سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

یکنوع وسواس فکری وارداتی که شاید از هالیود نشات گرفته وستارگان سینمابیماری که ازدختران وبانوان آغازتامردان پیر.و جوان.از مطب پزشکان متخصصان جراحی زیبایی گرفته تاکسانی  که دوره ای کوتاه را درمراکزی گذارنده برای خودشان دفتر ودستک براه نداخته ومردم طالب زیبایی را سر کیسه میکنند .از این گذشته کسانی به این مراکز مراجعه میکنند که ازنظر وضع مالی مشکل دارند .مثال دختر خانمی که پدر معلول دارد ومستاجر هم هستند مادرش قالی میبافد وغیره وقتی از اومیپرسی آیالازم است این هزینه را بکنی که بروید قرض کنید چهره در هم میکشد چطور بما نمی آید وبانویی همسرش را مجبور کرده برود هزینه عمل جراحی را برایش جور کند وبعد این خانم جز آرایش کردن به مجامع عمومی رفتن مثل این که کار دیگری ندارد وقتی اورا باهمسرش در کنار هم میبنی انگار کنار پدرش ایستاده یانشسته است درکناردخترش مثل خواهر اواست نه مادرش چقدر هزینه وقت صرف نموده برای رسیدن بزیبایی مطلوب خود وحالا با اعضای خانواده هماهنگ نیست مثل وصله ناجور شده تازه همان گرفتاریها وتنشهای دایمی زندگی فقدان یک زندگی نسبی از نظر رفاه مادی واقعا تاسف بارومردان نیزدارند برای زیبا شدن خود تلاش میکنند تا عقب نمانندنان خانواده را به سختی در می آورند آنوقت خط وخال ابرو پینه های پیشانی را جراحی کرده تا خود رااز وسواس فکری که چیزی کم دارند نجات بدهند .این نوع نگاه ارزشمند زیباشناختی مخصوص ایرانیان است.در آمد کسانی که دستی دراین کار دارند بسیار قابل توجه است از این که چه آسیبهای مهلکی هم بدنبال دارد وخطر جانی بگذریم -بایکی ازین بانوان  آشنایی داشتم خودش را مانکن کرده بود به شمایل مجسمه زیبایی همسرش بیمار دربیمارستان بستری دخترش سوم راهنمایی پسرش اول دبیرستان این خانم عاشق این بود که خودش را در انظار جلوه بدهد جلب توجه کند اعتماد به نفس را میخواست با نگاههای مردم بدست آورد میگفت مسلمانم اما حجاب نماز اهمیت به روابط عاطفی فرزند ومادری همسری نمی دادآنها را شب سال نودرخانه تنها میگذاشت وبادوستانش بدنبال گردش تفریح اغلب اوقات همسر فرزندانش تنها بودند.......کسی نیست از آنان بپرسد چقدر بزیبایی دراخلاق رفتارانسانیت خود اهمیت میدهید زیبایی که تمام کمبودهای عاطفی روانی شمارا جبران میکند شمارا درچشم جهانیان بزرگ می نماید

                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/7/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

درتعجبم ازکسانیکه روی زمین خداراه میروند.ازروزیهای خدامیخورنددرهوای خدا نفس میکشند . چشم دارند گوش دارند نعمت سلامتی دارند. ازتمام مواهب طبیعت استفاده میکنند وعقلشان رابکار نمیگیرند.تاعظمتی که دروجودشان تعبیه شده رادریابند. فکر نمیکنند.نمیخواهند بفهمند.از عقلانیت  خودفاصله گرفته .چشم حقیقت بینشان کورشده است آنقدردرامیال خود غرق شده اند که نمیتوانند تفاوت بین نور وظلمت را بفهمند.نگاهشان بیمار ودلشان بیزارورفتارشان انحراف ازجاده انسانیت دارد.در تعجبم.که نمی فهمند کیستند؟ ودنبال چه هستند ؟اینان به جهلشان افتخار وبه غفلتشان که ازبندگی پروردگار عالم وپناه اوگریزان و به سوی شیطان جان خویش روی آورده بخود می بالند.از هیچستان برای خود نیرو واقتدار میخواهند. تاباآن مردم را بزیر سلطه وچکمه های بی دینی بی اخلاقی له کنند ..در تعجبم از فریب خوردگان این قوم به ظاهر به شکل وشمایل انسان که دیو گرگ هر درنده ای برآنان شرف دارد .لباس انسان .به تن وخلق خوی پلیدی را مرام خودکرده وبدتر این که گمان میکنند .که می فهمند

