سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

عشق یعنی ازدواج این را تا حالا کسی نگفته چرا ؟ یک جامعه سالم وپویاجامعه ای است که در آن امید به زندگی عشق وتلاش کوشش انگیزه وجود داشته باشد. این اتفاق وقتی روی میدهد که جوان این جامعه تفسیر زیبایی از زندگی وتشکیل خانواده داشته باشدشعارش زن ذلیلی وبچه ننه نباشد. رفیق بازی هدف خود قرارندهد عشق را  در محیط سالم خانواده کسب نماید دختر وپسرش خود فریبی ودگر فریبی نکند ارزش واهمیت ازدواج را بفهمد امروزه دختران وپسرانی هستند که به مرز پیری نزدیک شده وهنوز در رویاهای واهی خود مانده روزگار جوانی را به پای رفقا هدر داده وحرفی وتصویرزیبایی از زندگی ندارند .

آنان نه تنها بخود ظلم روا داشته اند بلکه مانع تولد نسلی برای تداوم نام نشان خود در دنیا شده اند کامی وبهرهای از عمر خود نبرده اندبروید سرنوشت تنهایی انها رامشاهده کنید اما دختر وجوان امروز عشق یعنی ازدواج غیر از آن دروغ محض است

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/5/10 ] [ 2:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باور کنید در ماه رمضان  نیازمندان ومحرومان از همیشه بیشتر کمک دریافت میکنند واین بخاطر توجه مردم به این ماه وارزش کارنیک در این ماه است


[ سه شنبه 91/5/10 ] [ 6:23 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

جشن رمضان باشکوترین جشن عالم است در این جشن شرکت کنندگان همه با روانی اسمانی ودلی زلالتر از چشمهای جاری وساری اخلاقی نیکو وخوش جسمی نظیف وکرداری متین همچون فرشتگان وفراتر از آنان در اسمان عبودیت بپرواز در می آیند از دستشان هر کار که برآید انجام میدهند زبانشان وچشم وگوششان وخو ا هشهای نفسانی را مهار میکنند نگاه بهمدیگر نگاه  احسان محبت خدمت است فضای کارخیر سرتاسر وجودشان را فرامیگیرد شکوفه های ایمان به گل می نشیند ومی شکفد فضا فضای الهی میشود سلامت وامنیت ولذتهای روحانی با تلاوت قرآن کریم عجین میشود وشهد آن کام جانها را شیرین میکند همه چیز تغییر میکند خوف ورجاء در جامعه سایه می افکند ودلها مساجدعبودیت میگردد  پس وای به کسی که دراین جشن باشکوه جهانی شرکت نکند وخارج ازاین فضای معنوی به سر برد چه تیره روز است خود را از لذت واقعی محروم کرده جسم روان خود را آزرده است رمضان همه میهمان مخصوص خدا هستند. روزه بی ریاترین عبادت است وکاربردی ترین .روزه انسان بی پروا را معتدل میکند انسان را برای رسیدن به کمال یاری میکند روزه هم جسم را تقویت میکند هم روان وفکر را سوهان میزند ودستگاه گیرنده وفرستنده آدمی را شارژ میکند .همه ادیان روزه دارند روزه اسلام از همه جهات مورد توجه قرار گرفته است اخلاق را تنظیم میکندسیستمهای ایمنی وجسمانی بدن سالم  تغییردر رفتار  ایجاد میکندامنیت روان وآرامش معنوی به همراه دارد روزه اسلام زمینه ساز عرفان اسلامی است ظرفیت وتوان آدمی را بالا میبرد .  بزرگترین مشکل بشر امروز کم ظرفیتی و عجول بودن است.

