سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

الوداع ای ماه خیر ومغفرت  ماه نیکی ماه خوب زندگی وزنده شدن دل ماه بیداری از غفلت وتباهی من هرچه انجام دادم اندک بود وامید وارم این اندک را در پیشگاه ربوبی بودیعه بگذارم

وخودم وقلبم را که از کدورتها پاک شده با همه وجود تا رمضان دیگر وحیات طیبه ای زیباتر بخوبی ودرخشندگی خورشید نگهدارم مبادا ریز گردهای گناه وسنومی هایویرانگر با طبل های تو خالی شیطانی به سراغم بیایند به سراغ دل آسمانیم من متصل به قرآنم وبا اومانوسم خدا حافظ ای ماه خوب خدا این خدا حافظی نه برای جدا شدن ودور شدن است برای همسان شدن وابراز نیاز بتوست سلامی دوباره است اگرچه در عالم مادی ا ز فردا روزه نیستم اما فکرم وعقلم از همه پلیدها امساک خواهد کرد بیاری باریتعالی وتوسل به امام معصوم وتمسک به قران کریم 

جرعه ای نوشیده ام من تا قیامت

مست وسرمستم

قسم از مرز بودن تا شهادت

دلم برای مناجات سحرگاه تنگ میشود وچه با نمک می شود هر کار خیری در این ماه 

خدا حافظ ای خاطرات تلخ وشیرین خاطرات داغ وخونین غزه مظلوم خدا حافظ ای رمضانیان در خون غلتیده ای اشک های بیداری ای شهیدان جانباخته رمضان عید فطرتان جشن فرشتگان در جوار رحمت حق گردید ووای برجنایتکاران روزشان سیاه باد با نفرین مادران داغدار وانسانهای آزاده جهان 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ سه شنبه 93/5/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قطره اشکم که از چشم گلاب افتاده ام    یا که ازچشم نسیم وماهتاب افتاده ام

بیقرارم آتشی در کنج دل سوزد مرا     قطره ای هستم که ازقلب کباب افتاده ام

هر چه هستم هستیم از آن توست    نقطه ای هستم که بر.برگ کتاب افتاده ام  

                                  اثر صدیقه اژ ه ای

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/5/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از این همه بی رحمی بی حیایی بی انصافی بی وجدانی حالم بهم می خورد از دستانی آلوده به خون مظلومان غزه است متنفرم وای بردستی که با این دستان جهنمی دست می دهد

وای برلبانی که برچهره های کریح خون آشامان لبخند میزند 

وای به وعده گاههایی که در آن سر حق طلبی را ذبح می کنند 

از دنیایی که کار گردانان  وسر دندارانش جنایتکاران هستند

بیزارم دنیایی که پا روی قلبها می گذارند وکودکان زنان بی دفاع را برای قدرت طلبی وزیاده خواهی های حیوانی قربانی می کنند 

دنیایی که قانون ندارد ودنیایی که بی درو پیکر است قانونش از جنگل عقب افتاده تراست 

صد رحمت به گرگان پلنگان کفتاران اینها که از هر حیوان درنده ای پست ترند ازین دنیایی که اینها برپا کرده اند بیزارم حالم بهم میخورد 

وای برچشمی که در چشم جنایتکاران بیفتد جهنم مجسم است .

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/5/5 ] [ 10:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اسراییل پاره تن آمریکاست .آمریکا نمیتواند غیر از مصالح اوعمل کند.چشم آمریکا تنها او را می بیند وصدای نکره اورا می شنود .

سازمان ملل هم که کلیدش دست آمریکاست حق وتو که ظالمانه ترین حق برای ارضای استکبار جهانی است سر جایش محکم ایستاده ملتهای دیگر دنیا چه حقی وچه حقوقی آتش بیار معرکه وخون رسان این جریان نامبارک هم که سران کشورهای به ظاهر اسلامی هستند کسانی که به نام اسلام حقوق مسلمین راپایمال کرده وسبب خوش رقصی برای دشمن بیت المال را فنا می کنند

تا خود چندی از لذات مادی برخوردار گردند کاری به رنج درد مردم مسلمان ندارند.سواد فهم خیانت فهمیدن را ندارند بی غیرتی سر تاپایشان فرا گرفته کور وکر لال هستند.