 وشیطان برایشان زینت داده راه کج را وچه بیچاره هستند که به بیراه رفته تادره سقوط هم رسیده اند ونمیخواهند بیدارشوند وخود را وقوم خود رانجات بدهند. در مقابل ارزشها ایستاده تاپای جان برای فساد وتباهی نابودی نسل بشر تلاش میکنند .اینان با خوبیها سر دشمنی دارند.پرده غفلت کور وکرشان کرده این را من نمیگویم کلام خداست خصومت در قلب وپوست وگوشتشان ریشه دوانده است غیر قابل تغییرند مگر آنکه خود بیدار شوند ولاغیر

اثر صدیقه اژ ه ای    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/7/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اوباما. بامانیست بااسراییل است بدون اسراییل آمریکا اکسیژن کم میاره نفسش میگیره اماکی باماست .وچه کسی تا حالا با همه سختیها وسالهای پرآشوب مارا یاری کرده وخواهد کردکسی که مافوق آمریکا و...است از چی نگرانیم ما به باورهایی که داریم توکلی که داریم وتوسلات وپشت کارخودمون وبیداری رهبر فرزانه وجوانان بیدار وبلند همت زنانو مردان فداکاربا این که مورد غضب خشم خشونت استکبار جهانی قرار گرفتیم توانستیم ومیتوانیم برهمه آنها فایق آییم پیروز شدیم وخواهیم شد البته اگر مدیریت جامعه کارآمد دلسوز وفعال باشدومردم هم مراقب امور خودباشند درستکاری وصداقت را باهم داشته باشند خوش فکر باشند منافع ملی را برفرد وگروه ترجیح بدهند .باید باور کنیم که درخارج نجات بخشی نیست. همه بفکر منافع خویشند.باور کنیم که خیلی چیزهارابارفتار خوب خودمان نمیتوانیم عوض کنیم .بسیاری از مواقع تنها قدرت است .که حرف اول رامیزند.اگر مادر.تمام عرصه ی علمی ودانش بنیان وتکنولوژی واقتصاد بتوانیم گامهای موثر برداریم تاجایی که ما.مولدآنها باشیم نه صنعت مونتاژ آنوقت خواهید دید .که چگونه همانهایی که برای ایران تعیین تکلیف میکنند زبانشان کوتاه خواهد شد. بخاطر اینکه ادبیات امروز دولتهای استکباری منطق زور است وارعاب وتهدید نه منطق انسانیت .عدالت. مساوات آنهاچیزی را مثل حقوق بشر مطرح میکنند وتنها خودشان را انسان وصاحب حق میدانند نه دیگر مردم دنیا وملت ها

                                      مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/7/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امشب دلم هوای حرم اولین غریب عالم حضرت علی علیه السلام رادارد صدای تلاوت قرآن سوره مومنون .طنین سوزناک زیارت امین الله. بیاد دارم درزمستان 89نیمه شب راهی حرم مولای متقیان شدم کوچه ها تاریک بودخیابان اطراف حرم دردست تعریض .ریزگردها هم فضارا گرفته بودند محل اقامت  ماتاحرم فاصله ای داشت بیاد غربت حضرت علی گریستم جلوی پایم سنگ کلوخ بود باد تندی میوزید ومن شکسته دل علی علی گویان ازلابلای شیارهای شب ظلمانی به سمت نورمیرفتم تاازدرمقابل ایوان طلا وارد شدم البته درایست بازرسیها هم معتل میشدم. صدای تلاوت قران به من جان تازه بخشید آقا جان آمدم تا دست دل واندیشه ام رادردست شما بگذارم. زیارت خواندم اذان نزدیک بود رفتم درصف جماعت اما عجیب اینکه درحرم مولایم امام ورهبرم غربت رابیشتر احساس کردم دوصف جماعت بود صف مردان بابلند گو وخانمها بدون بلند گوصدای موذن برای رکوع وسجود درست شنیده نمی شد گاهی عده ای برکوع وبرخی در حال ایستادن بودند بغض گلویم شکست دیگر طاقتم تمام شد چقدرآقا غریبی حتی درحرم خودت با خودم حدیث نفس گفتم ای کسی که توفیق زیارت یافتی آیااز خود پرسیدی چه چیزی تورا درسرما. گردوغبارو خلوتی کوچه های ترسناک به سوی حرم امیرالمومنین کشانده .ای قلب کوچک من که داری مثل کبوتری بال پر میزنی به سمت حرم وپاهای من که همانند نخلی رفیع درمقابل بادهای مخالف مقاوت میکنی وشاخ وبراندیشه ام را به سمت وسوی نخستین امام من میکشانی اینک من خود را نه جسمی که باسختیها روبرو. شده  می بینم بلکه روحم وعشقم آمده ام بزیارت  السلام علیک یا امین الله السلام علیک یاولی الله یا امیرالمومنین 

دست  من پرازبلوراشک است که بپای ضریح مولایم هدیه میکنم ومیگویم آقایک جان ناقابل .

