سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اگرآدم منصفی باشید .همیشه دنبال نقاط ضعفی میگردید که مانع رشد وپیشرفت شما شده است.

نه دنبال تعریف تمجیدی که که افراد چاپلوس از شما می کنند چشمتان را بروی حقایق باز میکنید تحت تاثیر تلقینات غلط وانحرافی قرار نمیگیرید .اجازه نمیدهید که شخصیت شما مچاله شود وچهرهاتان مخدوش گردد اگر آدم منصفی باشید از حق گویی وپذیرش آن فرارنمیکنید اگر اشتباهی کردید عذر خواهی می کنید روی اشتباه خود نمی ایستید.در سر کارتان اگر کسی از شما انتقادکرد ناراحت وعصبانی نمیشوید همه ما اشتباه میکنیم راه انتقاد کردن را نمی بندید کینه فرد منتقد را برای انتقام گیری در دل نمیگیرید تلاش میکنید رفع نقص کنید عیب کار ورفتار را برطرف نمایید .به عیوب خود واقف ودر رفع آن آرام ندارید .اگر چنین کاری را انجام بدهید باید بخودتان جایزه بدهید همچنین گوش به منتقدان دلسوز بدهید ودر سر کار خود نیز بکوشید نقاط منفی وضعف مجموعه خود را برطرف کنید از مردم انتظار نداشته باشید از شما به دروغ وریا برای اینکه کارشان دست شماست وباید حل کنید تملق شمارا بگویند که اگر چنین بودید واقعا نمره منفی وخود منفی هستید .مطمئن باشید هیچ رشد پیشرفتی نخواهید داشت از انصاف مروت در حق خود هم بدور شده اید

 

      اثر صدیقه اژ ه ای               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/10/22 ] [ 8:22 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دومین خانه برای پرورش وفراگیری کودکان مهد کودک است.اولین جایی که که کودک شما باید ورود به آن پیداکند یاد بگیرد وبا روشهای مشارکت وهمکاری بازی گروهی ودست یابی به توانمندیهای خود آشنا شود .به همین لحاظ والدین باید در انتخاب مهد برای فرزندان خود دقت کنند از نظر مدیریت ومحیط ومربیان وبچه هایی که در آن مهد حضور دارند برنامه روزانه را بررسی کنند وهر رو بعد از مهد از فرزند خود در رابطه با فعالیتها ودوستان کودک خودونحوه برخورد اوبا دوستانش بپرسند .از طرفی مدیران مهد باید کسانی باشند که بااخلاق واصول روشهای رفتار باکودک چه از نظر علمی وتجربی آشنا باشند شیوه وسبک زندگی سالم را مد نظر داشته باشند .نکته قابل ذکر این که باید سازمانی جدا گانه .جهت پرورش استعدادوشکوفایی کودکان این مرزوبوم کارآمد باشد .اخلاق ورفتار سالم ومسئولیت پذیری وتعهدکاری را مد نظرداشته باشد .ما امروز از نظر آموزش گامهای مئوثری برداشته ایم اما از نظر پرورش بخصوص زمینه های اخلاقی ورفتاری دچار فقر شده ایم این پرورش نه تنها در محیط خانه بلکه در مهد کودک هم باید جدی گرفته شود برای تغییر در شیوه سبک زندگی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب .

یک مطلب قابل ذکر این که واقعا چقدر به مهد کودکان سراسر کشور اهمیت میدهیم وبه آن توجه میشود آیا آمار دقیقی برای این که چند در صد کودکان ایران زمین به مهد میروند داریم چه برنامه کلی وجامعی برای تنظیم وترتیب موثر مهد کودکان در نظر گرفته شده است مربیان چه شیوه ای را به فرزندان دلبند ما می آموزند .تفاوت کودکانی که به مهد میروند با آنانکه نمی روند چیست ؟

چند پیشنهاد      1- برای مهد کودک موفق تعریف جامع داشته باشیم

                      2-الگوهای موفق معرفی گردند

                      3-نشریه ای  اجتماعی فرهنگی بنام مهد کودک منشر گردد.  که در آن خود کودکان باهمکاری مربی نقش موثر داشته

                      4-  ایجادزمینه فعالیتهای گروهی اجتماعی کودکان کاربردی تر گردد

                      5-شیوه تغذیه سالم واهمیت بورزش وفکر کردن در باره راه حل مشکل به آنان بیاموزندو.....

