سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

محرمنامه رابا خون نوشتند      بااشک دیده گریون نوشتند

میان نیزه هاوتیغ وشمشیر   بدست عاشق مجنون نوشتند

شهادت بود خون جاری وفریاد    بدرد وداغ روز افزون نوشتند

محرم بودوعزم جزم ساقی        به قلب لاله دلخون نوشتند

 اثر صدیقه اژ ه ای               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/9/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تفاوت ماباشهداء ما سر جانمان میترسیم آنها نترسیدند.مادلبسته پست مقام مال دنیاییم آنها دلکنده وبریده از آن هستندماخود را می بینیم آنها خدارا می دیدندماعاشق رسیدن به نفسانیات مادی هستیم وآنهاعاشق رسیدن به عالم ملکوت وقرب الی الله ما به هر چیز کوچکی چنگ میزنیم تا به خواسه خود برسیم آنها به حبل المتین چنگ زدند. تا به خدا وامام حسین ویارانش برسند مافکر مطرح کردن خود وبه چشم آمدن هستیم آنهافکر اعتلای دین وبرپا داشتن حق در برابرباطل بودند.آنها خون دادند وما پست ومقام گرفتیم آنها برخودسختی ها را هموار کردند مقاومت وجهاد را به منثه ظهور رساندند وما برای سفره رنگین تر وخوشی راحتی بیشتر.شرمنده شهداء شدیم.آنها راه را بخوبی شناختند ونترسیدند شک نکردند وماکور باطن در غبار دنیا زدگی راه را گم کردیم.آنها سر انجام را بخوبی انتخاب کردند وما وسط راه باور نداریم که سرانجام همه ما مرگ است. با یک تفاوت شهدا عسل حیات را باقلبشان چشیدند وجاودان شدند وما نوشابه های مضر دنیا را نوشیدیم وبهمدیگر پز دادیم.آنها لباس تقوا برتن کردند ومالباس انسانیت راازتن بدر آورده بازیچه فرهنگ بیگانه مفتضح غرب شدیم .آنها خود را وخدا را وتکلیف را شناختند وما نه خود را ونه خدا را نشناختیم وتکلیف را به تمسخر گرفتیم آنها.تسلیم حق بودند. وما تسلیم شیطان بیرون زنجیری شیطان درون و.....

       اثر صدیقه اژ ه ای                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/9/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هیچکس معصوم نیست .این را باید همه ما بدانیم .با توجه به این مطلب میتوانیم یک نقد سالم از خود ودیگران داشته باشیم تاوقتی بارفتارنادرستمان وتخریب کردن دیگران آنهم براساس یک ذهنیت کینه توزانه عمل میکنیم نمیتوانیم خشتی بربنای جلب اعتماد دیگران روی هم بگذاریم هرچند تعریف از خود وتبلیغ نماییم برای مصونیت ایجاد کردن وبنانهادن دیوار اعتماد. بایدمیزان تامل وتعامل وتحمل خودراتقویت کنیم صبورانه ومدبرانه ودوستانه به مسایل نگاه کنیم . نه عجولانه.برای جلب اعتماد باید به عیوب خود واقف باشیم من .من کردنها را کنار بگذاریم باید بدانیم با هر تخریب وسیاه نمایی داریم بخودمان لطمه میزنیم ارزش خودرا در پیش دیگران پایین می آوریم .

                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/9/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                          خدایا

