سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

امشب بیاد تو بیدار مانده ام   باران اشک از غم هجران فشانده ام

فردا تولدیست که تکرار میشود  صدها هزار دیده که بیدار میشود

فردا حکایتیست زاسرار کردگار  برگوش خلق واضح وتکرار میشود

مردم کجا ی کار شمایید باعلی  عاشقترین خلق خدایید  یاعلی

فردا غدیر میرسد آرام بینتان      دلدادگان جام بلایید ...  یا علی 

فردا علیست به معراج میرود     اول ولیست به معراج   میرود

اوروی دست محمدکند عروج   جان نبیست به معراج   میرود

مردم کنون همه  ..   دلها محمدیست

عصر ظهور نغمه ی ایجاز سرمدیست

خطی کشیده اند ز.زمین تا به آسمان

عصر بروز تابش نورمحمد یست       عاشقان عیدتان مبارکباد 

کام جانهایتان معطر باد باصلوات برمحمد وآل محمد

سروده صدیقه اژه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 91/8/13 ] [ 4:23 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شعری بگو که رمز بسته خم باز واشود    روشن چو نور آفتاب جهان برملا  شود

بیرون زپشت خندق ادراک بخل وکین .       در خاکریز حق. ره  باطل   جدا  شود

امر و ز عصر و زمان . حیات  نو ست  .       همت نما که عقل بشر   آشنا  شود

تا کی زظلم جو ر وستم ناله میکنی  .      کاری بکن .که درعمل آن رمز وا  شود

اینک زمان زمان غدیر خم علی است .      یک یاعلی بگو که علی رهگشا  شود

شیدا. غدیر مظهر حق وحقیقت است      در  راه  آن بکوش که جانت فدا   شود 

شب عید غدیر 1391  

سروده صدیقه اژ ه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی    گل تقدیم شما

صهبای عشق  


[ جمعه 91/8/12 ] [ 10:47 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بی تو من ای عشق تنها میشوم      غرق رنج وسوز غمها می شوم 

اثر صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/8/11 ] [ 7:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شیعه یعنی مظهر مهرووفا    شیعه یعنی اهل احسان وصفا    شیعه یعنی دور از شرک وریا

شیعه یعنی عاشق اخلاق نیک     شیعه یعنی دوستدار انبیا    شیعه اهل فضل وعلم دانش است

پرچم علم وعمل دارد بپا    دین ودنیایش بود را ه علی               بهر راه حق کند جانرا فدا

 

                     اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/8/11 ] [ 7:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر انسانی دارای ویزگیهای منحصر به فرد خود است .که بنوع خود شاهکار خلقت محسوب میشود اخلاق هم جنبه ذاتی دارد هم اکتسابی  برخی ذاتا مثل عسل اخلاق شیرین وبرخی تند خو مثل فلفل هستند .در تفاوت این دوباید گفت که فرد با تهذیب نفس میتواند در خود تغییر ایجاد کند .ونگاهش را عوض کند اما بسیاری از مردم برای ایجاد تغییر همت به خرج نداده وانتظار هم دارند ان طور که هستند همه انها را بپذیرند .

برخی هم اخلاق ماری دارند .کارشان نیش زدن وزهر پاشیدن است چنین افرادی کم نیستند ظاهری خوش خط وخال وفریبنده باطی زهر آگین دارند نزدیک شدن به آنان مایه دردسر است .اما اخلاق سگی گرگی خوی وخصلت درندگی پرخاشگری این دسته هم بسیارند مردم آزاران از خدا بی خبر اگر دردادگاهها قدم بگذاری آسیب دیدگان مظلوم این موضوع را به چشم خواهی دید کارشان خشونت ضرب شتم کودکان وزنان لطمه دیده هستند این از نوع بدترین است که فرد هیچ اصولی را برای خود تعریف ننموده وگاهی قبول ندارد تنها سگ نفس را رها وآزاد گذاشته ومصیبتی ازین بدتر نیست

برخی هم اخلاف مخملی سیب زمینی دارند اینها هم حال وضع طبیعی وسالمی ندارند حساسیت وعکس العمل منطقی را کنار گذاشته اند نقصان در عملکرد آنان بسیار است واخلاق شتری هم که کینه توزی وحس انتقامجویی است

نکته آخر اخلاق شیشه ای که زود می شکنند همیشه درحال خورد شدن هستند وتعبیر لطیف تر اخلاق ریحانی مثل شاخه ریحان شکننده هستند و

آخلاق آبشاری مثل آبشار خیر وبرکت ونیرو محبت خدمت خود را به بپای مردم میریزند بدون چشمداشت وحب وبخل خود خواهی

و..اما اخلاق گاوی هم خیلی هست مثل گاو رفتار میکنند تنها فکر خودشون هستند کاری به دیگران ندارند دایم در حال نشخوار هستند وتا گلو سیر سیر لای دست گرسنه ها بماچه ما که داریم

