سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

غرب زدگی نوعی بیماری است که به جان بشر امروز افتاده تا خلق وخوی انسان را تا مرحله حیوانیت سوق دهد.وآنرا به نا بودی وفنا بکشاند این بیماری ذهنی ریشه در جهان بینی مادی دارد تا جا یی که     چراغ عقل وخرد انسانی را خامو ش میکند. وتمایل انسان را به غرایز سیری نا بذیرسوق میدهد تا جا یی که به صورت غربزدگی بروز کرده وجوا معی را که دارای جهان بینی معنوی والهی هستند گرفتار مینماید

بدینجهت غربزدگی هما نند آفتی در جامعه بدیدار گردیده وسعی در تغییر وتخریب تمام مبا نی روشن وعقلانی و درست جوامع داردغربردگی روشن فکری نیست بلکه کو ته فکری است چرا که نیروئ عظیم اندیشه وتوان معنوئ جها نساز حرکت آفرین آدمی را محدود به ماده تک بعدی میکندغربزدگی در آینده جهان محکوم به فناست زیرا نمی تواند روان واذهان آدمی را متحول کند  غر بزدگان انسانهای مفلو کی هستند که گرفتار نفس خویش هستند  غربزدگان جما عتی گرفتا ر امیال غریزی سیری نا بذیر خویش هستند بدینجهت به فرهنگ بی بند و بار غرب تمسک جسته وطناب بر دگی او را بر گردن اندا خته تا بیشتر راه زندگی در عیش وعشرت را بر خود فراهم کنند این جما عت خود با ختگانی هستندکه به هر ساز غرب می رقصند .حیا وشرم کرامت وشرا فت

 انسانی برای آنان معنا ومفهو می ندارداین جماعت از گروه غا فلانی هستند که همه آرمان ها وارزش های ادیان الهی را بباد تمسخر گزفته ونقص وجهل ونادانی خویش را به بای مقدسات

 میگذارند این جما عت خود فرا موش شدگانی هستند که بعد معنوی وروحانی خویش را ار یاد بر ده اندوتنها به بعد غریزی خویش توجه دا رند

 نا آگا هی وکج بینی آنان سبب شده تا ریشه حیات خویش ونسل خویش را بخشکا نند  وبگروهی فا سد مبدل گردند این جما عت هیچ تلاشی برای بیدار شدن خود نمی کنندبلکه به گمراه کردن دیگران نیز تمایل دارندبهمین خاطر است که در برابرارزشها وآرما نهامی ایستند ودشمن نیکیها وارزشهای وا لای انسانی هستند

                                                                          شیدای اصفهانی           تورنتو کانادا      


[ پنج شنبه 88/9/12 ] [ 6:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 160
بازدید دیروز: 295
کل بازدیدها: 843983