سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

همیشه درتاریخ درباره آدمها وحاکمان سیاسی مثبت یامنفی مطالبی را میخواندیم وشایدباورمان نمی شد گمان میکردیم. افسانه است. اما به لطف پروردگار عالم در این عصر همه مردم جهان شاهد سرنگونی طاغوتهای جبار ظالم بودند .وهم دیدند وشنیدند وبطور زنده تاریخ برایشان تکرار ومرور شد .اما هنوز هم عده ای از همین حاکمان جبار ظالم بازهم برمردم خویش وبه جامعه انسانی ستم روا میدارند. وهنوز خواب مانده اند .این بیچاره ها آی کیویشان خوب کار نمیدهد. اهل درس گرفتن هم نیستند ترس ازخدا وذلت خواری عاقبت خود ندارند .اما یک نمونه دیگر از حاکمان سیاسی مثبت همین چاورز چقدر دلسوز وچقدر خدمت به ملت خودنمود باایستادگی دربرابرجبار زمان آمریکا واستثمار گران این هم نمونه زنده تاریخی که عزت مردم خود را رقم زد این را هم حاکمان غفلت زده در آغوش غرب غلتیده نمی بینند وخود را بخواب زده اند

ا مامطلب مورد نظر این که دیکتاتورها را مردم باذلت خواری سرنگون می کنند از آنها متنفرند وبرای حاکمان صالح خود که از دست میدهند قلبهایشان میشکند وعواطف ومحبت قلبی خود را نثار او میکنند .نام اولی محو ودومی زنده جاوید تاریخ لقب میگیرد

 امید آنکه همه از تاریخ درس بگیریم واز دیکتاتوری اندیشدن بیزاری جوییم

    اثر صدیقه اژ ه ای                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/12/20 ] [ 7:7 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

ابزارهای جدید ونوپدید را از کودک تازه زبان گشوده تا پیرمرد فرتوت از هر قوم نزاد ملتی میشناسد سعی در داشتن آن میکند .آرمیتا تا زه راه افتاده وزبان گشوده است اما هر کجا میرود چشمش بدنبال کشف وضبط موبایل است نیم زبانی با گریه واسرار میگوید موموب واین  بسیار جالب است به این فکرافتادم که ابزار چقدر میتواند نقش آفرین باشد وجای خودش را در دلها واذهان باز کند اگر این ابزاررا برای بکار گیریمبانی اصیل ومنطقی دینی بکار بگیریم ونحوه کاربردی کردن اصول صحیح اعتقادی وبنیادی را با آن به خاه ها ودلها واذهان ببریم آنهم در سطح گسترده وپیشرفته از نظر فنی وعلمی میتوانیم جامعه انسانی را به سمت وسوی ارزشها هدایت نماییم .البته شیوه روش ورود به اذهان را باید خوب بدانیم .

