سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

حقیقت سالهادر پرد ه ابهام پنهان بود.توگویی کشتی دنیا میان موج طوفان .وانسان بی خبر از خویش درقرن جهالت سخت حیران بودصفا وپاکی ایمان زدست ظلم ویران .به روم چین ایران ارزش حیوان فراترهم زانسان بود.وانسان در میان ظلم واستبدادسر گردان وحیران بود.زمین لبریز ازبیداد وکفروبت پرستی در میان کعبه هم رسمی درخشان بود.

وابراهیم .عیسی .موسی  ی عمران ز .یاد خلق بیرون رفته کوه طور نالان بود .وهم آتش خدا هم. خدایان گونه گون بودند.وآن شب دست حق بیرون شداز آیینه حیرت هزاران لاله بشکفتند سر برآسمان جشنی بپا گویی بهاران بودفضالبریز عطر ونور وروح تازه از امیدرسول عشق مهر در راز ونیایش خلسه توحیدآنسان بود .در قار حرا گویی زمین وآسمانها سر فرود آورده در تعظیم احمد باصدای  بال جبراییل همسان بود

صدایی پر زهیبت گفت محمد بخوان محمد خاتم پیغبمران برخاست از دهشت بخود پیچید وصدا تکرار  .محمد گفت .من نمیتوانم وصدا باردگر بارحمت  امید شوق وشور. محمد .بخوان محمد باتانی گفت چه بخوانم وصداگفت .بخوان بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق محمد بخوان صدای او طنین دلنشینی داشت وآنشب آسمانها با زمین دست وفا دادند.محمد خواند صدای او طنین آتشینی داشت.محمد در میان هیبت وحیرت تلاوت کرد وجودش گرم قلبش پر طنین باجسم جان خویش آوا را شنید ودید. بشکوه خدای واحد بینای قادر را شبی زیبا شبی سنگین شبی بی مثل در عالم محمد خاتم پیغمبران بار امانت را گرفت بردوش محمد مامن رحمت برای مردم عالم کتاب حق تمام آنچه پنهان بود افشا کرد برمردم رسول رحمت آمد برشما مردم بسوی اوپنا ه آرید از بتها جدا گردید دست از ظلم بردارید

شبی زیباتر از آنشب جهان برخود ندید هرگز محمد بی خبر میرفت برقار حرا اما کنون با یک جهان حرف نوآیین یکتایی به سوی خانه اش برگشت

خدیجه منتظر بیدار محمد از در آمد سخت میلرزید سردش بود عبایی خواست تا پنهان شود لختی که ناگه آن فرشته گفت محمد قم وانذر بپا شو بپاشو کن عبادت خالق خود راو...

 

 اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

عاشقان عیدتان مبارکباد


[ یکشنبه 91/3/28 ] [ 10:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بی پناه ترین آدمها بچه های طلاق هستند بچه هایی که عنوان پدر درشناسنامه دارند ولی از مهر ومحبت پدری خبری نیست .مادر هم رفته دنبال کار خودش وازدواج کرده دودستی  زندگی خودش را گرفته تا تلخی های گذشته رابرای بار دوم  تکرار نشود پدر هم با ازدواج دوم چندان توجهی به نخستین فرزند خود ندارد این بچه هادر جامعه جایگا ه وپناهی ندارند مراکز حمایتی هم به خاطر این که پدر دارند توجهی به آنان نمیکنداین بچه ها اگر به سن قانونی نرسیده باشند مجبورهستند اهانتهاوشماتتها  ونگاه تحقیر آمیزراتحمل کنند اینان نه از نظر عاطفی دچار آسیب جدی شده بلکه از نظر  امکانات اولیه زندگی ومعیشت  مورد بی مهری وبی لطفی قرار گرفته وگاهی جذب شدن این بچه ها به کانون های فساد وبزهکاری وفرار دست به ناهنجاری های اجتماعی میزنند در جامعه هم خیرین بابی را به همان علت بالا برای چنین بچه هایی باز نمیکنند ومهمترین مشکل اینان نداشتن امنیت روانی عاطفی وگاهی نداشتن سر پناه مطمئن میباشد