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ یکشنبه 93/5/5 ] [ 1:37 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از یک خانه کوچک گرفته تا مدیریت کلان در همه عرصه های اقتصادی فرهنگی اجتماعی سیاسی ورزشی هنری و... به مدیران کار آمد فعال پیشرو وفداکار نیازمندیم مدیرانی که بتوانند از فراز وفرودها با سر بلندی عبور کنند ومنابع مادی ونیروی انسانی که در اختیار دارند درست وبجا بکار بگیرند 

اغراض گروهی وسیاسی وتعصبات متحجرانه مانع درک درست از مسایل ومشکلات پیش روی  آنان نگردد

امروزه هر نارسایی ومشکلی که پیش می آید از نا کار آمدی مدیران است مدیرانی که با تدبیر وهم اندیشی وتعهد کارایی انتخاب نشده اند مدیران سفارشی -مدیرانی که با رودربایستی بده بستانهای  ..سر کار می آیند

در جایگاه واقعی خود قرار ندارند

هیچ آموزش در رابطه با پست مهم خود ندیده اند

ازتخصص تئوری گذشته روحیه فردی آنان آمادگی لازم را ندارد

                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/5/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

درود خدا بر دلاور مردان زنان مقاومت .مردمی که با وحدت کلمه ایستاده وسینه هایشان را سپر گلوله های دشمن نموده وشعار آزادی سر داده

 تا رهایی کامل ازدست غاصبان جنایتکار

اینان خون. جان و مال میدهند

اما شرف وغیرت را زیر پا نمی گذارند

ایمانشان بخدا قوی ودر راه خود راسخ هستند

شک وتردیدی بخود راه نمی دهند

مجاهدت در خون گوشت آنان رسوخ نموده 

شکست ناپذیرند 

وخدا یقینا با آنهاست ومردم آزاده جهان اینان را همچون جان خود میدانندومادران وکودکان دنیا با آنان ابراز همدردی میکنند

وننگابد ونابودی همیشگی اسراییل از نقشه کره زمین حتمی خواهد بود

وچه رسوایی وننگی ازین برتر که دست جنایتکاران برای همه مردم دنیا روشد .وتیره روزی سیه دلی آنان اشکار گردید

.نفرین ها ولعنتها براسراییل آمریکا محال است که کارشان را تمام نکند انرژی های منفی تک تک آنان احاطه کرده وصدای مظلومیت شیر خواران کودکان دل کوهها را ذوب

 واین سنگدلان سران غربی عربی چه بی غیرت هستند ننگ ابد از آن آنها باد .

پایه های حکومتشان برسر شان خراب گردد بیاری خدا 

الیس الصبح بقریب                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ یکشنبه 93/5/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زنان عالم از دوحالت خارج نیستند یا جلوه رحمانی دارند یا شیطانی .زنانی که جلوه رحمانی دارند از حفظ ظاهر وپوشش گرفته تا تا اخلاق منش رفتار انسانیاز عطروبوی فطرت پاک خویش کانون هستی را مترنم نموده ودر دامن پاکشان علمائ قهرمانا دانشمندان خردمندان نیک سیرتان خدا جویان شهیدان وعارفان هنرمندان را تربیت نموده وسبب افتخار عالم هستند جلوه های رحمانی از رفتارومنش ایشان متجلی است حیای باطنی وظاهری دارند حجاب را نافع میدانندنه مانع اما زنانی که جلوه شیطانی دارند از هنرپیشگان هالیود گرفتهتا زنان خود باخته ای که ملعبه وابزاردست سود جویان منفعت طلبان هستند وهم وغمشان بی بند باری ظاهری وپیروی از نفسانیت شیطانی است همانندگلهایی هستند که آبشخورشان لجنزارهای عالم است دخترانی که در سلک قیافه های ماهوراهای شیطان پرستان دیو سیرت خود را در می آورند اینان سبب بهم ریختن آراش وامنیت جوامع بشری هستند وشیطان بزرگ وسر کرده آنان است .اینان فاقد هر گونه تحلیل اخلاق اجتماعی سیاسی هستند قوه درکشان همین بی بند وباری های ویرانگرشان است 

دسته سومی وجود ندارد وخوشا بحال زنان ودخترانی که جلوه رحمانیشان برجلوه شیطانی احاطه دارد اینان فرهنگ سازان جوامع بشری هستند خداوند برتعدادشان بیفزاید 

                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/5/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امسال روز جهانی قدس در حالی برگزار میشود .که صدها کودک زن نوجوان گلگون کفن به پیشواز آن آمده اند امسال روز قدس روز رویش لاله های ارغوانی است

امسال قلب ملتهای آزاده جهان داغدار است

امسال سیلاب اشک در کوچه وخیابانها جاری است

امسال همه بهم می گویند جنایتکارتر از اسراییل ایادی او در عالم پیدا نمیشود

امسال تعادل نظامی اسراییل وحامیانش  با فریاد بلند مرگ براسراییل بهم خواهد خورد


.امسال روز قدس روز سیاه صهیونیسم مکار است

.دست خدا برسر حماس ومردم مقاوم فلسطین است

دلهای آگاه همراه باآنان

خیلی ها میگویند بیایید به سمت قدس حرکت کنیم باهجوم انسانی خانه عنکبوتی را بادم نفسهایمان نابود کنیم

غزه مربوط به شیعه وسنی غیره نیست مربوط به همه مردم دنیاست اسراییل دارد به فهم مردم دنیا اهانت می کند

