سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

سلام بر کسانی که امیدوارانه تلاش می کنند وقدر لحظات عمر خود را می دانند ،به خستگی ومشکلات ،نه ،می گویند تا زندگی خویش وسر زمین مادریشان را بسازند ،در پایان سال با کارنامه ورتبه ای عالی سر شار از نشاط وسر زندگی امیدواری به استقبال سال نو ، می روند 

سلام به کسانی که در یک سال گذشته برمشکلات فائق آمدند ، باهمت عالی مهر ورزیدن را مکتب خود دانسته ،ودرخدمت رسانی کوتاهی نکردند 

سلام بر کسانی که بر اساس ایمان به خدا کلید زندگی خود را چرخاندند ونه تنها خود از ان بهرمند شدند بلکه خیرشان به دیگران هم رسید 

یکسال دعای خیر بینوایان محروم را بدرقه راه خود کردند ،سلام بر کسانی که در رگهایشان خون انسانیت جاری است ،زبانشان قلمشان قدمشان نیتهایشان خیر برکت است ،سلام بر کسانی که با مهر ورزی وحدت کلمه دست در دست هم به سمت آبادانی سر زمین مادری تلاش می کنند 

از هر قوم وفرهنگ ونژاد سلام بر مرزبانان محیط بانان  حافظان امنیت  سلام بر بازرگاننی که نبض اقتصاد را به نفع آحاد جامعه در دست گرفته اند نه سوئ استفاده  ومنفعت شخصی  سلام بر پزشکان بدون مرز سلام بر خیران مدرسه ساز خانه ساز سلام برعالمان به عمل سلام بر دانشمندان اعمم از،زن ومرد ایران زمین سلام برقاضیان وکلای عدالت خواه سلام بر همه کسانی که در کارشان انصاف دارند وبر اساس آن رفتار می کنند سلام برقهرمانان سر زمینم سلام بر وبلاگ نویسان بیدار وبر دبیران معلمانی که متعهدانه فروغ دانش اگاهی را در دلهای دانش اموزان روشن می کنند 

سلام به مدیر محترم فارسی بلاگ سلام به شاعران متعهد  به خیران نیکو اندیش 

سلام به،زحمت کشان کم در امدی که با سیلی صورت خودرا سرخ نگه داشته اند 

وگرانی های کاذب ناشی از صعف مدیریت را متحمل شده اند 

سلام به همه کسانی که همه چیزشان انسانیت است نه پول حقوق نجومی زیاده خواهی 

 

صدیقه  اژه ای                شیدای اصفهانی 


[ شنبه 97/12/18 ] [ 8:58 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باید از نو ،زن را شناخت ، زن خود نیز باید برای شناخت حقیقت وجودی خویش تلاش کند ، 

گمان نمی کنم نقاشی چهره واقعی زن را به تصویر کشیده باشد ،یا شاعری حقیقت وجودی زن را 

سروده باشد ،همه به ظاهر نقاشی شده زن اکتفائ می کنند ،

کار گردانان وعکاسان از چهره طاهری زن حکایت می کنند ، وافسوس دریغ که این جلوه ی رحمانیرا 

با صورت شیطانی به دامهای مد وافراط در لهو ولعب ببازی گرفته وزن خودش نمی داند ،

چشم وگوش بسته بدنبال تبلیعات سوئ می رود ، 

در حالی که درسینه قلبی لبریز از مهر وانسانیت ،گذشت وایثار دارد ، 

همین زن است که مردان بزرگ وقهرمانان نستوه را بدنیا می آورد ودر تربیت آنان تلاشی وافر نموده است 

این زن است که گرمای امید را در دل نسلها پرورش می دهد وافسوس که این زن در عصر حاضر ازجایگاه 

واقعی خویش نه تنها در غرب که همه جا برخوردار نیست ،

زن شمعی است که می سوزد ونور وگرما می بخشد ،

آی بشریت آی صاحبان خرد و اندیشه شما که بخوبی این را دانسته اید 

خوب می دانید که نگاه جنسی به زن یک خیانت اشکار است ،

چشمهایتان را بشویید واز نو ،نگاهی پاک وعزتمند انسانی به زن داشته باشید 

همه زنان در همه جای جهان مورد حرمت باید واقع شوند 

همه بشریت از تولد ورشد ومراحل زندگی نیازمند به زنانی عزتمند هستند 

نه زنانی که که به بردگی ،واهانت توهین وخیانتکشیده شده اند 

این مردان هستند ،که می توانند ،این را به زنان تفهیم کنند ،

که شما مادر ،خواهر ،دختر ،ما هستید جایگاه همسر هر مر دجایگاه ویژه است

یادمان باشد زن از جمال خدا آفریده شده است 

برای همین موی روی زیبایی های اونباید 

جلب توجه کند وچشمان آلوده وحریص را به سمت خود متوجه سازد 

انسانهای پست حریص هوسباز را به سمت خود جلب نماید 

خداوندغیرتمند است دوست ندارد اینکار را نمی پسندد ،

همه انسانها از خداوامانت دار  او  هستند ،

آی زنان مردان جسمهای خودرا پوشیده نگهدارید وچشمهایتان فرو بندید 

واز نگاه ناروا در امان دارید 

صدیقه اژه ای   دوستدار خیرخواه بشریت           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

پنجم اسفند 97[ یکشنبه 97/12/5 ] [ 9:16 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دل من در پی یک واژه یبی خاتمه بود    اولین واژه که امد به نظر فاطمه بود 

 

از روز ازل بهانه خلقت رسول خدا بود ،

 

هنگامی که خدای تعالی حصرت آدم ابوالبشر را آفرید ،واز روح خود در او بدمید ،ادم به جانب راست عرش نظر افکند،

