سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

تمام توان نتانیاهو کشتن کودکان معصوم وزنان بی پناه بود تمام قدرت او حمام خون براه انداختن وویرانگری ونابودی است .نتانیاهواولین سلاخ ادم کشی نیست اما بدترین است کثیف ترین است .مانکی مون مترسکی بیش نیست .قدرتی از خود ندارد اوباما هم در این جنایت تاریخی نقش بزرگی را ایفا کردروی هر درنده ای را سفید کرد 

نباید ساکت نشست نباید فراموش کرد چهره های کریحی را که جز زر وزور تزویرابزار دیگری را نمی فهمند انسانیت فراموش شده انسانهای مسخ شده جانیان بی درد عواطف مدفون شده نباید از ان ساده بگذریم هرچه فریاد داریم باید برسر جنایتکاران بکشیم تا شاید از خواب بیدار شوند شاید قلبهای یخ بسته اشان ترک بردارد 

به امید روزی که اسراییل از صفحه روزگار محو گردد 

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/5/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم برای جسم وروح خود ارزش قایل نیستند .به آن اهمیت نمی دهند.هر چندکه آسیب جدی دیده باشند .

از اعتیاد وغیره که بگذریم

از خوراک وغذایی استفاده می کنند که برایشان مضر است 

اینها تنها به طعم ومزه اهمیت میدهند

کاری به نیاز واقعی بدن خود ندارند 

بسیاری از بیماریها از  تغذیه ناسالم ونا کار آمد آغاز میشود 

چه بسیار افرادی که از بدخوری وزیاده خوری عمر خود را کوتاه نموده

وبه سرای آخرت رهسپار شدند 

امروزه ساده خوری خوب خوری در سبد غذایی مردم رنگ باخته است وغذاهای افزودننی پر رنگ لعاب ببازار امده غذاهایی با بو وطعم مختلف 

که تبلیغات در سوق دادن مردم به سمت آن نقش موثری ایفاء می کنند.

از این که بگذریم مردم در انتخاب غذای روح خود هم دچار یک سونومی بزرگ شده اند

سونومی که پرشانی از هم فروپاشی شخصیت فردی واجتماعی واخلاقی را به همراه

دارد

.بی حیایی بی بند باری بهم ریختن حریم ها.شکستن حرمت ها

استفاده از فیلمها ی ماهواره ای برای پرکردن اوقات فراغت به جایی رسیده

که همسان سازی افراد با نقش هنرپیشه فیلم وتقلید کور .کورانه ازآن بازار پر رونق فریبکاری ودروغگویی به همسر وخانواده وپاسخگوی اعمال خویش نبودن را فراگرفته.

 جدا شدن از معنویت وبی توجهی به مبدائ هستی وراهی که همه جهانیان در پیش روی دارند

از دیگر آسیب هاست

لذت نبردن واقعی وبی بهره ماندن از استفاده صحیح از مواهب خدادادی

در طبیعت

واینجاست که باید گفت امان ازبی فکری امان از غفلت زدگی وخود باختگی در انتخاب های غلط از همه نظر ....

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/5/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بوی تعفن لجنزارهای باطل به مشام میلیاردها انسان میرسد .انسانی که آمده تا در این عالم چشم وگوش باز کند وبا بصیرت وآگاهی را خوب زیستن در حیات دنیایی را بیابد 

صهیونیسم واستکبار جهانی آمریکا دندان برای دریدن مردم مظلوم غزه تیز نموده ودچار مرض هاری شده اند