در این مورد وساطتت وبرای چنین بچه هایی نقش موثری نداشته فامیل های دست دوم عمودایی وخاله مادر پدر بزرگ ها هم روی خوشی به این بچه نشان نمیدهند هرچند که از امکانات کافی برخوردار باشند بازهم به دلایل بالا .روی این بخش هیچ کاری تا کنون انجام نشده در حالی که یکی از عوامل بزهکاری ونا هنجاریهای اجتماعی از آن نشات میگیردمادر جامعه خودمان دخترانی داریم که بی مهری والدین سبب شده دچار مشکل جدی شوند وکسی هم صدای آنها را نمیشنود

 امید این که به این قشر توجه لازم بشود

 

  اثر صدیقه اژ ه ای

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


[ جمعه 91/3/26 ] [ 7:35 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 درحدیث قدسی آمده .

رفعت را در فروتنی قراردادم مردم در تکبرآن را می جویند

 .عزت را در بیداری شب وعبادت سحرگاهان قراردادم مردم در دربار پادشاهان می جویند.

علم را در گرسنگی گذاشتم مردم درسیری میجو یند.

مستجاب شدن دعارا در غذای حلال قرار دادم مردم در سرو صدا دنبال آن میگردند.

ونیز فرمودقناعت در بی نیازی است

 

   ودرحدیث قدسی آمده

  حضرت داود در مناجات به پروردگار عالم  عرض کرد .پروردگا را  هر پادشاهی را خزانه ای داردخزانه ی توکجاست

خدای بلند مرتبه فرمود .خزینه ای دارم که از عرش بزرگتراز کرسی وسیعتر از بهشت خوشبوتر است

از ملکوت زیباترزمینش معرفت آسمانش ایمان خورشیدش شوق وماهش محبت وستارگانش خاطره

های نورانی ابرهایش عقل وبارانش رحمت ومیو ه هایش طاعت ونتیجه اش حکمت است

 وآن خزینه قلب انسان است .که چهار دردارد . علم .حلم.صبر ورضا

وفرمود ای بند ه من قلب توباغ وبوستان من است وبهشت من .بوستان توست پس وقتی تونسبت

به بوستان من بخل نورزی بلکه معرفت مرا در آن جای دهی چگونه بخل بورزم با تو واز آن تورا باز دارم

 

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

   


[ جمعه 91/3/26 ] [ 6:52 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر از من بپرسند بزرگترین درد برای انسان چیست میگویم بیکاری -بیکاریانسان بیکار هرچند سلامت باشد وهمه امکانات مادی را دارا باشد از زندگی خود راضی نیست از. زندگی لذت واقعی نمی برد .

روزوشبهای تکراری او را کسل میکند حتی اگر بتواند از برنامه های تفریحی به خوبی بهره مند گردد بازهم کسل خواهد بوداحساس میکند نیمی از وجودش نا کا آمد است کار جوهره زندگی انسان است بیکاری روزمرگی که بخصوص درقشر جوان به چشم میخورد رنج آور است بیکاری دختران وزنان خود معضل است در عصر حاضر با سبک زندگی ماشینی آدمها وقت زیاد ی دارند از طرفی تکنولوزی آنچنان به سرعت کار افزوده که انسان دایم باید دنبال طرح وکار تازهای برود تا بتواند وقتش را پر کند

به نظر من خوشبخترین مردم کسانی هستند که توانسته اند از تمام اوقات خود بخوبی وشایستگی استفاده کنند.آنان طعم شیرین حیات خود را بخوبی می چشند اما کسانی که گمان میکنند با تفره رفتن وکم کاری زرنگی میکنند سر خود کلاه گذاشته اند

کاررگ  وپی  جسمی وقوای دماغی را محکم غنی مینماید

 

