سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

چند نفر را می شناسید که حرف وعملشان یکی باشد .گاهی حرف کسی با عملش 180درجه فاصله دارد وگاهی پنجاه پنجاه وکمتر وبیشتر است از چه کسی مردم بیشتر انتظار دارند که حرف وعملش یکی یا نزدیک بهم باشد مردم ما دراین مورد سالها تجربه کسب کرده اندوخوب بد رامی فهمند وهشیارند .عملکرد ها را در نظر می آورند .اما نباید بدون تامل وتدبر کور کورانه تابع اغراض کسانی که منفعت طلب وخود محور هستند قرار بگیرند .ساده باوری واحساسی عمل کردن سبب عقبگرد به چالشهای جبران نا پذیر خواهد شد .بصیرت وصداقت توجه به خط مشی مقام معظم رهبری واستقامت ورزیدن در پیاده نمودن راهکارهای عملی با مبانی اسلامی همت مردم را میطلبد ودولت مردان در گذشته وحال وآینده باید بدانند که این پستها آمدن ورفتنها چیزی جز مسئولیت بزرگ نیست مسئولیتی که خون هزاران شهیدبه همراه آن است .باید بدانند همه دربرابرخون شهیدان مدیون هستند صداقت وراستگویی وپرهیز از سیاه نمایی تناقض در گفتار وکردار و..اینها را مردم بخوبی درک میکنند اعمال نادرست وبد اخلاقی های سیاسی دل این ملت را بدرد می آورد ودشمنان را شاد میکند جای تاسف است که برخی ننگ را میخواهند بارنگ پاک کنند که چی بگذارید مردم دلشان به دینشان وآیینشان گرم باشد وضع معیشت وزندگی مردم را در هرپست سمت جایی که هستید فراهم کنید فقر وفساد را ریشه کن کنید این من آمدن تورفتنهاچه سود به حال این ملت دارد.مبادا غرور مارا بگیرد وخدا را مردم را فراموش کنیم آگاه باشید که دشمنان از زمین آسمان ودریا در کمین هستند دور خودتان نچرخید دشمن رصد میکند منتظر ضربه زدن است دنبال مته به خشخاش زدن نباشید همه چیز دارد زود میگذرد وای برما اگر عمرمان را تباه کرده باشیم برای بدست آوردن پست ومنصب مال منال وغیره

خدایا چنان کن سرانجام کار توخشنود باشی وما رستگار

 

                                                                 اثر صدیقه اژ ه ای             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/10/10 ] [ 12:8 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه ما در عالم ماده از هر قوم ونژادی زندگی میکنیم .عالمی که همه چیزش ظهور است همه چیز را که از جنس این عالم است چون می بینیم باور میکنیم .در حالی که با پیشرفتهای دانش بشر ورشد تکنولوزی اگر خوب بیندیشیم عالم غیب را هم میتوانیم بفهمیم بخصوص جنبه معاد وزنده شدن مردگان را امروزه آنطرف کره زمین یا نه کره ماه وغیره اتفاقی رخ میدهد شما باسرعت حتی به طور زنده میبینید ورسانه به دیدن شما کمک میکند صدای کسی را از دور ترین نقاط عالم برای شما ارسال میکند با تفکر دراین مقوله می بینید امکان این امر در عالم موجود گردیده است پس چگونه خداوند قادر حکیم از زنده شدن مردگان ناتوان باشد واین امر اتفاق نیفتد برای او که کاری ساده وآسان است امروز حجتهای فراوانی برای ایمان به وحدانیت خداوند موجوداست چگونه انسان نمی اندیشد وتوجه ندارداز طرفی باید به این مطلب توجه کرد که خیلی چیزها را نمیبینیم ولی قلب ما بربودن آن شهادت میدهد وعقل ما میپذیرد اگر برخی فاقد این نوع باور هستند خودشان مقصرند نه نظام با شکوه آفرینش هرچه انسان به دانش کمال نزدیکتر میشود باید توجهش به مبداء ومعاد بیشتر گرددکسی که مبداء ومعاد را خوب بفهمد زودتر به کمال می رسد برای خودش کارش وعملش حرمت قایل است وکسی که چنین بود برای مردم وجامعه هم حرمت قایل خواهد شد.

