سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

آمد ه بو دید تاباقانون گریزی مبارزه کنیدو آزادی و دموکرا سی به جای د یکتاتوری به ملت ایران هدیه کنید آمد ه بو دید تابادیکتا توری حاکم برجا معه مخا لفت کنید آمده بو دید تا آسا یش مردم را تامین کنید آمد ه بودید تا از اموال ونا موس از دست رفته مردم حما یت کنید برا ی این که عوام فریبی کنید دست به همه تر فند ها وکلک های سیا سی زدیدچه اهانت ها که به ملت بزرگ ا یران

 نکردید با دروغها ی بزرگ با تهمت ها ونا سزا گو یی ها ارزشها وآرمانها ی نظام مقدس جمهو ری

 اسلا می ایران را که با خو ن هزا ران شهید جانباز معلول و.. نشات گر فته وآبیا ری شد ه نادیده گرفتید وبا قدر ت طلبی وزیاده خو اهی تا جایی پیش ر فتیدکه قانون را زیر پا گذاشتید جوانان سا ده دل را

تحر یک کر دید ومردم را به شورش وا دا شتید واجا ز ه دادید ارا ذل او باش هر کا ری که میخو ا هند با مال و جان مردم بکنندو علنا با دشمنا ن قسم خو رده دست دو ستی دا دیدبه گمان اینکه از ناحیه ی آنها حما یت شوید رویتان سپید باد که دل سیاه تان ابرو یتان را برد حنایتان دیگر رنگی نداردآمد ید دست به تخریب اموال دو لتی زدید وسوت کفتان را به ریا تبدیل به تکبیر کر دید هرشب سر فلان سا عت تکبیر بگو یید که چه شما اگر به عظمت وبزر گی خدا ایمان قلبی داشتید این همه برای کسب منفعت شخصی گرو هی مردم سا د ه دل را ببا زی نمی گر فتید شما دلتان برای مردم وانقلا ب نمیسو زد دستتان از بیت المال کو تاه شده این را همه مردم ایران میدا نند شما اگر دلسو ز انقلاب بو دید کسی را که به انتخاب 17میلیو ن نفر رییس جمهو ر شد ه وطی چها ر سال بیش از سالها یی که شما بر سر قدر ت بو دید برای ایران عزیز زحمت کشیده این قدر تحقیر نمی کر دید با عشق وعلاقه و همرا هی او را یا ری

 می کر دید شما خوب حسا دت خو د را به او نشان داد ید ودل مردم ایران را خون کر دید که برا ستی گرو هی پر تو قع ونا سپا سید وزیان آنرا دیدید وخدا وند شا هد ونا ظر بر همه امو ر است و اوست که به هر که بخوا هد عزت می بخشد ودرو غگو یا ن را رسوا می کند


[ چهارشنبه 88/3/27 ] [ 12:51 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 65
بازدید دیروز: 168
کل بازدیدها: 813161