چشم دارند اما از کور بدترند گوش دارند از کر بدترند 

دل سنگشان از هیچ صحنه وفاجعه انسانی بدرد نمی آید نمی فهمند 

سلاخان وجلادانی هستند که پا روی بشریت گذاشته وتابن دندان تشنه خون بیگناهان هستند

تعفن سر تا پایشان راگرفته است 

سقوط انسانیت را مدال افتخار خود میدانند 

وداعش کافر نیز توله آنان است 

اما این یک رووی سکه است روی دیگر بیداری ملتها ومسلمانان است مسلمانانی که به دروغ هابزرگ گوش ندهند حق را با تمام وجود بشناسند وباور کنند وبپاخیزند واستقامت در راه حق را گزینه روی میز قرار بدهند حرف حقشان وجنگ با کفار جنایت پیشه وخرد ورزی با توکل بخدا به یقین عامل پیروزیشان خواهد شد وروزی فرا می رسد که چشمه سارهای زالا ل حقیقت جاری وساری گردد وهمه با هم سرود زیبای در آستانه ظهور را سر بدهیم 

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/5/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مقاومت هر چند سخت اما سر انجام میوه ای به طعم شیرینی آزادی را ببار خواهد آورد

نسل مقاومت نسل ویزه ای هستند که نه تنهاعصر دوران خودبلکه آینده بوسیله آنان سر فراز خواهد شد برقلب تاریخ همچون ماه خواهد درخشید وتیرگی ها وخشونت های وحشیانه را پایان خواهد بخشید.

تا مقاومتی نباشد آزادی معنایی پیدا نمی کند .دردو خداوند عالم وفرشتگان ومقربان برمقاومت باد آنان که با روحیه بلند وشکست نا پذیر وفقدان همه گونه امکانات مادی براساس ایمان وعقیده در مقابل جنایتکاران غاصبان ایستادند ونه گفتن به ظالمان را شعار عملی خود قرار دادند.روزی نه چندان دور پیروزی نهایی را جشن خواهند گرفت وادبیات این فرهنگ ناب را به سر تا سر عالم برای نسلهای نوبه یادگار خواهند گذاشت .

ودرود برحزب الله در هرکجای عالم که سر انجام با مقاومت خویش برجندشیطان پیروز خواهد شد ومیوه شیرین آزادی را با تمام وجود خواهد چشید 

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/5/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در گذشته های دور آدمها را به بردگی می بردند از گرده آنها بیگاری می کشیدند

لقمه نان بخور ونمیر. آوارگی .شکنجه. توبیخ مثل این که قانون تمدن غرب این را حق لاینفک خود میدونست

وامروز چقدر بشر پیشرفت کرده خودش را صاحب حق تر میداند

وچه راحت اسلحه تولید می کند نه برای ترساندن وبیگاری کشیدن

بلکه برای قتل عام آنهم نه مردانه ومبارزه. جنگ بلکه برای نسل کشی بخاک وخون کشیدن زنان وکودکان وچه راحت این گروهک ها سر می برند

سلاخی براه انداخته اند

چند روزدیگر هم آدمخوری مد می شود هر کس آدم نکشد ونخورد

متمدن به حساب نمی آید

این را گفتم تا بگویم توی این دنیایی که قانون گذران آن وحشی وجنایت کار هستند

وخودشان می برند ومی دوزند هر کار که دلشان بخواهد می کنند

هیچ محکمه قانونمند وقوی وجود ندارد

حریم ها را پاره کرده اند حیا رخت بربسته است انسانیت مرده است

صدای مردم هم کاری ازش ساخته نیست

ارباب قلدر هم پول به جیب جنایتکاران برای کشتار بیشتر مظلومان می ریزد 

رانت ورشوه وغیره داد بستانهای سیاسی نقش موزیانه را اجرا میکند .

مرگ. مرگ ها واعتراضات رنگ باخته است

کودک کشی می کنند انگار نه انگار خانه ها بیمارستانها را ویران می کنند انگار نه انگار

زیر ساختها را بمب باران می کنند انگار نه انگار

شیعه وسنی سر می برند انگار نه انگار

کلیسا مسجد مدرسه ودانشگاه ویران می کنند انگار نه انگار

به ناموس جان مال مردم تجاوز می کنند انگار نه انگار 

جشن آدم کشی بپا می کنند انگار نه انگار 

گزینه های ویرانگری را روی میز میگذارند ویک. یک به اجرا می گذارند انگار نه انگار

خودت خوشت باشد .

