخواب

برنی سه ساله بقض توراجار میزند    ای راز ورمز سوره طاها کمی بخواب

تو کودکانه حس مرا داغ می زنی       آتش مزن به سینه گلهاکمی بخواب 

بی تازیانه زخم مرا تازه میکنی             آه ای بلور گریه زهرا کمی بخواب

 

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/8/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

              زن ومرد هر دو مسول هستند .نه تنها زن مقصر است ونتها مرد وقتی در جامعه ای مردان دنبال زیاده خواهی وزنان دنبال خود نمایی می روند با این ورودیها خروجی بدست می آید که نامش فساد فرهنگی اخلاقی اجتماعی می شود .در جامعه ای که مرد برای بدست آوردن پول دست به هر کار نامشروعی میزند ورزق آلودهای را بخانه می برد خروجیش این می شود که حیا وغیرت نجابت ازاین خانه می رود دروغ وپنهان کاری فریب در این خانه رواج پیدا می کند نماز عبادت توجه به اخلاق از یاد ها می رود .چشم .دل گوش ها آلوده می شود .عاقبت چنین جامعه ای بخیر نخواهد بود نسل این جانعه دچار گرفتاری می شود وحال شما برای داشتن حجاب روشهایی را بکار ببرید که جواب نخواهد داد وقتی ریشه کار خراب است از کسی کاری ساخته نیست تنها به بانوان گفتن نتیجه ای نخواهد داد حجاب واخلاق سبک زندگی باید از ریشه درست بشود مردان مقصرند بخاطراین که تقوای چشم ندارند دست دلشان بادیدن عروسکهای خیابانی می لرزد وروی خودشان کار نکردهاند که اراده کنند وروش بی اعتنایی به این بانوان را درپیش بگیرند بسیاری را می شناسم که می گویند همسرشان آنها را مجبور می کند که بد حجاب به کوچه وخیابان بیایند همین چند وقت پیش خانم چهل سالهای که پوشش خوبی داشت گفت همسرم گفته بین من وحجابت یکی را انتخاب کن ومن برای حفظ خانواده خواسته همسرم را ترجیح دادم وزنان مقصرند چون قدر ومنزلت خود را نشناخته اند ونمیدانند که چه ظلمی در حق خود وتربیت فرزندان خودمی کنند .نمیدانند که با بی بند وباری دارند حق الله را زیر پا می گذارند هرگاه که سخن از بدحجابی به میان می آید بلافاصله شتیده می شود بروید جلوی دزد ها را بگیرید اختلاس رانت خاری را جلوی دروغگویی رابگیرید و...ومطلب دیگر برخی از مردم گوش وچشمشان پیغمبر وپیشوایشان ماهواره شده است با ساده اندیشی بدون تردید وشبهه از فیلمهای مبتذل تقلید می کنند همین مردمی که سر ساده ترین مفاهیم حیات وزندگی خود مانده وبفکر دانایی وخرد خودنیستند

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/8/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

لطفا بلند گوی مسخره کنند گان نباشید  وتقلید وپیروی از مخره کنندگان داخلی وایادی خارجی نباشید 

دمبدم مسخره کنندگان ندهید .مسخره کنندگان نه تنها سبب شادی مردم واطرافیان نمی شوند

بلکه سبب کدورت ونفاق ودلگیری می شوند

اینان نمیدانند که دارند بازبان فرهنگ ومرام شخصیت دیگران بازی می کنند 

مسخره کنند آدم بیمار وجاهلی است که میخواهد

خودش را با اینگونه کارها در چشم ونظر مردم بیاورد 

در اقشار مختلف به خصوص از زمانی که شبکه های اجتماعی رونق پیدا کرده است

این موضوع داغتر به نظر می رسد انواع ترفند ها بکار گرفته شده

تا کرد .لر .اصفهانی. رشتی و....غیره را بباد استهزائ بگیرند

وگویش های زیبا وشیرین را به مضحکه وابتذال بکشانند

واین موضوع در کشور ما رواج دارد در کشورهای دیگر لهجه ها وکویش ها محترم به حساب می آیند 

اقوام ملل بسیاری هستنداآداب مختلف که بسیاری از آداب رفتار وباورشان نه عقلی هست نه انسانی ومنطقی

ولی هیچ کس وخودشان بخصوص سبب نمی شوند

که  زبان رفتار خود را زیر سوال ببرند 

و به آن بخندند 

اما یک پیشنهاد به رسانه های ملی  همانگونه که اخبر رسانی می کنید 

در رابطه با احترام به گویش ها وآداب مردم ایران زمین ظرف چند دقیقه کارشنا بیاید

 مردم بی خبر را آگاه نماید

تااین صفت ورفتار زشت برای همه توجیح شود 

ویک سخن به کسانی که دانسته ونداسته بلند گوی دشمنان هویت ملی ومذهبی این سر زمین هستند 