  کیم من؟ لطف واحسان توهستم    شراب مهر خود دادی بدستم 

  هماندم مست گشتم مست وشیدا  فقط تنها تورا من می  پرستم

  ز.عشقت مست شیدایم نگاهی  

 تویی دنیا و........   عقبایم نگاهی 

  منم سر گشته   کوی محبت 

 بدون عشق ......  تنهایم نگاهی

بکوی عاشقانت من خرابم 

زدوریت دمادم ..  در عذابم

نمیخواهم من ازدنیا نصیبی 

بدادم تو.برس وقت حسابم

                                 اثرصدیفه اژ ه ای

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/9/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من سربازایران زمینم نه سر که جان ودل برای سرزمینم فدا میکنم. در عرصه های نبرد درعرصه های خرد وعلم ودانش تلاش وکوشش اخلاق وفرهنگ .کشاورزی وصنعت هنر و.ورزش  تربیت ومعنویتپیشرفت ترقی وتعالی از تمام وقت وفرصتی که دارم دریغ نخواهم ورزید برای سعادت مردم سر زمینم وآیین ودینم از سر. که نه از جان ومال  وفرصت عمرم استفاده خواهم کرد تا این سرزمین اهورایی را به درخشانترین ستاره نه در کهکشان منظومه شمسی که درکاینات مبدل گردانم .من سربازم وهمین بهترین مدال افتخار من است که بتوانم در ابعاد گوناگون از بهداشت وسلامت.  وتولید علم قدمی به جلو بردارم من سربازم گوش بفرمان رهبرم جان در کفم خستگی برایم معنا ندارد بی تفاوتی بی معناست .من سربازم باتمام وجودم در خدمت آرمانها وارزشهایم ایستاده ام منتی برکسی ندارم میکوشم ومی جوشم ومیخروشم با دشمنان م همچون کوه آهنم وبا دوستان از آب زلال جاری تر ساری ترم من سربازم افتخارم این است 

                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/9/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرچند شکسته ام ولی الماسم   سر شار ز.نور شوقم و احساسم 

درخیل جواهرات عالم. آدم              چون عطر گلاب وگل ز.باغ یاسم

در باغ جهان. روح پر احساسم                 برتر ز.هزار گوهر الماسم 

من عبدم خالقم خدای یکتاست           مجذوب وفای حضرت عباسم

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/9/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خبرها هم درجه دارند درجه جوش درجه ولرم وسرد برخی خبرها یخ زده هستند وبرخی داغ داغ خبرهای داغ بوی مخصوص دارند مثل بوی گرم ومطبوع غذا در فضا می  پیچند همه را به سمت خود جذب میکنند اذهان گرسنه شنیدن آن هستند مثال خبرهای ورزشی به خصوص مسابقات جهانی برخی خبر ها هم ارزشی هستند واقعا باید شنید می ارزد وبرخی لرزشی هستند مثل شنیدن جنایات بشر دوستانه تخریب تهدید وتنبیه وجنگها وبیدادها  وبرخی نرمشی هستند آرام آرام به ذهن نفوذ میکنند وجای خود را باز میکنند وبرخی یخ زده وحال گیرند .برخی خبرها تنشی هستند در جامعه موج ایجاد میکنند وآب را گل آلود برای ماهی گیری سیاسی .

                                          اثر صدیقه اژ ه ای    

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/9/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرلحظه که میگذرد فرصت ها از دست میرود.فرصتهایی که غیر قابل جبران است .این فرصت ها می تواند در جنبه مادی اقتصادی باشد یا رشد وتکامل معنوی گاهی برخی از ما یک بعد را مورد توجه قرار داده واز ابعاد دیگر بی بهره میمانیم همه ما تواناییهای خدادادی عظیمی داریم که از آن کمترین آگاهی را داریم یا نسبت به آن بی توجه هستیم وهمین باعث عقب ماندن ما میگردد اگر مایاد گرفته بودیم که خودمان باید روی پای خود بایستیم وجز به خود بدیگران اتکاء نکنیم امروزحال وروزمان بهتر بودهرچند نیروانرژی کافی ومنابع بسیار ارزشمندی داریم از آن بخاطر ضعف در تربیت مدیران کارآمد ودلسوز آگاه نتوانسته ایم بهره کافی ببریم هیچگاه نخواستهایم به نقاط ضعف خود توجه کنیم وآن را به نقطه قوت تبدیل کنیم هواخواه تمجید وتعریف هستیم امروزه با توجه به مسایل جهانی در زمینه های مختلف باید با تمام نیرو به ظرفیت سازی در سطوح مختلف بپردازیم واز آن اغماض نکنیم ایران در جهان مطرح است کم کاری وکوتاه آمدن از هر بخشی باعث عقب گرد ودور ماندن از پیشرفت میگردد .نیروی جوان وفعال این سر زمین تشنه فراگیری وخدمت است توجه به این بخش بسیار حائز اهمیت است هر لحظه که میگذرد باید گامهای مفید وموثری برداشت یک ساعت بی توجهی ده ساعت عقب افتادن است فرصت را از دست ندهیم مدیران موفق کسانی هستند که که قدر دقیقه به دقیقه را میدانند ونمیگذارند از دستشان برود 

