سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

سلام پیشاپیش عید سعید باستانی را به هموطنان خوبم وهمه ایرانیان تبریک میگم

هوطن خوب من یادت باشه در کجای دنیا زندگی میکنی در قلب آرامش ومعنویت قرار گرفته ای در سرزمین حافظ وسعدی مولانا

وعطار در سرزمین امام زادگان معصوم در سایه امام هشتم علیه السلام در سر زمین جوانا عاشق عزت وسربلندی ایمان شرف

وراستی در سرزمین ابوعلیسنا محمد ذکریای رازی در سرزمین فقها عرفا ومشاهیر بزرگ در سرزمین روحالله که با دم مسیحاییش

همه مارا از خواب خرگوشی بیدار کرد در سرزمین ولایت عشق در سرزمینی که خدا قرآن ولایت رهبری اسلامی دارد

در سرزمین وفور نعمتهای مادی ومعنوی در سرزمینی که کوچه هایش بوی عطر شهدائ وآزادگان را دارد

در سرزمین نوروز که همه اش نیکی وخیر وبرکت نشاط وتلاش کوشش بالند گی و...

بپاس این همه نعمت باید که سجاده شکر بگشایی واخلاص وبندگی خودت را در پیشگاه خداوند منان ابراز نمایی

وهنگام تحویل سال برای خودت کشورت ونجات مسلمانان مردم نجیب بحرین و.....دعا کنی

برای فرج اما م زمان برای توفیق بیشتر در جهت فرا گیری علم ودانش .عبادت آگاهانه خدمت به مردم ویاری محرومان .ساختن ایران عزیز و...

التماس دعا دارم

                                                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                


[ شنبه 89/12/28 ] [ 11:34 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پارسال در آستانه سال میلادی برنامه ای از شبکه خارجی پخش شد که سران کشورهای اسلامی بدیدار ملکه انگلستان میرفتند آنهم باچه

 تشریفاتی وهر کدام جواهرات گرانبهایی را به اوهدیه میکردند ودست ملکه رامیبوسیدند  وملکه با چه حقارتی توهین آمیز به آنها

نگاه میکرد ومن بعنوان یک انسان مسلمان احساس شرم کردم.وبسیار متاثر شدم که رهبران کشورهای اسلامی چه انسانهای ذلیلی

 هستند که خودشان را میبازند وملت شان به بیگانگان میفروشند ومنابع ملت خود را بغارتگران اهداء میکنند

وچه نوکران وفاداری که با این خوش خدمتی هاسرانجام به ذوباله دان تاریخ میروند وهمین ابر استکبارها تره ای برایشان خوردنمیکنند

این بیچاره هایی که آنچنان مسخ شده اند که خودشان را هم فراموش کرد ه انددر آن فیلم فهد بود پادشاه یمن عمان اردن و..

اگر امروز ملک عبدالله به بحرین نیروی نظامی میفرستدوپشتش به آمریکا گرم است مطمئن باشد کپنش سر نیامد واندکی فرصت دارد

 که بیاری خدا وبیداری جهان اسلام وملت ها ونیروی الهی بزودی هم خودش هم حامیانش وسران دیکتا توری که به حمایتشان در آمده

 نا بود خواهند شدوچه حماقتی از این بالاتر که دایه مهربانتر از مادر شده ومیخواهد صدای آزادی خواهی ملتی نجیب وبا فرهنگ را

 در گلوخفه سازذملتی که حق خود میداندانتخاب آگاهانه را برای پیشرفت ورشد وتعالی

به چه گناه باید به خاک وخون کشید ه شود ای مستبدان از خدا بی خبر قتل الخراصون ای دروغگویانی که از آبشخورهای صهیونیست تغذیه

شد ه اید وبدروغ اسلام را ملعبه دست خود ساخته اید وخادمین حرمین را لقب خود نمو ده اید ای شما ای که یک گلوله خرج غاصبان

فلسطین نکرده اید چگونه با بی شرمی وارد خاک پاک بحرین شده ایداز شما میپرسم اگر مسلمانید مسلمان کشی چرا؟اگر مسلمان نیستید

منصب بزرگی را که برعهده دارید بگذارید وبروید با رفیقان هم پیاله اتان رقص شمشیر وشرابتان را با بوش که همه رسانه ها نشان دادندانجام  دهید

شما کدام حیوان را میشناسید که گوشت همنوع خود را بخورد یا اورا بکشد که شما بروی همان عربهای سنی هم اسلحه گرفته اید

در فلسطین وغزه به خاک وخونشان میکشند شما با دشمنانشان حشر و نشر میکنید در بحرین میخواهند سرنوشت کشور خودشان مشخص

کنند نیروی نظامی میفرستید  من بعنوان یک زن مسلمان به شما میگویم پایه حکومت شما از شاه ایران محکمتر نیست از حسنی مبارک قوی

 تر نیست شما همه از نظر ملتها سقوط کرده اید هیچکس شمارا دوست ندارد دروغ شما ورفتار زشت شما باعث این نگاه وسقوط شد

ملک عبلله بچه گی کرد ه نیروبرای پشتیبانی  حاکم دیکتاتور بحرین آورده گول آمریکای نفتخوار را خورده با طناب اوبه چاه رفته که بزودی افول

 آنهم نزدیک خواهد بود انشالله

روح حضرت امام خمینی شاد با صلوات برمحمد وآل محمد وپیروزی مردم بحرین لیبی یمن و..

