سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

خبری در راه است میرسد مژده پیروزی ما  چشم خودبازکنید طرب وشوربپاست.وچه راهی در راهی که به اندازه تاریخ بشر   همه را پیمودیم   تابرون رفت از شر. با چه رنج وسختی با چه تاوان بزرگ با فراوان گلسرخ پرپر وهزاران خورشیدو درفشی که جهان روشن کرد  وتکان داد بشر گشت بیدار از خواب تا بفهمدکه کجاست بکجا خواهد رفت وهزاران هزارنفس از عطردعاوچه گلهای یاس سروهای خرم لاله های ایمان پرچم سبز وسفیدقرمزروی آن نام خداست بانگ تکبیر در عالم پیچیدوچه غوغا برپاروح نوگشت پدید . کرد تغییرجهان وکنون ای یاران انتخابات جدیدهمه باهم درصف انتخاب اصلح کیست؟آن وخدا میداندنظر مردم چیست؟همه باهم به دعابهترینها باشدازبرای اسلام از برای ایران آنکه بایدبردوش بکشدزحمت کار بسیار .باهمه باورهااستقامت بکند نشکند عهدوفارهگشا باشد اوباامید فردا فکر اسلام ناب صادقانه گوید برمحمد صلوات باصداقت باشد ساده بی بخل وریا یاور و یار علی پیرو روح الله وبگویدهمه جازاقتدار ایران از فروغ ایمان وتشکردارم من ازشما حق جویان

 

           اثر صدیقه اژ ه ای                          مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/3/22 ] [ 11:27 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چه زیبا بوداگر مردم بخصوص نهادهای فرهنگی وهیئت های مذهبی ولادت امام حسین  اما م سجاد ع وابوالفضل العباس س راجشن میگرفتند ودراین دوروز به فضائل مناقب وبه سیره رفتاری واخلاقی وشجاعت مودت وسجایای ویژه این خاندان بزرگ می پرداختند تاجایی که دردل وذهن جوانان وکودکان این مرزو بوم عشق ومحبت آنان نهادینه واین باورکه تنهاامام حسین ع دهه عاشورا وحادثه بزرگ واشک زاری ومراسم سیاه پوشی حزن آور خلاصه نمیشوند.وصفات برجسته اخلاقی قمربنی هاشم وانتخاب بزرگ او ....میتوانددر ذهن واندشه نسل نوکارساز باشد بخصوص در پرورش فرهنگ دینی همچنین برگزاری کارگاههای هنری واهدائ جوائز

  همچنین-- نامگذاری سوم وچهارم شعبان  بنام روز همدلی ومودت  پیشنهاد میگردد

 

 اثر صدیقه اژ ه ای 

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                 


[ چهارشنبه 92/3/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

واکنش پدر شهید احمدی‌روشن به اظهارات شب گذشته حسن روحانی تعطیل کردن غنی سازی «مصطفی» را 10سال پیر کرد پدر شهید هسته‌ای مصطفی احمدی‌روشن گفت: آقای روحانی با این سخنان به دنبال فرافکنی است و می‌خواهد گناه خود را به گردن دیگران بیندازد.

روحانی و احمدی روشن
واکنش پدر شهید احمدی‌روشن به اظهارات شب گذشته حسن روحانی
تعطیل کردن غنی سازی «مصطفی» را 10سال پیر کرد

پدر شهید هسته‌ای مصطفی احمدی‌روشن گفت: آقای روحانی با این سخنان به دنبال فرافکنی است و می‌خواهد گناه خود را به گردن دیگران بیندازد.


ازبرنا


[ سه شنبه 92/3/21 ] [ 10:8 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نقش مردم باشرکت در انتخابات وگزینه اصلح تر میتواند کشور را از چلشهای موجود  به سمت وضعیت مطلوب ببرد .امروز بیداری وبصیرت در راستای انتخاب برای آحاد جامعه ضروری به نظر میرسد .گوش دادن به شایعات بدون تعمق وتحقیق تدقیق سبب انحراف دیگری از خط ومشی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه به رهنمود های مقام معظم رهبری میگردد