                                  اثر صدیقه اژ ه ای                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/10/22 ] [ 7:53 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

      یاقوتها را بنگر چه زیباست  گرمای عشقی در آن هویداست

        شعر از صدیقه اژ ه ای                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/10/19 ] [ 2:34 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روی پای خودت بایست .به وعده وعیدها دلخوش نکن .بخداتوکل کن ازاو بخواه .حتما به مقصد خواهی رسید. محکم استوار باش چون بیدازهربادی نلرزکاربزرگ مشکلات بزرگ وپیچ وخمهای فراوانی دارد. خیلی هانه تنها کمک نمیکنند بلکه پیش پایت سنگ میاندازند یاازنادانی یاازروی حسادت وبخل تودرحقیقت نمیتوانی کسی را بشناسی گاهی دشمن درلباس دوست وگاهی دوست نادان است تنهاروی پای خودت بایست با اراده ای استوار مراقب اطرافیان خودهم باش به راهکارها وپیش آمد هم توجه کن به ظاهر مردم توجه نکن طرف آدم خوب ونمازی مسجدی است من بارها اینها را امتحان کرده ام. نه من. اولیائ خدا هم از دست مسلمان نما ها آسیب دیده اند نه ازدست کافران وای براینها. روی پای خودت بایست به دیوار اراده خودت تکیه کن من این را تجربه کرده ام ورسیده ام ابزاراینکار حلم وصبر همراه باتلاش است دربرابرمشکلات تو نزن .کم نیاور عقب نشینی نکن .هوشیارانه عمل کن .عصبانی نشو. توقع وانتظار نداشته باش کسی تورا بفهمد. خودت بفهم چه کار میکنی. کجای کارهستی روی پای خودت بایست با توکل برخدا موفق خواهی شد انشائلله

 

اثر صدیقه اژ ه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/10/19 ] [ 2:2 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روزهای دوشنبه روز توزیع مواد غذایی ونان است سرمان شلوغ بود. مدد جویان مراجعین در حال آمد وشد بودند .تلفن دایم زنگ میزد در دفتر کوچک کار ها تقسیم شده وهرکس کاری را انجام میدهد بخش دانش آموزی نام نویسی برای کمک جهیزیه. کمک به دارو ودرمان . مشاوره تارفع مشکل  وراهنمایی درخواست لوازم ضروری زندگی وپوشاک . پرداخت وجه مستمری بگیران .   بخش فرهنگی وپاسخگویی

در این میان یکی از مدد جویان با خوشحالی به طرف من آمد وپس از سلام علیک گفت خانم دخترم داره عروس میشه گفتم مبارک گفت میان خواستگاری گفتم خوب کاری از دست من برمیاد باخنده وخوشحالی گفت بله شما کمک کنیدمیخوام میوه شیرینی بخرم آرایشگاه لباس عروس کیک گل بخرم پولش راباید خودم بدم لباس عروس خندم گرفت پرسیدم دختر چندمی گفت خانم همین یکی. دوتاپسر معلول هم دارم شوهرم هم فلج است .دستهای اون را تودستم گرفتم گفتم عزیزم خواستگاری که آرایشگاه لباس عروس این چیزها را نمیخواد یک چای میوه کافیه گفت خانم دخترم داره درس مهندسی میخونه سال آخره گفتم باشه .  توبگذار خواستگاری انجام بشه کمکت میکنم گفت خانم برای قباله برون وعقدش گفتم بله  باور کنید چنان برقی از شادی از چشمان این مادر زد وغرق اشک شادی شد که همکارنم متوجه شدند به اوگفتم عزیزمن خوشحالی یک مادر را خوب میفهمم بروپول بگیر وبعد خبرش رابیاور یکی خانمها که کنار میز منتظر بود مشاوره بشه به اون گفت مواظب باش پسره معتاد نباشه مادر عروس در حالی که قند تو دلش آب میشد گفت  نه بابا خودشو خونوادش از ما خیلی بهترند

 