حتی بچه سه ساله هم فهمیده اسراییل خونخوار است ویرانگر است اسراییل باید تاوان فجایعی را که ببار آورده بدهد

جنایتکار جنگی است.بکدامین گناه می کشد حرف حساب سرش نمی شود 

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/5/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بهترین یاران کسانی هستند که در وقت مصیبت در کنار انسان قرار می گیرند .برخی روی غزه حساسیت نابجا دارند .اما بیاد دارم جنایات صرب ها را برای هرزگوین هم همین طور نگران شدم ونوشتم وسرودم واشک ریختم ودعا کردم

برای مسلمانان میانمار برای مردم بحرین برای همه مظلومیت های تاریخ برای عراق مصیبت زده امروز وداعش لعنتی وحکومتهای مرده منطقه که سکوت مرگ کرده اند وبرای هرکس حتی اگر تنگ گوش من باشد واحساس رنج کند نگران خواهم شد

ومیخواهم کاری برایش ونجاتش انجام بدهم

وحالا چه فرق میکند انسانهای مظلوم غزه دارند زیر چرخ آهنین جنایتکاران وخونخواران غاصبان نابود می شوند

وتوچگونه انسانی هستی که دردت نمی آید

من از سر زمین سعدی هستم که می گوید چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضو ها رانماند قرار ای ملک عبدالله ها ای سران خاین ونوکر اسراییل.آمریکا از جایی که غصب کرده اید بکنار بروید شما مسلمان وانسان نیستید شما دست نشاندگان تیره روز صهیونیسم وآمریکای خوانخوار هستید

بروید پی کارتان چاهای نفت شماصرف اسلحه میشود که نسل کشی ثمره آن است

ای ساده لوحان که با بی غیرتی اجازه میدهید جهان اسلام زیر لگدهای دشمنان خدا وخلق له شود برخیزید بروید پی کارتان ای نوکران سر سپرده

ومن می گویم ایکاش  در غزه بودم کنار مظلوم ترین ومقاوم ترین مردم دنیا گمان نکنید کاری از دست من ساخته نیست من می توانم وملت بزرگ ما می تواند همه ظالمان را بزانود ر آورد

دولت مردان ما بابیداری ویقین قلبی به این که منتظر نظر مساعد جنایتکاران نما نند اینان بویی از انسانیت نبرده اند چگونه حیوان با انسان قابل برابری است

آنان هر گز فهم نکنند انسانیت وعواطف پاک بشری را تاریخ دارد به سمت وسوی نگاه  تاز ه ای ورق میخورد که بربالای آن نوشته خواهد شد تنها راه نجات از یوق استبداد استکبار استعمار مبازه است نه سازش

در کتابهای درسی نام مقاومت حک خواهد شد اگر چه دشمنان نخواهند زمینی که با قتل وغارت بدست آید چیزی جز نکبت وتیره روزی برای اسراییل ندارد تا زنده

ام از آمریکا واسراییل  بیزارم لعنت خدا برآنان باد

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/5/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

درنگاه وفرهنگ غربی زن یعنی سکس واین کثیف ترین نگاه بزن است 

همسر بودن ومادر بودن در مراحل بعدی قرار دارد

از زن بهر نحوی که بتوانندبهره کشی میکنند

.جیب هایشان راپر میکنند کارخانه های وسیع لوازم آرایش بکار انداخته وبرای زن تولید میکنند زن را به باردیسکو کشیده تابا جلوه های تصنعی ازاو بیشترین در آمد را کسب کنند 

 ارزش معنوی برای زن قایل نیستند.

روسپی گری را شغل میدانند وچه دردی بد تر از این که زن کالا بشمار آید نه انسان دارای خرد وعقل منطق انسانی 

ومتاسفانه زنان مسلمان نیز با بی توجهی فرهنگ بی بند وباری غرب را نماد تجدد برای خود میدانند وهر روز دارند به آن جرثومه فساد خود را نزدیکتر می کنند وعقل وخرد را بکار نمی گیرند دختر وزن مسلمانی که تنها فکرش به کوتاهی چه بپوشم که انگشت نما گردم است دارد از درون تهی می شود وخود نمی فهمد تحت تاثیر تبلیغات سوئ ومخرب رسانهای قرار گرفته ودارد بیماری خود فریفتگی وخود عرضه نمودن دچار می گردد بیماری که عواطف انسانی وشخصیت الهی .حیا.و گوهر ایمان را از او می رباید

دزد در کمین است صاحب خانه درخواب ایکاش که بیدار شود زن مسلمان ایرانی که هنوز عشق زهراس واهل البیت را در قلبش احساس میکند ونگاه دلش با امام حسین س .زینت کبری ورشادت شجاعت غافله سالار کربلاست برای او اشک میریزد به سینه میزند وسیاه می پوشد به اومتوسل می شود.

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/5/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 10
بازدید دیروز: 215
کل بازدیدها: 821295