                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/9/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تعصب وخرافات دوبلای بزرگ جامعه بشریت .بلایی که حد ومرز نمی شناسد وبسیارکور عمل میکند وجان مال انسانهای بیگناه را قربانی میگیرد .بسیاری از مردم دنیا به به آن دچار شده اند وهر فرهنگ ومرام ی خرافات وتعصبات خود را داردخرافات وتعصبات بافته ذهن بشر است وبسیاری از مردم بدون اینکه روی فهم ودرک واقعی وقت بگذارند چشم گوش بسته آن را پذیرفته تا جایی که عده ای مسخ شده ودست به قتل جنایت ترور میزننددر لایه های زیرین جامعه بشری این دومقوله رشد کرده وبا رشد قارچی خود دارد روز بروز به نسلهای نوهم منتقل میگرددچینش اذهان آنان از کودکی براساس روشهای غلط ودور ازخرد وعقل شکل گرفته تادر بزرگسالی همان شیوه غلط تکرار گردد .درجهان نیز تاکنون برای مقابله باآن هیچ اقدام جدی انجام نشده است وچه بسا برآن دامن زده وافکار پوچ وبی محتوی دیگری به آن افزوده اند ومردم را باآن فریب داده اند چه انسانها ودختران پسران جوان وحتی کودکانی که قربانی ومحروم از مواهب خدادادی شده اند وبراساس افسانه های واهی به بیراهه کشیده شده اندوچه خوب بود اگردرزمینه خرافات وتعصبات ویرانگر تحقیقات کارشناسی می شد ومردم از آن مطلع  تاازافتادن به دام آن ابا میکردند .

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/9/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی کور بودم از کنار خیلی چیزها رد میشدم ونمیدیم وقتی نمیدیدم راحت بودم وقتی کر بودم خیلی از حرفهارا نمی شنیدم از کسی ناراحت نمی شدم اوبه من ناسزا میگفت ومن به اولبخند میزدم اما از وقتی معجزه ای رخ داد بینا شدم وگوشهایم شنوا می بینیم توی چه دنیایی قرار دارم آدمها علنا کارهایی انجام میدهند که از گفتنش شرم دارم حالا می بینم ومی شنوم. قول دروغ می دهند اما کاری نمیتوانم بکنم با دروغ وتزویر بناها بپا میکنند وپا روی حق میگذارند وباهم سر مال دنیا دشمن می شوند از هم می برند وکینه هم بدل می گیرند اما کاری نمیتوانم بکنم با تزویر و نیرنگ برای دست یابی به منابع منافع مادی دست بهر جنایتی میزنند مادیات خدای آنان شده .خون همدیگر را میریزند وانگار نه انگارشان است عمررامفت میدهند وکلا را گران میفروشند وخوشحال از این که برثروت خود افزوده اند ومن می بینم ونمیتوانم کاری انجام بدهم راستی اینها چه جور موجوداتی هستند همه چیزشان منافع مادی شده است انسانیت را نمی فهمند بیاد آنروزها یی که نمیدیدم ونمی شنیدم باخود میگویم بزرگترین آرزوی من بینایی وشنوایی بود خوب به آن رسیدم آیا رنج امروز من براستی تاسف بار تر از قبل نیست .

                                                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 

     


[ جمعه 92/9/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 191
بازدید دیروز: 225
کل بازدیدها: 800134