          اثر صدیقه اژ ه ای                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

            


[ جمعه 91/10/8 ] [ 8:13 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرگاه یک پدیده نوبه بازار عرضه میگردد مردم دچار تب آن پدیده میشوند تب موبایل در پی این تب موجهای کوتاه بلندی هم ایجاد میگردد عدهای بدنبال تبلیغ ودر امد از این پدیده وعدهای هم بر علیه آن جبه گیری میکنند وسر مخالفت دارند بهرحال از نوع بهره برداری از آن گلایه دارند ونگران هستند وعوام مردم هم که با چشم وهم چشمی سعی میکنند آن را بدست بیاورند وجوانان نیز که بیشتر جنبه سرگرمی وشوخی بازی کردن با آن را در نظرمیگیرند وبا فرهنگ درست استفاده کردن آن اشنا نیستند با سوئ استفاده از ان روابط غلط واسام اس های لجام گسیخته وسخنان بیمارگونه فرهنگ بی بند وباری جنسی را تبلیغ میکنند وگاهی خود دچار عوارض سوئ ان میشوند ایجاد هیجان واسترس وویران کردن جنبه های اخلاقی با بلوتوسهای نا هنجار و....بااین همه معایب موبایل خوبیهایی هم دارد که نباید نادیده گرفت اگر که نحوه استفاده مثبت وموثر از آن را بیاموزیم آنچه که مشکل آفرین است نا آگاهی خود مان ازاین وسیله است امروزه رونق عکس از مجامع ضبط صدا عکس از ابنیه تاریخی وارزشهای ملی مراسم ملی ومذهبی استفاده کردن از روایات احادیث قرآن تعلیم فرستادن پیامهای ارزشمد ومفید تبریک تسلیت حسابهای مالی وضعیت اقتصادی ومعنوی ضبط وگزارش و....بسیار موثر است اما بازیهای مخربی که هنوز در موبایل موجوداست میتواند به بازیهای آموزنده تولید داخلی مبدل گردد این کم کاری خودماست باور کنید در عرصه پدیده های نو ونحوه استفاده از آن ما خودمان کم کاری داریم در حالی که برای همه انها وایجاد تولید داخلی سوژه های فراوانداریم ام حوصله وقت گذاری نداریم همین بازی این باکس که جوانان عاشق آن هستند تما ما بازیها تولید خارجی با اهداف وفرهنگ آنهاست کسی هم کاری نمیکند .مشکل کار کجاست چرا؟باید تکنولوزی از غرب بیاید آیا ما هنوز به بلوغ فکری جهت تولید تکنولوزی با نوآوری جدید نرسیده ایم چه چیزی مانع است   

 

 اثر صدیقه اژ ه ای                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                  


[ جمعه 91/10/8 ] [ 7:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پیشنهادات مطرح شده در روز جهانی خانواده   سال 83 در استان اصفهان

1-آشنایی خانواده ها با دوران بلوغ فرزندان    2-آشنایی جوانان با اهداف تشکیل خانواده  3-آشنایی پدر ومادر با زمان مناسب انتخاب همسر

برای فرزندان           4 -آشنایی جوانان باقناعت در زندگی-ساده زیستی   5-برگزاری جلسات مناسب وآشنایی خانواده با مسایل بعد از

ازدواج 6-تشکیل مراکز مشاوره در مناطق مختلف کشور  7-ایجادگارگاه در جهت تحکیم بنیان خانواده  با مبانی دینی   8-الزام دوره های

آموزشی دختران پسرن قبل  ازدواج  جهت بالا بردن اگاهی درانتخاب صحیح همسر وشناخت روحیات ودرک مفاهیم زندگی مشترک و.

..  9-ایجاد مراکز مناسب همسر یابی ومعارفه وآشنایی دختران وپسران در فضایی صحیح ومناسب زیر نظر افرادبا تجربه وکارشناس

10-ایجاد کلاسهای مناسب وآشنایی خانواده  پیرامون تربیت صحیح فرزندان

 

جای تاسف است چه کانون ها که بنا نشده ویا تازه تشکیل شده سر مسایل بسیار کوچک متلاشی میگردد واین تازه آغازی برای مسایل

ومشکلات عدیده ای است که دامنگیر زن ومرد جوان میگردد .از این بدتر این که پای فرزندی هم در میان باشد .فقر وناداری هم باشد بیکاری