                                                                                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/12/26 ] [ 11:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بارخدایا 

 به ملت ایران  هوای پاک  آب گوارا وفراوان چشمه های جوشان

زمین حاصلخیز پرخیرو برکت . دوراز بلا وآفت. عطا فرما

به جوانانش خرد ودین دوستی به مردانش تعهد وهوشیاری به زنانش

عفت ودانایی وبه کودکانش نیرومندی وسلامتی عنایت فرما

دل این ملت را با نور توحید ویکتا پرستی روشن گردان .

وحیات جانشان را با مهر محمد وآل محمد گلشن نما

روان این ملت را سرشار از معنویت وزبانشان را شاکر .

اوقاتشان را با قرآن مانوس بفرما

این ملت را از عاملان قرآن گردان والگوی جهانیان در انسانیت

اخلاق علم دانش خرد ورزی وعدالت خواهی قرار بده

همدلی ومحبت امنیت همنوع دوستی را ملکه جانشان گردان

رهبر عزیز این ملت عمری پر خیر وبرکت عنایت فرما

 ورییس جمهور دانای این ملت را توانایی صد چندان عنایت فرما

ومسولین خادم ودلسوز را سلامتی عطا کن وشناخت حق را فرا

روی ما قرار بده وهمه مردم ما رااز هر قوم آیینی سربلند شکر

گزار خرد ورز هوشیارتوانا گردان 

ودعای شیدای خود را در حق همه قبول فرما ودل شیدای خود را با

ظهورحضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه وشریف

نورانی گردان

                          اثر مدیر وبلاگ    شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/12/24 ] [ 8:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدانم چرا؟ بعضی گوشها کرند وبرخی چشمها کور وبعضی دلها سنگ امیدوارم توی ملت ما چنین موجودات عجیب وغریب نباشند

کسانی که حاضرند ملت خودشون را به خاک وخون بکشند برای حب جاه ومقام وپست .از وقتی مسلمانان بیدار شدند ومیخواهند خودشان باشند

 روی پای خودشان بایستند .با چنین موجوداتی روبرو شده اند کسانی که سالها از گرده ملت خود بار کشیده وهویت کرامت اموال ومنابع آنان

را به استکبار جهانی اهداء کرده اند ملت خود را از همه جهت عقب نگه داشته اند بجای این که اظهار ندامت کنند وعذر خواهی خودشان را به

 کری وکوری زده وبا بی رحمی به روی ملت خود آتش گشو ده اند اینان صدای فریاد خشم ملت خود را نمیشنوند

تنفرملت خود را نمیبینند با قساوت پا روی خون جوانان خود میگذارند.

واز آه مظلوم ابا ندارند وجای تعجب است که با قتل عام جنایت وحشی گری میخواهند برمردم حکومت کنند

اینان آنقدر  سفیه شده اند که نمیفهمند ملت هایشان از عملکرد آنان بیزار است

اینان حاضر نیستند حتی اندکی فکر کنند که با این همه جنایت وخیانت چگونه میخواهند بمانند وبرای چه کسانی حکومت کننداما غافل از این

که سنت الهی غیر قابل تغییر است وبزودی بدست مردم خود از صفحه روزگار رخت بر میبندند وچیزی جز ننگ عار برای خود در تاریخ بجای نمیگذارند

                                                                         مدیر وبلگ                                              شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/12/22 ] [ 9:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بوی عطر بهار می آید    لاله و گل ببار  می آید     آسمان آسمان گلست ونبیز        فصل بوس وکنار می آید

میرسد کاروان نوروزی    عاشق بی قرار می آید    خا نه ها را گلاب وعطر زنید           شادی روزگار می آید

غم بریزید ودور برخیزید    شاهد تکسوا ر می آید    دست دردست هم گل لبخند        وقت دیدار یار  می آید

 

نوروز عجب لطف وصفایی دارد       در سینه خلق اوچه جایی دارد     جاییکه نوید عشق وامیددهد    آوای خوش فرح فزایی دارد

 

در گوش صدای کاروان عشق است           از غصه وغم گذرزمان عشق است      در دست بگیرجام باده. می .نوش