اثر صدیقه اژ ه ای                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/12/18 ] [ 9:37 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نکات منفی ما  -  یک آسیب جدی است که کمتر به آن توجه میکنیم اول اینکه است با هر مسئله ای احساسی برخورد میکنیم.واز ابزار چشم وگوش بهره می گیریم اما از تدبر واندیشیدن ونحقیق بهره کافی نمی بریم در هر امری به نظر وحرفهای مردم بهاء میدهیم .مردم این را میگویند حال فامیل دوست یا همسایه باشند.راستش برای خودمان زندگی نمیکنیم. خودمان را نادیده گرفته ایم. فلانی چنین سبکی برای زندگی دارد. منهم باید چنین باشم .ماشین پوشاک وسایل زندگی گاهی انسانهای نسبتا خوشنامی را می بینیم که حتی در رسیدگی به والدین پیر ودرمانده خودبرای حرف مردم به آنها سر میزند نه خودآنها بیشتر کارهایمان از شهری وروستایی گرفته چشم وهم چشمی است .در رفت وآمدها هم بیشتر از هر نیت وعمل پسندیده بهم فخر فروشی میکنیم .دوم اینکه فرهنگ صرفه جویی در سبد زندگی ما نیست صرفه جویی در وقت واستفاده بهینه ازآن بسیاری از اوقاتمان را میسوزانیم وهدر می دهیم .- بیشتر ما نه برنامه روزانه داریم نه هفتگی وغیره -استفاده درست از اب وبرق وگاز وتلفن وموبایل را نمیدانیم بیشتر اوقات اصراف میکنیم - از نظر تغذیه واستفاده از خوراکیها هرچه وهر اندازه که دستمان برسد ودلمان هوس کند میخوریم وفکر سلامتی خود را نمیکنیم بسیاری چربی قند و...دارند ولی از همان چیزی که برایشان مضر است مصرف میکنند -استفاده از انواع مواد مضر همچون سیگار قلیان میوه ای وغیره را بی مهابا انجام داده وترسی ونگرانی بخود راه نمیدیم-استفاده از اتومبیل حتی برای راهی کوتاه وکاری نزدیک از دیگر نکات منفی ما است -در روز حتی تیتر روزنامه های را نمیخوانیم وچشممان با کلمات کتاب آشنا نیست -گاهی در طول عمر جز کتاب درسی کتابی نخوانده ایم -خودمان را پزشک امراض میدانیم والکی برای درمان وتسکین دیگران دارو وروش تجویز میکنیم -در مسایل سیاسی دنبال حزب باد هستیم هر طرف چربتر بود میرویم فکر وتحقیق واین که حقیقت چیست ؟نمیرویم -سر هرچیزی خلاف نظر ما بود جوش می آوریم عصبانی میشویم وحس انتقام وخراب کردن طرف را در دل خود داریم-این قدر که به جنبه مادی حیات اهمیت میدهیم به ابعاد معنوی توجه نداریم -در امر معاش ومعاد تدبرواندیشدن را کنار گذاشته سهل انگاری داریم -دوست داریم کمتر کار کنیم وبیشتر حقوق بگیریم -برای ظهور موعود آخر الزمان دعا میکنیم ولی در عمل در اخلاق اقتصاد ایمان به توحید وعمل به قرآن هیچ قدمی برنمیداریم از معصومین ع تنها حاجات خود را میطلبیم نه عمل کردن به سیره وروش آنان -النظافت من الایمان را انهم تنها بتازهگی در نظافت شخصی داریم نه در محل زندگی وطبعت وگذرگاه های عمومی برای همه مولا هستیم وبرای خودمان دولا راه میرویم پس وای برما و...-اما نویسنده از نوشتن این نکات منظوری جز اصلاح خویش ندارد نمیشود که همیشه خوبیها را در چشم آورد کی باید ضعفها را مرتفع سازیم 

بوی عطر بهار می آید      فصل دیدار یار می آید    

 برای ظهورصاحبمان خودراآماده کنیم درعمل که دعا درعمل است وکردار

اثر صدیقه اژ ه ای                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/12/18 ] [ 9:20 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بی مقدمه -با تجربه ارزشمندی که کسب نمودم توانستم روی پای خودم بایستم 

 قبل از آن  نمی توانستم قدمی بجلو بردارم .به خاطر این که بوالدینم وفامیل ودوستان دلبسته بودم منتظر کمک های آنان گاهی از آنها طلبکاری هم می کردم. شما برای من چکاری انجام داده اید با آنان دایم در حال قهرو آشتی بودم. راه بحالم نمیبردم. روش ثابتی را تکرار میکردم. غافل از این که این من بودم که باید بارخود را بدوش میگرفتم وبا جرات قدم بجلو برمی داشتم. برو بچه های دانشگاه را میدیدم که پدرش برایش ماشین خریده وخانه برایش تهیه نموده بدون این که او خبر داشته باشد .خوب منهم یک پسر جوان بودم که داشتم فارغ التحصیل می شدم بعد از پایان تحصیل تازه با مشکل بیکاری ازدواج مسکن وهزینه های ازدواج و...روبرو شده بودم نمیدانستم چه باید بکنم پدر ومادرم زندگی معمولی داشتند. وبعد از من سه فرزند دیگر در خانه داشتندمن آنقدر درخود خواهی خود گم شده بودم .که درآمد پدرم که کارمند ساده بود را نمیدیدم وحالا بعد از اتفاق تصادف پدرم وفلج شدن او متوجه شده ام که چقدر اشتباه فکر می کردم حالا باید آن را جبران کنم روی کسی حساب نکنم تنها به تواناییهای خودتکیه کنم وروی پای خود بایستم واز مشکلات نهراسم ایمان وتوکل بخدا داشته باشم هم به خودم ودیگران کمک کنم ایکاش زود تر متوجه شده بودم حالا هم شغل خوب دارم هم ازدواج کرده ام به سختی کار میکنم با خودم عهد کردم طلب کار کسی نباشم. وزیر بار منت کسی سر خم نکنم .هچنین من اینها را از یک بچه کار گر افغانی که کارگری میکرد آموختم میگفت پدرو مادرش در تصادف کشته شده اند کسی را در ایران نداردمگر چندتا کارگر افغانی که در ایران با آنها آشنا شده است ازصبح زود سر کار حاضر میشد بعد از آن میرفت شبانه درس میخواند شاگرد اول هم بود کارنامه اش را به من نشان دادومن دیدم چقدر کم همت هستم وفهمیدم قبل از همه باید از خود طلبکار باشم