تصمیمهای احساسی ونگرشهای محتاطانه واسترسهای شک برانگیزوقیاسهای واهی میتواند زمینه را برای منحرف شدن افکار عمومی فراهم کند .امامردم از هم می پرسندچه کسی اصلح تر است راستی منظور مردم از اصلح تر چیست .درگذشته عوام گمان میکردند چون فردلباس روحانی دارد وسید هم هست وبارهبری هم عکس انداخته اواصلح تر است به اورای میدادند

امروزهم باآنکه رسانه ملی همه تلاش خودرا درگفتمان وبه تصویر کشیدن نگاه ودیدگاه کاندیدا ها بعهده دارد. بازهم همین قشربابی دقتی به آن نگاه میکنند. برخی حتی خبرازخط ومشی اصولگرا واصلاح طلب ندارند. مردم بیشتر به شایعات وتوهماتی که برجامعه حاکم میشود دل میسپارند

ومتوجه نیستند که نظام ارزشها وآرمانهایی که برایش شهید دادند در باور کدام کاندیدجای بیشتری دارد ازطرفی طیفی مخرب درجامعه براه افتاده وباروش قیاس احمدی نژاد را مطرح میکنند وباکمال پر رویی میگویند به فلان رای ندهید که خط و مشی او احمدی نژادی است اینان اتهام هم میزنند که چون در سیستم اوبوده است

این مردم فراموش نباید بکنند فتنه دشمن شادکن هشتاد وهشت راکه چه بلایی بود وباید متوجه این باشند که نگذارند طیفی وابسته به آنان برای چهار سال دیگر آنان را به عقب برگرداند

طیفی که کمتر رنگ دینی دارد. ومعنی آزادی اسلامی وغربی را دوگونه معنا میکند وگرایش به غرب از منش گفتارش پیدااست

مردم را باید بیدار کرد امروز ایران بااقتدار در مقابل زیاده خواهی هاایستاده وتا.اینگونه باشد چشم طمع بیگانگان را کورخواهد کرد .اما اگر کسی برسر کارآید که حس خود کم بینی درخود داشته باشد نسبت به دول بیگانه وبخواهد بدون پافشاری برگرفتن حق ایران به آنان لبخند بزند وافتخارش باآنان دست دادن تسامح کردن باشد. وای برحال این ملت خواهد شد. تمام رشته ها پنبه میشود وبه جای پیشرفت وپشت سر نهادن چالشها وکسب استقلال اقتصادی فرهنگی ومعنوی باید دایم منتظر تنشهایی باشیم که قبل از هشت سال گذشته این ملت را به عقب نگهداشت

               اثر صدیقه اژ ه ای                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 92/3/21 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ملت بزرگ ایران ملتی مثل کوه برای به ثمر نشستن انقلاب پای تمام مشکلات با عزت وسر بلندی ایستاد ومقاومت کرد

ونتیجه مثبت آن را دید .این ملت امروز در یک آستانه جهش فکری وتغییر نگاه منطقی واندیشه ناب اسلامی ایستاده

تا به جهانیان بفهماند چیزی کم ندارد. توانا بیدار.حاذق وهوشیار است این ملت بانگاه روشن به آینده دارد باشیوه های عوام فریبانه خداحافظی میکند .

وخودرااز زیر تکرار های کسل کنند وقول قرارهای بی پایه رهایی می بخشد بیداری این ملت زبانزده خاص وعام است دشمن شناسی وسست عنصری وکوته بینی کم فروشان بزرگنما را بخوبی شناخته است

دوست ندارد سالهای گذشته ناصحیح را مشاهده کندنه درتبیین نه درتبلیغ مظلوم نمایی رابا حق گرایی تشخیص میدهد. این ملت بزرگ میخواهد در تمام عرصه های جهانی خودرا به قله های علم وآگاهی فرهنگ معنویت اسلامی برساند میخواهد نشان بدهد توانسته است برمشکلات فایق آید این ملت ذلت پذیر نیست جان میدهد اما ایمان نمیدهد خواستار نودونه نیست بلکه خواهان صد است مشکلات در همه دوران بوده است. هم اکنون به آسیبها واشکالات جدی پی برده ومیخواهد برآنان فایق آید تغییر نگاه. در همه ابعاد بخصوص قشر فعال ونواندیش آینده نگر ایجاد شده است در اینجا باید از همکاری رسانه ها که کمک میکنند نامبرد وبرایشان همت بلند را آرزونمود