آرام باشی از همه مواهب طبیعت استفاده کنی رانت رشوه کلک حق کشی بکنی مهم نیست دانشمندکشی مهم نیست

توفقط بی درد باش بترس بی عرزه باش

بی غیرت باش.

ای بابا مگر میشود با ارباب حلقه های جنایت طرف شد

نانت سنگ میشود وآبت تلخ .

بیکاری به فکر سفره خانه شکم خود باش

وواقعا که چقدر جای شهداءدفاع مقدس خالیست نه نان خواستند ونه آب نه نام.

شرف حرف اول آنان بود 

وزیر بار زور نرفتن

خنده ها به رقص مرگ مبدل شد

بازهم بخند مهم نیست نان باید سر سفره آورد

حتی با حقارت توهین بی حرمتی

وبمیرم برای نوزاد معصوم ودختر بچه غزه ای که جلوی مادرش جانداد وشرف نداد

ازدست واشک مادر صورت بی روحش را شستشوداد

وعلی اصغر ورقیه قاسم عباس اکبر آه که چقدر دلم تنگ روضه های کربلایی شده نیاز بخواندن نیست دارم می بینم واشک امانم نمیدهد 

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/5/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دفاع از حقوق بشر - دموکراسی - آزاد ی -غربی دارد معنا می شود

.آی ملتهای بیدار مردم فهیم وبا احساس شما که هنوز مسخ نشده اید

ببینید سران خائن وجنایتکاری که امور زندگی وخط مشی حیات شما را در دست گرفته اند وبروایتی انتخاب غلط واشتباهی را که با تبلیغات دروغ برشماتحمیل کرده اند 

این ها دست پخت خود شما هستند

از چنگال دندانشان خون میچکد

وشما هر چه فریادکنید به نظر شما اهمیت نمی دهند

.کار خودشان را انجام می دهند 

کافی است سگ آقای اوباما را تیر خلاص بزنید ببینید

چطور نیروهایش را بسیج میکند تا دمار از روزگار همه در بیاورد 

دموکراسی نقابی است که در زیر پوستش کشتار کودکان غزه وهلوکاست آدم سوزی دارد رخ می دهد .از خدا میخواهم سیلی محکمی بگوش باراک اوباما وهمفکرانش بزند

ومخ نتانیاهورا منفجر کند

مخی که انسانیت در آن نیست محل نزول شیطان است 

وشما ملت ها که دارید برای غزه مظلوم دل می سوزانید

به سران نامرد خود لعنت بفرستید

که شمارا بدنبال امیال حیوانی خودسوق میدهند

مالیات از شما می گیرند وبه جانی ترین تروریستها کمک میکنند 

ومتاسفانه ماهم برروی جان کری ملعون لبخند میزنیم 

یک ماه است آرامش را از مردم دنیا گرفته اند ودائم خود را برخ مردم دنیا می کشند

وقلدری می کنند

وبان کی مون هم که بسوراخ خزیده میرود

فلسطین اشغالی اما سری به غزه محروم مظلوم نمی زند

مثل این که آزادی کاسه وارونه ای است

که در آن انسانیت بندنمی شود

اسمی خشک مرده بی روح وچقدر شنیع است اگر کسی بگوید غرب خواهان دموکراسی واحقاق حقوق بشر است دروغ محض است مسخره نمودن است .

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/5/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قسم بر.ابر وباد وماه مهتاب     قسم برسرو لاله یاس شمشاد

قسم بردرد وداغ وصل وهجران   قسم برسینه ی از غصه ویران 

قسم برلحظه های آسمانی          به امید به شوق زندگانی 

فدای راه تو. بود و نبودم            اگر عاشق نبودم مرده بودم 

قسم براصفهان اصفهانی           قسم برچهره های جاودانی 

هنرمندان نیکان وشهیدان         بداغ سینه های ارغوانی 

اگر عاشق نبودم مرده بودم       فدای عشق توبودو نبودم 

اثر صدیقه اژ ه ای    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/5/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برنامه ماه مبارک رمضان سال نودوسه 

