سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

عکس | عکس خروس | تصویر خروس | خروس | عکس مرغ | تصویر مرغ | مرغ زیبا | خروس زیبا | خروس لاری | پرورش خروس | پرورش مرغ | نگه داری خروس | نگه داری مرغ | جوجه | عکس جوجه ها | تصویر جوجه ها | جوجه های خوشگل | جوجه رنگی | جوجه های دیدنی | جیک جیک | قوقولی قوقو | عکس های خوشگل پرندگان | تصویر پرندگان  | عکس همه پرنده ها | پرنده های زیبا و دیدنی | تصاویر دیدنی پرنده ها | پرنده های زیبا | عکس های خوشگل


[ جمعه 91/10/29 ] [ 7:44 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تعجب نکنید .این یک تحقیق واقعیه  این تحقیق روی رفتار مرغ وخروسهاست تحقیق روی خصوصیات رفتاری .در نظام خانواده این گروه- خلقیات ورفتارهای هر کدام باهم متفاوت است اسم آنها مثل ماآدمها یکی است ولی بین رفتارشان تفاوت است .هر کدام در اصل در جایگاه خود قرار دارند هیچوقت مرغهانمیخواهند مثل خروسها وجای خروسها باشند اقتدار خروسها سر جای خود باقی است خروسها سبب جمع شدن خانواده بدور هم هستند هر خروسی حریم خاص خود را دارد وغیرت دارد .خروسها سحر خیزند قبل از خوردن غذا اذان میگویند بعد مرغ وجوجه ها را برای ناهار صدا میزنند-اما خصوصیت مرغها مرغهای خانگی جوجه زا هم وغمشان تخم کردن وپرورش جوجه است مطیع آرام مهربان هستند اما مرغهایی هم هستند که خیلی سر خودشون معطل هستند ناز نازی کم خور با احتیاط وتمیز دایم به پروبال خود میرسند نظافت را  رعایت میکنند با مرغ وخروسها کنار نمی آیند ودستهای دیگر که دایم جوجه ها را نوک میزنند اذیت میکنند اینها تخم میگذارند اما روی اون نمیخوابند حوصله ندارند اما همینها دوست دارند جوجه داشته باشندبرای این که وقتی چند تا جوجه ماشینیرا به آنها تحویل بدی با محبت می گیرند زیر بالو پرشانبرای اونها مادری میکنند توی ایت تحقیق دیده شد که این مرغهای اذیت کن وقتی جوجه ماشینیهارا تحویلشان دادیم حس مادریشون گل کرد ودست از اذیت جوجه های دیگر برداشتند -اما جوجه ها از همان بدو تولد آنکه پر تحرک تر است وزرنگ زودتر رشد میکند جیک ویک بیشتری دارد از سروکول مادر ج.جهها وآقا خروسه بالا میره اما اونکه کم خوراک کم تحرک است زودازبین میره یا ضعیف کم بنیه ودیرتر رشد میکند

                                             دیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/10/29 ] [ 7:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من توی وطنم خوشبختم .این را همه مردم دنیا که علق ملی دارند. میگویند .اما برخی بلند پروازند آنقدر ازعلق ملی خود فاصله میگیرند که به فکرشان این مطلب خطور نمیکند آنها با کارشان وعلاقه هایی که در خود ایجاد کرده اند عجین شده اندآنان پیش رویشان را فقط می بینند به پشت سر خود که هیچ توجهی ندارندوبه سر انجام هم کاری ندارند حال برایشان مهم است شاید آنها هم به ظاهر احساس لذت ورضایت  از زندگی را بروز میدهند اما در ته دلشان یک آه سرد ویک غم پنهان است دارند تبدیل میشوند به آن چیزی که خودشان نیست .مثلی است که میگویند کجا خوشی میگوید آنجا که دلخوش است .در حقیقت دلخوشی های اینها تغییر کرده رنگ دیگری پیدا نموده است .در مقابل عده ای دیگر که پایبند علقه ملی هستند .در هرکجای عالم که باشند شیوه وسبک زندگی خود علاقه های ملی ومذهبی را با خود به همراه میبرند ودر تبلیغ وارایه آن تلاش میکنند زبان ادبیات آیینی را ارج می نهند اینان در واقع اگر به ظاهر در کشوری دیکر مهاجرت نمودهولی مرام وارزشهای خودرا مراعات نموده ودر حقیقت در وطن خود خوشبخت هستند .اینان به گذشته  خود توجه دارند نسبت به سر انجام خود ونسل خود  بی تفاوت نیستند.

