سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بهر جا میروی جام جهان باش     صفا بخش زمین وآسمان باش 

 

 

بیا بیرون تماشاکن بهار است          پرستو   و  قناری بیقرار است 

شمیم عطر گل بس کرده غوغا       زمستان دربهاری لاله زار است

هزاران لاله بشکفته   بصحرا         زمین وآسمان هم مشکبار است 

هواسرد است باران   بهاری      به ،نه وهفت زمستان در بهار است

اثرصدیقه اژه ای 

راز،نی 

متخلص به شیدای اصفهانی 

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 


[ چهارشنبه 97/1/29 ] [ 9:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دلم گرفته اگر چه بهار می آید              بدشت وباغ دمن لاله زار می اید 

تبق تبق گل شبویاس لاله سرخ              بهرکجا که روم بوی یار  می آید 

ندیده روی توراچشم من ولی دانم              به پیشباز تو ابر بهار می آید 

دوچشم دیده بینای آسمان از شوق     بگریه گفت :که آن تکسوار می آید

صدیقه اژ ه ای 

راز ،نی                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ چهارشنبه 97/1/29 ] [ 7:6 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر شاعر نبودم مرده بودم      ز،دست رنج وغم آزرده بودم 

کنونکه شاعرم روحی لطیفم  چوطیف نور در سیرو صعودم 

زمین را می نوردم چون نسیمی  پر از عطر بهاران تاروپودم

نوای عشق می جوشد ز،شعرم     بود شعر ترم ذکر وسجودم 

تمام هستیت شیدا خدایی است   فدای راه او بود و   نبودم 

اثر صدیقه اژ ه ای 

راز نی                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 97/1/29 ] [ 6:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شعر را باید ز، نو آغاز کرد            بال وپر بگشود هم پرواز کرد 

رفت با آن همسفر شد هر زمان    تا که صدها پنجره را باز کرد 

سینه  ای از نور جنس آسمان   جان ودل را با خدا دمساز کرد 

ساز بودن را زدو هم پر گشود       تا فراسوی جهان پرواز کرد 

اثر صدیقه اژ ه ای 

راز ،نی 

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 [ چهارشنبه 97/1/29 ] [ 6:49 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ماه شعبان هدیه ی پیغمبر است     هدیه از سوی خدای اکبر است 

سومین روزش مبار ک برهمه        خاصه برمولا علی و    فاطمه

یا حسین از نام تو با افتخار        مانده اسلام تا قیامت ماندگار 

چهارم  شعبان گل ام البنین          دیده بردنیا گشود آن مه جبین 

پنجم شعبان علی ابن الحسین      چشم در دنیا گشود آن نور عین 

ماه شعبان تا که به نیمه رسید        مژده جاوید حق آمد    پدید 

کوثر آل محمد گوهر    اصل و جود    

مهدی زهرای اطهر دیده بر دنیاگشود 

نیمه ی شعبان حضور ی    پر   سرور 

گشت عالم از وجود ش غرق   نور 

اثر صدیقه اژ ه ای 

راز ،نی                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

        


[ چهارشنبه 97/1/29 ] [ 6:44 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

   در    بزم ادب بود که بینا باشی            با علم وادب گوهر یکتاباشی 

  سررشته مهرودوستی در دستت        با خلق خوشت چراغ دلها باشی   

امروز به بزم شاعران همچون شمع       روشنگر شام وروز غمها  باشی 

در لفظ وکلام نشکنی حرمت کس        از کبر وریا  تهی و و ا لا باشی 

در محفل انس  وحسن خلق نیکو      خوشبخت ترین مردم دنیا باشی

میکوش دراین بزم ادب ای شیدا         در علم وعمل بسی توانا باشی

صدیقه اژه ای

راز نی         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی    


[ چهارشنبه 97/1/29 ] [ 6:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شادمان هر گز نمی ماند حسود    از حسادتها نخواهد برد سود 

نیست قلبش مامن نور خدا     می شود محزن ز، هر بود ونبود 

       صدیقه اژ ه ای 

        راز ، نی           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 97/1/27 ] [ 8:5 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

صد شکر بهار دیگری را دیدم          از آب بقا پیاله ای نوشیدم

در باغ شدموبه زیر باران بهار        بابلبل پروانه وگل رقصیدم 

سرشار شدم زشبنم نوروزی     هنگام سحر به روی گل غلتیدم 

با لاله وسنبل وبنفشه لب جوی 

                                           بنشستم  دردشت دمن خندیدم

با قوس وقزح نغمه گلبانگ هزار 

                                         در خم گلاب گل همی جوشیدم 

با شبنم ومرغان چمن پیوسته 

                                        همراه شدم چوغنچه ای روییدم 

صدیقه اژ ه ای 

  صهبای عشق                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 97/1/22 ] [ 1:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 73
بازدید دیروز: 542
کل بازدیدها: 647588