     انجمن مدد کاری حضرت رقیه خاتون س اصفهان  

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                            


[ سه شنبه 91/10/19 ] [ 12:43 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خوشبختانه در کشوری زندگی میکنم و در شهری که دورو برم آدمهای خوب بسیاری زندگی میکنند آدمهایی که در حسن خلق ورفتار وکردار منطقی هستند آدمهایی که از جنس مردم هستند پست ومقام خاصی ندارند دنبال منفعت وکسب شهرت نیستند همین آدمهای معمولی خوب ودوست داشتنی که خوب وبد را درک میکنند وخوب تشخیص میدهند از ریا کاری ودروغ کلک بیزارند سرشار ازخدمت به همنوع هستندباورهای نابی دارند وایران را دوست دارند دلشان برای عزت وسربلندی میهنشان می تپدخود خواه وطن فروش نیستند.اما در مقابل هم هستند کسانی که نه روح ملی دارند نه مذهبی اما آدمهای خوب از مال جان خود در راه خدمت به ملتشان مایه می گذارند بدون هیچ چشمداشتی تنها خوشی انان خوشحال کردن دیگران است من این آدمها را فرشتگان زمینی نامگذاری میکنم واقعا بااینها بودن ومثل آنان شدن بسیار ارزش دارد .ما در اصفهان هر چند کم بضاعت داریم اما بی پناه نیستند خیرین وخیریه ها دست بدست هم داده اند ودر همه بخشها بدون ریا واغراق خدمت میکنند وچه مشکلات پیچیده ای که توسط اینان مرتفع میگردد در عرصه هنروپزوهش ودانش صنعت نیز  انساهای وارسته ای داریم که از خو دمایه میگذارند وتلاش مضاعف وعشق وافر در راه اعتلای ایران اسلامی دارند در عرصه شعر هم گمان نمیکنم شاعران هیچ کشوری وبه خصوص شهری چنانکه شعرای اصفهان علاقه وعشق خود را به شهرشان نشان داده اند واشعار سرودهای نابی در توصیف اصفهان گفته اند  برای شهرشان گفته باشنددر صنایع دستی هم اصفهان حرف اول را دارد و...

 

         اثر صدیقه اژه ای                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/10/19 ] [ 12:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وای از دست حکومتهای جاهلی که ملتهای خود را قربانی ندانم بکاریهاشون میکنند وتوجهلشون تا پای خفت خواری پیش میروند تا جایی که با تحقیر واهانت و....به خاک مذلت بیفتند تعداد اینها کم نیستند همین صدام چه بروز ملت خود وما آورد قذافی مبارک از گوشت وپوست پوست استخوان گوساله غرب را میپرستیدند چشم وگوششون آمریکا اسراییل بود وقتی ملتشون اونها را طرد کردند امریکا هیچکاری برای نجاتشون نتوانست بکند واینرا همه به چشم خود دیدند اما دریغ از جهالت غفلت هنوز دولتهای کوچک وبزرگی هستند که دارند بدامن آمریکا آویزان میشوند چشم به او دوخته ودل به او باختنه اند به امید اینکه از گرده ملتهای خود بیشتر سواری بگیرند.دارند تومنطقه شیطنت میکنند این بیچاره های روسیاه از ایران میترسند وگمان میکنند ایران دشمن آنهاست نه بابا امریکا دشمن شما وهمه ملتهای آزاده دنیاست. بیچاره ها به ویرانی عراق وافغانستان پاکستان و...نگاه کنید آنها چه کار مثبتی برای ملتهایی که بدستشون ویران شدند انجام دادند آمریکا که خوی استکباری وحس خود برتر بینی داره کاری برای کسی حتی ملت خودش نمیکند آی شیخ نشینها ترکیه قطر و...اشتباه میکنید  ایران عزت سربلندی همه ملتها را میخواهد اسلامی که توذهن شماست اسلام طالبانی امریکایی است ایران اسلامی رائفت ومحبت ومودت خدمت به همه انسانهاست .بس کنید بیدارشوید از حول حلیم در دیگ نیفتید شیطنت نکنید بگذارید همه ملتهای دنیا به خوشی وآرامش زندگی کنند ملت سوریه چرا؟باید قربانی دخالتهای بی جای شما بشود .