باید گفت لطفا خودتان را مسخره وملعبه دست بیگانه پرستان نکنید 

این هنر نیست رذالت وپستی است 

                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/8/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

   

 دنیا دوستی عیب نیست .دنیا پرستی عیب وقابل مذمت است

.دنیادوستان دنیارا زیبا می بینند

.وزندگی شایسته در آن را حق خود می دانند

.از دنیا بهترین دست آورد را کسب می کنند

صداقت وراستی را پیشه خود می سازند

از همه داده های الهی بخوبی وبجا استفاده می کنند

دنیا هم باآنها روراست عمل می کند

دنیا دوستان پراز انرزی تلاش وکوشش در ابعاد گوناگون هستند

ترک دنیا به مذاقشان خوش نمی آید

.با خدا مردم طبیعت وخودشان بهترین رفتار را دارند

دلهایشان خالی ازبغض حسد زیاده خواهی انتقام دشمنی خود خواهی است

از همه پلیدی ها بیزارند از دورویی نفاق شکاف گریزانند

.زندگی انسانی خوبی را سپری می کنند

امادنیا پرستان همه ی هم وغمشان از بین بردن کسانی است که گمان می کنند

مانع رسیدن آنها به زیاده خواهی است

.آتش پلیدی های عالم ازگور دنیا پرستان برمی خیزد

آنان که می خواهند تفوق وخود برتربینی حتی با زور سرنیزه وظلم ستم برمردم باشند

 دنیا جلوه ای از شکوه افرینش است

معبد پارسایان موحدان نیکان است دنیاتجارتخانه ای بزرگ است

که در آن کار می کنی معرفت کسب می کنی

دنیا پرستان همه جای عالم هستند

آنها که سرمایه عمرشان را سوزاندند

تامقام مال را بدست آورند

غافل از این که همه داشته هایشان را مرگ از چنگشان می رباید

ودست خالی زار ونزار درحالی دنیارا ترک می کنند

که جز پشیمانی از عملکردشان نصیبشان نشده است 

                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/8/19 ] [ 6:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

    زن ازجمال خداآفریده شد   از بهر مهر وفاآفریده شد

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 94/8/18 ] [ 8:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نوزاد انسان جذابترین زیباترین موجود عالم است .از آن که بگذریم در جفرافیای انسانی زن موجودی است که از جمال خدا افریده شده است بخاطر همین هم باید خودش وهم افراد جانعه واعضای خانواده برای اوحرمت قایل باشند زن موجودی خلاق است

حلم . گذشت  واقتدار او در اداره امور وقتی میسر می گردد

که مردان جامعه بانگاهی ورفتاری منطقی ودرست با او مواجهه گردند

از ستودن خط و خال چشم ابرو گرفته تاطنازی وکوچک تحقیر شمردن

این موجود خلاق ظلمی است

که بر او روا می دارند

.اگر مرد را بزبان امروز سخت افزار جامعه انسانی بشمار بیاوریم

زن نرم افزار آن است

هر کاری که انسان انجام میدهد به هردوی آنان با کاربردی متفاوت نیازمند است

مجموعه زن ومرد هردو با هم شکوه آفرین هستند

وفرزندان ثمره این شکوه اند

.باید بزن نگاهی نو داشت

زن ومرد هردو نعمت پروردگار عالم هستند

که باید قدر این نعمات رادانست ودرست بااوبرخوردنمود

خودزنان نیز نقش موثری در درست رفتار کردن اعضای خانواده وجامعه باخود ایفا می کنند 

                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/8/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

