سفارش تبلیغ
صبا ویژن

http://SheidayeEsfahani.ParsiBlog.com
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

 دلا گر مهربان مانی مهم است 

به همت پرتوان مانی مهم است

به سعی کار وکوشش با توکل 

تو یار ناتوان  مانی مهم است 

 

سلام     بر  ابر و باران  بهاری 

سلام برچشمه های پاک وجاری 

سلام   برخیرین   نیک سیرت

سلام  برهمدلی و    مهربانی 

 

صدیقه اژه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 100/9/10 ] [ 9:3 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

تکیه بربیگانگان ننگ است ننگ 

سینه ام از دستشان تنگست تنگ

 

ظلم  واستبدادشان هردم فزون 

 

قلبشان در سینشان سنگست سنگ 

 

 

زبان  شکر دارد هرزمان   دل 

 

خبر دارد ز، حال این وآن دل 

 

غروبستان غربت گشته ایندل 

 

گرفتار واسیرو   جاودان  دل 

 

صدیقه اژه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 


[ چهارشنبه 100/9/10 ] [ 8:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

حال امروز اصفهان خوب نیست ،ویروس خشکسالی آلودگی 

هوا در نهایت الودگی قرار گرفته ، هموطن فرونشست زمین

جدی  است،من باشما مطرح می کنم حقیقت اصفهان مظلوم 

وا قع شده است مردم با حیا وشرف مهربانی که در هر گوشه 

ازایران یاخارج از ایران اتفاقی بیفتد این مردم با تمام وجود

در خدمتگزاری پیشگام هستند ، اصفهان از ناحیه قلب که زاینده 

رود است دچار آسیب در حال ایست قلبی قرار گرفته 

وآلودگی هوا  مغز اصفهان را دچار عارضه کرده است

بیش از پنج میلیون  هموطن شما دچار افسردگی کرده است 

 

صدیقه اژه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 100/9/10 ] [ 8:47 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

جامعه مطلوب ،وضعیت موجود ،

جامعه مطلوب ،جامعه ای است که درآن همه احساس رضایتمندی 

داشته باشند وهمه از آگاهی نسبی وحقوق فردی واجتماعی خود 

برخوردار باشند  احترام به قوانین در چنین جامعه ای زمینه ساز 

امنیت وآرامش می گردد ، جامعه ای که سهل انگاری سبب آسیب 

جدی در آن نگردد ،جامعه ای پویا ،تلاشگر وهدفمند باشد ،

هیچ کس وقت وا نرژی خود را بیهوده هدر ندهد،

رفاه نسبی شامل حال همه مردم باشد ،شخصیت ،کرامت انسانی  

در ان جامعه محترم  باشد ،منافع ملی ارزشهای معنوی برمتابع و

تمایلات (شخصی،گروهی )ارجعیت داشته باشد ،

نظامهای گونا گون در این جامعه با مدیریت سالم ،فعالیت خودرا

تداوم می بخشد .وهرکس در جایگاه واقعی خود قرار دارد 

تعهد وتخصص توامان بکار گرفته می شود .در جامعه مطلوب 

سر کوبی استعدادها ،توانمندیها معنا ندارد. زمینه کار وتلاش 

رشد وشکوفایی فراهم است ،در چنین جامعه ای هر بخش 

قوانین دقیق مخصوص به خود را دارد

اسراف وتبذیر یا افراط و تفریط کم رنگ است،اخلاق وارز

شهای معنوی نمونه بارزی از پیشرفت در همه امور است،

بنیان اقتصاد وتوسعه در بخشهای  فرهنگی _سیاسی وغیره

حساب وکتاب خاص دارد ودر سه بعد زمان ازگذشته کسب 

تجربه در زمان حال  وامید به آینده دارد برای هرسه 

زمان برنامه منظم با پشتوانه های فکری،مالی، فرهنگی دارد

نقطه نظرات سازنده برای همه قابل احترام است .ارزشهابه 

ثروت ومقام نیست ،بلکهبه آدم بودن انسان است ،

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،کشور ما دچار دگرگونی های 

اساسی شد ،احیای سنتهای اسلامی (فرهنگ جهاد وشهادت)

شدیم .رهبری عالمانه حصرت امام خمینی (ر)درتمام عرصه ها

وتحولات اساسی نظام در  نبرد با متجاوزان ونیرنگهای سیاست

بازان شرق وغرب عالم وعمال داخلی آنان واستقامت وپایداری 

مردم سلحشوردر تداوم بخشیدن به آرمانها واهداف بلند، انقلاب 

اسلامی ایران با درصحنه بودن مردم هوشیار ی رهبری وملت در 

تمام لحظات  سبب شد تا برتمام مشکلات فائق آییم هشت سال 

دفاع مقدس را با توانمندی وپشتکار به خوبی سپری کردیم .