  اثر صدیقه اژ ه ای                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/3/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آنچه که تا کنون مرسوم بوده است در زیبایی شناختی بیشتر از ناحیه چشم سر بوده تا جایی که در آثار پدید آمده وهنر تجسمی ونمایش وناشی وشعر مورد توجه هنر افرینان این عرصه قرارگرفته وتحسین دیگران را برافروخته است اما ما میخواهیم زیباتر ازین را مورد توجه قرار بدهیم وآن درک واقعی زیبا فهمی است بطور مثال از یک نگاه نو .اگر آنچه که در احکام مقدس اسلام آمده شروع کنیم بیشتر متوجه خواهیم شد که چه شکوه وعظمتی را برای آحاد جامعه به ارمغان خواهد آورد واین ابتدائ باید به صورت یک باور قلبی برای افراد مطرح گردد.

 وآن پرداخت زکات است زکات مال زکات زیبایی وزکات علم زکات جسم پرداختن هریک چه گره های اجتماعی که باز میکند وزمینه رشد وبالندگی را فراهم مینماید

فقر مالی وعلمی وناتوانی جسمی روانی و..را برطرف می نماید چه موانع که از سر راه برداشته میشود منتهی این الزام باید شناخته شود وهر فردی به باور درست آن برسد

   اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/3/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دلم گرفته برایت چرا؟نمی آیی       فدای مهرو وفایت چرا؟نمی آیی