 

                  اثر صدیقه اژ ه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/10/28 ] [ 1:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک جفت قناری توقفس پشت میله فلزی زندگی میکنند از خیلی از مواهب بی نصیب هستند اما با همین امکانات موجود بهترین زندگی وشادی را برای خود فراهم می کنند حق همدیگر را رعایت میکنند باهم خوش هستند به هم کمک میکنند از وقتی جفت ماده روی تخمها خوابیده جفت نربه اون غذا میه جوجه ها هم که سر از تخم در میارند هردوباهم مراقب اونها هستند آموزشهای لازم را به اونها میدهند پروازو آب تنی شستشو- پدر قناری ها چه عشقی به خونوادش داره .دهن تک تک اونها غذا میزاره براشون آواز میخونه همه دلخوشیش همسر وبچه هاش لانه سازی را آموزش میده تا وقت معینی که جوجه ها بزرگ شدند اونوقت است که باید برن روی پای خودشون بایستند برای خودشون خونواده تشکیل بدهند وبا نگاهی- جفت ماده با چه حوصله وعشقی با تمام وجودش این جوجه ها را پرورش میده .اما آدمها در مقایسه چه پدرهایی که زن وفرزند را رها میکنند میروند دنبال رفیق بازی عیاشی اعتیاد وبا این که همسرشون هنگام بار داری به آنها بیشتر از همیشه نیاز دارد برای عشق ورزیدن وتربیت به آرامش وامنیت رفتاری  روانی نیازمند است گاهی دیده می شود باخشونت بارفتار میکنند اسم اینها آدم است اما رفتارشان را باید چه نامید

 

                                                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/10/27 ] [ 8:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

محمد حسین میگفت دیشب خواب امام دیدم گفتم چه خوب چه شکلی بود چهره کودکانه ی او غرق نشاط شد وگفت همنطور که تونقاشی کشیدیم گفتم عین اون گفت نه مثل نور ماه بود اونو بوسیدم وگفتم چی بهت گفت توفکر رفت وگفت آخه دیشب وقتی خواستم بخوابم به خدا گفتم امشب میخوام خواب امام ببینم گفتم برا چی گفت برای این که امامان بچه ها را وهمه را دوست دارند خوب هستن منم دوستشون دارم

                                                                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/10/27 ] [ 8:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مردم ما به طور خود جوش در مدیریت مراسم سوگواریها موفق تر از مراسم جشن شادمانی بوده اندمراسم سوگواری را براساس باورها واعتقادات خود انجام می دهند اما درمراسم جشن بخصوص جشن عقد وازدواج دارند روشهای کهنه گذشته را بلکه باشکل بدتری دنبال میکنند حقیقت این است که هرکس چنین مراسمی داشته باشد نمیداند که چگونه بهترین را انجام بدهد بخصوص کسانی که با موسیقی مطرب ورقص آواز نا مانوس هستند ومیخواهند اصول باورهای خود را حفظ کنند.مشکل دراین مورد از اینجا آغاز میشود که تعریف جامعی برای شادی وسرورنداریم برنامه ای هم تدوین ننموده در حالی که اگر دراین بخش متولیانی پیدا شوند وباپشت کار وتوجه به ارزشهای دینی ورعایت اصول ووضعیت نیاز به شادی وسرور در مراسم وجشنها میتوانند گام موثری بردارند مشروط به این که تنگ نظریها مانع وسدی ایجاد نکند در تغییر وروش سبک زندگی گوشه ای از کار را بعهده بگیرند وکاربردی کنند نکته مهم این که به کار آفرینی کمک نموده اند .

