سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رفت آمد وصله ارحام از شیرینی های دوران عمر انسان است که با هیچ شیرینی دیگر قابل مقایسه نیست .صله ارحام باز گشت بخود است .بیاد آوردن خاطرات فراموش شده .بخصوص دوران کودکی ونوجوانی .وقتی فامیل باهم رفت وآمد دارند .پشتوانه معنوی وروانی یکدیگر هستند وحرفها ورنجها وغمها برایشان تعدیل میگردد. استرسها ودغدغه ها مرتفع میگردد دلها بهم نزدیک میشوند احساس غربت از بین میرود.دوستی ها دوچندان میشود زندگیشان توسعه مییابد روزیشان فراخ میگردد.دچار افسردگی ناامیدی نمیشوند .یک نکته ضروری این که در این رفت وآمدها باید بزرگتران نقش موثر ومفیدی ایفا کنند وهمه با عزت ونگاه احترام قدر آنان را بشناسند .اگر بزرگتری اظهار نظر مثبتی داشت خود خواهی نکنند وبپذیرند در رفت وآمدها باید جنبه های اخلاقی در نظر گرفته شود.کوچکتران وحتی بچه هاباید از آن بهره کافی راببرند. همه چیز.به بزرگتر هاختم نشود.بسیاری ازاین میهمانیها بزرگتران حتی اجازه صحبت به نوجوانان وفرزندان خود نمیدهند. وجوان فرصتی ومیدانی برای مراودات وگفتگو وگپ زدن نمیابد.صله ارحام که آیین مقدس اسلام برآن تاکید.داردمزایای فراوان مادی ومعنوی دارد. تلطیف روح همچنین درفضایی که فامیل دورهم جمع هستندنفسی که میکشیدنفس امن وآرامش است بوی شکوفه سیب را استشمام میکنید فامیل قوت قلب هستند رفت وامدهای فامیل آسیبهایی هم دارد که باید همه باچشم بازمراقب آن باشند 1-چشم هم چشمی ها 2-برخ کشیدنها 3-فخر مباهات بی جا4-غیبت تهمت افراد غایب 5-شوخی های بی مزه مثال دست انداختن مسخرگی 6-ریخت وپاشهای بی جا و..اما مزایا بسیار است که مجال آن نیست خداوند به همه ما کمک کند قدر همدیگر را بدانیم وبا اخلاص وصداقت همدیگر را ملاقات کنیم نکته اخر این که از آنان نباشیم که تنها برای بخاک سپاری گرد هم می آییم موفق باشید

  صدیقه اژه ای                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 92/1/9 ] [ 3:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم به جای قلب در سینه اشان سنگ دارند.اینان از عواطف انسانی خودرا مبراء نموده .سرتاپا غرور وتعصب تکبرند.خود را داناتر وبرتر از عالم میدانند.حرف حقی بگوششان نمیرود.تمام رویای زندگی آنان در من شان خلاصه میشود.هیچ کس را باور ندارندکسی حق ندارددر برابرشان نظرخودراابراز نمایداگر بخواهد حقیقتی رابرایشان روشن کندبا خوی تندوبد اخلاقی با اوبرخورد میکنند.این بیچارگان نمیدانندکه تکبر چه بلایی به سرشان آورده است.اینان دوست دارنددر مقابل دیگران خود رابرخ دیگران بکشندگاهی سخنان حکیمانه را مسخره می کنند.روی خوشی بفهمیدن حقیقت نشان نمیدهند.چنین افرادی هیچکس را قبول ندارند.اینان بنده فرعون نفس خویش هستند .انا ربکم الاعلی) راستگویی در مرام اینان جای نداردقولشان پوچ است تعهدبستن با اینان بی اساس است روی پل غرور ایستاده اندکج بینی کوته نظری بدون تعمق وخردبر رفتارناپسندشان می افزاید اینان بویی از انسانیت ومعنویت واخلاق منش انسانی درشامه اشان جای ندارد. اینان به جای قلب درسینه اشان سنگ است

       اثر صدیقه اژ ه ای                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یادداشت ثابت - پنج شنبه 91/12/11 ] [ 8:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در این شبهایی زیبا وسرد پاییزی ،بیاد همنوعانمان باشیم ،انانکه در اثر سیل وزلزله اسیب دیده اند یا مردم فقیری که در شهر محله های این سرزمین هستند آیاتا کنون از خود پرسیده ای امشب چند نفر از سرما خوابشان نمی برد

امشب چند نفر گرسنه مانده اند،

چند نفر بیمار روی تخت بیمارستان بستری هستند

چند نفر نتوانسته اند دارویشان را بخرند 

 بچه نوزاد پوشک ندارند شیرخشکشان تمام شده 

چند نفر از مردان این سر زمین خانه وکاشانه را رهاکرده اند 

 

چند نفر از زوجهای جوان بخاطر نداشتن مکان وهزینه ازدواج مستاصل

مانده اند 

اگر مایل بودی لختی بیندیش ،برای هزینه های بی جایی که می کنی 

باور کن ،هستند کسانی که فقط ،فقط فکر خوش گذرانی های خود هستند 

خود را محق ریخت وپاش می دانند 

می گویند دلمان میخواهد اینان بویی از انسانیت نبرده اند 

 

سگ وگربه هایشان برایشان از همنوعانشان عزیز تر هستند 

مامنکر توجه کردن به حیوانات نیستیم اما زیاده روی حیوانی که سرش نمی شود جشن تولد گذایی برایش گرفتن یکنوع توهین به شعور انسانی وعقل است 

