سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

نمیدانم کی وکجا بود که سربازی تفنگش را در آغوش میگرفت میبوسید وبالاله های صحرایی آنرا تزیین میکرد .این سرباز عاشق جنگ نبود ولی برای دفاع آماده بود .اوهنوز ازدواج نکرده بود ماهها بود که از خانه ودیارش دور شده بود اوتمام دلخوشیش تفنگش بود آن سرباز بارها درخط مقدم ودفاع مقدس جنگیده بود یکدستش را از دست داده بود اوتفنگش بردوش میکشیدوباچه شوقی با یکدستش برای کمک کردن سنگر آماده کردن تلاش میکرد یکبار یکی از بچه ها سر به سرش گذاشت تفنگش راپنهان کرد اومثل دیوانه ها شده بود اشک میریخت شعری زیر لب زمزمه میکرد لیلی من کجایی منم مجنون آواره تورا میبویم من از لاله های صحرایی ومن مانده بودم که اگر لیلی ان سرباز تفنگش هست لیلی من وما کیست وکجاست .لیلی که ازفراقش اشک میریزم با من همنوامیشود

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

  


[ شنبه 91/7/8 ] [ 8:11 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدونم تا حالا این کار شده است یا نه  تقدیر از پیر زایرن نود سال بیشتر دارد هرسال یکی دوبار از سن بیست سالگی تا کنون به زیارت آقا رفته اومیگوید من هرچی دارم از عنایات امام رئوف است از روزهایی که به سختی میشد سفر کردمیگفت. من کارگر ساده کارخانه بودم دست مزد جزئ داشتم ومخارج زندگی سنگین اما من آنقدر عاشق آقا بودم که با پول اندکی که داشتم راهی سفر میشدم وخداوند کمک میکردمقداری نان خشک ماست وپنیر با خودم بر میداشتم دل را میزدم بدریا اومیگفت اولین فرزندم تازه بدنیا آمده بود همسرم در بستر بود که با اوخدا حافظی کردم اون لحظه بمن نگاه کرد وگفت میخواستی چند روزی صبر کنی. از خانه خارج شدم وقتی به مشهد مقدس رسیدم سراسیمه غسل کردم برای نماز صبح رفتم حرم اما هر کاری کردم مثل همیشه نبودم ناراحت شدم.بیادم آمد نگاه همسرم را گفتم آقا حال همیشکی از من سلب شده است نذر میکنم دفعه بعد با همسر وپسرم بیایم آنوقت دلم شکست ساعتی گریستم زیارت کردم وبه اصفهان برگشتم .فهمیدم امام رئوف برای این که همسرم را در آن حال تنها گذاشته ام ناراضی هستند .

.زن نابینای کوری بود که دوره سال گدایی میکرد وسالی یک مرتبه بزیارت آقا میرفت اون  پشت پنجره فولاد شب تا صبح دخیل می بست بلکه بینا شود اما اتفاقی نمی افتد سال بعد میگوید من این همه مشهد رفتم شفا پیدا کنم که هیچ این همه هزینه کردم حالا نه پول دارم نه چشم شب خواب میبیند آقا به اوگفتن چشمان تومصلحت نیست فردا کسی همه پولهایت پس می آورد زن از خواب بیدار میشود مضطرب که خوابش را ببرد تعبیر کند صبح زود کسی در خانه را میزند وکیسه پولی را به اومیدهداومیگفت وقتی شمردم به اندازه هزینه سفرهایم بود.

 اما پیر زایران هم از نظر تعدادسفر ونحوه آمدن آنها خاطرات سفرهایشان باید جالب وشنیدنی باشد

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                 


[ جمعه 91/7/7 ] [ 11:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلطان قلب ملت ایران امام رضاست. میگن که ماه وشاه خراسان است .اما این نظر اونهاست .نظر ما .یقین ما براین هست که امام رضا مال همه مردم دنیاست .اون همه را درنظر داره مگر نمی بینی که از همه جا. میان زیارت آقا وهر کجای عالم که باشی بهت میگن خوش بر احوالت که میروی زیارت امام رضا سلام مارا برسان .چند وقت پیش که رفته بودم زیارت آقا مشهدی ها را با هاشون صحبت میکردم در مورد آقا می گفتند ما هر روز به آقا سلام میدهیم سر تعظیم فرود می آوریم امام رضا باعث خیر وبرکت ما است من بهشون میگم باعث خیر وبرکت وسعادت برای ملت ایران است .نمیدونی وقتی از توآسمان چشم زایران به گنبد آقا روشن میشود واشک شوق توچشماشون حلقه میزند چقدر دیدنی است امام رضا نه تنها ضامن آهوکه  ضامن سعادت وسبب خیر وراهگشای ملت ایران است . اما م رضا عشق ملت ایران وجان وهستی ما است 