      اثر صدیقه اژ ه ای                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/10/25 ] [ 10:45 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خالص ترین محبت محبت مادر است هیچ محبتی به پای او نمیرسد .هرکس هرچه دارد از نظر غنای عاطفی وروانی از مادرش به عاریه گرفته است کودکی که این محبت را درک کند در بزرگسالی میتواند دارای قلبی رئوف وسرشار از محبت داشته باشد به همه بانگاه محبت امیز بنگرد محبت چشمه ساری جوشنده است که از نخستین لحظه حیات با تپش قلب مادر در رگهای حیاتی انسان باخون  وشیرجریان می یابد  مادرمرکز ثقل جان وکانون حیاط بشر است گرمترین آغوش وبا شکوهترین بوسه را مادر تقدیم فرزند خود میکند .مادر مبدا نقطه پرواز انسان به سوی خدا وحقیقت است اما مادری که خود به کمال رسیده باشد ونگاه او نگاه مادی صرف به جهان نباشد بهر حال همه مادران دنیا با حس زیبای مادر ی قابل تقدیرند وباید بخود افتخار کنند که سبب رشد وتعالی فرهنگ تمدن تربیت ادمی بدست آنان سپرده شده است

          در پایان سلامتی همه مادران را از خدای بزرگ خواستارم ونثار روح مادران در گذشته صلوات میفرستم

          وبرای مادرم میگویم       مادرم را خدا بیامرزاد   که به من شیر حق پرستی داد

 

 

              اثر صدیقه اژ ه ای                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/10/25 ] [ 9:33 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

منزلگاه واقعی وشخصی هرکس بدن اوست.منزلی  که در آن عمر خود را سپری میکند مخصوص خود اوست بانگاهی فراتر کشور وجود اوست که در آن همه امکانات بدون دخالت ودخل تصرف از طرف خداوند تعبیه شده است.باید قدر ومنزلت آن را بداند نحوه استفاده از امکاناتی که رایگان در اختیار ش قرار گرفته است توجه داشته باشد

.این منزلگاه یاکشور وجود یعنی بدن تو برای ادامه حیات دنیایی تو میتواند تورا در رسیدن به کمال انسانی وکرامت وعزت بزرگ برساند واین توهستی که باید بدانی چگونه با آن رفتار کنی

 بسیاری از مردم دنیا تعریف جامعی برای بدن خود ندارند از اوبهره کشی های کاذب وکارکردهای نامناسب دارند او را به فساد وتباهی میکشند اورا به مرگ نزدیک میکنند زود مرگی را با نادانی برای خود رقم میزنند.انگاهشان به جسم وبدنشان نگاه ابزاری است که گمان میکنند باید برای  هوسهای کاذبشان استفاده کنند مثال مصرف الکل .اعتیاد گرایشهای مفرط جنسی و...پرخوری معلوم نیست چند در صد از مردم به سلامتی وپاکیزکی جسم خود که منزلگاه واقعی یا کشور جانشان است فکر میکنند واهمیت میدهند .تنها زمانی به این مطلب مهم پی میبرند که دچار حادثه عارضه یا آسیبی جدی دچار آیند گاهی در زمینه مشاغل سنگین هم برای جسم خود اهمیتی قایل نشده  وآن را ناکارآمدنموده اند.