بیایید فکر کنید هزینه کنید اما برای نجات همنوعان هموطنان خود برای کودکان محروم 

   صدیقه اژه ای 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ دوشنبه 98/9/11 ] [ 9:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هم در سکوت غرق تماشا باش        در ساحل امید گوش بدریا باش،

ازدور میشنوی صدایرحیلی را         آماده از برای دیدن    آقا  باش،

پنهان ز، چشم ماست اگر مولا    بازم دعای فرج بخوان شکیبا باش 

 

صدیقه اژه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 98/8/7 ] [ 11:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شعر شیدا گلشن مهر ووفاست    بیت بیتش دلنشین وجانفزاست

خیر خواهی  مهر ورزی های آن    از برای مردمش    بی ادعاست 

با خرد همراه   و با کردار نیک     معنی ومفهوم عشق   خداست 

جان  فدای   دوستان  با  خرد     آن خرد ورزیکه باحق آشناست 

صدیقه اژه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 98/8/7 ] [ 10:58 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیا   ایدل ،که نقد عشق   بازیم   

به عشق ومعرفت ماسر فرازیم 

چنان گندم  بزیر    سنگ ،هستی 

  بمیریم  وحیات از، نو بسازیم 

 

 

ندارم خواب ،شدطاقت ز،دستم   

خمار آلوده  از شوق    تو مستم  

به راهت روز وشب   در انتظارم

 گل روی تو را من     می پرستم 

 

بکوی عشق     بازان  جان ببازم 

به مهر وعشق جانان  جان ببازم 

دل ودین باخته  هم کفر وایمان 

ز، هجران غمت در  سوز وسازم 

 

دل وجان وزبانم بی تو خاموش 

نگردد  لحظه یی یادت  فراموش 

بوقت خواب ،بیداری شب وروز 

بیادت میشوم من مست ومدهوش 

 

کتاب آوای  عشق 

 

 صدیقه  اژه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 98/7/15 ] [ 4:6 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من مشق خویش را

بنام تو آغاز کرده ام 

با نام ویاد تو لب

باز کرده ام

در هر کلام من ،ز تو گویم

ز، جان ودل

با نام ویاد مهر تو 

پرواز کرده ام 

در هرکجا که روم 

بی تو نیستم 

تو بامتی و ،جان 

بتو دمساز کرده ام 

صدیقه اژه ای 

                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ یکشنبه 98/7/14 ] [ 1:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هردانه ی اشک گوهری   بی   همتاست 

قدرش تو بدان قطره همچون  دریاست 

فیضی است خدا عطا نموده برما 

هنگام سحر ز،عشق در دل غوغاست 

صدیقه اژه ای   

 

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ یکشنبه 98/7/14 ] [ 1:26 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بار خدیا یاریم کن ،تا بتوانم به بندگان تو کمک ویاری برسانم 

وهیچ مستمند ونیازمند واقعی را نبینم ،

مگر آنکه تو یاریم کنی تا بتوانم کمکش نمایم ،

بار خدایا از این که لطف بی دریغت را نصیبم گردانده ای سپاسگزارم ،

بار خدایا از هر سوئ ظن وگمان نابجا وسستی وکاهلی بتو پناه می برم ،

واز این که قصوری در کارهایم از عبادات وخدمت کار وتلاش گرفته تا دلجویی 

بندگانت در شب غم وناداری وناتوانی رنجور گشته اند 

پوزش می طلبم از کاهلی در امر نماز وبندگی طاعت وعبادت تو به تو پناه

می برم ،بار الها !مرا در عبادت طاعت عمل صالح یاری بفرما 

و از همنشینی با گمراهان معاصی بر حذر دار 

بار الها !چه بسیار محزونم مگر آنکه پرتو مهر تو بر دل وجانم بتابد و

شادابم کند ،تا هستی خویش را به تو بسپارم ونگاه روحبخش تو آتش 

اشتیاقم را دوچندان کند ،تا پایکوبان ودست افشان سرود مهر تو را بسرایم 

بار الها! از اینکه پرتو مهر خود را بر عمق دل وجانم افکنده ای سپاسگزارم 

از تو می خواهم ،که این  آتش اشتیاق را مشتعل تر  گردانی 

ومرا بیش از پیش مطیع وفرمانبردار ،خاضع وراکع ساجد عامل عارف  

عاشق خویش گردانی  

یا ارحم الراحمین 

صدیقه اژه ای       دیوان گلشن سحر    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 


[ شنبه 98/7/6 ] [ 8:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دل نمی گیرد قرار آرامش    جانم    کجاست   

صبر بیرون شد ز،کف آن ماه تابانم کجاست 

گشته ویران خانه دل چشم گریان روزوشب 

صاحب این خانه کو ،شمع شبستانم کجاست 

می روم من ،کو بکو  شاید نشان یابم  ز، او 

خسته ی کویش منم  سودای پنهانم کجاست 

گر ،زند صد طعنه   برمن خار وسنگ سنگلاخ

 می روم خسته بکویش راحت جانم کجاست 

آب چشمم خشک شد مژگان چشم آتش گرفت 

سینه ویران گشت و آوای پریشانم  کجاست 

خار ،هجران  می رود بر چشم دل باکم مباد 

جسم وجان وروح من آوای پنهانم  کجاست 

سر دل را گر،به کلک آورده ام    من اندکی 

راز دل سر بسته  گویم نغمه  سازم کجاست 

 

کتاب آتش مهر 

صدیقه اژ ه ای        وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ جمعه 98/6/29 ] [ 11:39 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 37
بازدید دیروز: 122
کل بازدیدها: 746783