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 91/7/7 ] [ 11:27 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سخنرانی رییس جمهور در سازمان ملل متحد آرمان شهری بود که آرزوی انسانهای موحد وصلح طلب صالحین است این آرمان شهر در ادبیات عصرها ونسلها به طور روشن بیان شده است اما تا کنون جامعه عمل نپوشیده وکار بردچندانی نداشته است .سخنرانی رییس جمهور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک یاد آوری بجا بود تا شاید واگردر سازمانی که همه اقوام وملل جهانی در کنار هم قرار دارند جرقه در اذهان روشن گردد ودلهای پاکی که وجود دارد تکان بخورد وبخود بیاید .ما نباید نگران این باشیم که دولتهای استکباری فکر کنند میخواهیم زمینه کنارآمدن با آنها را فراهم کنیم این اشتباه فهمی خود آنهااست. این خود انها هستند که باید برای همیشه خلق وخوی زیاده خواهی های خود را کنار بگذارند وبا آن خدا حافظی بکنند مردمی بیندیشند وجهانی عمل کنند نه استکباری .تا زمانی که روی خوی بدوی خود باشند ملتها ودولتهای بیدار با انها کنار نخواهند آمد باید با فراگیری فرهنگ کرامت انسانی ومتبلور ساختن ارزشهای انسانیانان را منزوی نماییم یک نکته مهم ملت بزرگ ایران ورهبر فرزانه هشیار ودولت مردان آگاه ومتعهد جهت اجرای ارزشها ی والای اخلاقی وانسانی لحظه ای از پای نمی نشینند ودایم در حال جهاد وتلاش هستند اینان طعم عزت وکرامت انسانی را چشیدهاند هرگز در برابراستکبار سرخم نمیکننددر قرآن کریم آمده آیا کور وبینا یکسانند -هر گز امروز انکه کور مانده دول خود خواه استکباری هستند ملتها ودولتهای بیدارفاصله اشان از نور تا ظلمت است 

                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/7/6 ] [ 7:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر اهل تفکر وتدبر هستید

 به موجودات جاندار نگاه کنید ببینید کدام یک از آنها عریانهستندهمه آنها با پرو بال پشم مو وغیره پوششی دارند

 حال موجودات بیجان کدام گوهر است که کف کوچه خانه مغازه وهمین طوری بدون محافظ رها باشد

کدام گل ودرختی است که بدون شاخ برگ عریان باشد

 خودتان فکر کنید تصمیم با خود شما به فرهنگ ابتذال غربی وانسان هم در آنجا وهرجایی که از آن پیروری میکنند

 نگاه کنید ببینید چه افتضاحی ببار آورده اند

روح انسانیت  رادراوکشته اند

 بنده خدا همین جسم خودرا مورد عرضه کردن قرار میدهد

عروسکی متحرک بی محتوی تهی از خویش

 