  تجربه یک مرد جوان                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی   


[ چهارشنبه 91/12/16 ] [ 10:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

http://www.irannaz.comسعادت میخواهد که انسان در طول حیاتش درخت یا درختانی را بکارد چند سال پیش توی روستای ویرانه ای من ودوستم چند درخت را کاشیم آنروز مردم بمابا تعجب نگاه میکردندشاید برای این که خانم هستیم .توی حیاط خانه ما به نعدادبچه هادرخت کاج کاشته اندالبته ازنوع سرو شیرازنداموز هم رهبرعزیزمان ورییس جمهور واقعا بما درس خوبی دادندبا چه شوقی درخت کاشتند اماایکاش همه ما متعهدانه از همه داشته های خود خوب مراقبت میکردیم بخود اجازه نمیدادیم شاخ وبردرختی رابشکنیم و وبسوزانیم درختان هرکدام بمنزله فرزندان این آب وخاک هستند.خوشبختانه شهرداران ومنابع طبیعی بفکر هستند. مردم هم بایداز شریانهای اکسیزن محافظت نمایندمسئولی پیشنهادداد. هر زوج جوانی یک جفت درخت بکارد .چند سال پیش تووبلاگم نوشتم با تولدهر نوزاد یک درخت کاشته شود تا هوای پاک رااستنشاق کند.درخت نماد سرزندگی وبالندگی است هر منطقه جغرافیایی درختان مخصوص بخود دارد که باید نماد شهر خود شوند وروی اتوبوسهای مخصوص همان شهر حک شوند .

اثر صدیقه اژه ای                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

            


[ سه شنبه 91/12/15 ] [ 3:5 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باید بخدا پناه ببریم .از فرهنگ بی بند وباری اجتماعی بخصوص صحنه هایی که درپارکها به چشم می بینیم گاهی آنچنان زننده است که آدم شرمش می آید بزبان آورد بی تفاوتی وبی دردی نمیدانم. ستاد امر به معروف سازمانهای مر بوطه دارند. چه انجام میدهند. بسیاری از مردم معتقد هستندماهواره ها دارند خلق وخوی مردم را عوض میکنند. واین بی سبب هم نیست چگونه است .که کشورهای غربی شبکه های مربوط به ایران را ممنوع میکنند. مبادا مردمشان بیدار شوند وشما ماهوارها وشبکه های فساد انگیز آنان را اجازه میدهید .اذهان یک ملت را ویران کنند .چرا ؟ مقابله به مثل نمیکنید آنان در باطل خود محکم هستند وشما در حق خوداغماض میکنید. ازچه می ترسید چرا؟نباید بتوانید از طرفی این همه مراکزی که به اسم دارند کار فرهنگی می کنند عملکردشان را کجا ارایه میدهند. کار فرهنگی تبدیل شده به یک بنر وپلاکارد وسر وصدا وشعاری، شعور مردم داردآسیب می بیند همین دختر وپسرانی که دارند. به بی راه میروند فرزندان این آب وخاک هستند. چرا ؟دلسوزی نیست همه باید احساس مسئولیت کنند .باور کنید در امر دین وفرهنگ اسلامی کم کاری وجود دارد. فرقه های نو پدید وناهنجاریهای اجتماعی ودر گیریهای خانواده ها فاصله بین نسلی وافکاری که تنها خلاصه در تجمل وزیاده خواهی شده باباورهای غلط چه کسانی اینها را بعهده خواهند گرفت چرا؟خلاف ها را می پوشانید ماست مالی میکنید. درمانشان کنید راه درست راپیش رویشان بگذارید. این ملت شایسته همه گونه خدمت است .همه ماباید درحل مشکل قدم برداریم گوشت پوست استخوان یکدیگریم بپا شوید برای بیداری مبادا گمان کنید همه چیز سرجای خوداست مسلمان تلاشگر وبیدار ودلسوز است. دست همدیگرا بگیرید چرا؟کسی کاری نمیکند نسل نو را نجات دهید نگویید ما این همه حافظ قرآن ونخبه ورتبه داریم جلوی این بی بند ها روابط مشمئز کننده را در اجتماع بگیرید. شما آمده اید اسلام را به جهانیان ارایه دهید اخلاق وایمان را بسیاری ازین جوانان دختران زنان بی خبر از عواقب روابط نادرست هستند. کمکشان کنید اینها دارند قربانی بی بند وباری هامیشوند اینها فرزندان این ملت هستند. خدایا به توپناه میبریم نسل نورا از سر افرازان قرار بده

