سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

 میتراود جذبه از سیمای تو     مینوازد نبض دل آوای تو               طلا

  میتراود زروح کودکیم     هر دم این ناله ی چکا و کیم              خاکسار

ازعشق نپرهیزم بر دامنش  آویزم   با قدرت اعجازش بنشینم وبرخیزم       پروین

فروغ علم بر هرکور دل رهبر نخواهد شد  

 به نا بیناچراغ زنده رو شنگر نخوا هد شد             ماهر اصفهانی

آنقدر تنهای تنهایم که دانم بعد مرگ  

جزگریبان زمین برماتم من چاک نیست               سرور اصفهانی

عمرعزیز طی شد واین کاروان گذشت

این کاروان عمر عجب بی امان گذشت           شهیر اصفهانی

تو روح بها ر خرمی  من یاسم   

سر شار زتو گشته همه احساسم                شیدای اصفهانی

ای مرغ بی پروای دل سوی خدا پرواز کن        رخشان

تنها رفیق زنده دل محفل منی                     نقاش

درعالم خیال شبی موقع سحر   کردم به صحنه ای به قیامت دمی نظر    قانع

چو نی در دامن مرداب روییدن هنر نیست 

صنوبر ماندن آزاد ماندن بی خطر نیست     علیپور

مابین اهل سنت وما نیست اختلاف  

بهتر که مدعی بکند تیغ را غلاف           وصال

عجب کودکی در جهان پا نهاد     که هموار سازد ره عدل وداد    ماجد

تو خیالم ساخته بودم یه فرشته از وجودت

غافل از حقیقتی تلخ  غافل از سر سکوتت        پریسا

نبودی تا ببینی آن نبرد نا برابر را  که ازهنگامه اش باورکنی رنج برادررا     فرودستان

انجمن شعر وادب شیدای اصفهانی سربلندی ملت ایران را از درگاه قادر متعال طلب مینما ید

روزهای یکشنه در بزم ادب منتظر خوبانیم                                           شیدای اصفهانی

  


[ دوشنبه 89/12/9 ] [ 9:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 در حالی داریم با سال89خدا حافظی میکنیم که هم جریان فتنه

 رسوا شد هم ملتهای خفته منطقه بیدار شدندسالی که اتقلاب اسلامی ایران ببار

نشست ومردم بار دیگر فریاد مرگ بر آمریکا بر آوردند سالی که سرنخ کلافهای سر

یگم پیدا شدسالی که عزم واراده ایرانیان برای تلاشی مضاعف جزم تر شد ودوست

ودشمن خود را شناختند وآمریکا واسراییل از همیشه رسواتر شدند

وهم اکنون ملتهای بیدار شده تا پای جان ایستاده اند

اما کلامی خودمانی درسال 89خود ما چه تغییر وتحولی پیدا کردیم چقدر به خواسته

 ها ی منطقی واساسی خود دست پیدا کردیم چه گامهای بلندی برداشتیم

چقدر توانستیم بر مشکلاتمان فایق آییم هم اکنون چند بهار را پشت سر گذا شته ایم

چه خاطرات شیرینی از سالهای گذشته بیاد داریم چقدر سعی کردیم که با مردممان

وفامیل ودوست خود صادق باشیم ومحبت خودرا به آنان تقدیم کنیم

از شکست  نباید نا امید شویم که شکست پل پیروزی است

چه دوستان ونزدیکانی را از دست دادیم برای همیشه با ما

وجهان ما خدا حافظی کردندهم اکنون همه برای تحولی دیگر

همراه با فرا رسیدن نوروز در تلاش هستیم 

                                                                 شیدای اصفهانی هموطن تو                                               


[ پنج شنبه 89/12/5 ] [ 6:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مبادا که کفران نعمت کنیم وآن را به نقمت مبدل کنیم

وقتی خوب می اندیشیم بسیاری از همه مواهب خدادای برخوردار

 هستیم ولی شناخت درستی از آن نعمت نداریم نعمت رهبری از مواهب بزرگ الهی است که باید با جان دل قدر شناس آن باشیم وروزی هزار بار خدا را شاکر باشیم

جای تاسف است که برخی معنای ولایت رهبری را نمی فهمند وآن را با دیکتاتوری که نظرات شخصی وسلایق فردی وخودخواهی های یک جانبه وسلطه جویی به نفع استکبار جهانی استوهوا پرستی فردی است تفاوتی قایل نیستند

حکومت ولایت فقیه حکومت قوانین الهی است قوانینی که براساس فطرت انسانی الهی برمبنای توحید است نظرات رهبری زمینه ساز انسان متعالی است رهبر عزیزهرچه میگوید براساس آیین مقدس اسلام است نه براساس هوای نفس خود. دیکتا تور همه چیز را فدای خود میکند همه را عقب نگه میدارد ورهبر اسلامی همه چیز را برای سعادت نیکبختی همه بکار میگیرد

ای کسانی که فریب خورده اید ایکاش دمی باخود خلوت میکردید ووضعیت تمام نظام ها ورهبران عالم را بدون تعصب خاص بررسی میکردید آنوقت به این میرسیدید که رهبر ایران اسلامی وجهان اسلام از همه برتر وعالی تر است

خدایا در پیشگاه با عظمت توسر بندگی فرود می آوریم واز توبخاطر همه نعمتهای بزرگت که بما عطا فرمو ده ای ممنونیم

                                                                شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/12/3 ] [ 5:16 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سال سرنگونی دیکتا تورها مبارکباد.