از آن پس دوران سازندگی آغاز شد که با همت مردم ورهنمودهای 

رهبری نظام ومسئولان دلسوز گامهای موثری برداشته شد

صدیقه اژه ای 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 100/9/8 ] [ 9:4 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

فعالیتهای انجمن فرهنگی مدد کاری حضرت رقیه خاتون  س

از آغاز تاسیس تاکنون ، 

آموزشی، 

 برگزاری نهضت سواد آموزی

   روخوانی ، مفاهیم  قرآن کریم

   خوشنویسی ونقاشی ،زبان انگلیسی

،کامپیوتر ، خیاطی ،تراریوم،چرم دوزی

 خیاطی ،،اَشپز

مهارتهای اساسی زندگی

  ،سبک زندگی سالم 

  احکام ،اخلاق درخانواده ،نهج البلاغه 

   سلامت وبهداشت ، عکاسی ، 

   مشاوره خانواده وتحصیلی 

فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی 

 انتشار  نشریه محلی  ،خضرا ،همراز 

 

 برگزاری متاسبتهای ملی ،مذهبی ،

 جشن دانش آموزی ، برگزاری مسابقه 

  نشریه دیواری ، توسط کار آموزان

 

    افراد  مورد حمایت،

  دانش آموزان مستعدنیازمند، بیماران

زنان بد پرست، ایتام ، کمک جهیزیه

موارد حاد مراجعین     

        

درمانی بهداشتی

 ویزیت رایگان  ، دارو ودرمان 

 

علمی پژوهشی :

نشست علمی پژوهشی  بااساتید

دانشگاه اصفهان 

دکتر محمد رضاعابدی ،

دکترسیداحمد احمدی ،

دکترمهرداد صالحی،

خانم اکرم منتظر الظهور 

در تدوین، پژوهش واجرای پایلوت

جهت زوجهای جوان در مرکزملاهادی

 سبزه واری  دستاورد 

کتاب فصل شکوفایی 

 

تحقیق،پژوهش ،کاربردی

(فاصله بین نسلی )

با همت انجمن حضرت رقیه خاتون

پژوهشی دانشگاهی با همکاری انجمن

روانشناسی ونهاد ریاست  جمهوری

  گروه پژوهشگر آقای دکتر مهردادکلانتری

مدیرگروه روانشناسی اصفهان

 آقای دکتر ربانی ،اقای شیاسی

 خانم اژه ای ،خانم دکتر سجادیان 

خانم زارعی به انجام رسید طرح در قالب

کتاب آموزشی فاصله بین نسلی

کار بردی ندوین گردید ،

کارگاه طرح دردانشکده علوم تربیتی 

دانشگاه در هفته پژوهش اجرا شد 

 

برگزاری همایش در سطح ملی ،

با ارائه طرح روزجهانی خانواده از

طرف خانم اژه ای به نهاد ریاست

 جمهوری مورد تایید

واین طرح در پنج استان کشور 

اجرا متولی طرح در اصفهان انجم بود 

 

برگزاری همایش اولین معیارهای انتخاب

صحیح همسر در سالن جمعیت هلال احم

 

شرکت درنمایشگاه دستاورد بانوان در محل

نمایشگاه دائمی بین المللی  اصفهان

شرکت درنمایشگاه بانوان محله 

برگزاری  نمایشگاه صنایع دستی مدد جویان 

 

کارآفرینی ،

ایجاد کارگاه تولید لباس 

ایجادکارگاه قالی بافی قالی ابریشمی

  اصفهان برای چهل نفر

 خرید وسائل کار، موتور  ،چرخ خیاطی و،،

اموژش خیاطی جهت کار آفرینی 

 

امداد رسانی ،

خرید، تعمیر منزل ،پرداخت رهن ،اجاره بها 

اهدائ لوازم ضروری منزل

(دست دوم خوب )

