سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایرانیان باید به این نکته توجه کنند که کارنامه هر کدام از این شش کاندیدا مشخص شده است 

تواناییهای اخلاقی ظرفیت رفتاری ونوع اندیشه وتفکر که بسیار کار امد است کسی که منفعلانه می اندیشد ویا تکیه ونگاهش به آمریکا هست

وبرای توانایی ونیروهای خودی اهمیت چندانی قایل نیست نمی تواند مدیریت قاطع وجامعی داشته باشد

کارنامه ریاست.جمهوری  های گذشته  ازاختیارات کامل برخوردار نیروی کاروسرمایه  هم آماده اما نتوانستند آنطور که شایسته این ملت بزرگ است عمل کنند

فرصت ها راارزان از دست دادند

.اما مطلب مهم این که این بار مردم ایران باید با دقت بیشتری انتخاب کنند

گول تبلیغات کاذب را نخورند

مفاسد اجتماعی ومالی سرطان وسنومی ویران کننده است

باید کسی را انتخاب کنیند

که در این مورد تساهل تسامح نداشته قاطع باشد

با مردم صادق وپیرو قلبی ولایت  فقیه باشد

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 از کدخدا نترسد از وجودش واندیشه توانش برای عزت سربلندی نظام وایران مایه بگذارد

نه این که دنبال هوا وخواسته های گروهی خود باشد

ومردم را فراموش کند

بعد از رای به مردم اهانت کند باید خود را خادم مردم بداند .


[ شنبه 96/2/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پیشنهاد می شود .روز میلاد قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس را روز غیرت شجاعت وجوانمردی نامگذاری شود 

حضرت عباس س از همه جهات انسانی الگو .شایسته وبزرگوار هستند. تنها جانبازی بخشی از ابعاد وجودی ایشان است در عصری که ما زندگی می کنیم .به صفات برجسته ای مانند غیرت وجوانمردی شجاعت بیشتر نیازمندیم الگویی بر تر از قمر بنی هاشم نداریم 

برای بیدار شدن اذهان وشناساندن الگوهای برجسته باید بیش از پیش به تمام ابعاد وجودی این الگوها نور بتابانیم تا بهتر وشایسته تر به دلها وجانها بنشینند 

                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 96/2/11 ] [ 7:47 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حضور مردم در عرصه های مختلف باعث ترسیدن دشمن وعقب نشینی او می گردد. مقام معظم رهبری 

 انتخابات را دست کم نگیریم بی تفاوت نباشیم حواسمان باشداز فرصت باقیمانده بخوبی استفاده کنیم

تحقیق در باره برنامه ونقطه نظرات مثبت وسازنده کاندید ها انجام بدهیم احساسی عمل نکنیم

فریب  وعده  های روغ وتزویر تبلیغات نادرست را نخوریم همانگونه که مستحضر هستید

سرنوشت هر قومی بدست خودش رقم می خورد .

سر نوشت چهار سال مملکت عزیزمان را می خواهیم بدست چه کسی بسپاریم

نقش مردم در انتخابات ونظارت وپی گیری بسیار مهم وموثر است  

نقطه ضعف گذشته مملکت ما نداشتن مدیران مقتدر وکار آمد وپویاست

رییس جمهور ما باید کسی باشد که نمی توانم ونمی گذارند در قاموس کلام رفتارش نباشد

تکیه به نیروهای داخلی داشته باشد

چشم وگوش بینای درد های مردم وکمبودها باشد

نه دل نگران کدخدا ولرزان از قدرتهای پوشالی غربی  

کلیداو به سمت اقتصاد مقاومتی بچرخد

ناگفته نماند ایران از همه نظر توانایی ملتی نمونه شدن را دارد

مشروط بر این که مردم با شناخت دقیق انتخاب کنند

رییس قوه اجرایی را 

                                                                     مدیر وبلاک شیدای اصفهانی 

 


[ دوشنبه 96/2/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بارخدایا تلخی هاوسختی هایی که برمردم سرزمینم ایران عزیز گذشت را با انتخاب صحیح همراه با بصیرت وهشیاری به شیرینی مبدل گردان 

بار خدایا بهترین مصلحت هارا نصیب ما بگردان 

مکر وحیله خناسان دشمنان داخلی خارجی را به خودشان برگردان 

بار خدایا انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضر ت مهدی عجل ا...متصل بگردان 

به مردم ما آگاهی بصیرت  عطا ئ بفرما 

بار خدایا هیچگاه در فرازو فرودها مارا بحال خود وامگذاشته ای 

در این برهه حساس ومهم دست ما را بگیر

ودلها را متوجه کسی  نما که میخواهد

ومی تواند وقدرت اجرایی دارد تا بر مشکلات فایق آید 

بگردان 

کسی که اعتماد بنفس واعتماد به مردم ورهبری داشته باشد 

نه کسی که دلباخته وخودباخته دشمنان قسم خورده

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است 

وشیطان بزرگ را کدخدای خود میداند 

پروردگارا ما تورا داریم وهر آنچه داریم از تو میدانیم 

دلها وجانهایمان عاشق وشیدای توست 

شهدای . جانبازان. عالمان. عارفان وشاعران بندگان توهستند 

همه مردمسر زمین ما تنها تورا می پرستند 

بارخدایا بخون پاک شهیدانمان انتخاب اصلح را نصیب امت ما بگردان وما را دشمن بشاد مفرما 

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 96/2/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از معصوم الگو بگیرید وبیاموزید. اما دنبال معصوم نگردید. هر کس نقاط ضعف وقدرتی دارد برخی ضعفشان بیشتر و ترسو  هم هستند 

شهامت واقتدار لازم برای قدرت اجرایی را ندارند آدم خوبی هم هستند. اما شاکله آنان از جنس اقتدار وشهامت نیست.

