سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ما هنوز به یک جمع بندی فرهنگی یک پگیج موثر مختصر ومفید برای آگاهی وبالا بردن سطح اگاهی مردم جهت پیشگیری وراهنمایی موثر در دست نداریم دایم در گیر دغدغه های سیاسی واقتصادی وغیره هستیم در حالی که در کنارمان جوانان خود سر وجاهل بوالهوس دارند دسته گل به آب میدهند وباید دولت ملت خانواده ها برای جبرا ن آن وقت بگذارندوهزینه کنند خدا میداند عواقب این دوستیهای پوشالی چه از نظر اخلاقی وروحی روانی آبری اجتماعی و...برسر این جوانان می آورد بساطی که در جامعه گسترده شده است دارد نیروی جوان ما را تخریب میکند .چه کسی باید تکان بخورد دختر به پدر درغ میگفت در پارک کنا رفیق پسرش بود عکسهای خانواده خود را به ان نشان میداد ودرجواب تلفن پدرش که میگفت می ایم مطب پزشک همانجا بمان می گفت مطب شلوغ است شما زحمت نکشید وپسر دیگری با والدینش بهانه دیگر را مطرح میکرد مادر داغدیدهای گریه کنان میگفت به پلیس گفتم تورا بخدا در اتومبیل سرنگون شده ومرگ معلق اسم دختر مرانیاوری ابرویمان میرود باسه پسر والله ما خبرنداشیم هنوز هم باورم نمیشودکسی نگوید اینها را درفضای سایبری مطرح نکنید کجا مطرح کنیم باید فکر چاره کردنگویید پنهان کنید کم کاری بی توجهی تا کی تک تک این جوانان سرمایه های ملی ما هستند عواقب شوم این رفتارها را از خود جوانان بپرسید

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 91/7/17 ] [ 8:34 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 امروزه در مقابل چشم مردم از عام وخواص رفتارهایی ازدختروپسرا سرمیزند. که شرم آور است .جوانهای بیکار. دیروز باتعدادی ازآنها صحبت کردم البته خیلی هامیگویند. مبادا چیزی بگی باهات درگیر میشن اما من دل را بدریا زدم باسئوال شروع کردم. شما نامزد هستید خیر. قصد ازدواج دارید خیر .به عاقبت کارتون فکر کردین خیر. خانواده هاتون اطلاع دارند. خیر به کارتون فکر کردین اغلب سکوت کردند.سئوال؟ جوانهایی راسراغ دارید که سرانجام با هم ازدواج کرده باشند. یکی از آنها گفت برادرم گفتم خوشبخت شد بالبخند تلخی گفت نه بابا از هم جدا شدندسرم سوت کشید .چرا؟ازدواج نمی کنیدبرخی گفتند  کاروباری نداریم که ازدواج کنیم تواین گرونی و توقعات گوناگون مگر دیوانه ایم. گفتم ازدواج که نه .آیا فکر نمیکنید این ارتباط شما عوارض بدی پیدا کند آنها بفکر رفتند یکی از آنها گفت شما بگید ما چکار کنیم گفتم مگر شما بچه هستید فکر ندارید آدم عاقل که کار بیهوده نمیکند به دخترها گفتم واقعا برای شما متاسفم که خودتون را دادین دست پسرا روزهای زیادی دیدم دخترهایی را که با پسری مشاجره میکنند ودختری را که داره گریه التماس میکند. آنروزها کیوسک پلیس هم تنگ گوش مابود ستادامربه معروف هم تومسجدمحله تشکیل شد. اما دریغ از نبودن دلسوز اما سخن من این که چرا ؟یک کار اساسی .برای دختر پسرهایی  که رفتار غیر اخلاقی دارند انجام نمیدهند در مجلس قانونی وضع کنندوقوه مجری جدی عمل کندآنها را جریمه کنند این که معنی ندارد مسایل جنسی در جامعه عملی وواضح در مقابل چشم کوچک وبزرگ انجام شود این مغایر با آزادی است شما از ورود یک ویروس پیشگیری میکنید ولی هزاران دختر وپسر نادان جاهل را بحال خود گذاشته اید  نمیشود آن را نادیده گرفت واز کنارشان مثل این که از کنار جوی آب زلالی میگذری رد بشوی 