اما امشب هم از وقتی بیدار شدم راهی حرم امام علی ع شده ام چیزی تا اذان نمانده

 اما ای شیعیان تورا بخدا عشق ومحبتتان را درعمل ورفتار تنظیم کنید بگذارید شیعه از همه نظردردنیا حرف اول انسانیت واخلاق وکردار را بزند کم کاری بی توجهی نکنید

نمیدانم  امشب وقتی اذان گفتند وصف جماعت بستند بازهم صف خواهران بی نظم است بخاطر بی توجهی آنهم در حرم نخستین پیشوای شیعیان 

به هرحال من حالی پیدا کرده ام دارم زیارت نامه میخوانم وبرای غربت علی ع دلم گرفته است دنیا هنوز علی ع را نمیشناسد بخاطر کم کاری ما چرا؟بسیاری از دشمنی ها باشیعه از روی جهل نادانی است تلاش کنیم شیعه را با همه خصوصیات برجسته اش بدنیا بشناسانیم السلام علیک یا امین الله

 ای شیعیان دوست داشتن درعمل گرایی است .توجه وحرمت نگاه داشتن است علی ع را درعمل شناختن است انسجام ونظم عدالت تقوی واتحاد همدلی داشتن است

اثر صدیقه اژ ه ای                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/7/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باورکردنش مشکل است. چطور میشود این همه ضدیت وخصومت همه جانبه ناگهان به یخی تبدیل شود .در حال آب شدن است کدامیک به بن بست رسیده اند وکدامیک به یک نگاه مثبت ودقیق وحکمت تدبیر انسانی دست یافته اند وچطور کسی که جز زور گویی وتهدید نمیداند از مواضع خود پایین می اید.که اگرآمده باشد وبه خوش فهمی رسیده باشد مسرت آور است وبلعکس اگر از در تزویر وارد شده باشد وترفندی تازه آنوقت بیداری بیشتر مسئولان وملت بزرگ را می طلبدنکته ای که سبب نگرانی است هریک میگویند طرف مقابل با ما تماس گرفته اگر تعامل ونشست گفتگو برسر مسایل با تزویر دروغ باشد. معلوم نیست پشت پرده آن چه خواهد بو. جهت بیداری وآگاهی باید گفت حقیقتا مردم به دونگاه رسیده اند دسته ای ساده اندیشانه میگویند همه چیز حل است ودسته ای میگویند باید در عمل کردها دید که صداقت وجود دارد یانه اینها دل نگران هستند .نگران این که غرور وعزت شرافتمندانه ای که باجان مال خویش بدست آوردند ببازی گرفته نشود نرمش کار ساز باشد نقطه کوری بجای نگذارد.باید منتظر ماند وهوشیارانه مسیر را رصد نمود شاید دنیا وابر قدرتها به جای خشونت از در صلح وکار امد نمودن ملتها قدمی بردارند شاید .

                                                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/7/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دفاع مقدس را تداوم ببخشیم نگذاریم دشمنان دین وآیین ماوملت ایران آرام آرام ما رااستحاله فرهنگی کنند ومقاومت مارا درهم بشکنند امروز هم مادر دفاع مقدس جنگ نرم قرار داریم هرکدام درمسئولیت وموقعیت خودبخصوص بانوان ودختران ایران اسلامی. امروز درخط مقدم  مورد تهاجم فرهنگ بیگانه قرار دارند.ودشمن در آرزوی ازهم پاشیدگی تفکر وباورهای اسلامی آنان است تا بتواند آنان را ملعبه دست خود قرار بدهد .واخلاق وانسایت ونسلی را که دردامن بانوان ایرانی تربیت میشود از باورهای صحیح دینی دور کندوهمرنگ خود وهمراه امیال خود نماید .از مراکز فرهنگی گرفته تارفتار واخلاق اجتماعی را موردتهاجم قرار داده است .فرهنگ بی بند وباری اخلاقی بخصوص در بانوان ودختران بیشتر به چشم میخورد وپسران ومردان نیز از بانوان دختران کم نمی آورند و جای تاسف دارداینان طوری در پارک ومراکز تفریحی در مقابل دهها چشم کودک پیر وجوان رفتار میکنند که والله شرم آور است .رفتاری که کودکان ما در مجامع تفریحی می بینند بد آموزی دارد وهیچکس هم نیست جلوی این ها را بگیرد وارشاد کند از کج روی بازشان دارد. فرهنگ اسلامی ما دارد آسیب می بیند کسی نیست از آن دفاع کند . میگویم کجایند مردان بی ادعا.گمان نکن که تمام شد دفاع مقدس در آغاز راهیم بیدار باشیم تلاش کنیم آی نخبگان دلسوزان آی همه مسئولان فرهنگی دینی مجریان قانون ؟

 

 

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/7/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کلید گنج سعادت کجاست تا جویم .منم که پشت دربسته راه میپویم .بکوچه کوچه غفلت هزارپیچ گناه

کجا .کجابروم .باکه من سخن گویم .سئوالهای فراوان ؟کلید گنج کجاست ؟.چه قفلها که ندارد کلید ساز کجاست؟ .وهرکه میرسد ازراه باکلید خودش .بگویدم که بیا توکلید قفل اینجاست .