                                              اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 91/3/25 ] [ 8:5 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

   با دستی که نهالی را می شکند دست مده  . مردم هستی خود را بپای محبوب زمینی هزینه میکنند

   در حالی که هستی خود را مدیون محبوب آسمانی هستند

   کسی که بزندان میرود روزی آزاد میشود اما کسی که زندانی نفس خویش میگردد

   هرگز رهایی نمیابد

   تمام بلاهایی که سر انسان می آید به خاطر خود بینی وفاصله گرفتن از خداست

   کسی که دروغ میگوید دارد سر خودش کلاه میگذارد

   صفات رزیله را در یکجا با هم جمع کن وبا آن عکس یک انسان را ترسیم

   کن فکر میکنی این موجود چه شکلی باشد

   بخل .حسد .کینه.انتقامجویی. دروغ .خیانت.  تکبر.غضب و..

  در داد وستد هامراقب باش دلت را مفت وارزان نفروشی

  مهمترین سرمایه انسان عمر است

  وارزنده ترین گنج عالم دل است

 

                                                   اثر صدیقه اژ ه ای

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 91/3/25 ] [ 12:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

  نمیدانم چرا برای کسانی که تولید کننده هستند تسهیلاتی قرار نمیدهند به نظر میرسد این یک ظلم مضاعف است حال این تولیدات محصولات کشاورزی وغیره باشد یا تولیدات فکری فرهنگی همیشه دست واسطه ها در کار بوده وهست رنج از آن تولید کنند وتسهیلات وغیره از آن واسطه ها امروزه در زمینه نشر دست ناشر باز پول خود را از مولف گرفته واز تسهیلات وام هم بهره برده در حالی که مولف باید فرش زیر پایش را به فروشد ومقروض شود این نابرابری را چه محکمه ای رسیدگی میکند کدام قانونگذار وضع کرده است در حالی که باید واقعا در این بخش همتی بزرگ بشود برای تولیدات فکری ارزشمند باید تسهیلاتی در اختیار مولف قراربگیردهمچنین برای ارایه طرحها وپروزه های عام المنفعه اما متاسفانه تولید کننده در هر بخش دارد درعصر چراغ موشی به سر میبرد وواسطه در عصر فضا تفاوت از زمین تا آسمان است چه بسا تولیدات فکری باارزش که راکد مانده ونتوانسته به چاپ برسد سرمایه های ملی, فرهنگی در این بخش کم نیستند ملت ما بیشتر از هرچیزی به تولیدات فکری موثر ونونیازمند است .بدین جهت هست که بسیاری تن به این کار سخت نمیدهند چون حمایتی نمی بینند حتی فرهنگ وارشاد هم به آن وقعی نمی نهد در حالی که باید قانونی در زمینه خریداری تولیدات فرهنگی از تولید کننده وضع گردد تا این بخش از استرس ومشکلات موجود رهایی یابدباید تسهیلات وامی در اختیار مولف قراربگیرداگر بانگها در سیاست گذاریهای خود وارد عرصه امور فرهنگی گردندبا پرداخت وامهای  قرض الحسنه  به مولف خدمت بزرگی به فرهنگ کشور نمو ده اند

                                               اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/3/21 ] [ 8:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 اگردر تمام دنیا بگردی صنایع دستی به زیبایی صنایع دستی ایران پیدا نمی کنی.در صنایع دستی ایران هنر وذوق وروح متعالی ایرانی نهفته است صنعتی زنده وپویا که متاسفانه متولیان قوی وباهمتی که که در سناسانده وتبلیغ صادرات آسان آن همت کنند نداردصنایع دستی ایران یکی از نشانه های هویت فرهنگی ما است حمایت از تولید داخلی تسهیل نودن امکانات مادی برای تولید کننده ارزش گذاری به کار هنرمند خلاق برگذاری جشنواره های محلی ودوره ای به شناسانده این هنر باارزش میتواند کمک کندواین که هر ایرانی در خانه اش یک کلکسیون کوچک از صنایع دستی داشته باشد  همچنین در مکانها ومجامع فرهنگی . مثال مردم اصفهان از صنایع دستی اصفهان وقم وهمدان شمال غیره نیز چنین باشد امروه واردات خارجی دارد ضربه شدیدی به این بخش وارد میکندواین یعنی روح هنر را در هنرمند کشتن وذوق سلیقه وهنر را نابود کردن است