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/7/17 ] [ 8:23 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در گپ وگفتگوی دوستانه با بچه ها این مطلب مطرح شد که آنچیزی که برای انسانها بهاء وارزش محسوب میشود ثروت وقدرت مالی وتحصیلات عالیه دانشگاهی نیست .بلکه اخلاق ورفتار کردار ومنش فرد است که انسان را درچشم بقیه قابل احترام میکند .فردی که روی خودش کار کرده متنبه وتربیت پذیر  است برای خودش ورفتارش اهمیت قایل است کمبودهای خود را بامسخر کردن دیگران جبران نمیکند امین راست کردار است خوشرو فعال وکاربر است .بار خودش را روی دیگران نمی اندازدوتوقع بی جا ندارد .اینها را گفتم افرادی  هستندبا داشتن مدرک دکترا تدریس دانشگاهی هم دارند اما حیف وصد افسوس با یک مشکل جدی که خود عامل آنندمواجه ومتوجه کمبود درک ارتباط صحیح با دیگران نیستندحتی لحن وبکار گیری مطالب واین که در کجا چه بگویندرا در نظر نمی آورند بیچاره دانشجوی ایشان در مورد این ها چقدر هزینه ووقت مصرف نموده تا به این مرحله رسیده چنین فردی تنها دستمایه اش محفوظات است .در حالی که هر انسانی قبل از هر آموزهای باید به رفتار گفتار منش خود توجه نموده که دوصد گفته چون نیمکردار نیست هر کس باید برای دستیابی به تواناییهای ذهنی فکری خود کندتلاش کند 

 

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 91/7/14 ] [ 9:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیاد دارم وقتی سه ساله بودم عزیز بابا ومامان بودم .وقتی مامان کباب شامی درست میکرد کنار دستش می نشستم وبه جلز ولز روغن توی ماهی تابه زل میزدم ماما اولین کباب شامی را که می پخت میگذاشت تویک بشقاب مسی بهم میداد چقدر خوشمزه بود بارها عجله کرده بودم ونوک انگشت دستم سوخته بود ومامان توآب نمک میگذاشت وقربون صدقم میرفت  وقتی بابا گلهای شمعدانی را قلمه  میزد من کمکش میکردم اون هم ماشائلله میگفت به من میگفت مرواری وملیله بپا یکوقت نیفتی. ومن کلی ذوق میکردم که توی باغچه بزرگ حیات دارم کمک بابا میکنم من با التماس بیلچه را از دست بابام میگرفتم بدست اون نگاه میکردم گل میکاشتم یکبار بابام میخواست یک شمشاد بسیار بزرگ را جابجا کند اونروز به یک باغبان گفته بود بیاد کمکش با چه سختی این کار انجام شد شمشادبلند ودورنگی بود سر برگهاش سفید بود.  وقتی مامان داشت سبزی خوردمیکرد من خیلی دلم میخواست چاقورا بمن بده تا آنها را خوردکنم بارها این کار راکردم  فکر می کردم وقتی چاقو را تو دستم بگیرم خودش این کارا انجام میده ولی چاقورا از اون میگرفتم یک دسته کوچولو سبزی بر میداشتم اما نمتوانستم خورد کنم مادرم هراسان مراقب من بود که دستم رانبرم وقتی میدیم این کار من نیست تودلم میگفتم من هنوز کوچلو هستم باید صبر کنم تا یاد بگیرم وقتی سهساله بودم در باره خدا خیلی سئوال میکردم اون کجاست چرا؟اون را نمیبینیم چطوری بوجود آمده خیلی هم به آن فکر میکردمومادر من سعی میکرد آثار خدا را به من نشان بده یکبار باد شدید می آمد درختها ودرو پنجره ها را تکان میداد مادرم گفت از تویک سئوال دارم باد را می بینی به اطراف نگاه کردم گفتم نه من تکان خوردن درختها را میبینم اون همیشه این جور سئوال میکرد اما ادمه نمیداد  خلاصه اینها را گفتم بخاطر این که امروز وقتی باغچه حیاط را آب میدادم شمعدانی های قرمز را دیدم مثل این که رفتم به آن زمان که ملیله مروارید مامان بابام بودم به. بوی عطر گلهای باغچه ای که بابام همیشه پر گل نگهش میداشت واقعا آن روزها برام زنده شد خدا آنها را بیامرزاد

