سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر قدس شریف ،سلام برمسجد الاقصی سلام بر مقاومت سلام بر بیداری اسلامی سلام بر مظلومان عالم سلام بر کودکان معصوم فلسطین ،سلام بر مادران ،خواهران داغدار سلام بر جوانان سلحشور ،بر مردان وزنان شیر دل 

(فلسطین ، غزه ویمن لبنان )  سلام بر سر زمین پیامبران الهی !

سلام بر کبوتران سپید بال سینه سرخ ولاله های گلگون ، درختان زیتون

سلام بر قلم که  برنده تر از شمشیر است ، 

صدیقه اژه ای      شیدای اصفهانی 


[ شنبه 99/3/3 ] [ 12:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای خدای آسمانهای برین وکهکشانهای لایتناهی ای هستی آفرین هستی بخش 

ای قادرمتعال، ای یکتای بی همتا،ای منتهای زیبایی (جمال وکمال ) ای عزیز 

ای شکست نا پذیر ،ای بخشنده بی نظیر ..ای (رحمان ای رحیم ) ای نامیرای 

همیشه زنده ای شاهد ،شنوا وای حکیم داناوای حکم کننده ،  توانای بینا

ای پوشاننده رازها،ای برطرف کننده نیازها ای عاشق شنیدن نجواها وای

فرستنده الهام ها ،می خواهم از مهر ومحبت تو سرشار گردم ،

 .می خواهم باعشق بتوعاشقانه زندگی کنم ، ،می خواهم سرشاراز اشتیاق

شوم عاشقانه باتمام وجودم در نهایت خضوع تورا ستایش کنم 

زیرابهترین لحطات عمر من وقتی است ،که دلم به سوی تو پر می گشاید ،

وسینه ام درالتهاب عشق وشوق تو متلاطم می گردد 

وآسمان باهمه عظمتش درآن جای می گیرد ،

ای معبود بی مانند بگذار ترانه های عاشقانه ام را که ازاعماق دل وجانم برمیخیزد برای تو بسرایم 

آه نمی دانم این دل دیوانه از من چه می خواهد

به هیچ چیز قانغ نیست .می خواهم خالصانه بگویم دوستت دارم 

وتنهاتورا می پرستم واز تو یاری می طلبم 

  اثر             صدیقه اژه ای        وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ پنج شنبه 99/2/11 ] [ 4:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مسیر عبور است دنیا ،گروهی زسیده گروهی  پی رفتن خود 

واینجا مکانی است، یا سرپناهی برای میان راه هستی پل اتصال است

باید از آن بگذریم ، عجایب در این راه بسیار بینی ،پیچ وخمها،فراوان 

در اینجا هیاهو هم قیل وقال است بهشت است اما درونش جهنم در

اینجا عسل هست هم زهرمار کشنده در اینجا رفیقان بسیار بینی که گرد 

تو آینداما تو هرگز نمیدانی در ذهنشان چیست ؟در اینجا شلوغی  بسیار

بینی سخن رنگ وارنگ خط سفید وسیاه سرخ سبز چپ وراست کسانی به

گرد توآیند توهم نیز مانند آنها چنینی ،در اینجا تو هر گز مبند دل مخور غم 

در اینجا همه در خرید وفروشندکاسب وتاجر وهرآنگه بینی یکی می فروشد ودیگر از اومی خرد جنس بنجل ویا ،،،،،در اینجا بدان خود فروشی میهن فروشی هم دین وآیین فروشی مد روز گشته نگاه دلت را بگیر از چنین ماجرا

ها در اینجا کسی تا ابد زنده وشادمان نیست ،اما دریغا که عمر عزیز خودش

به اندک بها می فروشد  در اینجا همه در پی مال وجاه اند بیدار باش 

مسافر (مسیرت امیرت مشخص) مگرد گرد آنانکه نان خدا می خورند ودل به شیطان ابلیس داده بدان، هست اینجا  گذر گاه  مبادا که غافل بمانی 

غافل بمانی  مشو نا امید ای  در اینجا ره راست هم روشن تا بناک است 

چشم ودلت بدانسو بگردان بدان آمدی تا خدارا عبادت کنی وبیابی 

توراه سعادت ونیکی واحسان رشادت ،شهامت مخور غم اگر رفته ای 

در ره راست  جانم چنین زندگانی برای توزیباست ،برای توزیباست 

صدیقه اژه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 

 


[ چهارشنبه 99/2/10 ] [ 12:32 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

     من آمده ام تا که تورا یاد کنم    از بهر رضای تو دلی شاد کنم 

این آمدن وبودن من ازمن نیست       دل را ز، بلا را رنج آزاد کنم  

 

  نمیدانم  کیم از خود چگویم        خودی وبیخودی رامن چه جویم 

  نمی بینم کسی را غیر تومن         غم    دل را    به غیر    تو نگویم 

 

صدیقه اژه ای     وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 99/2/9 ] [ 7:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

     عبد  توام و تابع قرآنم  من    مخلوق توام عاشق وحیرانم من 

    صدغلغله برپاس درون جانم   از گفته و کرده ها پشیمانم  من 

 

 

    دریای دلم ز،عشق توطوفانی   غیر تو هر آنچه هست دانم فانی 

    بیهوده بودکه دل ببندم بکسی   باور کنم اینکه عمر انسان فانی 

 

       صدیقه اژه ای      وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ سه شنبه 99/2/9 ] [ 6:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

هست ادب گوهر ذات وجود        بی ادبان را نبود هیچ سود 

 

هست ادب گوهر ذات وجود     زیوروزر بی ادبان راچه سود

صدیقه اژه ای        وبلاگ شیدای اصفهانی  

 


[ سه شنبه 99/2/9 ] [ 6:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

هست جهان سایه ی پروردگار    لطف خدا داده به اواعتبار

هرچه که دیدم به جهان وجود   غیر خدا هیچ به عالم نبود 

صدیقه اژ ه ای                    مدیروبلاگ   شیدای اصفهانی   

 

جهت اطلاع استفاده از سروده های صدیقه اژه ای با نام سراینده بلامانع 

در عیر اینصورت مانع دارد

 


[ سه شنبه 99/2/9 ] [ 6:37 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 الگوی مقاومت سلیمانی بود 

 سردار شکوهمند ایرانی بود 

فرزند غیور مکتب روح الله   

 او یار علی ومالک ثانی بود 

 

 

سردار سلیمانی ، ای فاتح ایرانی ،

تو مظهرایمانی، ای عشق اهورایی

 

ای شاهد درد و رنج   

  دریایی وطوفانی     

  برتر ز،همه مردان 

  سر دار سلیمانی ،

مهرت به دل وجانها  ،   

   در رزم تو بی تایی  

 

با زینبیون همدل 

،بافاطمیون همراه ،   

  با مردم وبا مظلوم 

هم یاور آنهایی 

فریادرس مظلوم   

  برخصم تو طوفانی 

فارغ ز ،من ومایی   

 سر چشمه ایمانی 

 محبوب هم خلقی

ا ی آیت سبحانی     

ای مظهر عشق ناب 

خورشید  فروزانی   

رفتی تو اگر   اما   

چون بارش بارانی 

 

صدیقه اژه ای         

 

13 دیماه 98 روزجمعه    

                                           وبلاگ شیدای اصفهانی  

 


[ جمعه 98/10/20 ] [ 3:44 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 37
بازدید دیروز: 312
کل بازدیدها: 781451