                        اثر صدیقه اژ ه ای                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 91/12/12 ] [ 9:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک راهکار درمانی این راهکاردونقش ایفامیکند.یکی پیشگیری،دیگری ترمیم ودرمان،منتهابایدبتوانیم.ازاین راهکار.بجااستفاده کنیم. آن رادرست بفهمیم.

وقتی بادقت به افرادجامعه نگاه میکنیم رفتاروکردارآنهاراموردتوجه قرارمیدهیم

 می بینیم به این راهکارموثر،توجهی ندارند.این راهکارصبر است. اگر کمی صبر

 داشتیم .رفتار وکردار مناسب وشایسته تراز،خود بروز میدادیم.

 بایدبه این مطلب توجه نماییم. و مهارت استفاده صحیح آنرا بیاموزیم.برخی ممکن

 است فوق تخصص رشته مهمی داشته باشند. امادراین مورد بسیارکم کاری دارند

. مردمی که زود جوش می آورند قدرت وتحمل شنیدن سخن دیگران راندارند.

دیگر چه برسد به انتقاد وقتی اتفاقی خلاف میل آنها میافتدیاپیش می آید.

زود عصبانی میشوندوبدون تامل ودقت منطقی.چشم وگوش بسته رفتارناشایسته ای ازخودبروز میدهند. بطوری که اگرفیلم آن راسر صبر ببینندازکارعجولانه خود شرمنده

میشوند.

 این بی صبری وکم طاقتی چرا؟دامنگیر ماشده است

.آیا وقت آن نرسیده که روی خودمان کار کنیم. نقاط ضعفمان را برطرف نماییم .

          اثر صدیقه اژه ای  

                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/12/7 ] [ 9:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

www.AsanPic.com

خدا حافظ از شهرتان می روم      بود دشت دریا بزیر پرم           

                دلم تنگتان می شود گرچه زود     بیاد شما از دلم بگذرم  

                            سفر می کنم دم بدم هر کجا      به هر جا روم عشقتان در سرم    

                                                                                            اثر صدیقه اژ ه ای ( مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی)


[ یکشنبه 91/12/6 ] [ 1:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام به صبح زیبای اسفند ماه، صبحی که همه ایرانیان با فکرهای خوب از خواب بیدار می شوند. همه فکر تلاش بیشتر، فکر کردن بهتر، برای امروز و فردای خود هستند.
  هرکس به اندازه توان خود اما گرانی اجناس...
خدا کند که خود مردم به همدیگر رحم کنند... کسی گرانفروشی وکم فروشی نکند !
خدا کند که همه عاشق خدمت به دین ملت خود باشند...
خدا کند دراین وضعیت تحریم سودجویی نکند...

  بگذریم، گفتیم صبح زیبای زمستانی که پشتش بهار است .
خداکند که همه دلها بهاری شود. کسی در زمستان سرما زده نماند انجماد عاطفی وفکری نداشته باشد. همه ایرانیان را از خود بداند به فکر مردم گرفتار باشد. خانمی می گفت من امسال تر جیح می دهم بجای هزینه زیبایی خود برای خانواده های کم در آمد لباس و غذا تهیه کنم. واقعا دست مریزاد به فکر چنین بانوی خردمندی ! تعداد چنین انسانهای والا کم نیستد .گفتیم صبح زیبا این زیبایی وقتی تداوم پیدا می کند که همه به فکر یک قدم مثبت برای خود و دیگران باشند.