آنجا پنج شیح غرق نور به حال سجده ورکوع مشاهده کرد ،عرص کرد خدایا قبل از آفریدن من،کسی را از خاک خلق کردی 

خطاب آمد ،نه نیافریدم عرض کرد پس این پنج شبح که آنها به هیبت وصورت انسان می بینم چه کسانی هستند ،

خدایدتعالی فرمود :این پنج تن از وجود توهستند ،که اگر اینان نبودند :ترا نمی آفریدم 

نام های آنان از اسامی خود مشتق کرده ام (خود من آنان را نامءذاری کرده ام ) اگر این پنج تن نبودند

،بهشت ودوزخ را نمی آفریدم

عرش وکرسی را زمین وآسمان را نمی آفریدم فرشتگان وجن انس را نمی آفریدم 

به عزتم سوگند ،هربشری اگر به مقدار ذره ای بسیار کوچک کینه ودشمنی هریک از آنان را در دل داشته باشد

اورا در آتش دوزخ می افکنم

 یا آدم این پنج تن از برگزیدگان من هستند ،ونجات وهلاک هرکس وابسته به حب وبغضی است

که نسبت به آنان دارد،

ما پنج تن کشتی نجاتیم ،هرکس با ما باشد ،نجات یابد ،وهرکس که از ما روگردان شود

،هلاک گردد ،

پس هرکس حاجتی از خدا می خواهد پس به وسیله ی ما اهلبیت از حصرت حق تبار وتعالی مسئلت 

 

نماید ،

حقیقت آنست که این پنج تن مقدس رمز خلقتند 

 

یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولو فاطمه لما خلقتکما (ای احمد اگر تو نبودی آسمان وزمین را نمی آفریدم واگر علی نبود تورا 

 

نمی آفریدم ،واگر فاطمه نبود شما را نمی آفریدم یعنی شمایان رمز خلقتید"

 

 

صدیقه اژه ای                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

 

 

 

 


[ جمعه 97/11/12 ] [ 10:16 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چرا؟ باور نمی کنیم ،که ماهم رفتنی هستیم ،باور نمی کنیم که هیچکس ماندنی نیست ،باور نمی کنیم ، دنیا زیبا ست اما زیباییش بدون رنج ومشقت معنا ندارد ،خوشی رنجش بهم آمیخته است 

واین من وتو هستیم ،که باید مهارت عبور کردن از این گذر گاه را آموخته باشیم

،تسلیم شکستها نشویم  شکستها را به فرصت وپله کانی برای عبور تلقی نماییم ،

هر روز به خود بگوییم ما رفتنی هستیم ،اما تمام شدنی نیستیم ،از فرصتها بخوبی استفاده کنیم 

وشکر گذار آن باشیم ،چه بسیار کسانی که فرصت سوزی می کنند خود را فراموش کرده دنبال توهمات نا پایدار وجذب خواهش های آنی وزود گذرند 

زهی دریغ ودرد که عمر بر سر بیهودگی گذشت 

 

اثر صدیقه اژه ای            شیدای اصفهانی 


[ جمعه 97/10/7 ] [ 8:39 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من کیم من عاشق مولا امیر المومنینم        عاشق راه علی وفاطمه نور یقینم      پیرو قرآن اسلام پر از صلح وصفایم 

من مسلمان زاده ام   آزاده ام ، از هر تعلق     راه حق در پیش رو   سر شار از عشق ویقینم 

من کیم ، از خادمان اهل بیتم       عاشق زهرا ی اطهر  پپرو دین مبینم                  خادمه بر درگهه  بانو رقیه 

جان فدا وجانثار  آن سه ساله نازنینم        من کیم من مادرم  من خواهرم ،من همسرم  من دخترم 

اهل سپاهان   من کیم ؟ من با نوی ایران زمینم 

صاحب ذوق وهنر  در عرصه های راه دینم   درمیان شاعران شهر معروفم به نیکی 

در زبان شعر  من  عاشق ترینم      اشک ریزانم قسم هر روز وشب از بهر معشوق   

عاشق وشیدا منم  شیدای رب العالمینم  ،  لب ببندم از سخن قلبم گواه رنجهایم 

هرچه دارم من از او دارم  که من هر خسی هم کمترینم 

هیچ در هیچ است دنیا گر چه من مهمان اویم ، می روم من عاقبت ز،ینجا بسوی جاودانه سر زمینم

 

اثر صدیقه اژه ای             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 97/10/7 ] [ 8:26 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 با همت  بلند  توانی جهان     گرفت                     آب  بقا  ز چشمه حیوان توان  گرفت 

 

سراینده صدیقه اژه ای                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ جمعه 97/10/7 ] [ 7:18 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بار همه فصلها روی دوش زمستان است ،زمستان مظهر بارش ،نزولات آسمانی است ، بهار در دل زمستان است ،زمستان یکرنگ پاک ساده وزیباست 

زمستان ،پایان نیست ،آغازی برای فصلی دوباره است ،

صدیقه اژه ای  


[ دوشنبه 97/10/3 ] [ 6:32 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای فروغ   ماه  تابانم   بیا               روشنی بخش  دل وجانم   بیا 

 

بی تو بگذشته اگر روز وشبم           از    فراقت اشک ، ریزانم   بیا 

 

چشم در راه تو چون شمع سحر            گاه ،گریان   گاه خندانم  بیا 

 

در شب ، یلدا به   چشم انتظار           تا سحر بیدار     می  مانم  بیا 

 

طاقتم رفته ز، کف صبر وامان              بی تو من تنها   وحیرانم بیا 

 

ناله مرغ سحر آه جگر سوزم نگر       هم فدایت جسم وهم جانم بیا 

 

سراینده صدیقه اژه ای                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی   


[ شنبه 97/10/1 ] [ 8:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 456
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856650