اهدای ویلچر ،دوچرخه ،کالسکه بچه ،

کامپیوتر ،

اهدائ لوازم تحریر کیف ،کفش کاپشن ،

روپوش مدرسه اهدای لباس فصل

.چادر نماز جانماز چادر مشکی 

 

اهدائ مواد غذایی در طول سال 

پرداخت حق انشعاب گاز وآب مدد جویان 

پرداخت مستمری ماهانه

به دویست خانواده هرماه

(بیست میلیون )

پرداخت وام مدد جویی ،

وام بلاعوض به مبلغ پنجاه میلون تومان

 

قرض الحسنه خواهران محلی با پرداخت

100 وام 

لازم بتذکر است :

این وامهای بدون ضامن پرداخت میگردد ،

تاکنون بیش ازپنج هزارنفر

از خدمات انجمن فرهنگی 

مددکاری حضرت رقیه خاتون بهره مند شده اند 

 

 

درپایان خدارا شاکریم  این رااز توفیقات الهی

می دانیم

رییس هیات مدیره انجمن   صدیقه اژه ای 

 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

                          


[ دوشنبه 100/9/8 ] [ 10:22 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

سخن آغازین 

آنچه که سبب رشد ،ترقی وتعالی یک ملت می شود 

چیزی جزتلاش وکوشش همه جانبه همدلی وهمراهی

نیست ،روح همدلی وهمراهی زمانی پدید می آید که 

همه مردم به عشق و آرمانهای والاتر بیندیشند 

تازمانی که هرکس به فکر خود وامیال شخصی یا 

گروهی است .به جایی نمی رسیم ،

برای دست یابی بپدیده روح عظیم ملی،راهی

نیست.مگراینکه ازامیال شخصی وسلیقه های 

گروهی دست برداریم.

.راهی که درنخستین روزهای انقلاب اسلامی  

انتخاب کردیم (وحدت کلمه )

امروزه اغماض ازدست یابی بهدف ارزشمند

ضربه سنگینی بر پیکر جامعه وارد می نماید 

بی اعتنایی ،بی اعتمادی ،بی بند وباری از دیگر 

آفتهایی است که روند تلاش وکوشش را سست 

می نماید وسرمایه های مادی معنوی جامعه را 

به هدر می دهد ،هر روز شکاف بین اقشار آسیب 

پذیروغنی  بیشتر می شود

.درچنین جامعه ای حس خودخواهی جای خدا

خواهی ومردم دوستی را می گیرد .ومانع رشد 

وترقی وتکامل جامعه می گردد .

چنانچه روح فردگرایی وتکروی به روح اجتماعی 

مبدل گردد همدلی وهمراهی در اقشار مختلف پدید

می آید 

حسی که نه تنها به توانمندسازی ویاری اقشار آسیب 

پذیر  بلکه به توانمند سازی ارکان جامعه در ابعاد 

مختلف (فرهنگی .اجتماعی .عمرانی . اقتصادی )

یاری می رساند ، حسی که قادر است تمام شکافها

وتضادهای آسیب ز ارا بپوشاند ،

 وجامعه رابه سمت وسوی آگاهی ورشد همه جانبه 

به پیش ببرد ازاین جهت عزمی ملی وتلاش ،کوششی 

همه جانبه را می طلبد 

در این راستا  نیروهای داوطلب (تشکلهای غیر دولتی )

با روحیه وعلاقه ملی ،مذهبی می توانند زمینه سازی 

این اهداف بلند را فراهم آورند .

آنهم با رفتاری آگاهانه  ،عالمانه ، عادلانه  در سالهای 

 

دفاع مقدس مشکلاتی چون رشد فزاینده ، تحریم 

 

معضلات اقتصادی وپیشامدهای فرهنگی ناهمگون 

 

سبب شد تا هر روز دامنه آسیب وسیع تر گردد

فقر ،بیکاری . اعتیاد .رفتارهای ناشایست اخلاقی 

پدید آید ،در ارائه راهکار ومرتفع ساختن معضلات

پیچیده وگوناگون  نیروهای داوطلب وعلاقمند مردمی 

با پنانسیل بالا ونیت خیر خواهی بدون چشمداشت 

وانتظارات مادی باید بکوشند .روح عطیم ملی را 

در اذهان پدید آورند در راستای شبکه سازی قوی 

گامهای موثری بر دارند .

