شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
من يکفعال در عرصه هاي فرهنگي ادبي اموزشي کار آفريني ومدد کاري هستم
دوست دارم با نقطه نظرات وايده هاي آنان آشنا بشوم
منظورم فعالان در عرصه هاي مختلف فرهنگي کار آفريني اجتماعي فرهنگي مدد کاري هست
مثل اينکه اينبار هم خودم
درب کنسرو بازکن برقی
صديقه اژه اي
رتبه 0
0 برگزیده
237 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صديقه اژه اي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top