اگرچه فاصله ای هست بین ماوتو    کنیم جان بفدایت چرا؟نمی آیی

اثر صدیقه اژ ه ای                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/3/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وای از وقتی که خانه خدا بدست آدمهایی گرفتار آید. که همه هم وغمشان دنیااست دین را به سخریه گرفته به مسجد میروند صف اول جماعت می ایستند متصدی امور وامام جماعت هستند .اما دریغ از یک جوصداقت تعهد به عهد وپیمان دروغ ریا وتزویر را به راستگویی ترجیح می دهند .اینان افرادی نفوذی هستند. که درلایه های زیرین اجتماعی شبکه ای را تشکیل داده .واین شبکه نادرست بی تقوا حامی همدیگر هستند. واززبانشان شنیده میشود خدا  امابالبخند تمسخر میگوینداینقدر نگوخدا شاهداست. واینجا است که قلب انسان آتش میگیرد . برمنبر وعظ خطابه میروند آیه قرآن تفسیر میکننداما حق را نادیده میگیرند .وانکار میکنند نام خاندان اهل البیت را میبرند. امااز نادیده گرفتن حق  آنان وزیر پا گذاشتن آن ابایی ندارند .اینان در خارج کشور نیستند ماهواره هم نمبینند مسجد میسازند توسعه ساخت وساز میدهند به خود میبالند نام برای خود کسب میکنند. ونان میبرند نان محرومان را مسجد بینوا را به تهمت دروغ تزویر می آلایند مرجع قانونی هم وجوندارد .که مانع شود دسیسه بازان قهار توطئه چینان وآتشهای پنهان زیر خاکسترندو  منطق آنان  متوسل شدن به زور است واین مسجد دچار کسانی شده که دارند آن را ویران میکنند ومردم را فراری میدهنددر این گونه مساجد به جای وفاق مکان نفاق شده اند وهیچ مرجعی هم متولی رسیدگی به آن نیست.اگر این مطالب را مطرح میکنم بخاطر بلایی است که شاهد م چندین سال پیش برای تاسیس خیریه باهماهنگی با آقایان اقدام نمود مکان دوسه متری برون مسجد را با بهای اجاره دادند رفتم پیگیری نموده مکان متروکه ای رابا دوسال دوندگی برای مدد کاری حضرت رقیه خاتون با مصوه شهرداری گرفته آن آقایان ابتدا باور نمیکردند که چنین اتفاقی عملی شده مارا مسخره می کردند مگر میشود اما بعد پای دونفر از اعضای کانون فرهنگی بسیج را بمیان کشیدنددرجلسات وازهمانجاشروع به تشتط نفاق مخالفت را پایه ریزی نموده درآن زمان سازمان اوقاف شهرداری شورای شهر دفتر امام جمعه تلاش شد به حل مشکل اما نتیجه ای نداشت این آقایان حرف خود را میزدند تا جایی که به اذیت وآزارخیریه راضی نشدند بلکه به ریشه کن نمودن وبا مراجعه به مکان مجوز قصد ابطال آن را نموده برای اینکه خیریه فاقد مجوز شود وزمینی را که باخون دل بنام حضرت رقیه گرفته منصرف شود ودستش کوتاه شود اما خداوند واقعا یاری نمود وصاحب خیریه حضرت رقیه که خودصاحب آن است شیشه ای دفتر کوچک را شکستند در مسجد مانع میشدند که چرا نام خیریه برده میشود تابلو را کندند بردندوهزاران آسیب مادی در مردم شایعه ودروغ براه انداختند بعنوان دهه فاطمیه ماکت در خانه حضرت زهرا را گذاشتند وشبانه روی زمین سوله ساختند ما هرروز شاهد چسب ریختن در قفل بودیم باید قفل در خیریه را بشکنیم آنهم قفل کتابی گران قیمت با فشار براوقاف دفتر کوچک را بعنوان توسعه ویران ومارا مجبور کردند به کانکس کنار پارک برویم قفل گاوصندوق خیزیه را شکستند وهنوز هم که مااز آنان جدا شده ایم زمین را هم بالا گرفتند وباز دارندشیطنت میکنندنمیدانم نام این مردم را چه باید گذاشت بارها گفته اند که چرا خیریه اینقدر فعال است وما نیستیم اما جماعت میگوید چرا؟فقرای آن طرف شهر می آیند اینجا چرا؟شما کلاس فرهنگی قرآنی داری من مدت هجده سال است فعالیت افتخاری دارم خود موسس بسیج خواهران این مسجد ومسول کانون فرهنگی آن بوده ام از طرفی مربی قرآنم واز خاندان بزرگ شناخته شد علمائ این آقا خود منبر رفته در مراسم عمویم گفت این خاندان بزرگ حق به گردن مردم دارند بخاطر خدمات وارزنده علمی فرهنگی عزیز هستندحال خود باما چنین میکند. ورییس امنائ  مسجد به من میگوید مر ارییس خیریه کن آقا مثل موم  دردست من است ومن گفتم امام جماعت بیاید بارها از اودرخواست کردم عضوهیئت امنائ افتخاری کردم از اوخواستم با ما همکاری کند ولی با ایراداتی که چرا؟فقراء ازشهر به اینجا می آیند واز دفتر مسجد بما زنگ میزنند چرا؟مردم بینوا بما مراجعه میکنند چه خیری از مسجد دیده اند به آنها گفتم همان خیری که خیریه از همکاری انساندوستانه شما دید مسجد را سالها فعال نموده سالی چهار صد دختر وبانوان محل درآن آموزش ومهارت میدیدندامروز همان کودکان دخترا ن جوان جزونخبگان هستند. اما اینان نتوانستند بفهمندتدبیر وتعلیم دلسوزی وتعقل را به نفاق وشکاف فروختند وبد معامله ای کردند خداوند هدایت فرماید اما سه سال است در بدترین شرایط در محیطی نمور فاقد هوا داریم به فعالیتهایمان بیاری خداادامه میدهیم وبازهم آنان نمیتوانندآرام باشند خدایا چنان کن سر انجام کار توخشنود باشی وما رستگار

لطفا اگر علاقمند هستید وصدق گفتار میخواهید در گوگل نام انجمن مددکاری حضرت رقیه س خاتون  اصفهان را سرج کنید

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/3/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای عزیز به دست وپای دنیا مپیچ که تورا زمین میزند.در تعجبم ازکسی که موهایش را شانه میزند ولی اندیشه اش پریشان است. در تعجبم ازکسی که خوب حرف میزندولی در عمل باحرف خود بیگانه است.

انتظار دارد مردم به حرفش گوش کننددرتعجبم از کسی که باکلمات بازی میکند. ومعرکه میگیردتا مردم را دور خودجمع  وبه سمت خود فرا بخواند.در تعجبم ازکسی که دروغ میگوید وخودمیداند .وانتظار دارد مردم دروغهای اورا راست بپندارند.

