سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

بر خویش می با لم که از امت محمد س هستم اگر که گام در راه او بر دا رم و رنگ و بوی خلق رفتار او را سر لو حه زند گیم قرا ر دهم.در غیر این من هم جز ءدرو غگو یا ن عا لم بشمار خو ا هم آمد.چرا که اگر بر استی از این پیا مبر رحمت پیر وی می کر دیم رحما ءبینهم بو دیم بخل

 قسا وتی با هم ندا شتیم آب بر اسیاب دشمن قدار نمی ریختیم اگر محبت به پیامبر را در اعمال وکردا رمان نشان میدا دیم .برا ی همه انسا نها ی روی ز مین الگو ی شا یستگیها بو دیم بی پروا می گو یم مسلمان درو غ نمی گو ید پس چرا ؟.....مسلمان خیا نت نمی کند .حق کشی .قساوت وجنا یت .وکلا هبر دا ری نمی کند مسلمان تر سو نیست دا نا یی شجا عت انسا نیت همنو ع دوستی وخد مت در راه رضای خدا را بر پول پرستی و حب مقام جاه

تر جیح می دهد هر آنچه را برا ی خود می خو ا هد برای دیگران نیز می خو ا هد مسلمان همه کا رش و زند گیش هد فمند است .اگر ما در مسلمانیمان را ستگو بو دیم هم اکنون در جا معه ی ما این همه محروم نبود این همه مشکل نبود دست در دست هم میدا دیم تا ریشه فقر وبسیاری از مشکلات را بر دا ریم اگر یک میلیارد مسلمان اخلاق و کردا ر پیامبر اعظم را سر لو حه خود قرار میدا دند عا لم را یحه ی روحنو ا ز بهشت را استشمام می کرد .و هیچ زور گو ی قلد ری نمی توا نست قطر ه ای از خون بی گنا ها نرا بر زمین بر یزدو این همه فسادکند .بیا یید از هم اکنون

در آستا نه میلاد خجسته اش با او عهد ببند یم که برا ستی پیرو را هش با شیم وقدر شناس زحمات او         باشیم                                                                                                                   شیدای اصفها نی

 


[ جمعه 87/12/23 ] [ 9:51 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 196
بازدید دیروز: 1518
کل بازدیدها: 877480