كل عناوين نوشته هاي صديقه اژه اي

صديقه اژه اي
[ شناسنامه ]
از ما بهترون روابط با دنيا را مي دانند ...... سه شنبه 97/9/20
آواي عشق ...... شنبه 97/9/17
زندگي فرصت خوبي است ...... چهارشنبه 97/9/14
عشق جاودانه ي من ...... سه شنبه 97/9/13
عشق جاودانه ي من ...... سه شنبه 97/9/13
آواي عشق ...... پنج شنبه 97/9/8
عشق شيدا ...... چهارشنبه 97/8/30
ترامپ همان زنگي مست است ...... چهارشنبه 97/8/30
به جامعه بينديش ...... چهارشنبه 97/8/30
شهد شکر است ...... چهارشنبه 97/8/30
دوستاني دارم از گل بهترند ...... يكشنبه 97/8/20
  ==>   ليست آرشيو شده ها