وبی هنری هم باشد تنهایی بی حامی هم باشد .امروزه بار بسیاری ازاین نابسامانیها را زنانومادران بردوش خود گرفتهاند تا شاید فرزندان خود را حیات ببخشند چه کسی میتواند درد ورنج این مادر جوان را بفهمد بد تر این که امنیت اخلاقی ورفتارها وکنایه های اجتماعی هم قلب اورا نشانه میگیرد ناگفته نماند مردان بدبختی هم درجامعه هستند که دچار چنین مشکلات وناسازگاریها شده اند وزندگی برباد رفته خود را آه میکشند ودارو ندار خود را از دست داده اند وضعیت نهاد خانوتده نابسامان است بسیاری بخاطر حرف مردم وآبرو در آتشی بدون شعله میسوزند زهر میخورند وانگار که قند عمرشان رفته زکف منتظر مرگ خود هستند

همسران جوان نیز سر کوچکترین موضوع بهم میریزند وقدرت تحمل ودرک مسایل پیش روی خود را ندارندروش زندگی را نمیدانند ونمیتوانند با مشکلات زندگی خود کنار ایند سطح توقعات آنان از یکدیگر بسیار بالاست نسبت بهم خوش بین نیستند و...

 برگزلر کننده همایش انجمن فرهنگی مدد کاری حضرت رقیه خاتون اصفهان                                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/10/7 ] [ 12:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

11-آیا ازمایشات قبل ازازدواج برای اعتیاد وتالاسمی و..کافی است با توجه به وضعیت موجود بیماریهای ایدز وهپاتیت اختلالات روانی رفتاری که دامنگیر جامعه است.همچنین بیماریهای زنتیکی؟

12-با دخالتهای خانواده های همسران در زندگی چگونه باید برخورد کرد؟

13-چگونه خانواده ها به نو جوانان اعتمادبه نفس بدهند؟

14- مهمترین ملاکهای ازدواج چیست؟

15-پدر ومادر چگونه میتوانندجوان خود را در دوران جوانی هدایت کنند؟

16-چگونه می توان جوانانی را که تصمیم به ازدواج میگیرند.را بدرستی راهنمایی کرد؟

17-با جلسات کم خواستگاری چگونه میشود شناختوانتخاب صحیح انجام دهیم؟

 18-با همسرانی که رفتارشان وعملشان در بیرون خانه با درون خانه متفاوت است چگونه باید رفتار کرد؟

19-با توجه به مشکلات ؟اقتصادی.بیکاری و..چگونه می توان ازدواج کرد؟

20-دختر وپسر آگاهی چندانی نسبت به مهارتها وآموزه های اساسی خانواده ندارند.بعضا از خانواده هم حرف شنوی ندارند .برای انان چه باید انجام بدهیم؟

این سئولات در دهمین سالروز جهانی خانواده در استان اصفهان مطرح گردیده است

 دبیر همایش صدیقه اژ ه ای    برگزار کننده انجمن فرهنگی مدد کاری حضرت رقیه خاتون اصفهان

                                                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/10/4 ] [ 11:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سئو لات مطرح شده در همایش دهمین سالروز جهانی خانواده در استان اصفهان -برگزار کننده انجمن فرهنگی مدد کاری حضرت رقیه خاتون اصفهان س

1-آیا زیبایی حرف ومعیاراول در ازدواج است؟

2-با توجه به کثرت دختران وکمبود موقعیت ازدواجبرای یافتن وعدم پیشنهاد ازدواج از جانب دختران تکلیفبرای آنان به چه صورت است؟

3-آیا آشنایی دختران وپسراننوجواندر حد تلفن وگردش به صلاح آنان است؟

4-چگونه میتوان روحیات جنس مخالف را شناخت.در صورتی که برخوردی با آنان نداریم؟

5-به هنگام ازدواج چه سئو لات اساسی که باید پرسید ه شودچیست؟

6-خانواده هایی که در اثر فقرمالی مشکلات روحی وبیماریهای جسمی در حال از هم پاشیدن است چگونه میتوان یاری نمود؟

7-ازدواجهایی که بدون انتخاب صحیح صورت گرفته را چگونه میتوان تداوم بخشید؟

8-چگونه میتوان جهت فکری جوانان رااز مسایل مادی به مسایل معنوی با توجه به جو غالب جامعه سوق داد؟

9-میزان علاقه قبل از ازدواج بین دوطرف تا چه حدباید باشد؟

10-برای برقراری محبت وعشق بعد از ازدواج چه باید کرد؟

11-نحوه برخورد فرزندان با پدر ومادردر مورد ازدواج چگونه باید باشد؟  

                                 سال 83                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/10/4 ] [ 11:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 39
بازدید دیروز: 183
کل بازدیدها: 736131