                             اثر صدیقه اژ ه ای                               مدیر بلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/8/11 ] [ 6:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دوستی های آخر زمانی دوستی هایی که از روی میل وهوا برقرارمیگردد این دوستیها هر روز بیشتر در سطح جوامع ظهور وبروز پیدا میکند دوستی هایی که بی شائبه نیستند .هر کدام غرض خود را دارند دوستی هایی که پایه واساس مثبتی ندارند تنها از آن کامجویی .لذت ومنافع مادی برمی تابد.این دوستی ها در حقیقت یک نوع فریب ونیرنگ در خود پنهان دارند سستی از مشخصات تام آن است اخلاق .تعهد تحمل وگذشت در آن زنده بگور شده اند.دوستیهای آخر زمانی برگرفته از سبک وشیوه همین دوران هستند گویی همه چیز برای چنین دوستی ها.مهیا گردیده است عصر تخریب .حیا .شجاعت. عدالت ومودت در این دوستی ها به رخ کشیدن شکل اندام قیافه پز وتجمل گرایی در هم ریختن نظم وریتم وآهنگ زندگی از موسیقی تا خوراک وپوشاک چشمهارا پر کرده است در این دوستیها آدم خودرا تنها وتک بعدی نموده وجذب سینمای سه بعدی وزندگی مشارکتی ویرانگر شده است .گوشهای اوسنگین شده وتنها صدای هوسهای فریب انگیزرا می شنود  سرانجام این دوستی ها جز نابودی وفساد نسل بشر وافتادن در دره های هولناک چیزی نخواهد بود .خود کشی افسردگی مردم گریزی وخفه شدن در خوشی های کاذب از عواقب چنین دوستی هاست

 

   اثر صدیقه اژ ه ای                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/8/9 ] [ 7:28 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا الامام رئوف شمس شموس وانیس النفوس نمیدونم چه کلمه ای را به کار بگیرم تا بتوانم مودت قلبی خودم را با اون اداء کرده باشم .اما جای همه شما خالی هرچند هزاران زایر به زیارت آقا آمده بودند زایرانی که برای برآمدن حاجت برای درمان دردهاشون وبرای کسب معرفت از آن امام همام آن عزیز جان آن جان جانان 

   عجب جایی است آنجا بهترین جا  

 نیابی بهتر ازآن تودگر جا      بهشت وجنت جسم روان است            یقین دان مامن افلاکیان است 

هرکه بزیارت آقا آمده دلش سر شار از نور شادمانی میگردد غم آنجا جایی ندارد

 زائران در کنار هم شادند       از غم ورنج ودرد آزادند

نوزادانی در آغوش والدین به پا بوس آمده اندو نوعروسان دامادنی برای عرض ارادت چهره ها سر شار شادابی است روح نشاط همدلی وحدت امید .جریانی متصل به منبع فیض امام رئوف است باور کن یک لحظه آن به تمام عالم می ارزد دیروز هنگام وداع جدا شدنم چه سخت بود عقربه ساعت به تندی میگذشت ومن به دلم میگفتم نگران نباش هنوز وقت باقی است .این دقایق هم سپری شد ومن بودم اشک وآه دم رفتن بود واجبار باچه سوزی وداع کردم .اما دلم را آنجا به پنجره ضریحش گره بستم نفسهایم را پر از نسیم بهشتی آنجا کردم واشکم را در حرم به یادگار گذاشتم امروز من به اصفهان برگشتم اما منی که دل را جا گذاشته وباید عاشقانه تر حرکت کند  در جهت رضای خداوند وخشنودی آن امام رئوف  باخدمت بیشتر بانیت خالص  عبادت کند واخلاق ورفتار حسنه راسرلوحه امور خود قرار دهد لحظه ای را نگذاردبیهوده بهدر رود

      اثر صدیقه اژ ه ای                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/8/1 ] [ 8:26 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدونم چرا خانمها دوست دارند.خودشون را با لوازم آرایش استتار کنند .وپشت این آرایش فضایی .سگی عروسکی.  خفاشی. مریخی .شیطانی قایم کنند .وبیان توی کوچه وخیابون پارک مجامع کسب کار موسسسات اینها دنبال چه هستند .منظورشون ازین کارها چیست ؟بسیاری ازین ها دچار دوگانگی شخصت شده اند خودشون را وتوانمندیهای ذهنی وروانی انسانی شون را نادیده گرفته اند اعتماد به نفس ندارند بیچاره ها چقدر وقت وهزینه مصرف میکنند. تنها برای خود نمایی برای جلب توجه در حالیکه هر لحظه دارند از کانون توجه کسی دور میشوند که زندگی هستی خود را مدیون آن هستندمن که یک بانوی اجتماعی فرهنگی هستم ودایم در اجتماع برای این بندگان خدا که اهل فکرکردن نیستند وخود واقعیشون را پنهان کردند تاسف میخورم. اینها دست به عمل بینی وتاتو وهزار کار دیگر میزنند که به خیال خودشون توچشم باشند. اونهم از نوع دست چندم وشکل ظاهر نه بلحاظ تکریم وانسان بودن وزن بودن خودایکاش آماری ازین نوع خانمها وجود داشت چند در صد آنها با این استتار کاذب وعوضی نشان دادن خودشون قله خواستهاشون را فتح کردند.حرف من با اونهایی نیست که دام میشن برسر راه پسرا ومردها ومردانی که آنقدر ضعیف النفس هستند. که گول ظاهر این عوضی ها را میخورند.حرف من با آنهایی هست که کمی عقل وفکر دارند نمیخواهند به آشفته بازار دستفروشان وخود فروشان نا دانسته قدم بگذارند

 

                           اثر مدیر وبلاگ  شیدای اصفهانی

 

                    


[ دوشنبه 91/8/1 ] [ 7:40 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 36
بازدید دیروز: 312
کل بازدیدها: 781450