ومن چه ساده دلم بایداز سر غیرت بگردم به حقیقت بیابم آن کلید کجاست؟.کلید بسط گشایش درون جان من است .همان کلید که درموج نور حق پیداست .واین که هر که بگردد برای بودن خویش کجاست رمز گشایش چرا؟ که ناپیداست.

اما عزیز شاه کلید همه خوبیها دروجود خودتوست چرا؟نمی گردی تا پیدایش کنی .میان ظلمت نوری دوچشم خودواکن به سوی عالم قدسی برو تماشاکن. نظاره کن بنگر توشعاع خیر. بشر.به سوی شر تو مرو راه خویش پیداکن.خودت را قبول داشته باش باور کن که توهم می توانی اگر که بخواهی اراده خود را قوی دار باچشم گوش بازحرکت کن ازهرجایی که ایستادهای به جلو قدم بردار. توکل برخدا کن تا توانی بدست آری کلید جاودانی .قفلهارا بازکن تدبیر کن تحقیق کن

.لذت آن است که داناو توانا باشی قفلهای بسته اندیشه را باشاه کلیداراده. ایمان. تقوی بازکنی

اثر صدیقه اژه ای                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/7/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ماه مهر از راه رسید اولین روز پاییزسفر رفته ها برگشتند اما برخی هم رفتن از خانه ی دنیا همان وفرصت برگشتن را پیدا نکردندوچه بچه ها یی که بی پدر شدند چه خانواده ها که داغدارند حوادث هیچکس را خبر نمیکند دنیاهم همچنین روال خود را از وقتی شروع شده تاکنون حفظ کرده هر زمانی به بهانه ای انسان موجودی آسیب پذیراست اما اونهایی که فرصت عمرشون تمام شده بازگشتند به همانجایی که بودند. جایی که همه ما خواهیم رفت نکته مهم این هست که همیشه بخودمون بگیم همه ما مسافریم مسافری غریب خدا حافظ ای دنیا دل به چه چیز بسته ایم. ماندن غیر ممکن .رفتن هم که دست مانیست. پس اکنون را دریابیم میخواهیم برویم دیر یا زود توشه نیاز داریم کارکنیم از وقت اندک خود استفاده کنیم .خیلی ها توی دنیا بچه بازی در میارند شلوغش میکنند توی سرو مغزخودشون ودیگران میزنند برای جمع مال ومقام قدرت وغیره اینها پاک قاطی کردند. ای مسافر .همانطور که مسافرتهای فصلی پایان یافت دنیا همچنین است.

 اما اول مهر روز شادی که بچه ها میخواهند بروند مدرسه بخصوص کلاس اولیها اونها میروند تادنیارا بفهمند بخوانند بنویسند. وآگاهی پیدا کنند خیلی ها هم هفتادسال پیش کلاس اولی بودند اما حالا چی هنوز سر کلاس اول زندگیشون مانده اند مفهوم معنای دنیا را نفهمیدند فرصت ها را سوزاندند.

 مسافر وقت تنگ است توشه بردار از برای خویشتن سفربزرگی در پیش است. هرکس باید بفکر خود باشد تلاش کند از این گذشته. سعی کند به قانون حیات احترام بگذارد.پا روی آن نگذارد دنیا منتظر آیندگان است

وآخرت آماده ورود ازدنیا خارج شدگان مسافرتو.توی دست دنیایی معلوم نیست کی وچه موقع از دست دنیا به آغوش آخرت سپرده می شی مسافر کوچه دنیا پر پیچ وخم است .مسافر مواظب باش توی اون گم نشی .آیاتاحالاباگمشده ای برخورد داشتی حال وروزش را ببینی مسافر .برمیگردی به همانجایی که آمدی .رسم راه مسافر بودن را که میدانی باید مراقب وسیله ای که با آن سفر میکنی باشی تا پنچر نکنه تودره نیفتد.اون وسیله بدن توست خیلی ها . ماشین وجودشون لت وپار شده آتیش گناه اونها را زشت کرده وخودمون مواظب باشیم مسافر مسافر

 اثر صدیقه اژ ه ای                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/7/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 150
بازدید دیروز: 295
کل بازدیدها: 843973