از شنبه تا پنج شنبه 

1-جزئ خوانی ومفاهیم قرآن کریم 

2-مشاوره رایگان وراهنمایی

3- پاسخگویی به مراجعین 

4-ویزیت رایگان بیماران 

5-ثبت نام از دانش آموزان مستعد نیازمند

6-توزیع سبد کلا به ایتام -گوشت برنج .تخم مرغ .مرغ .روغن. عدس .لوبیا .ماکارونی 

7-هفته ای یکبار توزیع نان کفاره 

8-توزیع سبد کالا به دانش آموزان نیازمند 

9-توزیع سبد کالا به بیماران 

10-پرداخت هزینه دارو به بیماران صعب العلاج 

11- جلسه با دانش آموزان واهدائ کارت هدیه 

12-مستمری به نیازمند ان آبرومند 

13- دریافت صدقات وهدایا ونذورات 

14-توزیع سبد کالا به تعدادی از بیماران همو فیلی 

15-تقبل نذر ختم قرآن کریم جهت ترویح 

16-برگزاری ختم صلوات 

17-پرداخت رهن منزل به سه خانواده 

18-اهدائ تخم مرغ پنیر وخرما به تعدادی بیمار سرطانی 

19-دلجویی از مصیبت دیدگان حوادث 

20-اهدائ لوازم منزل دست دوم به نیازمندان 

21-آشنا نمودن مدد جویان با معارف اسلامی 

22-انتشار فصلنامه ویزه ماه مبارک رمضان 

23- ترخیص بیمار از بیمارستان 

24-پرداخت هزینه آزمایش ودفترخانه یک زوج جوان

25-مشاوره جهت کاریابی وارایه نامه جهت آموزش های فنی حرفه 

26-پرداخت هزینه وسیله کار

این انجمن با شماره تلقن 36699459 آماده دریافت نظرات پیشنهادات ونذورات شما می باشد 

                           مسئول انجمن صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 93/5/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در غزه قتل عام زنان است وکودکان  ای دل بسوزو دیده زاندوه خون ببار

دشمن به عزم جزم نمودست اتفاق خط پلید بخل جنایت شد آشکار

ای حامیان خلق حقوق بشر چه شد

کور وکرید قلب شما گشته سنگ"خار

ای حاکمان قوم عرب ننگ برشما   لعنت به قلب تیره و افکارنابکار

بل الفطره جانی وبذات فاسق اید     مثل شما ندیده مادر گیتی  بروزگار

پایان راه شما هم جهنم است       با استقامت است غزه وایمان واقتدار

سر زنده باد راه شهیدان وکودکان            غزه بمان توزنده جاوید وپایدار  

الگوی استقامت ایثار غزه است          صد مرحبا به مردم بیدار این دیار


                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/5/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

واقعا غرب وحشی وحشی است حرف حساب نمی فهمد هفت میلیارد جمعیت جهانی را بازیچه دست افکار شیطانی خود نموده است وبه شعور مردم دنیا اهانت می کند همه  مقصر هستند که در پیش خواسته های نا مشروع آن سر خم می کنند وقیحانه ترین سخن این که غزه باید خلع سلاح بشود کور دلی وکور فهمی تا کجا اسراییل جوی خون راه انداخته حق است

نباید خلع سلاح شود

چه دوستی مسخره ای وچه دشمنی ویرانگرانه ای دامن غرب وحشی وحشی را گرفته است

.از طرفی اعمال زور برسر توافق انرژی هسته ای واین که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشود وحمایت از تروریست وای ازین همه خوی استکباری شما از تروریست های خونخوار بین المللی حمایت می کنید سینه چاک آنانید به آنها اسلحه میدهید وایران که از مردم مظلوم غزه حمایت می کندبرایش شرط می گذارید 

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ چهارشنبه 93/5/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 14
بازدید دیروز: 215
کل بازدیدها: 821299