نوروز نویدی از جنان عشق است            برخیز ومثال بوستان خرم   باش        این لطف و صفازآسمان عشق است

 

تقدیم به ملت بزرگ ایران

وخادمان زحمت کش

 مسولین دلسوز        ونخبگان وجوانان سر فراز ایران زمین                                     مدیر وبلاگ  شیدای اصفهانی

سراینده صدیقه اژه ای


[ جمعه 89/12/20 ] [ 8:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

    لنگه کفش تو آقای کفشها شد از خاک برخاست وسردیکتاتور اعظم را نشانه گرفت

واین برای اولین بار بود که یک دیکتا تور در برابر کفش تعظیم کرد وقامت شیشه ایش شکشت واین شکستن را میلیاردها انسان دیدند

وصدای فرو ریختنش را شنیدندوآنروز تنها تو واراده آهنین تو بود که ابهت پوشالی را با لنگه کفشی به عالم نشان داد

وهزارن درود صلوات را نثار توکرد  برای اولین بار بود که کاربرد کفش شکل تازه ای گرفت وباران کفش بر سر ستمکاران بارید

وهزاران سال بود که کفش در زمین پیشانی سایید سینه چاک کرد و باسنگ وخار جسمش پلاسید وآنروتاریخی وآنروز بزرگ ولحظه زیبا

از زمین برخاست تا سر ضحاک زمان را نشانه رود وچه لحظه پر هیجانی بود دفاع از حقوق خود ودیگران وچه برائت با شکوهی 

کفش توبرهمه کفشها آقا شد وباید تمبر یادبودی از آن حک شود تا همه  بدانند مبارزه برعلیه ظلم وجور وایستادن در برابر ناحق

 حتی از لنگه

کفشی برمی آید          بادرود به منتظرزیدی

                                                                                                   مدیر وبلگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/12/17 ] [ 8:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ارتحال عالم ربانی فقیه صمدانی آیت الله سید حسن امامی را به مردم ولایت مدار اصفهان وبیت معظم ایشان تسلیت عرض مینماییم

ایشان از جمله روحانیانی بودند که نه در راه علوم دینی والهی بلکه در عمل وکردار پیرو راستین امامان معصوم علیه السلام بودند وتا آخرین دم

حیات از تلاش مستمر خود دست برنداشتند تقوای ایشان زبانزد خاص وعام بود ایشان اعتبار ومورد اعتماد مردم اصفهان بودند

روحشان شاد وجایگاهشان در علاعلیین باد

ایشان نیز یکی دیگر از مردان خدا بودند که زندگی این جهان را با بهترین حالت طی نمودندl 

خاطره من از ایشان وقتی بدیدارشان میرفتیبم با خوشرویی استقبال میکردندوگمان میکردی بدیدار پدرت رفته ای با دقت ودلسوزی با

مخاطبین خود توجه میکردند وهر کاری که میشد برایشان انجام میدادند. در خانه اشان به روی مردم باز بود حسن خلق ایشان وتواضع والایشان

 همه را مجذوب خود میکرد چند باری به محضرشان رفتم با نشاط دینی ومعنویت خاصی آشنا شدم

روح این مرد خدا در جوار حضرت حقتعالی شاد باد

قابل توجه خداوند بندگان شایسته ای داردکه واسطه فیض رسانی وآگاه نمودن خلق هستند .اینان بعد از مرگشان تازه نامشان زنده تر میگردد

                                                                                                                  شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/12/15 ] [ 11:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چقدرخوبه ما ایرانیان یاد بگیریم با هم خوب صحبت کردن را گفتم ما ایرانیان ازهر قوم وفرهنگ ونژاد یاگروه سنی زن یا مرد

این مطلب ابزار خاص خود را نیاز دارد اول بالا بردن رشد وآگاهی لازم .دوم تحمل ودقت .خوب گوش دادن سوم عجو.لانه قضاوت نکرد

چهارم تنگ ن ظری ها را کنار گذاشتن .واز همه مهمتر تنها به خواسته های خود پا فشاری نکردن وبه دیگران حق دادن

اعمال سلیقه واجبار در کار نداشتن و....