      زینب ای نام بلندت جاوید    مظهر مهر و و فا نور امید

   گل.....گلزار بلاغت زینب     اسوه صبروشهامت زینب

   هم تویی دختر آیینه وآب     نورخورشیدتویی ومهتاب

   دخترفاطمه و  شیر خدا      درشجاعت تونداری همتا

   ای پیام آور عشق وایثار       ای پرستار یتیم و.. بیمار

   زینب ای وارث خون شهدا    از توماندست بپا کر ببلا 

   بانوی من توچه زیبا بینی    غیرحق نیست تورا آیینی

   جانفدای توگل زهرایی       عالمی قطره وتو دریایی

   افتخار همه دوران زینب      اسوه ومعنی ایمان زینب 

    از کتاب دیوان صهبای عشق 

    اثر صدیقه اژ ه ای

                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/8/16 ] [ 9:36 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کی سیاست بازی های آمریکا را دوست داره دولت آل سعود آدمکش داعش خونخوار اسرایل غاصب هر چه دیکتاتور تو عالم هست هرچه اراذل واوباش توعالم هست راستی چرا ؟آمریکا به سراشیبی سقوط داره میره ؟چرا؟بخود نمیاد دنبال چه می گردد خون آشامی تا کجا غارت چپاول گری تا کجا چرا؟از نابود کردننسل بشر لذت میبره این چه جور آقایی چه نوع ادره کردن چه توقع بی جایی داره واز همه بدتر یک مشت ترسوی پست هستند که مثل موش جلوی این نکبت جهانی سر خم می کنند برای چه بیچاره ها از چه می ترسید چه چیزی به شما می دهند جز این عزت واقتدار شرافت شما را از شما بگیرند از آمریکا نترسید انقدر دستش به خون مظلومان عالم آلوده شده که دیگر در نظر بی سوادها ی عالم ارزشیندارد او اماده به جهنم رفتن هست این حرف کمی نبود که بمردم زدند بروید به جهنم والله جهنم شرفش بهتر است از این که آمریکا دوباره از پنجره راه پیدا کند در این سرزمین پاک  تا جهان بوده وهست پایان ظلم نابودی است این جهان خدایی دارد قهار توانا به همه امور آگاه است این باور بی سوادهاست اون سوادی که انسانیت را به سمت ستم جور استبداد خودخواهی زیاده خواهی سوق می دهد ارزانی شما مدعیان دروغینی باد که عوام فریبی را در پیش گرفته از دروغ ابایی ندار ید شما از درد دل مردم رنجدیده چه می فهمید چشمهایتان را عمل کنید تا تیز بین تر شوید شمابدون پشتوانه مردمی هیچ هستید این مردم  از شما میخواهند مقتدرانه بایستید محکم باشید تنها از خدا وعملکرد خود بترسیدآمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند 

روی سخنم به عمال داخلی آمریکاست توای هموطن هر کار میکنی عزت سرزمین مادریت  را به دلار آمریکا نفروش کمی بیندیش مردم فروشی نکن 

                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/8/12 ] [ 11:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر خودتو دوست داری فکری بحال خودت بکن باخودت خلوت کن بنشینیاقدم بزن وفکر کن هرسنی وهر جنسیتی که داری مهم این هست که خودت به خودت کمک کنی 

برای وقت خودت ارزش قایل بشی .از آن بهترین بهره ولذت راببری

هم جسم خودت ونیازهای واقعی اونوبشناسی

وهم روحت وروانت را باور کن بسیاری ازما ومردمی که توی این دنیا امدند ورفتند نفهمیدند چگونه زندگی کنند .الکی خوش بودند والکی توی این دنیا نفس می کشیدند قد وقواره خوردنی ها وپوشیدنی های خودشون را .هم نمی شناختند برای بسیاری از رفتارهاشون جوابی نداشتند چشمشون به همه جا ومردم بود جز به خودشون برای خودشون اهمیت وارزشی قایل نبودند اونهایی که دستی دستی عمرشون را کوتاه کردند وببطالت سپری کردند خیلی از آدمهای پولکی هم خودشون را فروختند هم وطنشون وهم آرزشهاشون وباورهای درستشون واین درد بزرگی است که باید هر کسی تلاش کند بخودش کمک کند

امروزاگرکسی درغفلت وجهل بماند عذری ندارد راه روشن است

یک مثال در مورد زیاده خوری درکتابی خواندم که اولیای خدایی از قبرستان میگذشت تعجب کرد ازخیل مردگان مرده ای را صدازداز او علت مرگ را پرسید مرده گفت

همه ماازپرخوری مرداه یم

 مورد دیگرکسانی که زندگی آسیب زاراادامه می دهند

چه زندگی اسفناکی دارند امنیت روان جسم رااز دست می دهند

از هم فروپاشیدگی نهاد خانواده وغیره 

برای موضوع مطرح شده میشود مثنوی هزارمن کاغذ نوشت

همه ماآگاهی داریم ولی بکار نمی گیریم 

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
[ سه شنبه 94/8/12 ] [ 3:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دست دردست خداداردحسین ع

                                        ریشه درآب بقادارد حسین ع

حج خود رااوبدل باعمره کرد

                                       باخدایش رازها دارد حسین ع

 خون پاکش چون براه حق بریخت 

                                      خون بها نزد خدا دارد حسین ع

خلق عالم جمله شیدای وی اند

                                       عاشقان بی ریا دارد حسین ع

رفت تا ویران کند بنیان ظلم 

                                       صد منا در نینوا  دارد حسین ع

عالمی مبهوت جانبازی او 

                                شاهدی همچون خدا دارد حسین ع

گشته شیدا بیقرار از عشق او 

                                 چون وجودی حق نما دارد حسین ع


از دیو ان صهبای عشق 

                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

[ سه شنبه 94/8/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 103
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772819