سفارش تبلیغ
صبا
سفارش تبلیغ
صبا

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیا ای دل که نقد عشق بازیم     ز، عشق ومعرفت ما سر فرازیم   

  چنا ن گندم به زیر سنگ هستی     بمیریم وحیات نو بسازیم 

 

ببار ای ابر رحمت من کویرم         کویر تشنه ای از خویش سیرم 

 

شب وروز از عطش من بیقرارم     به من لطفی نما تا جان بگیرم 

 

آن قدر فرصت کم است ای دوستان 

 

غم فرو  شویید       از دل بی امان  

 

درگذار زندگی             کاری کنید 

 

ور نه از کف می رود عمر گران 

 

آوای عشق                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 97/9/17 ] [ 8:7 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زندگی فرصت خوبی است برای من وتو        نقش بندد به جهان  نشو نمای من وتو 

 

هر  کسی ساز خودش کوک  کند در عالم       نغمه ی ساز کسی نیست برای من وتو 

 

نقش خود نیک نماساز دل انگیز بزن                تا بماند به جهان بانگ نوای من وتو 

 

نیست اینجا بخدا تا به ابد جاویدان               تا که رفتیم دگر نیست سرای  من وتو 

 

بدر نیکی تو بیفشان بجهان تا هستی              غیر ازاین نیست دگر راه بقای من وتو 

 

اثر صدیقه اژه ای  

 

راز نی      14 /97           مدیر وبلاگ شدای اصفهانی 

 

 


[ چهارشنبه 97/9/14 ] [ 10:18 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عشق جاودانه ی من  ،

بارقه ی عشق ومحبت تو در کنج دل شیدای من است ،  به زبانم ،به قلم وقدم ونفسم به چشمان ترم ،،بدستم که نگو ونپرس 

 

همجا از تو سخن می گویم ودلم رفته ز،کف ،هستیم رفته به باد ،وتویی همنفس وهمره من همه جا ،سراپا گوش بفرمان توام

قلم نیز همانگونه که ایمان من است می گوید 

،همزبان دل واحساس من است 

 

همگی ر نگ خداست       همگی رنگ خداست 

 

صدیقه اژه ای        اوای عشق          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی   


[ سه شنبه 97/9/13 ] [ 8:15 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عشق جاودانه ی من ،زیباترین سروده ام  تقدیم تو باد ،    تقدیم تو که با نسیم محبت ، نوازشم دادی ،   وبا آوای عشق دلم را بوجد آوردی 

 

زیباترین سرده ام تقدیم توباد به پاس این همه صبوری  به پاس این همه مواهب  وعطایا  

 

گریه هایدمن  ،اشک های سحرگاهیم ،،تقدیم تو باد ،

 

صدیقه اژه ای 

 

آوای عشق                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 97/9/13 ] [ 8:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی به من همتی کن عطا                  که آسان نمایم گذر ،زین سرا  

نگردم اسیر   هوا  و  هوس                به اخلاص شکر تو آرم به جا 

بگویم غزل از غم سوز  عشق                چوپروانه سوزم  ز،شمع بقا

به راه رضای تو جان بسپرم                  نگردم ز،عشق تو یکدم جدا

بکوشم ز، جان بهر یاری خلق                   کنم    گمرهان  به تو آشنا

شدم من خمار می باقیت                      چو توشیدم از جام قالو بلی 

به عهدی که بستم وفا می کنم                   تو آگاهی از راز  پنهان ما

خبر داری از سوز    شیدائیم                     تفقد بر احوال  زارم    نما

اثر صدیقه اژه ای

آوای عشق                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ پنج شنبه 97/9/8 ] [ 3:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فکر می کنید عشق چیست .چه کارایی دارد ،نگاهتان به عشق چیست ؟کجا دنبالش می گردید ،هرکدام از ما بنوعی عاشق هستیم 

این خیلی خوب است ارزش دارد  ،اگر عشق نبود انسان نمی توانست یکدم در این عالم دوام بیاورد 

 