                                   اثر صدیقه اژه ای

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

یک مطلب مطلب بالا را خودت میتوانی در جامعه شاهد باشی جشن رمضان برشما مبارکباد


[ سه شنبه 91/5/10 ] [ 5:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این نظر تنگی نیست یک هشداراست برای مسولینی که مدعی دین مداری هستند. البته برخی دارند ریخت وپاشهای بی مورد میکنند تنها به فکر خودشون وبچه هاشون هستند انگار فراموش کردند چقدر جوان محروم ونادار در شهر ودیارشان هست که نمیتوانند یک حلقه ویاساعت شیرینی وگل بخرند اینها مثل این که پیش هم رو در بایستی دارند توی همه کارهاشون هی تاج گلهای گران نثار هم میکنند در یک مراسم جشن شاید بیش از صد تاج گل گران .از همه گذشته همش برای برخ کشیدن پز دادن منم کردن است که چه. چقدر اسراف چقدر ریخت وپاش از غذا ودسر وسالادلباس وغیره هرچی که هست آنهم با ریخت وپاشهای فراوان انگار چه اتفاق افتاده بچه اونها کار بارشون تافته جدا بافته از مردم است که چی. کارت عروسی گران. وغیره خدا را شکر که دارند اما دلیل نمیشود ریخت وپاش کنند اینها مثل این که نمیدونند در وقتی که اوضاع اقتصادی خیلی از مردم خراب هست باید مراعات کنند فکرشون را تغییز بدهند چرا ؟برای این که این نه به نفع نظام هست نه به نفع خود آنها این همه گل و...وپولیکه ازجیبشون درآمده زود پیر میشود باید به سطل ذوباله بریزند فقط به منظور خودنمایی که من هستم وتره خورد کردن برای همدیگر شما پاسدار خون شهیدان هستید نگاه شما عملکرد شما بایدهمه به نفع نظام باشد  شماالگو هستید چرا ؟فراموش کرده اید زندگی شما باید ساده وسلامت باشد نه اسراف و هدر دادن پول این اسرافگریها میتوانست چند تا دختر وپسر این شهر را بخانه بخت بفرستد درست است گل قشنگ است اما این قشنگی لحظه ای است کاری بکنید که عاقبت خوش داشته باشد مثمر ثمر باشداین یک آسیب است. برای مردگان هم متاسفانه هزینه های بی فایده میکنند که چه. تونلی ازگل برای فیلمبرداری خود نمایی خودنمای فخر فروشی دارد دامنگیر این مردم میشود یادشان رفته روزهای سخت مقاومت را وایستادگی حتی خودشان را باید. بوق بیدار باش بکشیم ما هنوز در اول راهیم اسراف ممنوع خود نمایی فخر فروشی منوع بیایید پا روی نفسمان بگذاریم آی کسانی که دارای پست مقام شهرت هستید شما فراموش نکنید شیوه زندگی امام ومقام عظمای ولایت را سیره انبیا ءرا عزت شما در ساده زیستی شماست ریشه طاغوت زدگی را از جان ودلتان برکنید راه درازی در پیش است 

                                               اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/5/8 ] [ 5:30 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من بچه مسلمانم هم پیرو قرآنم بیدارزمان هستم هشیار زجان هستم در خط مقدم هم محکم شده ایمانم من دختر این خاکم سرچشمه ادراکم .جوشیده زکیش مهر . چون مهر درخشانم  تقواست پیام من .شیداست بیان من .سر شار ززیبایی هم روح روان من. من دختر ایرانم

سرشار زایمانم


[ شنبه 91/5/7 ] [ 11:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 عصر جدید

اگرکه عصرجدید است، قلـب آن ســــنگ اسـت            هزار فتنه و آشــــــــــوب، غرق نیـــــــرنگ  است

چه می رود به سر مسلمیــــــــن در این عـــالم            مگر که جای مسلمان درایـن جــهان تنـــگ  است

بــه هرکجا تـرور و قـــــــــتل عــام کــــــودک و زن        برای مردم بیـــــــــــنای با خـــــــرد،  نـــنگ  است

قسم به هرچه غزل، مثـــنوی، چکامـــه عـشق            که وقت عرصــه پیـــــــــــکار و شـــور آهـنگ است

چه مـــــــی رود  به  سـر مــــردم میانمــــــــاری           که خـون و آتـــش انـدوه، گو که فرهنـــــــگ است

