سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

علی وفاطمه دوگوهر پاک    که جهان بهرشان شده بنیان 

 

درجهان هدایت بشری      تا ابد هردو اند جاویدان 

 

به ،چه زوجی چه بی بدیل ونظیر 

 

مظهر  مهر و نیکی و      احسان 

 

آن یکی ماه ودیگری خورشید 

 

مطلع       فجر  سوره ی  انسان

 

یطعمون  الطعام  بر      مسکین 

 

در عمل  هر  دو آیه         قرآن 

 

یازده اختر جهان          افروز 

 

سر زد از مهد ودامن      آنان  

 

یک گلستان   بهار      جاویدند 

 

پاک ومعصوم    همچنان قرآن 

 

هست ،شیدا ز مهرشان سرشار 

 

تا ابد طی کند           ره آنان 

 

سراینده صدیقه اژ ه ای                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 


[ دوشنبه 97/5/22 ] [ 8:16 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چرا ؟ کسی پاسخگو نیست ،به نظر می رسد این همه آتش سوزی که در میراث فرهنگی وآثار تاریخی روی میدهد

از روی عمد اتفاق می افتد اگر از روی سهل انگاری باشد که واقعا جای تاسف دارد ،

 

                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 97/5/1 ] [ 11:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از بالهایت مراقبت کن ،بالهایی که تو را به به آسمان کرامت معرفت می رسانند ،

از بالهایت مراقبت کن ،مبادا که دست جاهلان ،غافلان بر آن سنگ جفا بزنند 

تو با پراوزهای باشکوهت می توانی جاودانه شوی ،

بالهایت تو را نجات خواهند داد ،تمرین کن پرواز کردن با شکوه را 

دلت را محکم بدار با نور ایمان در پرتو گرمای عشق  بیاد داشته باش 

تو می توانی اوج بگیری ،وقتی ذهنت پر از خواستن ورسیدن باشد 

بالهای تو دو نام دارند 

ایمان وعمل صالح ،اگر دوست داشتی ،علم وعمل 

در آئینه زمان نگاه کن ،

تا کسانی که قبل از تو پرواز کرده اند 

بیابی تو چیزی از آنان کم نداری 

تو آمده ای تا چگونگی پرواز را بیاموزی 

صدیقه  اژ ه ای                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 97/4/20 ] [ 6:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دلم آتش گرفت خون بگریست    

تا سفر کرد ورفت سوی بقیع 

شمع جان سوخت تا سحرگاهان 

معتکف گشت هم به کوی بقیع 

بغض غم در گلو ولب خاموش 

جرعه نوشید از سبوی بقیع 

طاقتم شد برون ،دل پر سوز 

تا که می دید هم عدوی بقیع 

شب چه خاموش بود دل نالان 

چشمه ی اشک روبروی بقیع 

یک ضریح کنج قلب من پر نور 

نه من آنجا هزار سوی بقیع 

بی خبر بود دشمن از دلها 

همه   دلها غبار روی  بقیع 

چهار معصوم   مادر آنها 

همه هستند عطربوی بقیع 

دلم آنجا هزار بار شکست 

پر کشید از قفس بکوی  بقیع 

باز گشتم از سفر  اما 

دل من گشت شمع کوی بقیع 

چلچراغی ز، اشکها روشن 

روشنی بخش راهپوی بقیع 

باغ وگلزار مصطفی بنگر 

ای که داری تو ارزوی بقیع 

آسمان کهکشان ستاره نور 

نور باران به آبروی   بقیع 

دل شیدا همیشه زائر اوست

چون کبوتر به گرد کوی بقیع 

صدیقه اژ ه ای 

گلشن سحر      با تصحیح           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 97/4/18 ] [ 11:58 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیایید قبل از هرچیز با خودتان حسابتان را روشن کنید ،برای اینکار باید ،گرد وعبار زنگار عفلت زدگی ودنیا طلبی مفرط را از دل واندیشه نفستان بزدایید ،به آیینه پیش رویتان نگاه کنید ،زالا ترین ماندگار ترین الگوهای انسانی را در آن شفاف روشن می بینید گتاریخ را ورق بزنید مطالعه کنید ، تا دستگیرتان بشود جایگاه خیانتکاران وطن فروشان غریبه پسندان غرب گرایان کجاست تا بفهمیدفهمیده ها از شما زرنگتر وداناتر بوده اند تا بفهمید امیرکبیر میرزا کوچک خان رئسس علی دلواری ها چه پایداری مقاومتی کردند ،شما مسلمانید تاریخ اسلام را بخوانید تا جنایتکاران زر انودزان دنیا طلبان را با تمتم وجود خود لمس کنید ،اگر هنوز غرق در زیاده خواهی ریاست طلبی نشده اید سرس به مناطق محروم که نه در گوشه کنار همین پایتخت شهرهایی که محل زندگیتان هست بزنید ،به بینارستانها به کومه های تاریک نمور به اسیب دیدگان زندانیان در بند سری بزنید 