 

                                        اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ یکشنبه 91/3/21 ] [ 7:59 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

   آی آدمها

  عاشق همدیگر باشید  برای هم بمیرید باهم زندگی کنید وبرای هم  مبادا فاصله ای بین شما بیفتد مبادا خانه هایتان سر بر آسمان کشد وشما زمین گیر زمین گردید

آی آدمها همانگونه که از اموال خود مراقبت میکنید مراقب فکر واندیشه خود باشیدکه سارق اندیشه افزونتر از سارق مال وثروت مادی شما ست

آی آدمها

غبار کدورت از تار وپود جان بزدایید . تا صدای دلنشین ملکوتیان عالم قدس رابشنوید گوش شما لایق آن است ودلتان شایسته  همنشینی با قدسیان

آی آدمها کفش خود خواهی رااز پای دل برون کنید قبل از انکه پای جانتان مجروح گردد

آی آدمها به همدیگر ارج نهید

 ناسپاسی نکنیدقدر زحمات همدیگر را بدانیدقبل از آنکه طوفانهای روزگار زندگیتان را تیر ه تار نماید

                                        اثر صدیقه اژ ه ای

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/3/19 ] [ 10:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

آی آدمها

 داستان زندگی شما همچون کلاغی است که طعمه ای را زیر خاک پنهان میکند برای روز مبادا وچه زود فراموش میکنداین کار اوتکراری است شما نیز حرص مال دنیا دارید. سرانجام همه آنچه را جمع  نمود ه اید میگذارید ومیروید

 

 آی آدمها

من از آسمان خدا وبهشت برین سهم دارم هر روز زمین به پای من بوسه میزنداوبه من میگویدتومرا بهشتی کردی اگر تو نبودی من با بهشت بیگانه بودم توزیباترین غزل هستی. توبا خود از بهشت عطر گل وریحان مرغان نغمه سرا و شعر رابرای من به ارمغان آوردی ومن به اومیگویم من بتو دل نمی بندم دلم را در جای دیگر به گرو گذاشته ام

 

 آی آدمها

من از بهشت آمده ام  وشما نیزمن بادستانی پر ازهدیه های آسمانی .از وقتی آمده ام غربت عجیبی را درخود احساس کردم اینجا دلم میگیردبا این که نفسهای هوا پر از عطر گل است ومن آن را استنشاق میکنم

                                 اثر صدیقه اژ ه ای

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

      


[ جمعه 91/3/19 ] [ 10:35 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر شعر نبود هیچکس زیبایی را درک نمیکرد  شعر گلی از بهشت برین برای آرامش زمینیان است.اندیشه شاعرخاستگاه شعر اوست آموز ها تجربه هاودریافتهای باطنی وظاهر ی از جهان هستی است که باعقل برتروعشق عمیق  عاطفه سرشارممزوج شده  مشعل دردهای مقدس رادر جان شاعربرافروخته تا نغمه شیدایی ساز کندوشاعر را باروحی سبکبال در آتشی دلچسب همچون شعله ای سر کش در آسمان خیال به پرواز در آوردتا از سوز جان نغمه سرایی کند ودلها وجانها رابه شوق وشور آورد وبه هم بپیونددشاعر عالم تکثر را به بند وحدتمیکشدتا نور امیدبردلها بتابد یاس ونا امیدی تاریکی از اذهان زدو ده شود

                                                   برگرفته از دیوان صهبای عشق

                                                                                        اثر صدیقه اژ ه ای

 

                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/3/17 ] [ 11:49 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 449
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856643