سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فصلها تابلوی نقاشی زیبای خداست 

 

قدر روزها ولحظات باهم بودن را بدانیم

 

صدیقه اژه ای 

 

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ پنج شنبه 99/8/1 ] [ 1:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فصلها تابلوی نقاشی زیبای خداست 

 

روزهادر گذرند قدر لحظات باهم بودن را بدانیم 

 

هیچکس قادر نیست ،که بداند فردا لحظه ی بعد 

چه رو خواهد داد زیباییهای را به جای دیدن بنیوشید 

یادمان باشد بهترین لحظه همین لحظه ی اکنون باشد 

صدیقه اژه ای    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ پنج شنبه 99/8/1 ] [ 8:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چون لاله ی صحرا دلم داغ تو دارد،جان تو 

می سوزد ای ابرکرم  ،این تشنه ی باران تو 

در باغ عشق وآرزو ، بازم جنون گل می کند 

بگذار تا با شعر  خود پرگل کنم   دامان تو  

درپرده ی

لبخند خود چون  غنچه  ها خونین دلم 

ای چهر شادی آفرین ،آه ازغم پنهان تو

باهر شرارآن نظر شمعم سراپا شعله ام 

سرمست

واز خود بی خبر ،درویشم ومهمان ، تو 

در محفلت ای نازنین ،آشفته و دیوانه ام 

تا عقل می گیرد ز، من گیرایی چشمان ،تو 

صدیقه اژه ای 

در کتاب شعر در خاندان صدر 

 

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 99/7/29 ] [ 11:3 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زتدگی زیباست اما بی تو ،نه   باغ روح افزاست اما بی ،تو ،نه 

صدیقه اژه ای 

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 99/6/24 ] [ 11:43 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در غریبستان غربت رفته دل از دست من 

ساقیامی ،ریز تا فانی شود این هست من 

صدیقه اژه ای 

 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 99/6/24 ] [ 11:39 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

صفا دارد اگر این شب ولی دارد دلم از غربتش مستانه می گرید 

میان جمع هستم لیک تنهایم دلم از خویش هم  بیگانه می گرید 

غریبستان تنهایی عجب خوش عالمی دارد

به کنج دل غمی دارم که دل دیوانه می گرید 

صدیقه اژه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 99/6/24 ] [ 11:28 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مردایثار ووفا بود سپهبد قرنی      حافظ ارتش ما بودسپهبد قرنی

 خردودانش ایمان رشادت یکجا   همچنان کوه دما بودسپهبد قرنی 

بنویسید بگویید که سردار بزرگ      یاور روح خدا بود سپهبد قرنی

ارتش امروز ببالد بخودش ازعزت    مشعل،راهنما بود سپهبد قرنی

 الگوی قدرت ایمان وفاداری بود     بخدا مرد خدا بود سپهبد قرنی 

بایداززندگیش فیلم بسازنددقیق       مایه عزت ما بود سپهبد قرنی 

هست  سرمشق   شکوه و  عزت      شمع بزم شهدا بود سپهبد قرنی

 عزیزان زندگینامه وتلاش مقتدرانهاو در استحکام ارتش را مطالعه

بفرمایید درنخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی 

صدیقه اژه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 99/6/24 ] [ 11:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شمع گشتم به شام تیره شب          زیر وبالای هر کتاب شدم 

ذره ،ذره بسوخت جان ودلم        داغ بر دل ز، غم کباب شدم 

دود دل رفت تا به کنج فلک          همچنان قطره مذاب  شدم 

بازهم سوخت جان من ازدرد     تاکه من شکل یک حباب شدم

باز هم در میان آتش و آب           سوختم تا که در ناب  شدم 

لیک از کف برفت صبر وقرار        تاکه عکسی بروی قاب شدم

روی یک قاب بر روی دیوار        بیخود از خویشتن خراب شدم

پر کشیدم ز،قاب چوبی هم        تا چو     لبخند     آفتاب شدم 

رفتم   از آسمان  گذر کردم        همچو صدکهکشان شهاب شدم

بازهم سوختم به شام  سحر      تا درخشان چو   آفتاب  شدم 

 

صدیقه اژه ای           دیوان گلشن سحر 

مدیر وبلاگ     شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 99/6/24 ] [ 6:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 182
بازدید دیروز: 546
کل بازدیدها: 820083