                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/7/5 ] [ 8:17 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آیا وقت آن نرسیده است که دختران جوان وبانوان مسلمان ایرانی در مورد این که چرا؟حجاب خوب است بیندیشند آ نهم در عصری که با عناوینی گوناگون دارند بردگی مدرن زن را تبلیغ میکنند .و زن را به ابتذال خود فروشی میکشانند.بانویی که پدید آورنده وتربیت نسل خلاق است  به طور جدی اهانت میکنند اهانتی ازاین بدتر نیست که مثل کالا به اونگاه کنند نه انسان آنرا وسیله عیاشی مرد معرفی مینمایندبربانوان ایرانی است که خوب فکر کنند راستی چرا؟بدحجابی گمان میرود هیچ دلیل منطقی برای این کار خود ندارند بلکه جو .زدگی وخود باختگی خود کم بینی و...باعث بدحجابی آنان است وعدهای از این بانوان عزیز ودختران جوان واقعا در بی خبری به سر میبرند از رسولان ماهوارهای تخریب چی پیروی میکنند آنان خرد خود را بکار نمیگیرند بلکه به جلوه ظاهری توجه میکنندآنان وسیله تبلیغ خوبی برای تولید کنندگان آرایشی هستند پولهای بی زبان را به حلقوم آنان میریزند برای این که توی کوچه وخیابان خود نمایی کنند وجای بسیار تاسف دارد که متوجه نیستند که قدر وارزش انسانی واخلاقی خود را زیر پا گذاشته اند .بربانوان ایرانی است که  بیشتر اهمیت بدهند . بیشتر بیندیشندامروز آن چیزی که عزت وشان بانوی ایرانی را بالاتر میبرد همین پوشش حجاب است . باور کنید درتوحش غرب نیز بانوانی بیدار شده اند دارند به سمت پوشش مناسب روی می آورند برگردید بهترین را برای دین ودنیا وآخرت خود انتخاب کنید .من خود یک بانوی فعال اجتماعی هستم درعرصه های مختلف فعالیت دارم همه جا با حجاب میروم وتلاش میکنم . حجاب مانع فعالیت من نیست باعث بدگل شدن وامل بودنم نیست بلکه به تحقیق باعث عزت من است ومن آزادانه وخوشحال به فعالیتهایم تداوم میبخشم جلوهای که حجاب دارد از نظر معنویت وملاحت هیچ نوع پوشش دیگر ندارد شما باید نگاهتان را عوض کنید بدحجابی از نظرشرع وقانون واخلاق وسیاست جهانی وجونظام جامعه تاثیر منفی دارد از نظر روانشناسی هم محیط اجتماع را بیمار میکند وبه نظام خانواده آسیب جدی وارد میکند رزایل اخلاقی را تشدید مینماید

                                 اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 91/7/5 ] [ 8:5 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 آیا وقت آن نرسیده است که دختران جوان وبانوان مسلمان ایرانی در مورد این که چرا؟حجاب خوب بیندیشند ودر عصری که با عناوینی رنگ وآبدار دارند بردگی مدرن زن را تبلیغ میکنند ودر سرشان بهره کشی از این ریحانه هستی است بیشتر اهمیت بدهند .امروز آن چیزی که عزت وشان بانوی ایرانی را بالاتر میبرد همین پوشش حجاب است .من خود یک بانوی فعال اجتماعی هستم درعرصه های مختلف فعالیت دارم همه جا با حجاب میروم وتلاش میکنم . حجاب مانع فعالیت من نیست باعث بدگل شدن وامل بودنم نیست بلکه به تحقیق باعث عزت من است ومن آزادانه وخوشحال به فعالیتهایم تداوم میبخشم جلوهای که حجاب دارد از نظر معنویت وملاحت هیچ نوع پوشش دیگر ندارد شما باید نگاهتان را عوض کنید بدحجابی از نظرشرع وقانون واخلاق وسیاست جهانی وجونظام جامعه تاثیر منفی دارد از نظر روانشناسی هم محیط اجتماع را بیمار میکند


[ چهارشنبه 91/7/5 ] [ 7:44 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک پارک دیدنی پارکی که هر گوشه آن سازی میزنند یک دوربین بردار یک گوشه آن پیرمردها بسیاری دور هم جمعند ودارند تخته نرد بازی میکنند کاری به وقت نماز اذان ندارند گوشه دیگر زنان میانسال به گپ زدن مشغول هستند. با عبور از کنارشان بپا میشوند وسلام علیک میکنند گوشه ای از آن از فرقه ضاله جای همیشگی خودنشسته اند ومردان زنان مسلمان حتی چادری هم با آنها مشغول حرف زدن هستند حتی اینها بهم میگویند چند روز از شما خبر نداشتیم گوشه دیگر دارد کلیپ جبهه وجنگ .مقاومت رزمندگان بسیجی پخش میشود وخاکریز وصحنه دفاع مقدس با عکس وپوستر  زده انددر گوشه دیگر چند دختر وپسر جوان دارند باهم پاسور بازی میکنند ودخترو پسرهای دیگر هم دوتا سه تا تنگ هم سرگرم گفتگوی عشقولانه هستند وبرخی هم مشغول اس ام اس وغیره در گوشه همین پارک بچه هابا اسباب بازی مشغول هستند مادران پدران مراقب آنهاوصبح اول وقت هم که خانمها وسط پارک مشغول ورزش ومردان هم چند متری آنطرف تر وآهنگ رقص آیروبیک از بلند گوی پارک پخش میشود وبدتر از همه دختر بچه های دوازده سیزده ساله با آرایشهای تند باپسرها کپ میزنند وطرح دوستی میریزند .