 وخدا را شکر که ملت بزرگ ایران در اینگونه امور سرآمد ملتها هستند وسلام به همه ایرانیان عزیز در همه جای ایران و جهان! ایرانیانی که قدر ارزشهای خود را می دانند وبرای زنده نگاه داشتن آن تلاش می کنند و می گویند ما افتخار می کنیم که ایرانی هستیم و من می گویم عاشق ایرانم وهرکجای عالم هم بروم مرام و منش و باورهای دینی خود را حفظ میکنم و سعی می کنم آن را بدیگران بشناسانم....

                                                      اثر صدیقه اژ ه ای (مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی)


[ شنبه 91/12/5 ] [ 7:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

    مدتها به این آدمها که خیلی هزینه و کلی وقت برای تزیین خودشون میذارن فکر کردم. بسیاری از اینها را دیدم چقدر زحمت می کشند، خون دل می خورند تا بالاخره به خواستشون که تغییر قیافه، دک وپز هست برسند و چنین است که اینها زحمت می کشند تا بهترین متخصص زیبایی را پیدا کنند و آز انروز به بعد هر روز پیش فلان متخصص زیبایی مووپوست نزد فلان آرایشگر وخیاط می روند اینها کلی زحمت میکشند باید گفت خسته نباشید .کلی برای خودشون کلاس میزارن... بعد آنچنان آتیششان تند میشه که میخوان نفر اول دلربایی بشن و توجه هم پالکیها و بروبچه های دیگر را بخودشون جلب کنند. اما برای روشن شدن مطلب باهم میرویم پشت صحنه ...قبل از ویترین شدن اینها قیافه و لباس ،طرز صحبت، پیرایش مو، طرف تازه از روستا آمده زبان محلی دارد، سواد هم چند کلاسی نخوانده اتفاقی رخ داده شهر نشین شده، پول چندانی هم ندارد با بچه هایی آشنا شده که قبلا مثل خودش بودند. اما حالا یکی دیگه شدند درست مثل منور الفکرهایی که تا یک سفر به خارج میروند زبان هویت شخصیت خودشون را گم می کنند.
  حالا باید این هم مثل بقیه شهری زده ها ویترین بشه پسر و دخترش فرقی نمی کند با کمک رفقا کار را آغاز می کند، اونها سلمونی خودشون و لباس فروش خودشون و کافی شاپ خودشون را به اون نشون میدن ... ای بابا سیگار یک نخ دونخ که چیزی نیست اما خود صحنه های تشویق و تمجید و تعریف های توسر گذشته زدن ... بابا! عصر اینترنت و ماهواره و عصر تجدده  و حالا اول کار یک دوست جنس مخالف توصیه میشه... همه اونها چند تاشا دارند و بگذریم... زیاد مطلب را باز نکنیم این آدمها تابلو هر کی می خواهند باشند، اینها درست مثل ویترین مغازه ای هستند که همه دار و ندارش را پشت ویترین گذاشته وقتی وارد مغازه میشی واز او سراغ میگیری با دلمردگی میگوید؛ ای بابا! من چیزی غیر ازینها که پشت ویترین هست ندارم مغازه اون خالیه... مثل آدمهایی که سرمایه ای ندارند، دستشون خالیه، اما بعد ،این آدمهای تو کوچه و  خیابون واقعا حال گیر هستند. برخی آنقدر زیاده روی در تابلو شدن کردند که آدم یاد شیاطین واجنه می افتد یاد فیلمهای داراکولایی و قیافه های مشمئز کننده با لاک ناخن سیاه ،ناخون دراز کفش نوک کلاغی ،زیر ابرو برداشتن آقا پسر ها، تاتوکردن لب و ابرو ،خالکوبی اختاپوس و کشیدن.. ولش کن اینها این قیافه و کار ها رو دوست دارند اما بهتره بگم دو ... دارند نه دوست چون اگر بفهمند مردم فهیم ایران خوششون نمیاد شاید بگذریم چه اشکالی داره عده ای هم ویترین بشن اینها دنبال و...

                                              اثر صدیقه اژ ه ای  (مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی)


[ سه شنبه 91/12/1 ] [ 11:52 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 209
بازدید دیروز: 168
کل بازدیدها: 813305