 

                                                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 91/10/16 ] [ 9:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دویدم ودویدم به هر شهری رسیدم .رودوخنشون دیدم .چه آبی وهوایی چه ماهی های شادی چه قایقهای بادی .چه قدر هوا سبک بود .نسیم خوش فراوون .دلم گرفت همانجا. برای شهر زیبا شهری که اصفهون بود .همش سر زبون بود. شهری که پای تخت فرهنگ وتمدن. میگن بختش بلند. اینها همش یک حرف چه شهری. شهری که رودش مرده ماهیشو گربه برده. قایقهای شکسته تو گرمای تابستون خزون میشه گلستون .آب وهوا نداره پلهای تاریخیش دیگر نما نداره. بازم بگم براتون جون نداره اصفهون حیف بابا بیدارشین .حرف نزنین بکار شین .پیش رودهای دنیا آبی نداشت زنده رود اما همین آب کم برای ما دنیا بوددویدم دویدم به زنده رود رسیدم اما یهو ناگهان مرده رودی را دیدم گمان کردم که خوابم دارم که خواب میبینم اما دیدم بیدارم دارم درست میبینم .

اثر صدیقه اژه ای                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                


[ جمعه 91/10/15 ] [ 12:16 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کاروان آمد به صد شور وشرر    کاروان آمد پر از داغ جگر     داغ عالم بود هم در جانشان   گشته پرپر لاله های باغشان

زینب  س  آمد با زنان داغدار     زینب آمد کودکان بی قرار       کاروان آمدعلی اصغر نبود    قاسم عباس علی اکبر نبود

کاروان آمد رقیه هم نبود    در خرابه شام گویا خفته بوذ     باصدای کاروان دشت خموش  هرکجا میرفت خون آمد بجوش

صحنه ها هم زنده شد دریادها   هم زمین لرزید از فریاد ها   دشت پربود از شمیم لاله ها     خونچکید از چهره آلاله ها

زینب آمد قامت نستوه عشق    زینب آمدجلوه بشکوه عشق   در کلامش بود آوای علی    در رشادت بود همتای علی

یا که زهرا س بود آنجا آمده       در دفاع از حق مولا آمده     قامت زینب زغم گردیده خم  سینه ی دریاییش گشته دژم

ناله وفریاداز دل برکشید         تا به عرش کبریا آهش رسید    کرد با تنهای بی سر گفتگو      اصغرم کو اکبرم عباس کو

کوحسین تا جان بقربانش کنم    اصغرم کوتا که سیرابش کنم    رفته عباسم زشط آب آورد  گوبه اصغر لحظه ای تاب آورد 

اربعین یاد شهیدان زنده شد      تا ابد گلزارشان پاینده شد    چهره ظلم وستم ویران نمود  برشهیدان صد سلام وصد درود

از  کتاب-گلشن سحر          

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/10/13 ] [ 6:30 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مرگ را دوست دارم .تعجب نکن اگر مرگ نبود در عالم هیچ خوبی اتفاق نمی افتاد هرکس هر کار غلط وناهنجاری را انجام میداد انسان سرکش وطغیانگر می شد مرگ را دوست دارم بخاطر این که مرا از بدیها باز میدارد به من کمک میکند که راستگو ودرست کردار باشم چشم به مال وجاه ناموس دیگران نداشته باشم به من می فهماند که قانع وپرهیز گار باشم حریم خود ودیگران را مراعات کنم چه بسیار از انسانهای روی زمین که در شدائد از مرگ طلب یاری میجویند وتنگنای عالم ماده انان را ازار میدهد اشتباه نشود مرگ به معنای خود کشی ودیگر کشی که یک جنایت ویک گناه عظیم ویک بیماری مهلک است منظور من این که چراغ قرمز برای توقف من از گناه کردن بخطا رفتن است مرگ را دوست دارم برای خوب ودرست زندگی کردن در دنیا که یک موهبت عظیم وعزیز است .بهتر قدر فرصت بودن دردنیارامیدانم وباید بکوشم که از همه لحظات آن درجهت فیض معنوی وخدمت ویاری کردن وبالا بردن ارتقائ علمی ومعرفتی خود ودیگران باشم مرگ مرا وادار میکند که تنها بخود نیندیشم به همنوعانم توجه کنم پا روی آنان برای ارتقائ خویش نگذارم من میدانم بعد از مرگ هرچه کسب نموده ام به دردم خواهد خورد دوست دارم بعد از مرگم نیز جای تعالی داشته باشم پس میکوشم تا امروز برای فردای خود کاری بزرگ البته بااخلاص وتوکل انجام بدهم آری انشائلله خداوند مرا یاری فرماید

 

اثر صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/10/10 ] [ 11:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 35
بازدید دیروز: 183
کل بازدیدها: 736127