 

چه زیباست امسال نوروز ما .   من یکی که دارم به آرزوهام میرسم آرزوی من بیداری ملتها وسربلندی

مسلمانان عالم است. وبرچیده شدن نظامهای استکباری ورشد شکوفایی استعدادهای ملتهای عالم است مهربانی نیکی وسر دادن سرود

محبت ومودت توحیدی دنیای روشن پر از نور امید.دنیایی که در آن گرسنه ای تحقیر شده ای نباشد ونظامی ومردمی که منابع را بخواهد برای

 قلدری فخر فروشی با خونریزی واستثمار به چنگ آوردجایی در این عالم نداشته باشد

نکته این که اول راهیم باید هزار دیده بینا وهمتی بلند وارا ده ای آهنین باشد ترس از مرگ را زسر برون کنیم

تا دامن دامن بذر انسانیت بپاشیم وخوشه خوشه سعادت درو کنیم

چرا ؟ که همه انسانهای این عصر عضو یک پیکرند وسرنوشتشان برهم تاثیر گذار است

وایکاش ان جوانان نگون بختی که در منجلاب فرهنگ غرب دست وپا میزنند بیدار شوند وبخصوص زنان عالم قدر خود را بشناسند وبیش

 از این با زیچه دست شیطان صفتان نگردند

وکاش بیاید مصلح واقعی خلق خدا  

                                                             اللهم عجل  لولیک الفرج

                                                                                                      شیدای اصفهانی                                                                                                              


[ سه شنبه 89/12/3 ] [ 12:37 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از والدین گمان میکنند بچه ها ی سه چهارساله متوجه نیستند .بنا براین به

رفتار کردار وبرخورد خود اهمیتی نمیدهندوحتی بخودشان زحمت نمیدهند که هوشمندانه رفتار

 وعکس العملهای فرزندشان را مورد دقت بیشتری قرار بدهند.در حالی که بچه ها با دقت

بیشتری رفتار وکردارا ها را نگاه میکنند بدون این که بتوانند درست یا نادرست آن را از هم

تشخیص بدهند برهمین اساس ودقت وسرعتی که می آموزند ازعمل وعکس العمل ها

 درس میگیرندبچه ها مخاطبین خود را با تجربه هایی که کسب میکنند شنا سایی کرده و

رفتار خود را با آن تنظیم میکنند بطور مثال از هرکس انعطاف بیشتری ببینند به طرف آن جذب

وگاهی خواسته ها وبهانه جوییها وهمبازی شدن با خود را از اومطالبه میکنند.به طور تجربی

دیده شده که سیاستهای خاص خودرا طوری بکار میبندند که مثل یک بزرگ سال به نظر می آیدبچه ها در این سن دوست دارند همه چیز را خود تجربه کنند وبه امرو نهی دوست ندارند گوش بسپارندگاهی بر والدین ونزدیکان خودمیخواهند حکمرانی کنند اما همین که فضای افراد با افراد دیگری عوض شد همین بچه ها احساس غریبی میکنند وبیشتر سعی میکنند موقعیت محیط خود را با افراد تازه وارد مورد بررسی قرار دهندبنا براین انتظارات خواسته هایشان کم رنگ تر میگردد تا جایی که با بهانه جویی واسرارمیخواهند خود را از آن فضا خارج کنندکودکان احساس لطیفتر وزیرکتر از بزرگ سالان دارند وگرمای محبت قلبی را زودتر احساس میکننددر تربت ذهن کودک محبت وعواطف تنها کافی نیست روابط والدین نوع نگاه آنها گفتار ورفتار عملکردشان نقش مهمی ایفا میکند واین که بچه را بازبان خودش با نظم وقوانین موجود آشنا کنیم به او بفهمانیم که جای هرچیز کجاست وچرا بایدهرچیز جای معینی داشته باشد

به بچه باید خوب نگاه کردن ودرست نگاه کردن را بیاموزیم برخی فکر میکنند وقتی بچه بزرگ میشود یاد میگیرد در حالی که اگر از کودکی چیزی را بیاموزی ان هم صحیح تا آخر حیات موثر واقع میگردد                                                                               شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 89/12/3 ] [ 12:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 104
بازدید دیروز: 231
کل بازدیدها: 843310