نشسته سنگ خموش و دالای لامـا آن جاست              زخـون مردم مظلــوم، شـــــــهر دلتـــنــــگ است

خموش مانـده حقـوق بشـر چـــــه پوشالیـست             که چــرخ دنده پوسیــــــده اش پر از زنـــگ  است

و باز، دشت بلا خیز و قتـــل عـــــــــــام ســــیاه           عجـــــیب عصر جدیـــــــدی که رنــگ وارنگ است

نظام سلطــــه فرو ریــز تر، زنـــــــــــــــد آهنــــگ         و مسلمـین ! همه بیـــدار، موســـم جنـگ است

شهیــــد دوره عصـر خودیم شاهد عـــــــشــــق             کجاسـت مهدی زهرا! که وقـــــت بس تنگ است

 

                                                                                               اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                                             مدیر انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان

 

 

 

 

قتل عام وحشیانه مسلمانان میانمار

 

                              


[ جمعه 91/5/6 ] [ 7:21 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قشنگترین زندگی دنیا مال کیه .این سوال راکردم تا ببینم آیا من هم نصیبی از آن دارم یانه اول رفتم سراغ آب وهوای جغرافیایی بهترین خوش آب وهواترین بعد ثروتمند ترین آزادترین  همه انهایی که  به نظر دیگران خوشبخترین هستند وهمه حسرت زندگیشون را میخورند دیدم در کنار آن داشته های باارزش کمبودهایی چشمگیر وجود دارد که دیگران نمی بینندرفتم سراغ قشر متوسط آنها هم با مشکلات خاص خود روبرو هستند سراغ مردم کم بضاعت ومحروم از منابع مادی آه از نهاد برآوردم خدایا به من نشان بده خوشبخترین کسان را کیست وکجاست در تامل تدبر بودم  .هاتفی گفت خوشبخترین مردم عاشقترین آنان است خدایا عشق .عاشق چه چیز وگفت توفقط عاشق باش بعدا از خود پرسیدم توعاشقی وشنیدم ندایی از درون که گفت اگرنبودم که. نبودی

حیران شدم من کیستم فرشتگان اشک بر آسمان وجودم بپرواز آمدند  دیگر خودی در میان نبوداشک بود بیقراری به من گفتند بخود وعالم نگاه کن کسی از توعاشقتر است آنکه تورا خلق کرد وهستی بتوبخشید میدانی چرا؟ومن تنها  مانند کودکی مادر گم کرده میگریستم از  ته دل  حق حق  کنان گفتم چ ر ا ؟وندا یی شنیدم که گفت تورا برای خود آفرید تو از اویی وبه سوی او واینجا بود که فهمیدم قشنگترین زندگی دنیا مال منه     ونگاه من به این عالم                                                                 

    اثر صدیقه اژ ه ای

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                                           


[ جمعه 91/5/6 ] [ 1:12 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک مورچه با این جثه ریز میزه چه کارها که نکرده ونمیکند تعجب نکن .به توانمندی آن ایمان بیاور راستی چرا؟برای آمدن باران دعا نکرده که کرده روی دست سلیمان نبی ننشسته که نشسته به سلیمان ع افاده نفروخته که فروخته لشکرش را فرماندهی نظامی سیاسی نکرده که کرده برای پرورش نسلش شبانه روز جان نکنده که کنده جمعیتش از آدمهای روی زمین زیادتر نیست که هست بمب اتم هم نمیتونه از بینش ببره از یکنوع جنس اون ضد گلوله ساخته میشه ودارو  .محیط زیست را تمیز میکند بار سنگین را به نیش خودش آنقدر میزاره ومیکشد تا به مقصد برسوند حس تعاون همکاری یاری دربین اونها نیست که هست فکر ذخیره کردن واز فرصت استفاده کردن را باید از آن آموخت یک لحظه عمرش را بهدر نمیده واقعا که چه عاقل از دیوار راست بارش را بالا میبره هفتاد بارهم اگر بیفتد پایین نا امید نمیشود