 

 

                               اثر صدیقه اژ ه ای   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/7/13 ] [ 10:17 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 نگاه  - برداشت-       شاعر از شلمچه وحلبچه

کی رود از یاد ما آن خاطرات  درشلمچه هست سوزی جانگداز  

در حلبچه رنج داغی جانگزا   بمب شیمیایی ومرگ سفید

  گویی صور مرگ شد در آن پدید

اما دومقایسه    صفای بوستان داری شلمچه        نسیم دلستان داری  شلمچه

                     نسیمت عطرگلزار بهشتی         هوای نی ستان داری   شلمچه

 

                      عجب دردی بجان داری حلبچه    چه زخمی جاودان داری حلبچه

                      تمام مرد وزن یکروز   مردند       خبر از  نیستان داری    حلبچه

                       ببازار وبه کوچه  توی دکان       چه مرگی ناگهان داری  حلبچه

 

                       هنوز استاده ای باقامت راست    عجب تاب وتوان داری  شلمچه

                       بهشت گمشده روی زمینی       خبر از شاهدان داری  شلمچه

 

                       هیروشیما وبمب خانمانسوز       توهم بدتر زآ ن داری   حلبچه

                       به تاریخ از غرورشهوت   وآز       به پیشانی نشان داری حلبچه

                        اثر صدیقه اژ ه ا ی               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/7/13 ] [ 2:50 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در بزم سخن شهدغزلها قیصر    هم صاحب حسن خلق زیبا قیصر       فرهیخته شاعری جوان اندیشه

گفتست غزل برای شیدا  قیصر 

باتشکر از فرهیخته شاعر وادیب دوران جناب آقای قیصر ---- شیدای اصفهانی

                               تشکر شاعر

  کتاب شعر تو زیباست شیدا     صفای خاطر.دلهاست شیدا 

 کلامت دلنشین تبعت شکوفا    مضامین توپر معناست  شیدا 

  بحق گویی. که دریای دل  تو        لبالب از درمعناست  شیدا

  بنازم گو هرا ندیشه ات راکه        گوهرهازآن دریاست  شیدا

 چومیگویی سخن ازعشق مولا      تمام شعرتو والاست شیدا  

  زنی. چون  دم  ز  درد بینوایان           زبان تو زبان ماست  شیدا  

 قسم برعشق کالایی که داری    ببازار ادب بی تا ست   شیدا

  بنابر قول قیصر سینه ی  تو      بسان سینه .سیناست شیدا  

 باتقدیم دیوان صهبای عشق که به استاد قیصر

 این غزل را سرودند

 توفیقشان را از خدای منان آرزومندم   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                 


[ پنج شنبه 91/7/13 ] [ 12:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخود لازم میدانم  زحمات ناشر گرامی نویسنده ادیب وشاعرفرهیخته استاد شهیر اصفهانی را ارج نهم  ودر رابطه با تحویل کتاب دیوان صهبای عشق به ایشان  جهت نشر

ایشان تحت تاثیر کتاب با لحنی ادیبانه این بیت را فی البداهه سرودند وفرمودند

 در کتاب بیاورید.