درتعجبم از کسی که گذشته ای مخدوش دارد ومیخواهد باتکرارآن بقیه مسیر عمررا سپری کند.در تعجبم لباس زهد بتن دارد وگفتار وکردارش نشان دهند نفاق و..است

 دنیا روزی هزاران پیر وجوانرا که خود پرورده میکشد وبخاک میسپارد امابازهم آدمها یی هستند که برای رسیدن به پست ومقام ومال جاه خود را به هرآلودگی میزنندتا به اوبرسند اینان اخلاق منشهای انسانی را زیرپا میگذارند. ونمیدانندکه هر کردارآنان بربرگهای تاریخ ضبط میشود ومردم شاهدآن هستند و..اما ای عزیز این شبانه را بتو تقدیم کردم

   اثر صدیقه اژ ه ای                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانیگل تقدیم شما


[ یکشنبه 92/3/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امشب دلم گرفت با این که روز بعثت پیامبر رحمت پیامبر اخلاق وانسانیت بود .برخی از نامزدها که ما رویشان حساب میکردیم حق باورهای اعتقادی ناب را رعایت نکردند مثل این که یادشان رفته اگر در بالا قرار دارند بپاس خون شهیدان وانقلاب اسلامی ورهبری ولایت فقیه است مثل این که یادشان رفته سخنان اما م ومقام معظم رهبری را دایم دم از بدبختی تیره روزی مردم میزننداینها این چندسال در جایگاهی نبودندکه مشکل مردم راحل بکنند و..چرا ؟ حالا که میخواهند انتخاب شوند این قدر دلسوز مردم شده اند کدام آسیب شناسی را تاکنون انجام وتا آخربرای حل آن  رفتندنکته دیگراین که برخی خود در برابرمردم ونظام ایستادند ومال جان مردم را مورد اهانت قرار دادند حالا هم چه گمان میکنندکوتاه آمدن باکسانی که دستشان بخون شهیدان هسته ای ما آلوده است.کسانی که باپیشرفت همه جانبه این ملت دشمنی میکنند متفکران مارا ترور میکنند به ملت ایران زور میگویند سنگ اندازی میکنند وکارشکنی حالا ماداریم دم میزنیم که چی وقتی جمهوریت را براسلامیت ورهبری ترجیح می دهنداینها دنبال چه هستندچه چیز را میخواهند اثبات کنند.ا  این ملت خواب نیست خودش را هم بخواب نمیزند شما اگر خود را بخواب زده اید بمانید این ملت با رهبرش ونظامش برهمه مشکلات فایق می آید .مردم مردم نکنید این ملت گرسنگی را برذلت ترجیح میدهدنمیخواهد برایش  رفاهی بیاورید که به آرمانها وارزشها آسیب بزند چرا ؟  انرژی هسته ای صلح آمیز را کنار بگذاریم یک سرمایه اقتصادی ویک صنعت کار آفرین راهگشا را ونو را فدای نان وآب رفاه سطحی بکنیم  زمان یعنی چه مقاومت راکنار بگذاریم مگر غرب رفاه زده خوشبخت است  تازه این بهانه است اگرکوتاه بیاییم دیگر امکانات را هم باید به خواسته آنان ومیل آنان در آوریم دانش دانشمندانمان را ورنگ آنان را بگیریم دفاع مقدس برای چه بودعده ای شهید شدند وما حالا کوتاه بیاییم چقدر خون بدل رهبر بکنیم هنوز اشکهای فتنه هشتادوهشت را بیاد داریم واقتدار این ملت بزرگ را

اما ما همه رای میدهیم اما به کسی که ما را به آرمانها وارزشها ولایت واسلام ناب دعوت میکند کسی که جانباز است کسیکه متین راستگو است کسی که مقاوم است وباورهای درست دارد نه هوا درسر

برای احاد این ملت بزرگ ارزش قایل است وفکر نو دارد وکار بدون تامل اندیشه نمیکند

                 اثر صدیقه اژ ه ای                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/3/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 31
بازدید دیروز: 312
کل بازدیدها: 781445