سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 الگوی مقاومت سلیمانی بود 

 سردار شکوهمند ایرانی بود 

فرزند غیور مکتب روح الله   

 او یار علی ومالک ثانی بود 

 

 

سردار سلیمانی ، ای فاتح ایرانی ،

تو مظهرایمانی، ای عشق اهورایی

 

ای شاهد درد و رنج   

  دریایی وطوفانی     

  برتر ز،همه مردان 

  سر دار سلیمانی ،

مهرت به دل وجانها  ،   

   در رزم تو بی تایی  

 

با زینبیون همدل 

،بافاطمیون همراه ،   

  با مردم وبا مظلوم 

هم یاور آنهایی 

فریادرس مظلوم   

  برخصم تو طوفانی 

فارغ ز ،من ومایی   

 سر چشمه ایمانی 

 محبوب هم خلقی

ا ی آیت سبحانی     

ای مظهر عشق ناب 

خورشید  فروزانی   

رفتی تو اگر   اما   

چون بارش بارانی 

 

صدیقه اژه ای         

 

13 دیماه 98 روزجمعه    

                                           وبلاگ شیدای اصفهانی  

 


[ جمعه 98/10/20 ] [ 3:44 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  بیهوده  مخور غم که زمان می گذرد     

چون آب    روان  عمر گران  می گذرد 

هر لحظه  که می رسد بجای آور شکر 

شادی و غم جهان  چنان     می گذرد 

خوش باش  دمی تو با رفیقان شفیق 

دنیا همه هیچ است وچنان  می گذرد 

مغرور  مشو  به مال وزیبایی    خود 

هر فصل  حیات بی امان    می گذرد 

شیدا به خدای خویش  ایمان   داری 

تسلیم رضای دوست ز،جان می گذرد 

 

صدیقه  اژه ای    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 98/10/4 ] [ 8:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

  بیهوده  مخور غم که زمان می گذرد     

چون آب    روان  عمر گران  می گذرد 

هر لحظه  که می رسد بجای آور شکر 

شادی و غم جهان  چنان     می گذرد 

خوش باش  دمی تو با رفیقان شفیق 

دنیا همه هیچ است وچنان  می گذرد 

مغرور  مشو  به مال وزیبایی    خود 

هر فصل  حیات بی امان    می گذرد 

شیدا به خدای خویش  ایمان   داری 

تسلیم رضای دوست ز،جان می گذرد 

 

صدیقه  اژه ای    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 98/10/4 ] [ 8:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شیعه یعنی  پیرو راه علی                   جان فدای راه قرآن ونبی

شیعه یعنی همنوایی با یتیم                 مهربانی  با فقیر وبااسیر

درجوانمردی رشادت بی نظیر           بهر بیت المال باشد سختگیر

شیعه سرشارست ازعشق وامید      هرکجا باشد بود رویش سپید

از،ستم از جور بیزارست او               با ستمگر مرد پیکار است او

شیعه یعنی روح ایثار و وفا             قلب او آیینه ی صلح    وصفا   

درجهاد نفس از عالم سر است        با دل وجان عاشق پیغمبر است 

شیعه  اهل پاکدستی همدلی              سخت بیزار است او از کاهلی  

شیعه در نظم وعبادت در نماز          اهل ایثار وشهادت سوز وساز،

شیعه یعنی در عمل کوشا شدن          قطره ای سرشار از دریا  شدن 

شیعه دارد در سرش عشق خدا          از خدا    یکدم نگردد او    جدا  

شیعه  بیزار است از رنگ وریا          گوش جانش مست از قالوا بلی 

در عبادت طاعت از پروردگا ر            کار خیر وخلق نیکش  ماندگار   

شیعه یعنی پیرو    زهرا شدن            همچو زهرا ذوب در مولی شدن 

شیعه یعنی  همنوایی  با حسین          زینبی گشتن       فدایی حسین    

 

صدیقه اژه ای     شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 98/9/27 ] [ 2:4 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در این شبهایی زیبا وسرد پاییزی ،بیاد همنوعانمان باشیم ،انانکه در اثر سیل وزلزله اسیب دیده اند یا مردم فقیری که در شهر محله های این سرزمین هستند آیاتا کنون از خود پرسیده ای امشب چند نفر از سرما خوابشان نمی برد

امشب چند نفر گرسنه مانده اند،

چند نفر بیمار روی تخت بیمارستان بستری هستند

چند نفر نتوانسته اند دارویشان را بخرند 

 بچه نوزاد پوشک ندارند شیرخشکشان تمام شده 

چند نفر از مردان این سر زمین خانه وکاشانه را رهاکرده اند 

 

چند نفر از زوجهای جوان بخاطر نداشتن مکان وهزینه ازدواج مستاصل

مانده اند 

اگر مایل بودی لختی بیندیش ،برای هزینه های بی جایی که می کنی 

باور کن ،هستند کسانی که فقط ،فقط فکر خوش گذرانی های خود هستند 

خود را محق ریخت وپاش می دانند 

می گویند دلمان میخواهد اینان بویی از انسانیت نبرده اند 

 

سگ وگربه هایشان برایشان از همنوعانشان عزیز تر هستند 

مامنکر توجه کردن به حیوانات نیستیم اما زیاده روی حیوانی که سرش نمی شود جشن تولد گذایی برایش گرفتن یکنوع توهین به شعور انسانی وعقل است 

بیایید فکر کنید هزینه کنید اما برای نجات همنوعان هموطنان خود برای کودکان محروم 

   صدیقه اژه ای 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ دوشنبه 98/9/11 ] [ 9:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هم در سکوت غرق تماشا باش        در ساحل امید گوش بدریا باش،

ازدور میشنوی صدایرحیلی را         آماده از برای دیدن    آقا  باش،

پنهان ز، چشم ماست اگر مولا    بازم دعای فرج بخوان شکیبا باش 

 

صدیقه اژه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 98/8/7 ] [ 11:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شعر شیدا گلشن مهر ووفاست    بیت بیتش دلنشین وجانفزاست

خیر خواهی  مهر ورزی های آن    از برای مردمش    بی ادعاست 

با خرد همراه   و با کردار نیک     معنی ومفهوم عشق   خداست 

جان  فدای   دوستان  با  خرد     آن خرد ورزیکه باحق آشناست 

صدیقه اژه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 98/8/7 ] [ 10:58 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیا   ایدل ،که نقد عشق   بازیم   

به عشق ومعرفت ماسر فرازیم 

چنان گندم  بزیر    سنگ ،هستی 

  بمیریم  وحیات از، نو بسازیم 

 

 

ندارم خواب ،شدطاقت ز،دستم   

خمار آلوده  از شوق    تو مستم  

به راهت روز وشب   در انتظارم

 گل روی تو را من     می پرستم 

 

بکوی عشق     بازان  جان ببازم 

به مهر وعشق جانان  جان ببازم 

دل ودین باخته  هم کفر وایمان 

ز، هجران غمت در  سوز وسازم 

 

دل وجان وزبانم بی تو خاموش 

نگردد  لحظه یی یادت  فراموش 

بوقت خواب ،بیداری شب وروز 

بیادت میشوم من مست ومدهوش 

 

کتاب آوای  عشق 

 

 صدیقه  اژه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 98/7/15 ] [ 4:6 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 24
بازدید دیروز: 94
کل بازدیدها: 772233