 

جام صهبا به کجا بود مگر دست که بود      که دراین بزم بگردید ودل شیدا برد

 

ومن در توصیف سرودم

چشیدم زجان طعم صهبای عشق    شدم مست وحیران وشیدای عشق

غزلها سرودم بو جد و نشاط           به رقص آمد از شور   صهبای عشق

ابیات بالا دوبیت از یک غزل است وسرودم

 

مرحباای عشق جان افزای من       ای انیس و مونس غمهای من

مرحبا ای آتش سینای  دل              پر کنی جام می صهبای من 

              اثر صدیقه اژ ه ای 

                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/7/12 ] [ 3:44 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آی مردم از هرقشر .آی ایرانیان در هر مرام. آی نمایندگان مجلس آی دولتمردان نظام .آی مسئولین ای مجریان قانون. شما امروز در جایگاهی قرار گرفته اید که تا کنون پیشینیان شما قرارنگرفته اند چه خون دلها که خوردیم ولاله ها که شکفتند چه ستارگان درخشانی که راه ابدیت را پیمودند بیاد بیاورید بمبهای آتش افروز ویرانگررابیاد بیاورید گرانی کمبودمواد غذایی وویرانیها وتروهارا  هرروز شهیدی به جمع شاهدان میپیوست هروز از کوچه ای شهیدی راتشیع میکردیم اشکها ولبخندها دلواپسی ها .و همه شما مقاومت کردید طعم سختی ها را چشیدید دست تن سر وپیکر خاندان خودرا فدا نمودید تورا بخدا بیدار باشید از گذر های صعب العبور تاریخ  در حال گذر هستید

آی مسئولین باهم صادق باشید کشتی عظیم ایران مقتدر را بخاطر حب نفس واختلاف نظر دست خوش امواج نکنید با مردم به عدالت رفتار کنید نان بنرخ روز ممنوع پارتی بازی ممنوع دشمنی خود خواهی ممنوع کلمه وحدت راحفظ کنید کم کاری گناه نابخشودنی است کار مردم را تسریع کنید مرحبا برگره گشایان باد از تهمت افترا پرهیز کنید اخلاق اسلامی برادری وبرابری با هم را درعمل به منثه ظهور برسانید ملت از شما الگو میگیرد دروغ ممنوع بگذارید این کشتی به سلامت به حرکت مقتدرانه خود با ناخدای فدا کارش به جلوبرود وای برکسانی که که ازسمت پست خود سوء استفاده کننداز نظر خدا وملت بزرگ ایران منفورند.تورا بخدا با ندانم بکاری آمریکا وایادی شرق وغرب شیطان بزرگ را خوشحال نکنید والله این پستها وثروتهامتاعی بیش نیست فریب نباید خورد  بیدار باشید وسربلند همیشه