                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                 


[ دوشنبه 91/7/3 ] [ 9:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این ضرب المثل را شنیدی. ملاقه به ته دیگ خورده بابااگر تا حالا شکی وجود داشت دیگر تمام شد چه صهیونیزم چه دولتهای استکباری غرب .سازندگان فیلم موهن ومجله های دانمارکی وفرانسوی را چه به پیامبر رحمت اونها تا حالا سرشون توخوک دانی ومیگسار ی سلانی تلانی گرم بود مگر شعور ومعرفت معنویت دارند بیچاره ها فرق عیسی ع وبابا نوئل خودشون را هم درک نمیکنند چه برسد اسلام مسلمین وقتی اوباما در آستانه انتخابات بود در مصاحبه ای گفت سگ پسرم برایم مهمترین چیز است وآمریکاییهای بدبخت رای میدهند به اون باید چی گفت بابا والله جهل همه اونها را توکادوی زرورق پیچانده وداریم ما تنها به برق برق زدن اون توجه میکنیم بابا اونها همشون از بیداری اسلام ترسیدند ندیدید سفارت خانه هایشان چگون ترک کردند وگریختند .مسلم ملاقه فتنه هاشون به ته دیگ خورده بیچاره ها .اما مسلمونها بیدارباشیداونها مثل خود شیطون از در دیگری هم وارد میشوند نکند شما دروپنجره ای رابرای اونها باز بگذاریداونقدر پا فشاری کنید تا قانون جهانی اهانت کنندگان به مقدسات راا جراء کنند یاالله

                                                     اثر صدیقه اژ ه ای

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/7/3 ] [ 9:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مشکلات موجود پیش پای همه مردم دنیا بخاطر نبودن یک نظامنامه قانونمند انسانی بدون تبعیض وسوء استفاده کردن از حق وتواست اگر همه به اسم ونوشتار باشد درعمل ماهیت کاربردی ندارد .آنچه که امروز به سر مردم می آید از ناحیه مجریان قانون است که خوب عمل نمیکنندقوانینی که وضع میکنند برای حفظ منافع شخصی وحزبی خوداست نه برای رفاه همه مردم دنیا نگاهی که وضع کنندگان ومجریان به انسان دارند نگاه معنا داری است که منطق ومساوات برآن حاکم نیست.هرکجا قدم بگذاری نارسایی ونا برابری چشمگیر ورنج اور است هنوز دنیا به این نرسیده که همه انسانها دارای کرامت انسانی خود هستند قوم ونزاد وشرقی وغربی و...نمیتواند ملاک برتری برای انسانی باشد هنوز انسان هایی هستند که تنها بت وجود خود ونظام سلطه خود را همانندچماق برسر ملتها میکوبند .هنوز بشر به آن نقطه نورانی ارزشها نرسیده است که علم ودانش ورفاه غذاو...حق مسلم همه است نه گروه وعده ای خاص هنوز به این نرسیده که هرکس ازعالیترین مقام کشوری وجهانی اگر مسیری خلاف راپیمود ومرتکب جرمی شد باید محاکمه بشود وپای عمل خلاف خود بایستد.ومطلب دیگر این که چه در کشور ما وجاهای دیگر از مناصب خود سوءاستفاده کرده وبخود حق بدهند پا روی حق بگذارند وچه در تصاحب اموال بیت المال چه غصب حق دیگران وچه مسایل اخلاقی قلدری بکنندواز زیر بار قانون بگریزند جوامع بشری همچنان با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود .چه انسانهایی که بی گناه قربانی همین نگاه ورفتار خواهند شد

اثر صدیقه اژ ه ای            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 91/7/3 ] [ 9:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 108
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772824