سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

متاع دل بهر بیگانه مفروش        چنان سیلاب بر هر رود مخروش 

مده تاب وتوان خویش از کف    نگهدار آن متاع وسخت می کوش 

 

منم پاییز وهم فصل بهارم                     مثال ابرگریان بیقرارم 

 

قرارم رفته از کف در ره دوست          شود آید نشیند در کنارم 

 

میان صد ستاره غرق نورم               تو نزدیکی به من ،من از تودورم 

 

نمی خواهم ز،دنیا من نصیبی         غم عشق به جان غرق سرورم 

 

چراغ عالم افروزی تو ایدل            وگرهم درتب وسوزی تو ایدل 

 

تویی سر شار همچون نوبهاران      شکوفا تر ز، نوروزی تو ایدل 

 

من هستی خویش از تو میدانم وبس 

 

تو یار منی وغیر هستند همه کس 

 

هرچند که خود فارغی از ایل وتبار 

 

ای    . ..کاش بفریاد دل من برسی 

 

صدیقه اژ ه ای                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 97/7/23 ] [ 8:49 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

رفتار مردم در هر زمان بستگی به رفتار گفتار وکردار دولت مردان آن زمان دارد

،مردم از آنان الگو می گیرند ،شبکه های مجازی هم در تغییر رفتار گفتاروسبک

زندگی بی تاثیر نیست ،نطام آموزش وپرورش ،نهاد های اجتماعی وکار گزاران

تصمیم ساز،هم نقش آفرین است ،اگر با دقت به رفتار اجتماعی عصر حاضر

نگاه کنیم ،بخوبی در می یابیم فاصله گرفتن نسل نو با هویت ملی وباورهای

دینی واین سبب نگرانی برای آینده ایران عزیز است 

ایرانی که نخستین پایه های فرهنگ تمدن در آن ایجاد وبنا شده است

جهت ریز شدن مطلب ،فرهنگ مطالعه ،روابط خانوادگی ،اخلاق اجتماعی ،

سیاسی خود شیفتگی ،وزیاده طلبی ،بی توجه به ارزشها وآرمانها بیگانه شدن 

خانواده ها با یکدیگر بی توجهی به اقشار ضعیف ،اختلاس حقوق نجمومی

احتکار واردات قاچاق اخلاق پاک ایرانیان را دچار خدشه نموده از طرفی گرانی 

قولهایی که به مردم داده وبه آن عمل نشد بزرگترین خدشه را بر نظام اخلاقی

ایرانیان وارد نموده که اگر دلسوزان ،کاردانان پژوهشگران مربیان اگاهانه و

تسریعانه وارد عمل نگردند بیم آن می رود که آینده اخلاق فرهنگ در ایران عزیز 

دچار سونومی ویرانگر پوچ گرایی غرق خواهد شد 

صدیقه اژ ه ای                                                   شیدای اصفهانی

 

 

 


[ دوشنبه 97/7/23 ] [ 3:11 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 من ابر وبارانم       در باغ وگلستانم    در دشت ودمن هرجا       چون چشمه ی جوشانم      

 

جاری به سوی دریا        با موج خروشانم      خورشید فروزانم       چون ماه شب بدرم 

 

روشن به شب تارم        خاموش نمی گردم         خاموش نمی مانم 

 

 

صدیقه اژ ه ای                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ یکشنبه 97/7/22 ] [ 9:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام برصبح زیبای پاییزی ،سلام بر مهرماه دوست داشتنی که با خود رنگهای گرم وزیبایی های بسیاری می اورد سلام بر فرزندان ایران زمین بر نوگلانی که با لباسهای رنگین برای کسن سواد ودانش به کلاس درس می روند ،سلام بر مدیران فعال ودبران آموزگاران دلسوز ،سلام بر همه کسانی که با کلام وقدم توان مال وقت خود در رشد وارتقای ایران تلاش می کنند سلام برنقاش هستی آفرین خالق  پاینده ای که دلهای ما را با مهربانی خود گرم وعشق وامید را در آن می دمد سلام برخالق زیباییها ،سلام برشما سلام بر زحمتگکشان  شب بیداران مرزداران نیروهای انتظامی  سلام بررفتگر ساده ای که سنگفرش خیابانها وکوچه را تمیز می کند سلام بر نانوایان وکامیون داران که بیابانهای گرم خشک را می پیمایند تا ارزاق وامکانات راا در اختیار مردمان سر زمینشان قرار بدهند سلام برخیران ،دانشمندان ،ایثار گران ورزشکاران قهرمانان وشاعران ونویسندگان ادیبان ایران زمین ،سلام بر جوانان باغیرت وسلام بر بانوان مادران نجیب  ،سلام بر جانبازان ومادران وپدران شهداء هشت سال دفاع مقدس ،مدافعان حرم سلام بر سپاه مقتدر ارتش بیدار دل نیروی هوایی عزیز  سلام برهمسران جانبازانی که رنجهای بسیاری را متحمل گردیده اند واز نگهداری آنان دریغ نمی ورزند 

سلام بر پاییز مهر انگیز زیبا سلام وسلام بر کسانی این دلنوشته زیبا را که ازصمیم قلب است می خوانند 

 