   زنده باد ایران عزیز  

     اثرصدیقه اژه ای

                                مدیروبلاگ شیدای


[ دوشنبه 91/7/10 ] [ 8:58 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دنیای غرب از نظر دانش فنی تکنولوژی از دیگر ملتها جلوتر است .هیچکس نمیتواند منکر این مطلب بشود .تلاش کوشش خود را از صدها سال پیش آغاز کرده وکاوش خود را درعرصه علوم مختلف به منثه ظهور رسانده است در امر شناخت انواع بیماریها راههای پیشگیری ودرمان همچنین شناخت موجودات جاندار منابع وطبیعی وجامدات در باره زندگی جانوران دریایی وخشکی اعماق کهکشا نها وسایل وابزار دانش خود را فراهم آورده است .ودایم در حال رشد وتکامل است هر آنچه که درجهان ماده وجود دارد واین کار کمی نیست همه ما باید منصف باشیم بدون تحجر مسایل را مورد توجه قرار بدهیم این تلاش کوششها را انکار نکنیم از انکار ما هیچ اتفاقی نمی افتد در این راستا باید بیاموزیم ذکاوت وتلاشگری نترس بودن همت کردن وقت گذاشتن اینقدر به بدنه ظاهر معیشت نچسبیم تن دادن به زحمت وکنکاش وتحقیق را یک فرهنگ کنیم همه چیز خورو خواب نیست تکان بخوریم نگاهمان نگاه دانش محور به عالم باشد چرا؟ما نه هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده است تعدادکاشفان ما نسبت به انان را بررسی کنیم خدای بیامرزد سخت کوشان جهانی مارا ابن سینا زکریای رازی مولوی سعدی حافظ ودهها اما در باره تکنولوزی باید احساس نیارا تقویت کنیم چرا؟تکنولوزی از غرب برای ملل دیگر وارد میشود جای ما کجاست نگویید دوهزارسال تمدن وفرهنگ خوب است اما باید عقب افتادگی ها را جبران کنیم همه چیز را فدای سیاست بازیهای غلط دنیا نکنیم جوان ما باید بیندیشد شرایط را سیاستگزاران باید فراهم کنند وبیشتر از همه خود جوانان هستند که باید تلاش کنندمادر کشورهای غربی نخبگان داریم از آنها برای ارتقائ کمک بگیریم اینقدر بد خوب کردن کنار گذاشتن روش قهر یه را درپیش گرفتن درست به نظر نمیرسد اما یک سئوال چقدر وچند درصد از مردم ما دنبال تحقیق اکتشاف واختراع وفهمیدن مجهولات هستند وعاشق این هستند که وقت بگذارند.این به چه چیز برمیگردد مخ ایرانی حرف اول را میزند اما مسیر را درست انتخاب نمیکند راحت طلبی زیاده خواهی علتآن است بله امروز جرقه هایی زده شده است با هزاران موانع که دشمنان درپیش روی ما میگذارند اما ماباید بتوانیم باذکاوت هوشمندی از آن عبور کنیم ما باید عقب ماندگیها را جبران که نه از آن فراتر گام برداریم به نظر میرسد باید مهدهای دانش پروری ودبستان ودانشگاه در عرصه تکنولوزی ودانش روز داشته باشیم تا کسانی که مستعد هستند در آن کسب دانش کنند

                                                     اثر صدیقه اژ ه ای

 

                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

                                  


[ دوشنبه 91/7/10 ] [ 7:1 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این را یک آلمانی تازه مسلمان میگفت .من خوشبختم این را به همه میگویم به پدرم که کاتولیک است به مادرم وخواهرم وبه شما. گفتم من .گفت به شما ایرانی ها گفتم چرا؟گفت بخاطر این که من به عمق مشکلات در غرب واقفم یک زندگی سرد تنهایی دلمردگی وسردی روابط اما در این جا ایران گفتم ایران خندید وگفت منظور اصفهان را میگویم همه چیز خوب مادر شوهرم خواهراو وفامیلش مهربان هستند من خوشبختم از وقتی باآیین اسلام آشنا شدم رفتارم خوراکم برخوردم واین که فکر میکنم من چیزی دارم که از همه مهمتر است عشق به خدا وخواندن دعا وقرآن من الآن خیلی کارهای اشتباهی را که انجام میدادم نمیدهم مشروب و گوشت خوک نمیخورم با مردان به استخر نمیروم احساس آرامش امنیت بیشتری دارم باسگ همنشینی نمیکنم وهزاران ..خوب نیست بگویم .من حالا می فهمم انسان یعنی چی اما شما ها هنوز متوجه نیستید چه دین عالی دارید خیلی اشتباه میکنید من مثل تشنه ای بودم که با اسلام آوردن حیات نوپیدا کردم من عاشق الله ومحمد وعلی حضرت زهرا وامام رضا هستم خدا چقدر من را دوست داشت ممکن بود با یک مرد دیگر از مرامهای دیگر ازدواج کنم ومسیر بدی را انتخاب کنم خدایا تورا سپاس میگویم من خوشبختم .

                                          مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/7/9 ] [ 1:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 141
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772857