                                                            اثرصدیقه اژ ه ای

                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                    


[ پنج شنبه 91/5/5 ] [ 1:24 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 همه ملتها نقاط ضعف وقوت دارندملت ماهم از این استثنائ نیست .ما نباید خودمان را گول بزنیم اگر میخواهیم موفق باشیم باید نقاط ضعفمان را شناسایی کنیم وآن را به قوت تبدیل کنیم یکی از آنها در امور زندگی فردی واجتماعی احساسی برخورد نکنیم ومنطق وخرد را در تصمیماتمان دخیل نماییم .قضاوت دربرخورد ورفتار را بادقت بشتر ومطالعه عمیق تر داشته باشیم از افراط وتفریط پرهیز کنیم .در مدیریت خانه واجتماع وغیره خود محور تک رو نباشیم مشورت با کاردانان وخردمندان هر بخش را در برنامه زندگی خود قرار بدهیم امانت دار سخن ومال یکدگر باشیم اصول اخلاق انسانی را برای منافع شخصی گروهی زیر پا نگذاریم آن را جزو قوانین لاینفک باور هایمان بدانیم برای کلام وقول عمل خود ارزش قایل باشیم نسبت به افراد موفق حسد نورزیم به حقوق فردی واجتماعی همدیگر احترام بگذاریم عاملان به قانون باشیم نظم در امور را سرلوحه زندگی فردی واجتماعی قرار بدهیم فرهنگ کتابخوانی بیش از پیش رواج داده بدون شناخت ومطالعه نگوییم این مطالب را کلی بیان کردم تا پیش زمینه ای برای به نقد کشیدن اشتباهات خودمان باشد وبه آن توجه شود تا بدانیم کجای رفتار وکردارمان نقص دارد باید ترمیم شود نکته مهم این که باید ظرفیت نقد پذیریمان را بالا ببریم

                                اثر صدیقه اژ ه ای

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/5/3 ] [ 5:7 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

غنی ترین سرمایه گذاری سرمایه ای است که تمام نمیشود هرچه از آن انفاق وایثار کنی بیشتر میشود در همه دنیا هم خریدار طرفدار دارد سرمایه ای که از بابت  آن نگران نیستی که بلوکه شرق وغرب شود یا دزد آن را به یغما ببرد این سرمایه تورا به چشم عالم بزرگ میکند بتوعزت افتخار می بخشدعزت نفس تورا تقویت میکند در هرکجای عالم ودر هر موقعیت سیاسی نظامی و..باشی کاربرد دارد این جنبه مادی آن است از بعد معنوی که فبها این سرمایه اخلاق نظری وعملی است اخلاق الهی وانسانی است اخلاقی که قدرت جذب بسیار قوی دارد همه خواهان آن هستند اما با آن دانسته ندانسته بسیار فاصله دارند وبرخی هنوز به ارزش آ ن پی نبرده اند .ما در همه ابعاد زندگی چه فردی واجتماعی سیاسی هنری ورزشی علمی به آن نیازمندیم این سرمایه عظیم به منزله مغز زندگی انسانی ما است رها کرده ایم ودنبال پوسته مادی آن میدویم مال اندوزی اختلاص خیانت در امانت وتجاوز به مال و..مردم وتشتت نفاق اقکنی برای رسیدن به مقام مال میدویم در حالی که برترین فضایل عالم در اخلاق اسلامی وانسانی مانهفته است پیامبر ما وآیین برپایه اخلاق ایجاد گردیده است این سرمایه را اگر بشناسیم وبه آن عمل کنیم هر جای دنیا باشیم مردم عاشق رفتار کردارمامی شوند این سرمایه میتواند به ما عزت کرامت بیفزاید بیش از همه حسابهای بانگی وسرمایه های مادی هنگفت

                                                     اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/5/1 ] [ 6:5 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 58
بازدید دیروز: 168
کل بازدیدها: 813154