نکته قابل توجه این که همه ما عاشق بدنیا می آییم ،عشق نوزاد به آعوش گرم مادر ومتقابلا مادر به نوزاد 

عشق مثل بذری است که در عمق جان ما وجود دارد ودر مراحل ودوران های مختلف زندگی شروع برشد 

می کند وروح جان ما را در برمیگیرد در مراحل رشد وشکوفایی بستگی به بهروری از نگاه ما به عالم ونیاز ها رازها واسرار وجودی

ما دارد ، این عشق بهرنوع که باشد گرما بخش وجود ماست 

عشق مجازی مرحله گام نهادن به تحولات جسم وروان ما دارد  عشق به طبیعت ،عشق به انسان ،ونامهای متفاوت 

هرکس به نحوی عشق را تفسیر می کند ،عشق به علم کمال عشق به خدا ،عشق به میهن ، عشق خدمت به همنوع 

اینها همه ارزشمند وعالی هستند 

اما عشق شیدا          عشقی است ،که پایانی ندارد      بدون عشق سامانی ندارد       ندارد لحظه ای آرام جانش 

                               انیس ومونس جانی ندارد         اگر صد درد بر جانش بیفتد    بجز با عشق درمانی ندارد 

           صدیقه اژه ای               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 

 

 

 


[ چهارشنبه 97/8/30 ] [ 3:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ترامپ از انطر انسانیت واخلاق به دره های مهیب خود شیفتگی افتاده دارد برای نجات خود دست وپا می زند چشمش را بسته دهانش را باز می کند آنچه که لایق ذهن بیمارش هست به ایران وایرانیان نسبت می دهد اونمی داند که در چه ورطه ای قرارگرفته است 

ترامپ سمبل کامل انسان مادی گراست که جز خشم خواب خور دنیای دیگری را نمی شناسد واحمق تر از او کسانی هستند که از او واهمه دارند وبه توپ وتابهای او بها می دهند ترامپ برای هیچ کس احترام وارزش قائل نیست ،

اوبه خود اجازه می دهد در دنیا هرکاری دلش میخواهد انجام بدهد خود را صاحب حق وحقوق بشر را فقط در رابطه با خواسته های خودش تفسیر می کند 

او سر نوشت مستکبران عالم را نخوانده کسانی که تا خدایی پیش رفتند وبا چه فلاکتی از این عالم رفتند اه ببخشید حالم بدشد قصد نصیحتی در کار نیست 

نیت این است که پلید ترین عنصر عصر زمان خویش را باچشم ببینیم  

بیچاره غربگرایانی که سنگ ترامپ فرهنگ پوچ غربی را به سینه می زنند

واقعا        صدیقه اژه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 97/8/30 ] [ 2:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

به جامعه ای بیندیشد ،که نه تنها فقر مالی  بلکه فقر فرهنگی در آن نشو ونما نداشته باشد ،

 جامعه ای بدور از خرافات ، تعصبات جامعه ای که فرهنگ واخلاق در آن حرف اول را بزند 

جامعه ای بدون دروغ نیرنگ ،بدون باند وباند بازی ،به جامعه ای بیندیشید که پایه آن بر مبنای

فرهنگ ،اخلاق باشد ،جامعه ای که پول ابزار باشد نه هدف 

جامعه ای که روح امید محبت ومهر ورزی براساس خرد وتوانایی در ان جاری وساری باشد 

نه زور وتزویر ،ریا دروغ  زیاده خواهی ،به جامعه ای بیندیشد که در آن هرچیزسر جای خود

باشد جامعه ای  برای عالمان خردمندان معلمان قهرمانان احترام قائل باشد حقوق هرکس بوقت 

وبطور کافی پرداخت گردد ،به جامعه ای بیندیش که زنان بی پناه کودکان سرگردان ومعتادان بیمار جوانان بیکار در آن نباشد 

نه تنها بیندیش که برای بنای چنین جامعه ای خودت هم یک گام بردار 

 

اثر صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 97/8/30 ] [ 2:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 22
بازدید دیروز: 142
کل بازدیدها: 691079