همانگونه که هشت سال دفاع مقدس نیروهای داوطلب 

مردمی توانستند .در مقابل دشمنان ایستادگی کنند و 

آزادی استقلال میهن اسلامی یمان را تضمین نمایند ،

 

سر آغاز سخن

ماهنامه محلی همراز 

دبیر  صدیقه اژه ای                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 

 

 

 

 

 


[ یکشنبه 100/9/7 ] [ 2:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

 

چلچراغ امید محرومان 

سال هشتاد شد چنین روشن 

چه هنرها که یاد مردم داد 

مامن خدمت کمک به بشر 

بی ریا  کار خود نمود آغاز 

بانام ویاد خدا ی بزرگ سال 80 فعالیتهای

خود را با تفدادی از همفکران خیرخواهان

دوستان درمسجد المهدی مرداویج اغاز کردیم 

با پشت کار وهمت عالی برنامه ریزی مدیریت 

دانا وتوانا اهداف را مشخص نمودیم ،

سرمایه مادی ما مبلغ دویست و پنجاه هزار

تومان بود ،سرمایه معنوی ما بسیار به خاطرو

انگیزه ای قویدایمانی راسخ وهدفی بزرگ مد

نظر ما بود ، وخدا شکر با شناسایی مناطق کمک

برخوردار روی بخشهای درمان ، کمک به دانش اموزان

زنان بدسرپرست ، ایتام ،فقر زدایی از منطقه بود 

توزیع پوشاک،مواد غذایی اهدای لوازم دست دوم

ممنزل تعمیر خانه ،پرداخت رهن واجاره  ایجاد کانون 

فرهنگی اموزشی برگژاری کلاسهای تابستانه برگزارید

مسابقه ایجاد کتابخانه ،در مسجد محل اموزش خیاطی 

اموزش روخوانی قرآن ، کلاس قصه گویی برای بچه ها 

کارگاه قالی بافی ، تشکیل صندوق قرص الحسنه  محلی

برگزاری مراسم ملی ومذهبی  برگزاری کلاس کامپیوتر و

خط  ونقاشی اهدای کمک جهیزیه وکمک سیمسمونی از 

از فعالیتهای انجمن می باشد تا قبل از کرونا برنامه اموزش

آشپزی ،تراریوم ،برگزاری کلاس نهصت سواد اموزی 

برگزاری نشست دانش آموزی ، واردو داشتیم 

امروز که  به ان سالها نگاه می کنیم خدا را هزاران بار 

شکر می کنیم که قطره ای بودیم در دریا ی بیکران انسانهای 

خیر اندیش ،پیش برندگان ،پیشتازان ،پیشاهنگان جامعه

کسانی که هرچه برای خود می خواهند بدیگران هدیه

می کنند ،عمر وقتشان برای ارزشمند است ،دستگیری ویاری 

همنوع را توفیق از جانب خدای بزرگ میدانند ،انتظار وتوقع 

قدر دانی وتشکر لوح تقدیر نیستند ،

کسانی که دنبال حرص وطمع جمع مال ومقام وپست نیستند 

گوششان صدای مظلومان ومحرومان عالم را می شنود ، 

عاشق گره گشایی وراهنمایی مردم خویش هستند،

صدیقه اژه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 


[ شنبه 100/9/6 ] [ 9:27 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]

شب . سرد است  هم  زمستانی 

حال دل خوش،ز،عشق رحمانی 

آیه در آیه  گرم  و   روح   نواز 

روحبخش از .....کلام  سبحانی

 با  خدا غرق ..  صحبتم  اکنون 

خانه ی  دل  ... شده   چراغانی 

لحظاتیست پر  ز، فیض حضور

مستم ...  از باده  های  عرفانی 

من  ندانم ..کیم ؟کجا هستم  ؟

در ....  جوار   کتاب     نورانی 

اشک می بارم   ودلم دریاست 

اسمان ..  دلم   چه  .   بارانی 

می کنم من ...دعا  برای  همه 

گاه.....  پیدا و گاه     پنهانی 

یارب     ازلطف تو، بود حالم

غرق در ...لحظه های روحانی 

 

صدیقه اژه ای 

                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


[ شنبه 100/9/6 ] [ 8:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظرات () ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 52
بازدید دیروز: 118
کل بازدیدها: 950097
دانلود فایل با لینک مستقیم