سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

مر ا قب باش خوب بشنوی خوب ببینی دقیق تجزیه و تحلیل کنی تا دیر نشد ه اقدام کن مراقب باش ندانستن تو سبب اتهامات شا یعات بد

اخلا قی ها ی سیاسی نشودانتخابات امری نیکو وانتخاب اصلح نشان توجه مردم به مسایل اداره امور در همه ابعاد علمی فرهنگی سیا سی

 ا جتما عی در عر صه های داخلی وجها نی  ....می با شد هر چه تعداد شرکت کنند ه  در انتخابات بیشتر باشد رشد فر هنگی جا معه را نشان

 مید هداز طرفی کسا نی که شرکت نمی کنند هنوز به بلوغ فر هنگی دست نیافته ا ندمسلما چنین افراد بی تفاوتی بیشتر گوش به شایعات کرد ه وبیشتر به سخن پرا کنی دشمنان این نظا م مقدس دل سپرده اندنظا می که سی سال در مقابل دشمنان قسم خو رده ایستاد وتاوان فراوا نی را پردا خت.انتخا بات روح ملی مذهبی را به هیجان می آوردبایدمرا قب با شی که این شور مقدس را با تحقیر شمردن رقیب ونا دیده گرفتن ز حمات وتلاش ها ی دیگران را  با تهمت حسادت خود خوا هیها نیا لایی که دل این ملت عاشق را ه امام و لا یت را خون کرده ای آنوقت اگر هم با تبلیغات فرا وان رای بیا وری این رای موجب رضای خدا وخشنودی عزیز فا طمه س نخو ا هد بود دیگر ارزشی ندارد مرا قب هوا دارا نت باش  که دست به تخریب رقیبت نز نند و اهانت نکننداگر شا یسته باشی ودلسوز مردم وخادم نظام واز توا ناییها ی لا زم بر خوردار باشی انتخاب خوا هی شد چرا که ملت بزرگ ایران می خواهد سر بلند عز تمند همچون خور شید تابا نی بد رخشد وقله ها ی  علم ودانش تر قی را بیش از پیش فتح نماید   

                                                                                                                                                                شیدای اصفهانی


[ جمعه 88/3/8 ] [ 1:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 99
بازدید دیروز: 71
کل بازدیدها: 768609