اینان بی تقصیر هستند.

 مردمی که آنان را انتخاب می کنند مقصر هستند .

شایدتعجب کنید

ایکاش هر کاندید برای قدرت اجرایی قبل از ثبت نام

شخصیت وروحیاتش توسط متخصصان مورد بررسی قرار می گرفت

 تواناییهای او شناخته  می شد

تا کسانی مانند ترامپ برمسند قدرت اجرایی قرار نمی گرفت 

ودر کشورهای دیگر همچنین ملتهای خود را به حقارت نابودی سوق نمی دادند

سرمایه های ملی .منابع طبیعی  .روابط را بخاطر شخصیت ناتوان خود بباد نمی داد 

این متن یک دلسوز است 

که آرزویی جز اقتدار وعزت نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان در سر ندارد 

                                   

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


 


[ چهارشنبه 96/1/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

    هر چهار سال یکبار موقع انتخابات که میشه مردم یادشون می افتد که که باید کاری انجام بدهند برخی تکلیف گرا هستند برخی هم بی درد برخی هم دنبال قیل وقال ها فکر نکردهاحساساتی میشن وسنگ این وآن را به سینه می زنند وبرخی هم جدا سیاسی حزبی وگروهی براساس خط ومشی از پیش تعیین شده می روند 

اما از اینها که بگذریم از همه مهمتر نقش مردم بسیار پر رنگ هست البته مردمی که از تبلیغات کذب وقولهای دروغ فریب نخورند کم هستند مردمی که با فکر وتحیق انتخاب کنند جو زده نشده باشند .زئد باور نباشند عدهای هم با همه اینها مخالف هستند دنبال تنش ایجاد کردن بهم زدن افکار عمومی وبلوا راه اندختن هستند گویا با اصل نظام مشکل دارند هر قدم وقلمی که مردم را از اصل نظام وآرمانها ی ارزشمند دور کند آنها را خوشحال کرده وباعث دشمن بشادی شده است 

پایبندی واحترام به قانون باید در نهاد تک تک مردم ایران نهادینه وهیچکس به خود اجازه بدهد از آن تعدی کند

چرا/ نظم اجتماعی وافکار عمومی این ملت بزرگ آشفته می گردد ودشمن ازین آشفتگی سود می برد 

بهترین کار این است که هرکس بر خو د لازم بداند بهترین وشایسته ترین را انتخاب کند 

نکته قابل تذکر  این که ------از سیاهنمایی دروغ پردازی اهانت خیانت وفحاشی وبدگویی هنجار شکنی همه باید دوری جسته وبرعقل وخرد خود تکیه کنند خود را مفت برای کسی که کاندید شده است مرد اتهام اهانت قرار ندهند 

عفت کلام واخلاق در رفتار کردار را در نظر بگیرند 

 تا در نزد خدای متعال وجدان خود ومردم شرمنده نگردند 

                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 96/1/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پیشنهاد می شود هر کاندید ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان در تبلیغات خود تیمی را که قرار است با او همکاری کنند در بخشهای مختلف وزیران را معرفی نماید تا مردم موقع انتخاب با تیب خاطر رای بدهند

هرچه تیم اقتصادی وفرهنگی سیاسی غیره از افراد کار آ زموده متعهد پایبند به ولایت فقیه باشند افرادآگاه فعال دلسوز شایسته تر خواهد بود 

پیشینه رییس جمهور طرز تفکر او وباورهای خودش تیمش بسیار مهم هستند 

تا کنون مردم ایران در پای صندوق های رای حاضر شده اند

اما اگر از خود من بپرسید واقعا راضی نبوده ام 

نقش مردم در انتخاب بسیار مهم هست 

اقتدار عزت ایران عزیز بسیار مهم است 

ارزشهای دفاع مقدس بسیار مهم است

ما برای ارزشهای اسلامی وپیاده شدن

قوانین حیات بخش اسلام قیام کردیم

اما دریغ وافسوس مردم بیدار باشید

گول شعارهای پوچ توخالی را نخورید اشتباه نکنید

دل گرم پایدار باشید 

دل به بیگانه نبندید که او با مانیست 

به همت پشتکار تعهد اخلاقی خود دلببندید 

گوش بفرمان ناخدای کشتی مقام معظم رهبری باشید ولاغیر 

 

        ذکر این متن با مشخصه نویسنده وبلاگ صدیقه اژ ه ای

  بلامانع است                                                                         

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ شنبه 96/1/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر کس می تواند بگوید طرفدار حق هستم وحق با من است 

اما باید گفت حق ترازو میزانی دارد به صرف حرف تنها کسی حق نیست 

به حق بودن وطرفداری از حق با عملکرد وگفتار ورفتار اخلاق انسانی مشخص می گردد 

کسی طرفدار حق است باید انسانی عدالت محور باشد

دور از هر حب بغض خود شیفتگی خود محوری طرفدار حق هرچه برای خود می خواهد

برای دیگران نیز می خواهد حسابش شفاف وروشن است 

از اختلاس حقوق نجومی دروغگویی ریا کاری سیاست بازی بدور است 

مردم فریب نیست به آنچه که می گوید عمل می کند

برقول عهدوقسمش پایبند است 

و.......

                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 96/1/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 40
بازدید دیروز: 336
کل بازدیدها: 550308