سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زندگی سوختن وساختن  است    به غم وغصه نپرداختن است

به شکوه یک صبح    به نسیم سحری   دلسپردن به هوای پاک است 

دل بی کینه وبغص   غمزدودن ز، دل محرومان  ز، دل مردم خوب 

زندگی در نفس عطر گل است ، عطر افشان همه جا،گل لبخند به لب

بادلی پر امید ،

زندگی آیینه ای است ، که تو خود ساخته ای ، تا ببینی خود را 

زندگی گلی است ،که تو خود کاشته ای ،گاه هم خار وخس است 

بستگی دارد این ، هرچه روید در باغ ،باغبان کاشته است ،

با غبان کاشته است 

صدیقه اژه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ چهارشنبه 98/4/26 ] [ 7:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خوش بر احوال زائر  حرمت       زائران  عزیز و  محترمت

هر که آمد به دیدنت    مولا      گویمش جانفدای هر قدمت  

تو بهشتی ،جنت و  فردوس     چه بگویم ز، لطف ا ز کرمت 

صله ای کن به من عطا مولا    بپذیرم  به ساحت     حرمت 

فارغ  از غم شود دل شیدا      گر، بیفتد به شعر او نظرت 

 

صدیقه اژه ای           وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ چهارشنبه 98/4/19 ] [ 5:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیهوده مخور ،غم که زمان می گذرد     

 چون آب روان عمر گران می گذرد

هر لحظه که میرسد بجای آور شکر 

  شادی وغم جهان چنان   می گذرد 

خوش باش دمی تو بارفیقان شفیق 

   دنیا همه   هیچ همچنان می گذرد 

مغرور مشو به مال و زیبایی حسن 

  هر فصل حیات بی امان می گذرد 

شیدا به خدای خویش ایمان  داری   

  تسلیم رضای  او  ز،جان می گذرد 

 

صدیقه اژ ه ای             

                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 98/4/12 ] [ 9:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

    خدایا به حق شهیدان عشق         به شمع فروزان وتابان عشق                                  

   به آن   جانثاران درد   آشنا       به آن حق پرستان میدان عشق 

              

مدد کن   تو بر مردم خوب ما            بمانند بر عهد وپیمان عشق 

 

صدیقه اژه ای 

                                                  مدیر وبلاگ  شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 98/4/12 ] [ 9:25 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شاعران بلبلان یزدانند             جرعه نوشان جام صهبایند 

بیقراران شور وشیدایی          جانثاران  و   عبد    مولایند

دلشان غرق مهربانیهاست         جلوه ای از شکوه  دنیایند 

 

صدیقه اژه ای                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ چهارشنبه 98/4/12 ] [ 9:18 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من آن عقاب بلند پروازم ، که کوه ها سخره ها را در دل  تاریک شب می پیماید ، از روی اقیانوسهای بیکران عبور می کند ،

 

اسیر جنگل دشت ودمن نمی گردد ،به پرواز ادامه می دهد ،میل در ماندن ندارد ، از سکون بیزار است ،

 

اوج می گیرد ،از قله های رفیع عبور می کند ،تا به خورشید برسد ، 

واز آن نیز عبور می کند ، تا فراسوی دیگر       فراسوی دیگر 

 

صدیقه اژه ای   

 

دیوان صهبای عشق             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ شنبه 98/4/1 ] [ 11:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای مهر   تو    برجانم ،   

 ای      آتش    پنهانم  ، 

 ای شوق  وامید  من،

ای   نور و    نوید من ، 

 سودایی        پنهانم

آتش  زده ای    جانم ،   

 دیوانه    مرا    کردی   

با  مهر تو    پروردی ، 

  پروانه شوم از شوق ،   

 دیوانه     روی      تو 

 

پروا نکند  از      کس ،   

 آتش    زده ای  جانم    ، 

  افتاده ز، پا    مستم ،   

بیگانه ز، خود   هستم ، 

 

دریاب مرا     ای جان ،

از   عشق تو    بیتابم ، 

 دنیای    پر     الهامم ،

،آتش زده ای جانم ،

می نالم    ومی گریم 

می گریم و  می نالم ،

سودای    تو برجانم ،

  بیمارم اگر از شوق

  بی  ،تابم اگر از درد

    آتش زده ای جانم ،

داغ تو     به دل دارم ،

   بی تو شب دیجورم 

    سلطانی ومن مورم ،

یک    لحظه مباد    هرگز 

خالی ز،  تو         افکارم     

بی    تو    نبود      روزم ، 

  در  غربت     شب  سوزم ،

ای خوبتر    از        جانم 

سودایی              پنهانم 

 مهرت    به دل    وجانم 

 

صدیقه اژ ه ای       دیوان صهبای عشق 

 

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ شنبه 98/4/1 ] [ 10:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمدانم که _ ای ونمی دانم  چه _ای   

اما میدانم ،و باور دارم، 

عطر  با تو بودن را در تمام لحظات خویش 

احساس  می کنم ،

واینکه علاقه ی باطنی وذهن پویای مرا

به خود معطوف  داشته ای

تا آرامشی دلپذیر سر تا پایم را

فرا  گیرد 

وهیچکس باور ندارد اگر بگویم

من تنها با تو زندگی می کنم

،روح وروانم در جوار تو سر شار از

شیدایی می گردد 

وکسی باور ندارد

که تنها تویی مایه امید ودلخوشی من

وهمه تلاش وکوششم در جهت رضای توست ،

هرسختی را بر جان می خرم

وبا تمام کوشش خویش جسم

بیمار فرسوده را با آتش اشتیاق تو مشتعل

می نمایم 

تا هرچه بیشترتوجه ورضایت تورا

ای محبوب ومعبود

ابدی وازلی به خود جلب نمایم 

پس وای برمن وای برمن اگر در ذهن خویش

،باور  ،  رفتار وکردار خویش کاری انجام بدهم

که هوای نفسم خواهان 

آن است وای برمن  وای بر من

 پس ای عزیز ای معبود بی همتا یاریم کن 

،بتو پناه می برم از تویاری می خواهم 

از دست خواسته های نفسم دستم را

گرفته ای

رها مکن یارب ،یا رب ،یا کریم 

خدایا چشم برهم زدنی مرا از خود دور مکن

که اگر لحظه ای دور گردم 

حتماسقوط خواهم کرد

، الهی ! مبادا

بین من وتو در اثر گناهان وخطاهایم

جدایی افتد

خدایا من از تو مقام وجاه مکنت دنیا یی را

طلب نمی کنم ، 

من از تو تسلیم بودن خود ودر جهت رضای تو

بودن را خواهانم 

که این بزرگترین آرزوی من است 

ومهمترین حاجتم تو با فضل احسان خود مرا

بر این آرزو برسان

وایمان مستقر را در دل وجانم جاودانه گردان 

آمین یارب العالمین 

 

صدیقه اژه ای     

                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 98/3/21 ] [ 4:33 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 132
بازدید دیروز: 309
کل بازدیدها: 718315