صدیقه اژ ه ای             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 97/7/13 ] [ 9:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدانم تا کنون کلمه رسانه زدگی را بکار برده اند ومطرح است یانه،آنچه به نظر می رسد ،هر چیزی از خوبترین چیزها هم زدگی دارد وقتی که در آن افراط یا تفریط کنیم حتی لدت جویی وگردشگری واستفاده از امکانات وابزار پیشرفته ،اما سخن ما روی رسانه زدگی است ،مثل غربزدگی یا ،،،شهر زدگی ،اما رسانه زدگی وغرق شدن در فضای رسانه مجازی  اذهان مردم وجامعه را ببازی گرفته اند وپرو پگاندای رسانه ای سبب فریب مردم از واقعیت گردیده است بازار آشفته ذهنی را پدید آورده باورها را دچار شک وتردید نموده است تا جایی که تشخیص درست از نادرست را سخت کرده است ومردم در انتخاب خود مردد شده اند 

ناگفته نماند تکنولوژی پیشرفته خودش فی نفسه خوب ولی کار گردانان آن این فضا را جهت بهره کشی وفریب افکار بکار گرفته اند وجامعه بشری را از بیراهه می برند تا لب دریای حیرت وسر گردانی در این فضا هرکس شیپور خودش را می نوازد کنترلی در آن نیست ، زیبا سازی ،زیبا جلوه دادن انحرافات از بدترین آنهاست که با رسانه زدگی  یعنی اینکه افراد تشنه شنیدن مطالب وخبرهایی می شوند وقتی خوب بیندیشند ،

سرانجام ارزشمندی برای آنان نداشته افکار آنهارا بیهوده درگیر مطالبی فاقد ارزش  واذهان اندیشه را مسموم نموده است ،تا جایی که هرکس به خود اجازه می دهد مطالب را بدون تدبر وتامل با یک کلیک در سطح جامعه نشر بدهد 

وخود نوکر بی جیره ومواجب تولید کنندگانی که با اهداف پست وپلید این مطالب را در فضای مجازی نشر داده بشود  وبه باورها آسیب جدی بزند 

وهرچه زودتر اهداف شوم را در مغزها تزریق نماید ،رسانه زدگی امروز بلای بزرگی است که طی سالهای آتی اثرش خواهیم دید 

پیشنهاد می گردد این مطلب را مورد توجه قرار داده ومردم را به تدبر وتحقیق وتوجه به مطالب دریافت حساس نماییم تا زود باوری وساده نگری احساسی برخورد کردن خود را درمان کنند حتی به فرزندانمان از همان طفولیت بازبان خودشان باید بیاموزیم 

مانند،به آنان بیاموزیم 

صدیقه اژ ه ای               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

منتظر نظرات پیشنهاد انتقادات شما هستم 

ممنونم از حوصله ای که به خرج  می دهید 


[ جمعه 97/7/13 ] [ 9:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 متاع دل به هر بیگانه مفروش      چنان سیلاب بر هر رود مخروش 

مده تاب وتوان خویش از کف        نگهدار آن متاع سخت می کوش 

 

ای دل به خطای خویش تو آگه باش   در فقر وغنای خویش او آگه باش 

یک لحظه مباش ای دل من غافل       در عهد وفای خویش تو آگه باش 

 

عذر گنهم پذیر ای عدر پذیر          برجان حقیر کوچکم خرده مگیر 

در بر گناه وبحر عصیانم من             از روی وفا ومهر غذرم بپذیر

 

خطا دردیده وعقل است بسیار         دل است این دل که دارد او خریدار 

دل وعقل وزبان وچشم وهم گوش   چه مشتاق ندو شیدا بهر دلدار 

 

اثر صدیقه اژه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ سه شنبه 97/7/10 ] [ 8:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

جهان آماده جهانی شدن نیست، لطفا افکارتان را متمرکز روی توانائیهای منابع ومنافع ونیروی انسانی سرزمین خودتان بکنید 

در این جهان آشفته که بین زبان تا عمل وبین قول تا تعهد عملی کیلومترها فاصله است صاحبان قدرت خیلی راحت زیر قول وامضاء وقرار دادهایشان می زنند  همه چیز را به تمسخر گرفته اند وتنها زبان قدرت وزور بر آن حاکم است  جهانی که به خوردن آب پا روی حق می گدارند ومنابع ملتها را در روز روشن به یغما می برند 

واقعا احمقانه است چشم امید به استکبار جهانی وغرب وابسته به استکبار داشته باشیم لطفا حواستان را به منابع ومنافع ونیرو های انسانی سر زمین خودتان بکنید هیچکس مثل خودتان دوست شما نیست روی پای خود بایستید 

به شعارهای دروغین جهانی شدن گوش ندهید ودل نسپارید 

فعلا جهان در چنگال استبداد ظالمانه جهانی گرفتار است 

در مقابل این اختاپوس هفت سر ،سر خم نکنید نترسید ایمانن مردم ما از بمب اتم کاری تر است خودتان را در مقابل ظاهر فریبنده غرب نبازید 

برای امام حسین مجلس سوگواری می گیرید پیام امام را بیاد داشته باشید 

تن به ذلت ندهید شما عاشق هستید شما داغدارید دل به خدابسپارید 

ایران خار چشم استکبار جهانی است

بیدار باشید اقتدار عزت مردم خود را حفط نمایید 

صدیقه اژه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ چهارشنبه 97/7/4 ] [ 10:1 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عشق را خواهی اگر معنا کنی      باید از جان بگذری غوغا کنی

دست وپا وسر دهی در راه او   قطره ،قطره روح را دریا کنی 

عشق جوش وشور نور آتش است 

تا بکوی دوست    تو  پروا کنی

صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی  


[ سه شنبه 97/7/3 ] [ 9:6 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 97
بازدید دیروز: 128
کل بازدیدها: 686733