ام مزایای خوب درک کردن وصحبت کردن آنقدر اهمیت دارد که دیگر در سرکار با همسر وفرزند وهمسایه وفامیل ایجاد مودت شده وهیچکس

احساس افسردگی دلزدگی انتقامجویی حسادت ودشمنی نمیکند.همه شامل سلام وسلامتی بزرگواری میشوند

واین که قرآن کریم میفرماید بهشتیان باهمدیگر سلام میکنند وهیچ حرف ناشایستی به هم نمیزنند همه در کنار هم به آرامش به سر میبرند

بیانگر اهمیت همین مطلب است

گفتگوی دلچسب سراسر دوستی با همسر وفرزندان سبب خیر وبرکت واست همچنین با دیگران

گفتگویی که ریشه درخرد ورزی وعزتمداری باشد بوی خیانت وتحقیر ندهد.برای رسیدن به این نگاه باید هرکس از خود شروع کندتا دیگران

نیز از او بیاموزندواولین سلام همراه با چهرهای متبسم به هرکس که در کنارش هستی وبا تودر زیر یک سایه هستید ودرجه های بعد انتظار ت

را کم کن بگذار اولین رفتار زیبا را تو در خانه وسر کارت ومحل زندگیت آغاز کرده باشی

                                                                                                                مدیر وبلگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 89/12/15 ] [ 10:41 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام ببخشید کاری ومشکلی داشتم امیداورم کمکم کنید  سلام بفرمایید در خدمتم ببخشید خصوصی است نمیخواهم کسی جز شما

 بفهمد اشکالی نداره روی صندلی روبروی من بنشینید کسی متوجه نمیشه  و

نوبت نفر بعدی بعداز سلام خانم زندگیم آتش گرفته همسرم اونوآنش زده همسرت کجاست خانم توجهنم خودش هم سوخته وتمام کرده

دوتا بچه هام چه کاری از دست من ساخته است خانم کمک به دارو ودرمان کمک به تعمیر منزل ولوازم منزل

 نفرسوم

اما یک خبر خوشحال کننده خانم اومدم تشکر کنم پولی را که شما برای مسکن من دادید باعث شددر قرعه کشی زمین بنامم بشه خانم

خیلی ممنون خدا به همه شما عوض بده اما بسیاری از اقشار  ضعیفی که نتوانسته اند حساب بانکی باز کنند وحالا هم که راهنمایی

میشن سایت بسته است ومطلب دیگه این که خیلی ها یارانه ها را به مصرفی رسوندند که نیاز ضروری آنها نبوده ومردان سرپرست خانواری

که با زور گیری وکتک کاری یارانه خانواده را میگیرند وخرج اعتیاد خود میکنند وباز زن وبچه ها سرگردان هستند و چه ظلمها که برسر این زنان

نمیرودزنانی که پدرانشان باعث بدبختیشان شده اند وبعلت فقر ازدواج اجباری داشته اند این گروه نه سواد آنچنانی دارند ونه شغل وهنری

آموخته اندبه همین علت چندین فرزند پی در پی بدنیا آورده واز همه نظر در تنگا قرار دارند

برخی از آنان باسن کم شکسته شده اند وبخشی هم همسرانی که احساس مسولیت نمیکنند وتن بکار وتلاش نمیدهند که بسیار جای تامل

 دارد  وداستانهای شگفتی که باید شنید ودید نا گفته نماند که ما خود هزاران هزار کلید اسرار داریم پنهان زچشم خلق

                                                                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 89/12/12 ] [ 12:5 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قبل از هر چیز کلمه بود وکلمه در نزد خدا بود  وکلمه نور بود

قبل از هر چیزکلمه بود وکلمه مقدس بود  وخداوندخواست تجسم پیدا کند

پس فرمود -کن فیکون-موجود باش

همه چیز با کلمه آغازشد  بنام خداوندبخشنده مهربان

پس فرمود مرایاد کنید تا شمارا یادکنم  شکرمرابجای آورید وکفران نعمت نکنید

وفرمود هرکس ازذکرمن غافل شود زندگانی براو تنگ ناگوار میگردد

وفرمودشیطان دشمن شماست از متابعت نکنید وفرمود از طاغوت بیزاری جویید

سرپرست خود قرارش ندهید هرکس سرپرستی ولایت حقتعالی را بپذیرداز ظلمت به سوی

نور رفته وهرکس غیر خدا بلند مرتبه را ولی خود قراردهد ا زنور به سوی کفررفته است

وکسی که کافر شد فطرت الهی خودرا پوشانده  کر وکورولال است وکورباطن است وکسی

که افسار عقل خود را بدست نفس خود دهد در دام شیطان گرفتار میگردد

وعقلش بیمارگردیده وعمرش تباه شده فرصتهای ناب عمر خویش را از دست داده است

هم دنیایش تباه شده هم آخرتش نابود گردیدهچه بسا انسانها یی که ازچهارپایان پایین

 ترهستندخود نمیدانند وطاغوتها ودیکتا تور ها بدترین جنبندگان هستندگرگ نفسشان بر

روح وعقلشان غلبه یافته در توهمات جهنمی خویش برخلق میتازند وبد مستی میکنند

غافل ازاینکه قهاریت پروردگار آنان را باعذابی دردناک نابود خواهد کرد 

                                    مدیر وبلاگ                 شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 89/12/11 ] [ 9:47 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 430
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856624