                             اثر صدیقه اژ ه ای                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/10/25 ] [ 9:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

             ای نکو بانومسلم ماندگاری در حجاب   نزد نسوان جهان بااعتباری در حجاب

             درچنین دوران ناامنی وکانون فساد     مایه فخروکمال وافتخاری  در حجاب 

             راه پاکان راگر.ای بانوروی بی گفتگو  نزد زهراسربلندو باقاری   در حجاب

             پیش چشم بدتوئی چون درنابی درصدف 

              گوهری والاونیکو روزگاری در حجاب     

              این سخن گوید امینی با توای بانو مدام 

              نزد زهراسربلند وبا وقاری در حجاب 

                                                        اثراسدالله امینی

انجمن وشعروادب شیدای اصفهانی      روزهای یکشنبه ساعت چهار

                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/10/24 ] [ 11:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خاتمیت آخرین رسول خدا ضایعه ای بسیار بزرگ برای جهانیان بود .ضایعهای که تنها داغ وسوز آن را دختر گرامیش با تمام وجود درک نمود واشک واه جانگداز وسخنان آتشینش در مسجد پیامبر صلی الله هنوز هم دارد این ضایعه را به گوش عالم سر میدهد در حالی که رحلت ملکوتی نبی مکرم حضرت محمد صلی الله علیه وآله حق بود وبه فرمان پروردگار یکتا وآاغاز امامت وولایت امام علی علیه السلام که باید سکان وسنگر جامعه اسلامی را در دست توانای خود بگیرد وراه خاتم پیامبران ص را تداوم ببخشد وبه نهادینه کردن رنجهای جانگزای پیامبر لباس عمل بپوشاند .اما چنین نشداز همان لحظه انحراف برشیپور خود دمید وگوشها وچشمها را به اشتباه بزرگ انداخت اشتباهی که تا ظهور حضرت بقیتالله ادامه خواهد یافت واین دردکوچکی نیست جامعه ای که میتوانست الگو وسر آمد همه جهانیان گردد وملتها را از شرک وکفر باز دارد آنروز نبی مکرم ص آرام آرام تکیه برعصای خویش همرا هاصحاب وارد مسجد شد وخطبه غرایی خواند رفتن خود به جهان دیگر را خبر داد پیامبر تا آنروز اینقدردچار ضعف جسانی نشده بود اوبارها جانشین خود را به مردم باصدای بلند معرفی نموده بود از اصحاب وسران قبایل برای علی ع بیعت گرفته بود وهمه باعلی بیعت کرده بودند حال درمسجد جمعیتی عظیم ایستاده گوش به صدای ملکوتی پیامبرص سپردهاند که اوفرمود مردم هر کس از من طلبی دارد بیاید طلبش را بگیرد نمیخواهم حقی از کسی نزد من باشد ومن با آن بدیدار پروردگار عالم بروم مردی از میان جمعیت با صدای بلن گفت من ازشما طلب دارم  روزی چوبدستیان برگرده من فرود آمد پیامبر تامل فرمود در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بودگفت چوبدستی مرابدهید بعد پیراهن عربی خود را بالا زد وفرمود بیاجلو وتقاص کن مرد جلوآمد چشمش به گرده لاغر زرد رنگ پیامبر افتاد چوبدستی را انداخت وگرده پیامبر را بوسیدو عذر خواهی کرد اشک ازچشمانش جاری شد .آی مردم این گوشه کوچکی از صفات رحمت اللعالمین است .همین پیامبر وقتی به معراج میرود ود قاب قوسیناوادنی قرار میگیرد جایی که خدا واوست با فاصله یک کان خدا به خطاب میکند ای حبیبم از من چه میخواهی هرچه بخواهی به عزت جلالم بتو عطا میکنم پیامبر ص با آنکه علم به مصیبت فاطمه س وعلی حسن وحسین عزیزش داشته نمیگوید خدا یا حسینم شهید نشو د وزینبم اسیر نگردد و..اومیگوید شفاعت امت کناهکارم را از تومیخواهم آی مردم اگر در راه این پیامبر وخاندان پاکش همه چیزمان را دهیم کم است وخدا فرمود به عزت وجلالم آنقدر از امت تورا می بخشم تا توراضی شوی آی مردم و...ومطالعه کن وبدان در باره او وخاندان بی مانندش

 

            اثر صدیقه اژ ه ای                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/10/22 ] [ 8:59 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 436
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856630