یکروز تعطیلی به خانه فقرا بروید به جای مناطق خوش آب وهوا خوردن غداهای چرب وشیرین ورزشهای آنچنانی دمی بخود بیایید از خدا بترسید از روز واپسین که شما فاقد هر گونه باند ورانت گروه دسته حزب هستید  بیاد داشته باشید هر زرهای از مال وطلمی که انجام داده اید بی پاسخ نخواهد ماند به سلامتی پست مقام مال فرزندان خود مغرور نشوید 

تا دیر نشده هرچه از بیت المال را به عارت بردهاید با سربلندی برگردانید 

هر گره ای که در کار مردم ومشکلات اقتصادی هست را باز کنید کم کاری نکنید اگر نمی توانید کار را بدست کسانی بسپارید که می توانند ،اگر نمی توانید برتعهدات وسوگندهایی که در آغاز کار برای حفظ منافع ملت ایران خورده اید باقی بمانید ،جایگاه خود را به کسانی بپارید که متهدانه عمل می کنند جان می دهند اما استقلال وحفظ منافع ملی را بخوبی پاسداری می کنند 

در برابر دشمنان قسم خورده خود را نمی بازند 

ایمان بخدا وتوکل براو دارند بر سر آرمانهای نظام مقدسشان معامله نمی کنند ،به مردم دروغ نمی گویند ،بفکر محرومان جوانان بیکار هستند 

تا دیر نشده از راه کجی که رفته اید بر گردید 

با بد رفتاری هایتان مردم را به نظام بد بین نکنید

 برگردید ،

تک تک شما مدیون خون بیست سه هزار شهید هستید 

از جیب که نه از جانتان مایه بگذارید 

با شما هستم ای کم خردان منعت طلبی که با ارض دولتی

در این وضعیت تحریم اقتصادی وارادات غیر ضرور داشته اید وای برشما 

برگردید ای هوا پرستان فریب خوردگان فریفته دنیا 

افسار شتر نفس را به سمت خدا بر گرانید 

پشت بر طاغوتهای عصر حاضر با ایمان واراده محکم دلی قوی دارید 

برگردانید اموال بیت المال را تا نگاه ملت ایران را نسبت خود خوش بین گردانید

نوشدارو قبل از مرگ کار ساز است ای مسئو لان اگر جای شما بودم 

 نه تنها از تعطیلات به حق خود  که از خواب خود می زدم 

تا برتمام مشکلات فائق آیم

چه برسد به ریخت وپاش حیف میل نمودن   بیاد بیاورید شهیدان جانباخته ای که شبانه روز خسته گرسنه خاک آلود در دفاع مقدس جانفشانی کردند 

شما کاری به بزرگی آنان بکنید 

بیاد داشته باشید مردم به شم رآی اعتماد دا ده اند

واز شما می خواهند عزت واقتدار فارغ از هر گونه وابستگی

به اجانب را حفط نمایید

تا دیر نشده امانتها را برگردانید

صدیقه اژ ه ای                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ جمعه 97/4/15 ] [ 10:39 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای همه هستی ام فدای تو          شور وسر مستی ام برای تو 

داغ تو تا ابد به کنج  دل           خانه ی دل     پر از وفای تو  

روز  شب ناله دارد ایندل من          مرغ جانم غزل سرای تو 

در دل وجان قیامتی بر پاست       دل وجان محو در لقای تو 

گرچه خون بارد از دلتنگم              روح وجانم پر از صفای تو 

صدیقه اژ ه ای 

آتش مهر 


[ دوشنبه 97/4/11 ] [ 7:24 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عشق همچون گوهر تابنده ایست

  مشعل روشنگر پاینده ایست 

عشق چون شهدی بکام زندگیست 

عشق رمز بودن و پایند گیست 

عشق در جان است ودر متن وجود 

جان من کی ،می توان بی عشق بود 

داغ دل از اخگر سوزان عشق 

می زند صد شعله بر دامان عشق 

جان من آری از عشق روشن است 

شعر من خود آتش عشق من است 

شعر من با خون من دمساز شد 

اشک من با سوز من دمساز شد 

قلزم درداست جانم را بکف 

گوهر شعرم چوباشد در صدف

صدیقه اژ ه ای 

آتش مهر 


[ دوشنبه 97/4/11 ] [ 7:18 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

گرچه بیمار داغ هجرانم         مکن ای دوست تو پریشانم 

می رود دود دل بکنج فلک       بر لب آورده داغ تو جانم

روز وشب از فراق میمویم     خونفشانست چشم گریانم 

روزشب بیتو شمع خاموشم    هم تویی مهر وماه تا بانم 

در شب بی ستاره ام نوری       از تو روشن فروغ  ایمانم

هم تویی آفتاب زندگیم        با تو من یک جهان گلستانم 

سینه لبریز غربت وهجران      بنگر      ناله های    پنهانم 

صدیقه اژ ه ای 

گلشن سحر 


[ شنبه 97/4/9 ] [ 7:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 52
بازدید دیروز: 158
کل بازدیدها: 679822